(Слева) LEG III ITAL – (Справа) LEG IIII FL


(Слева) LEG V MAC – (Справа)LEG VII CL clashed dies


Два варианта LEG VIII AVG