Квашнин В.А. Законы о роскоши в Древнем Риме эпохи Пунических войн.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. Бартошек М. Римское право: понятия термины определения. М., 1989. С. 181.

2. Бартошек М. Указ. соч. С. 305; Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Изд. 2-е. М., 1976. С. 979.

3. См.: Sauerwein L. Die leges sumptuarie als römische Maßnahme gegen den Sittenverfall. Hamburg, 1970.

4. Утченко С. Л. Политические учения древнего Рима (III—I вв. до н.э.). М., 1977. С. 159.

5. Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Опия о роскоши // Из истории античного общества. Н.—Новгород, 1991. С. 59—60.

6. Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. С.—Пб., 1999. С. 360.

7. Macr. Sat. 3.17.10.

8. Kübler B. Sumptus // RE. Bd. IV. A. 1. Sp. 901—908.

9. Обзор работ посвященных законам о роскоши см.: Ляпустин Б. С. Указ. соч. С. 61. Прим. 4. Из работ, не попавших в этот обзор, следует упомянуть: Clemente G. Le leggi sul lusso e la societa romana tra il III e il II secolo a.C. // Societa romana e produzione schiavistica /А cura di A. Giardina, A. Schiavone. III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali. Bari, 1981.

Глава 1

1. Baltrusch E. Regimen morum: Die Reglamentierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit. Munchen, 1989. S. 33 ff.

2. Liv. 21. 63. 3—4: Hic in prouincia consulatum inire consilium erat memori ueterum certaminum cum patribus, quae tribunus plebis et quae postea consul prius de consulatu qui abrogabatur, dein de triumpho habuerat, inuisus etiam patribus ob nouam legem, quam Q. Claudius tribunus plebis aduersus senatum atque uno patrum adiuuante C. Flaminio tulerat, ne quis senator cuiue senator pater fuisset maritimam nauem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet. Id satis habitum ad fructus ex agris uectandos; quaestus omnis patribus indecorus uisus. Res per summam contentionem acta inuidiam apud nobilitatem suasori legis Flaminio, fauorem apud plebem alterumque inde consulatum peperit.

3. Cic. Verr. 2. 5. 45: Quid mihi hoc loco respondebis? nisi forte id quod, tametsi probari nullo modo potest, tamen dici quidem in iudicio de pecuniis repetundis necesse est, de tua pecunia aedificatam esse navem. Aude hoc saltem dicere quod necesse est; noli metuere, Hortensi, ne quaeram qui licuerit aedificare navem senatori; antiquae sunt istae leges et mortuae, quem ad modum tu soles dicere, quae vetant. Fuit ista res publica quondam, fuit ista severitas in iudiciis, ut istam rem accusator in magnis criminibus obiciendam putaret. Quid enim tibi navi? qui si quo publice proficisceris, praesidi et vecturae causa sumptu publico navigia praebentur; privatim autem nec proficisci quoquam potes nec arcessere res transmarinas ex iis locis in quibus te habere nihil licet.

4. D’Arms J. Commerce and social standing in ancient Rome. Cambr. (Mass.) — L., 1981. P. 5.

5. Cassola F. I gruppi politici romani nel III secolo a. C. Trieste, 1962. P. 216—217.

6. См. полный текст 63-й главы 21 книги Ливия, в контексте которой и следует воспринимать рассказ о принятии Клавдиева закона в прил. 1.

7. D’Arms J. Op. cit. P. 31.

8. Yavetz Z. The Policy of C. Flaminius and the Plebescitum Clavdianum // Athenaeum. 1962. 40. P. 340—341.

9. Cassola F. Op. cit. P. 217.

10. Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Munchen, 1995. S. 612.

11. El Beheiri N. Die lex Claudia de nave senatorum // RIDA. 2001. 48. S. 61—63.

12. D’Arms J. Op. cit. P. 32—33.

13. D’Arms J. Op. cit. P. 32.

14. Штаерман Е. М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996. С. 56.

15. Val. Max. 2. 9. 4: Quid de Fabrici Luscini censura loquar? narrauit omnis aetas et deinceps narrabit ab eo Cornelium Rufinum duobus consulatibus et dictatura speciosissime functum, quod X pondo uasa argentea conparasset, perinde ac malo exemplo luxuriosum in ordine senatorio retentum non esse.

16. Plin. NH. 33. 54. 3: Videret haec Fabricius et stratas argento mulierum balineas ita, ut vestigio locus non sit, cum viris lavantium! Fabricius, qui bellicos imperatores plus quam pateram et salinum habere ex argento vetabat, videret hinc dona fortium fieri aut in haec frangi! heu mores, Fabrici nos pudet!

17. Буквально — censum et inopiam haberi contemptissimam («цензом был равен беднейшим»).

18. Val. Max. 4. 3. 6 Idem sensit Fabricius Luscinus honoribus et auctoritate omni ciuitate temporibus suis maior, censu par unicuique pauperrimo, qui a Samnitibus, quos uniuersos in clientela habebat, x aeris et v pondo argenti et decem seruos sibi missos in Samnium remisit, continentiae suae beneficio sine pecunia praediues, sine usu familiae abunde comitatus, quia locupletem illum faciebat non multa possidere, sed modica desiderare. ergo domus eius quemadmodum aere et argento et mancipiis Samnitium uacua, ita gloria ex iis parta referta fuit. Consentanea repudiatis donis Fabricii uota extiterunt: legatus enim ad Pyrrum profectus, cum apud eum Cineam Thessalum narrantem audisset quendam Athenis esse clarum sapientia suadentem ne quid aliud homines quam uoluptatis causa facere uellent, pro monstro eam uocem accepit continuoque Pyrro et Samnitibus istam sapientiam deprecatus est. licet Athenae doctrina sua glorientur, uir tamen prudens Fabricii detestationem quam Epicuri malu<er>it praecepta. quod euentus quoque indicauit: nam quae urbs uoluptati plurimum tribuit, imperium maximum amisit, quae labore delectata est, occupauit, et illa libertatem tueri non ualuit, haec etiam donare potuit.

19. Подобным образом, к примеру, Д. Кинаст оценивает традицию, связанную с Манием Курием Дентатом, считая ее литературной фикцией, призванной продемонстрировать староримско-крестьянскую простоту (Kienast D. Cato der Zensor: Seine Personlichkeit und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 11—12).

20. Ельницкий Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н. э. М., 1964. С. 89—90.

21. Корблев И. Ш. Ганнибал. Изд. 2-е. М., 1981. С. 319. Прим. 20.

22. В этой связи следует обратить внимание на принадлежащую Плутарху биографию Эмилия Павла. Дочь прославленного полководца была замужем за Элием Тубероном. Описывая их быт, Плутарх отмечает любопытный эпизод, связанный с распределением военной добычи — в награду за храбрость Павел передает зятю серебряную чашу весом в пять фунтов. «Говорят, это был первый серебряный предмет в доме Элиевдо тех пор ни они сами, ни их жены никогда и не думали о серебряной или золотой утвари» (Paul. 28).

23. Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 56.

24. Decor — приличие, пристойность, уместность (Дворецкий И. Х. Латинско — русский словарь. Изд. 2-е. М., 1976. С. 292).

25. El Beheiri N. Op. cit. S. 58—61.

26. Crawford M. H. The Early Roman Economy, 753—280 B. C. // L’Italie preromaine et la Rome republicaine. Melanges offerts a J. Heurgon. Roma, 1976. P. 203. Not. 28.

27. Кузищин В. И., Штаерман Е. М. Экономика и политика в античном обществе // ВИ. 1989. № 8. С. 42.

28. Frank T. An Economic Servey of Ancient Rome, Baltimore, 1933. P. 74.

29. Ж. Андро в докладе «Римская civitas и ее отношение к торговле и к миру обмена» отмечает, что на развитие торговли могли оказывать влияние самые разные мероприятия социального характера — действия властей, нацеленные на удовлетворение интересов или поддержание статуса определенных общественных групп. Примером по его мнению является lex Claudia, имевший целью сохранение определенного имущественного и социального облика сенаторского сословия. См.: Ляпустина Е. В. Конференция по древней экономике (Сен — Бертран — де — Комменж, 6—7 мая 1994 г.) // ВДИ. 1995. № 2. С. 221.

30. Gruen E. S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Vol. I. Berkeley — L. A. — L., 1984. P. 301. Not. 65.

31. Lippold A. Consules. Untersuchungen zur Geschichte des romischen Konsulates von 264 bis 201 v. Chr. Bonn, 1963. S. 93—95.

32. Nicolet C. Economie, societe et institutions au II-e siecle av. J. C.: de la lex Claudia a l’ager exceptus // Annales. 1980. 5. P. 872—882.

33. Gruen E. S. Op. cit. P. 306.

34. D’Arms J. Op. cit. P. 20—31.

35. Cic. De off. 1. 151: Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate inpertiens, non est admodum vituperanda; atque etiam si satiata quaestu vel contenta potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso se portu in agros possessionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari. Omnium autem rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.

36. Nicolet C. L’orde equestre a l’epoque republicaine. T. 1. P., 1966. P. 361; Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Опия о роскоши // Из истории античного общества. Н. — Новгород, 1991. С. 54.

37. Как афористично замечает Д. Д’Армс, мнение о том, что любая форма предпринимательства была неприемлема для сенаторов, является чем-то большим, чем вымысел, но меньшим чем норма (D’Arms J. Op. cit. P. 47).

38. Liv. 21. 63. 3: ne quis senator cuiue senator pater fuisset maritimam nauemhaberet (чтобы никто из сенаторов или сыновей сенаторов не владел морским кораблем)

39. D’Arms J. Op. cit. P. 31.

40. Ляпустин Б. С. Место и роль фамильного ремесла в структуре древнеримской экономики // ВДИ. 1992. № 3. С. 55.

41. Кузищин В. И. Очерки по истории земледелия Италии (II в. до н. э. — I в. н. э.). М., 1966. С. 186—187; Ляпустин Б. С. Место и роль фамильного ремесла… С. 55. Ср.: «Возможно, что в тогдашних богатых домах слуг было не так мало, как старались представить позднейшие панегиристы «нравов предков». В комедии жившего в III в. до н. э. Невия «Carbonaria» бедняку, который сам себе прислуживает за едой, противопоставляется некто, чей стол во время еды окружают многочисленные рабы (Naev., fr. 27). Полибий упоминает большое число рабов и рабынь, сопровождавших во время празднеств жену Сципиона Африканского (Polyb. 32. 12. 4). В одном фрагменте Луцилия упомянуто какое-то лицо, содержащее в доме «20, 30, 100 убийц пищи (cibicides) (Luc. 27. fr. 787) » (Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964. С. 121).

42. Cat. Agr. 1. 3: Si poteris, sub radice montis siet, in meridiem spectet, loco salubri; operariorum copia siet, bonumque aquarium, oppidum validum prope siet; aut mare aut amnis, qua naves ambulant, aut via bona celerisque (Покупай имение, если можешь, у подножия горы, обращенное к югу, в здоровой местности, где много работников, есть хороший водоём а поблизости богатый город, море или река, по которой ходят суда, или хорошая оживленная дорога); Varr. 1. 16. 6: Eundem fundum fructuosiorem faciuntsi viae suntaut flumina propinqua, qua navigari possi (Доходные поместья строяттам где дорогиили протекающие вблизи судоходные реки); Colum. 1. 2. 3: …terrenisque aliis ac cultis atque aliis silvestribus et asperis, nec procul a mari aut navigabili flumine, quo deportari fructus et per quod merces invehi possint (…имение должно быть расположено неподалеку от моря или судоходной реки, чтобы можно было вывозить урожай).

43. Кузищин В. И. Римское рабовладельческое поместье (II в. до н. э. — I в. н. э.). М., 1973. С. 113.

44. Цикл исследований В. И. Кузищина, посвященный сельскому хозяйтву Италии III—I вв до н. э., показал широкое распространение рабовладельческого поместья, слабо связанного с рынком (longinguus fundus или «отдаленное имение» в латинских источниках). Ряд характерных особенностей, позволяющих выделить его в особый экономический тип, заставляют предположить, что именно такой тип хозяйства преобладал во второй половине III в. до н. э.: слабые рыночные связи, ярко выраженное натуральное хозяйство, соединяющее земледелие с ремесленным производством, равномерное (с некоторым преобладанием зерновых) соотношение отраслей, низкий уровень агротехники, экстенсивные методы хозяйствования, сочетание использования труда рабов с арендными отношениями. В равномерном соотношении различных отраслей хозяйства выражалась потребность владельца обеспечить себя всей необходимой сельскохозяйственной продукцией. Отсюда же экстенсивные методы хозяйствования, низкие урожаи, господство примитивных систем земледелия. Требовались не столько высокие, сколько стабильные урожаи, достаточные для удовлетворения основных потребностей фамилии. Такой тип поместного хозяйства играл заметную роль в системе сельскохозяйственного производства, не исчезая полностью ни в один из периодов римской истории. Во многом это объясняется тем, что с экономической точки зрения такой тип хозяйства способен к длительному существованию, будучи необыкновенно устойчивым к внешним воздействиям и в тоже время успешно адаптируясь к изменяющимся экономическим условиям.

45. Кузищин В. И. Римское рабовладельческое поместье… С. 55—56.

46. Кузищин В. И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (IIв. до н. э. — I в. н. э.). М., 1976. С. 19—20.

47. Liv. 31. 4. 6: …frumentique uim ingentem quod ex Africa P. Scipio miserat quaternis aeris populo cum summa fide et gratia diuiserunt; Plin. NH. 18. 4. 1—2: Ergo his moribus non modo sufficiebant fruges nulla provinciarum pascente Italiam, verum etiam annonae vilitas incredibilis erat. Manius Marcius aedilis plebis primum frumentum populo in modios assibus datavit. L. Minucius Augurinus, qui Spurium Maelium coarguerat, farris pretium in trinis nundinis ad assem redegit undecimus plebei tribunus

48. Штаерман Е. М. История крестьянства… С. 61.

49. Там же. С. 64.

50. Macr. Sat. 3. 17. 4—9: Sed legis Liciniae summa: ut Kalendis Nonis nundinis Romanis cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses edundi causa consumere liceret, ceteris vero diebus, qui excepti non essent, ne amplius daretur adponeretur quam carnis aridae pondo tria et salsamentorum pondo libra et quod ex terra vite arboreve sit natum. (Но закон Лициния обобщил: в дни календ, нон и нундин дозволялось тратить на еду не более 30 ассов, в остальные же дни употреблять не более 3 фунтов сухого и копченого и 1 фунта соленого мяса, количество же плодов земли и деревьев не ограничивалось).

51. Varro. RR. 4. 10—11: E quis succidias Galli optimas et maximas facere consuerunt. Optimarum signum, quod etiam nunc quotannis e Gallia adportantur Romam pernae Comacinae et Cavarae et petasiones. De magnitudine Gallicarum succidiarum Cato scribit his verbis: "in Italia Insubres terna atque quaterna milia aulia succidia vere sus usque adeo pinguitudine crescere solet, ut se ipsa stans sustinere non possit neque progredi usquam. Itaque eas siquis quo traicere volt, in plaustrum imponit".

52. Штаерман Е. М. История крестьянства… С. 61.

53. Сергеенко М. Е. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии. М.—Л., 1958. с. 78.

54. Ср.: «Если захваченные в результате империалистических войн колонии действительно были рынками сбыта и источниками сырья, что тормозило их собственное развитие за счет быстрого развития метрополий, то в Риме дело обстояло как раз наоборот» (Штаерман Е. М. Экономическая история Рима (Проблемы и методы) // Экономическая история: проблемы и исследования. М., 1987. С. 39).

55. Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений… С. 96—101.

56. Gruen E. S. Op. cit. P. 302—303.

57. Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима … С. 53.

58. D’Arms J. Op. cit. P. 8.

59. Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 240. Можно согласиться с А. П. Беликовым, заметившим, что даже если допустить, что часть остальных судовладельцев были просто подставными лицами, «на которых были оформлены корабли пусть даже сенаторов, — сама по себе цифра очень многозначительная» (Беликов А. П. Рим и эллинизм: Проблемы политических, экономических и культурных контактов. Ставрополь, 2003. С. 173).

60. Gruen E. S. Op. cit. P. 300—301.

61. Ibid. P. 306—308.

62. Ср.: «Lex Claudia обретает смысл только в том случае, если часть сенаторов была вовлечена в перевозки в действительно больших масштабах» (Gruen E. S. Op. cit. P. 307).

63. D’Arms J. Op. cit. P. 33.

64. Ibid. P. 31.

65. Frank T. Op. cit. P. 74.

66. Pelletier A. A propos de la lex Claudia de 218 av. J. C. // Rivista di studi liguri. Anno XXXV. № 1—3. P. 7—14.

67. Salmon E. T. The strategy of the Second Punic War // Greece and Rome. 1960. Vol. VII. № 2. P. 141—142.

68. Liv. 21. 17. 1: Nominatae iam antea consulibus prouinciae erant; tum sortiri iussi. Cornelio Hispania, Sempronio Africa cum Sicilia euenit (Провинции были назначены консулам уже заранее; теперь им предложили бросить жребий о них; Корнелию досталась Испания, СемпрониюАфрика с Сицилией).

69. Liv. 21. 26. 3: Et P. Cornelius, in locum eius quae missa cum praetore erat scripta legione noua, profectus ab urbe sexaginta longis nauibus praeter oram Etruriae Ligurumque et inde Saluum montes peruenit Massiliam.,

70. Liv. 21. 17. 6: Cum his terrestribus maritimisque copiis Ti. Sempronius missus in Siciliam, ita in Africam transmissurus si ad arcendum Italia Poenum consul alter satis esset.

71. Polyb. 3. 41. 2—3: hoi de stratêgoi tôn Rhômaiôn hetoimasamenoi ta pros tas idias epibolas, exepleon epi tên hôraian epi tas prokeimenas praxeis, Poplios men oun eis Ibêrian hexêkonta nausi, Teberios de Semprônios eis Libuên hekaton hexêkonta skaphesi pentêrikois. hois houtôs kataplêktikôs epebaleto polemein kai toiautas epoieito paraskeuas en tôi Lilubaiôi, pantas kai pantachothen hathroizôn, hôs eutheôs ek kataplou poliorkêsôn autên tên Karchêdona.

72. Liv. 21. 17. 2—3: Sex in eum annum decretae legiones et socium quantum ipsis uideretur et classis quanta parari posset. Quattuor et uiginti peditum Romanorum milia scripta et mille octingenti equites, sociorum quadraginta milia peditum, quattuor milia et quadringenti equites; naues ducentae uiginti quinqueremes, celoces uiginti deducti (Определено было набрать в этом году шесть легионов, причем численность союзнических отрядов была предоставлена усмотрению самих консулов, и спустить в море столько кораблей, сколько окажется возможным; всего же было набрано двадцать четыре тысячи римских пехотинцев, тысяча восемьсот римских всадников, сорок тысяч союзнических пехотинцев и четыре тысячи четыреста союзнических всадников; кораблей же было спущено двести двадцать квинкверем и двадцать вестовых).

73. Polyb. 6. 39. 13—14: sitometrountai d' hoi men pezoi purôn Attikou medimnou duo merê malista pôs, hoi d' hippeis krithôn men hepta medimnous eis ton mêna, purôn de duo, tôn de summachôn hoi men pezoi to ison, hoi d' hippeis purôn men medimnon hena kai triton meros, krithôn de pente (Хлебом пешие воины получают около двух третей аттического медимна пшеницы на месяц, конные воины по семи медимнов ячменя и по два пшеницы, союзники же пешие получают столько же, как и пешие римляне, а конница по одому медимну с третью пшеницы и по пяти медимнов ячменя).

74. См.: Колобов А. В. Римские легионы вне полей сражений (эпоха Ранней империи). Пермь, 1999. Гл. 5.

75. Liv. 31. 19. 4: Ipse in naues imponendos curauit et cum ducentis milibus modium tritici, ducentis hordei in Macedoniam misit. (Масинисса сам наблюдал, как конница грузилась на корабли, и отправил с нею в Македонию сверх двухсот тысяч модиев пшеницы еще двести тысяч модиев ячменя).

76. Liv. 32. 27. 2: Eadem aestate equites ducenti et elephanti decem et tritici modium ducenta milia ab rege Masinissa ad exercitum qui in Graecia erat peruenerunt. (Этим же летом к войску, которое было в Греции, было послано от царя Масиниссы двести всадников, десять слонов и двести тысяч модиев пшеницы).

77. Liv. 36. 4. 5—8: Iitem ab Carthaginiensibus et Masinissa rege legati uenerunt. Carthaginienses tritici modium milia, hordei quingenta ad exercitum, dimidium eius Romam apportaturos polliciti; id ut ab se munus Romani acciperent, petere sese, et classem [с. suorum] suo sumptu comparaturos, et stipendium, quod pluribus pensionibus in multos annos deberent, praesens omne daturos; Masinissae legati quingenta milia modium tritici, trecenta hordei ad exercitum in Graeciam, Romam trecenta milia modium tritici, ducenta quinquaginta hordei, equites quingentos, elephantos uiginti regem ad M'. Acilium consulem missurum. (Прибыли также послы от карфагенян и от царя Масиниссы. Карфагеняне обещали доставить войску пятьсот тысяч модиев пшеницы и пятьсот тысячячменя, причем половину этогов Рим; они просили, чтобы римляне приняли это от них как дар. За свой счет они готовы были снарядить и флот, а также выплатить сразу всю дань, которую должны были выплачивать много лет в рассрочку. Послы Масиниссы сообщили, что царь собирается отправить войску в Греции пятьсот тысяч модиев пшеницы и триста тысячячменя, а в Римтриста тысяч модиев пшеницы и двести пятьдесят тысячячменя; наконец, консулу Ацилиюдвадцать слонов).

78. В последнем переводе Ливия на русский язык (43. 6. 13) фраза «item Masinissae legati tritici eandem summam polliciti» не совсем точно переведена как «И послы Масиниссы пообещали такое же количество зерна», что можно интерпретировать как поставку и пшеницы, и ячменя, хотя в тексте прямо говорится о tritici, т. е. только о пшенице.

79. Liv. 43. 6. 11—13: Et ex Africa legati simul Carthaginiensium [с. et Masinissae uenerunt: legati Carthaginiensium] tritici deciens centum milia et hordei quingenta indicantes se ad mare deuecta habere, ut, quo senatus censuisset, deportarentItem Masinissae legati tritici eandem summam polliciti et mille et ducentos equites, duodecim elephantos… (Тогда же прибыли из Африки послы и от карфагенян, и от царя Масиниссы. Послы карфагенян сообщили, что они свезли к морю миллион мер пшеницы и пятьсот тысяч мер ячменя, чтобы все это доставить, куда прикажет сенатИ послы Масиниссы пообещали такое же количество пшеницы, тысячу двести всадников, а также двенадцать слонов…).

80. Rickman G. E. The grain trade under the Roman Empire // The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History / Ed. by J. D’rms and E. Kopff. Rome, 1980. P. 264—265.

81. Frank T. Op. cit. P. 158—160.

82. Сергеенко М. Е. Указ. соч. С. 6.

83. Liv. 23. 4. 9: Exitu aestatis eius qua haec gesta perscripsimus litterae a P. et Cn. Scipionibus uenerunt quantas quamque prosperas in Hispania res gessissent; sed pecuniam in stipendium uestimentaque et frumentum exercitui et sociis naualibus omnia deesse. Quod ad stipendium attineat, si aerarium inops sit, se aliquam rationem inituros quomodo ab Hispanis sumatur; cetera utique ab Roma mittenda esse, nec aliter aut exercitum aut prouinciam teneri posse. Litteris recitatis nemo omnium erat quin et uera scribi et postulari aequa fateretur; sed occurrebat animis quantos exercitus terrestres naualesque tuerentur quantaque noua classis mox paranda esset si bellum Macedonicum moueretur: Siciliam ac Sardiniam, quae ante bellum uectigales fuissent, uix praesides prouinciarum exercitus alere; tributo sumptus suppeditari; . eum] ipsum tributum conferentium numerum tantis exercituum stragibus et ad Trasumennum lacum et ad Cannas imminutum; qui superessent pauci, si multiplici grauarentur stipendio, alia perituros peste. Itaque nisi fide staretur, rem publicam opibus non staturam.

84. Badian E. Publicans and Sinners: Private Enterprise in the Service of the Roman Republic. Dunebin, 1972.

85. Frank T. Op. cit. P. 149.

86. Badian E. Op. cit. P. 15.

87. Rickman G. E. Op. cit. P. 264.

88. Badian E. Op. cit. P. 28.

89. Liv. 25. 15. 4: C. Seruilius legatus, ex auctoritate patrum a P. Cornelio praetore in Etruriam ad frumentum coemendum missus, cum aliquot nauibus onustis in portum Tarentinum inter hostium custodias peruenit (Легата Гая Сервилия претор Публий Корнелий по распоряжению сената послал в Этрурию закупить пшеницы; с несколькими нагруженными кораблями он пробрался через неприятельскую охрану и вошел в тарентинскую гавань); 25. 20. 3: In ea duo maritima castella frumentum, quod ex Sardinia nuper missum erat quodque M. Iunius praetor ex Etruria coemerat, ab Ostia conuectum est ut exercitui per hiemem copia esset (В эти две приморские крепости свезли из Остии хлеб, недавно присланный из Сардинии и закупленный в Этрурии претором Марком Юнием, чтобы зимой у войска припасов было вдоволь); и, возможно, 27. 3. 9: M. Ogulnius et P. Aquilius in Etruriam legati ad frumentum coemendum quod Tarentum portaretur profecti, et mille milites de exercitu urbano, par numerus Romanorum sociorumque, eodem in praesidium cum frumento missi (Марк Огульний и Публий Аквилий были отправлены в Этрурию закупить хлеб для отправки в Тарент; тысяча солдат из городского войска (половина римлян, половина союзников) посланы были туда отвезти хлеб и усилить гарнизон).

90. В этой связи следует обратить внимание на судьбу закона Оппия 215 г. до н. э., который был отменен в 195 г. до н. э.

91. Как отмечает Д. Рикман, Рим сохранял зависимость от продовольственных ресурсов Западного Средиземноморья вплоть до Поздней Империи (Rickman G. E. Op. cit. P. 264).

92. Liv. 32. 27. 2: (198 г. до н. э.) Item ex Sicilia Sardiniaque magni commeatus et uestimenta exercitui missa. (С Сицилии и Сардинии также было послано много продовольствия и одежды для войска); 36. 2. 12: (191 г. до н. э.) Eeidem praetori mandatum, ut duas decumas frumenti exigeret; id ad mare comportandum deuehendumque in Graeciam curaret (…претору было поручено, взыскав с сицилийцев две хлебных десятины, озаботиться отправкой зерна к морю и доставкой его в Грецию); 37. 2. 12: (190 г. до н. э.) Siciliae Sardiniaeque binae aeque <ac> proximo anno decumae frumenti imperatae; Siculum omne frumentum in Aetoliam ad exercitum portari iussum, ex Sardinia pars Romam pars in Aetoliam, eodem quo Siculum (От Сицилии и Сардинии потребовали, как и в минувшем году, по две хлебных десятины; все сицилийское зерно велено было отвезти в Этолию к войску, а из Сардиниичасть зерна в Рим, а часть в Этолию вместе с сицилийским); 37. 50. 9—10: (189 г. до н. э.) Siciliaedecreta, et ut duas decumas frumenti nouus praetor imperaret Siculis; earum alteram in Asiam, alteram in Aetoliam mitteret. idem ab Sardis exigi atque ad eosdem exercitus id frumentum, ad quos Siculum, deportari iussum (Для Сицилииновый претор должен был потребовать с сицилийцев две хлебных десятины и одну послать в Азию, а другую в Этолию. То же самое велено было взыскать с сардинцев, а полученное зерно отправить туда же, куда и сицилийское); 42. 31. 8: (171 г. до н. э.) Commeatus classi legionibusque ut ex Sicilia Sardinia<que> subueherentur, praetoribus, <qui> eas prouincias sortiti essent, mandari placuit, ut alteras decumas Siculis Sardisque imperarent, quod frumentum ad exercitum in Macedoniam portaretur (Определили, что хлеб для флота и для легионеров будт подвозиться из Сицилии и Сардинии; преторам, которым достанутся эти провинции, постановили поручить, чтобы они заблаговременно потребовали от сардов и сицилийцев вторую хлебную десятину, которую надлежит доставить к войску, стоящему в Македонии).

93. Liv. 42. 27. 8: Ad frumentum classi exercituique coemendum in Apuliam Calabriamque tres legati missi, Sex. Digitius T. Iuuentius M. Caecilius (Закупать хлеб для флота и армии в Апулию и Калабрию направили трех легатовСекста Дигития, Тита Ювенция и Марка Цецилия).

94. Liv. 36. 3. 1: Legati terni in Africam ad Carthaginienses et in Numidiam ad frumentum rogandum, quod in Graeciam portaretur, missi, pro quo pretium solueret populus Romanus (В Африку, к карфагенянам и в Нумидию, было послано по трое легатов, чтобы просить о хлебе для отправки в Грецию; римский народ был готов за него заплатить).

95. Liv. 36. 4. 5—9: Item ab Carthaginiensibus et Masinissa rege legati uenerunt. Carthaginienses tritici modium milia, hordei quingenta ad exercitum, dimidium eius Romam apportaturos polliciti; id ut ab se munus Romani acciperent, petere sese, et classem [с. suorum] suo sumptu comparaturos, et stipendium, quod pluribus pensionibus in multos annos deberent, praesens omne daturos; Masinissae legati quingenta milia modium tritici, trecenta hordei ad exercitum in Graeciam, Romam trecenta milia modium tritici, ducenta quinquaginta hordeide frumento utrisque responsum, ita usurum eo populum Romanum, si pretium acciperent; de classe Carthaginiensibus remissum, praeterquam si quid nauium ex foedere deberent; de pecunia item responsum, nullam ante diem accepturos. (Прибыли также послы от карфагенян и от царя Масиниссы. Карфагеняне обещали доставить войску пятьсот тысяч модиев пшеницы и пятьсот тысячячменя, причем половину этогов Рим, они просили, чтобы римляне приняли это от них как дар. За свой счет они готовы были снарядить и флот, а также выплатить сразу всю дань, которую должны были выплачивать много лет в рассрочку. Послы Масиниссы сообщили, что царь собирается отправить войску в Греции пятьсот тысяч модиев пшеницы и триста тысячячменя, а в Римтриста тысяч модиев пшеницы и двести пятьдесят тысячячменяОтносительно зерна и тем и другим был дан ответ, что римский народ воспользуется им только за плату. По поводу флота карфагенян просили не беспокоиться, разве что какие-то корабли они задолжали по условиям договора. По поводу денег им тоже ответили, что римляне не примут ничего раньше срока).

96. Kienast D. Op. cit. S. 68.

97. Liv. 43. 6. 2—3: Primi Athenienses introducti; ii se, quod nauium habuerint militumque, P. Licinio consuli et C. Lucretio praetori misisse exposuerunt; quibus eos non usos frumenti sibi centum milia imperasse; quod, quamquam sterilem terram ararent, ipsosque etiam agrestis peregrino frumento alerent, tamen, ne deessent officio, confecisse; et alia, quae imperarentur, praestare paratos esse (Первыми были допущены в сенат афиняне. Они объявили, что послали консулу Публию Лицинию и претору Гаю Лукрецию все корабли и войска, какие имели, а те, не воспользовавшись присланным, потребовали сто тысяч модиев зерна; они и это выполнили, дабы не нарушить обязательств, хотя земля их под пашней малоплодородна и даже своих земледельцев кормят они привозным хлебом; и все прочее, что прикажут, они тоже готовы доставить).

98. Badian E. Op. cit. P. 28.

Глава 2

99. Plin. NH. 35. 197: Umbrica non nisi poliendis vestibus adsumitur. neque enim pigebit hanc quoque partem adtingere, cum lex Metilia extet fullonibus dicta, quam C. Flaminius L. Aemilius censores dedere ad populum ferendam.

100. Kunkel W. Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Munchen, 1995. S. 612.

101. Кнабе Г. С. Древний Рим — история и повседневность. М., 1986. С. 102—104.

102. El Beheiri N. Die lex Claudia de nave senatorum // RIDA. 2001. 48. S. 60.

103. О законе Оппия см.: Liv. 34. 1. 3; Tac. Ann. 3. 33. 34; Val. Max. 9. 1. 3; Oros. 4. 20. 14; Zonar. 9. 171.

104. Около 13 гр.

105. Liv. 34. 1. 3: Tulerat eam C. Oppius tribunus plebis Q. Fabio Ti. Sempronio consulibus in medio ardore Punici belli, ne qua mulier plus semunciam auri haberet neu uestimento uersicolori uteretur neu iuncto uehiculo in urbe oppidoue aut propius inde mille passus nisi sacrorum publicorum causa ueheretur.

106. Desideri P. Catone e le donne (Il dibattio Liviano sull’abrogazione della lex Oppia) // Opus. 1984. № 3. P. 63.

107. Briscoe J. A commentary on Livy, Books XXXIV—XXXVIII. Oxford, 1981. P. 42; Desideri P. Op. cit. P. 63.

108. Liv. 34. 6. 10—16: Nam si ista lex <uetus> aut ideo lata esset ut finiret libidinem muliebrem, uerendum foret ne abrogata incitaret: cur sit autem lata, ipsum indicabit tempus. Hannibal in Italia erat, uictor ad Cannas; iam Tarentum, iam Arpos, iam Capuam habebat; ad urbem Romam admoturus exercitum uidebatur; defecerant socii; non milites in supplementum, non socios nauales ad classem tuendam, non pecuniam in aerario habebamus; serui quibus arma darentur ita ut pretium pro iis bello perfecto dominis solueretur emebantur; in eandem diem pecuniae frumentum et cetera quae belli usus postulabant praebenda publicani se conducturos professi erant; seruos ad remum numero ex censu constituto cum stipendio nostro dabamus; aurum et argentum omne ab senatoribus eius rei initio orto in publicum conferebamus; uiduae et pupilli pecunias suas in aerarium deferebant; cautum erat quo ne plus auri et argenti facti, quo ne plus signati argenti et aeris domi haberemus-tali tempore in luxuria et ornatu matronae occupatae erant, ut ad eam coercendam Oppia lex desiderata sit, cum quia Cereris sacrificium lugentibus omnibus matronis intermissum erat, senatus finiri luctum triginta diebus iussit? cui non apparet inopiam et miseriam ciuitatis, . et] quia omnium priuatorum pecuniae in usum publicum uertendae erant, istam legem scripsisse tam diu mansuram quam diu causa scribendae legis mansisset?

109. Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Опия о роскоши // Из истории античного общества. Н. — Новгород, 1991. С. 51.

110. Liv. 22. 26. 6—8: In permutandis captiuis, quod sic primo Punico bello factum erat, conuenerat inter duces Romanum Poenumque ut, quae pars plus reciperet quam daret, argenti pondo bina et selibras in militem praestaret. Ducentis quadraginta septem cum plures Romanus quam Poenus recepisset argentumque pro eis debitum, saepe iactata in senatu re, quoniam non consuluisset patres, tardius erogaretur, inuiolatum ab hoste agrum misso Romam Quinto filio uendidit, fidemque publicam impendio priuato exsoluit. Hannibal pro Gereoni moenibus, cuius urbis captae atque incensae ab se in usum horreorum pauca reliquerat tecta, in statiuis erat. Inde frumentatum duas exercitus partes mittebat; cum tertia ipse expedita in statione erat, simul castris praesidio et circumspectans necunde impetus in frumentatores fieret.

111. Liv. 22. 32. 6—9: Cum ad Gereonium iam hieme impediente constitisset bellum, Neapolitani legati Romam uenere. Ab iis quadraginta paterae aureae magni ponderis in curiam inlatae atque ita uerba facta ut dicerent: scire sese populi [с. Romani] aerarium bello exhauriri et, cum iuxta pro urbibus agrisque sociorum ac pro capite atque arce Italiae urbe Romana atque imperio geratur, aequum censuisse Neapolitanos, quod auri sibi cum ad templorum ornatum tum ad subsidium fortunae a maioribus relictum foret, eo iuuare populum Romanum. Si quam opem in sese crederent, eodem studio fuisse oblaturos. Gratum sibi patres Romanos populumque facturum si omnes res Neapolitanorum suas duxissent, dignosque iudicauerint ab quibus donum animo ac uoluntate eorum qui libentes darent quam re maius ampliusque acciperent. Legatis gratiae actae pro munificentia curaque; patera, quae ponderis minimi fuit, accepta.

112.Liv. 23. 21. 1—6: Per idem fere tempus litterae ex Sicilia Sardiniaque Romam allatae. Priores ex Sicilia T. Otacili propraetoris in senatu recitatae sunt: P. Furium praetorem cum classe ex Africa Lilybaeum uenisse; ipsum grauiter saucium in discrimine ultimo uitae esse; militi ac naualibus sociis neque stipendium neque frumentum ad diem dari neque unde detur esse; magno opere suadere ut quam primum ea mittantur, sibique, si ita uideatur, ex nouis praetoribus successorem mittant. Eademque ferme de stipendio frumentoque ab A. Cornelio Mammula propraetore ex Sardinia scripta. Responsum utrique non esse unde mitteretur, iussique ipsi classibus atque exercitibus suis consulere. T. Otacilius ad unicum subsidium populi Romani, Hieronem, legatos cum misisset, in stipendium quanti argenti opus fuit et sex mensum frumentum accepit; Cornelio in Sardinia ciuitates sociae benigne contulerunt. Et Romae quoque propter penuriam argenti triumuiri mensarii rogatione M. Minucii tribuni plebis facti, L. Aemilius Papus, qui consul censorque fuerat, et M. Atilius Regulus, qui bis consul fuerat, et L. Scribonius Libo, qui tum tribunus plebis erat.

113. Liv. 23. 31. 1—2: Senatus quo die primum est in Capitolio consultus decreuit ut quod eo anno duplex tributum imperaretur simplex confestim exigeretur, ex quo stipendium praesens omnibus militibus daretur praeterquam qui milites ad Cannas fuissent.

114. Polyb. 6. 58. 2—13; Liv. 22. 58—61. Подробнее см. приложение 2.

115. Ляпустин Б. С. Указ. соч. С. 51—52.

116. См.: Штаерман Е. М. К проблеме возникновения государства в Риме // ВДИ. 1989. № 2. С. 76—93. Ср.: «…в древнем Риме государство не было столь всеобъемлющим, как впоследствии, и военная организация Рима непосредственно совпадала с гражданской структурой, а не государственным аппаратом принуждения. И вообще элементы микроструктуры древнеримского общества, в частности, фамилия, выполняли многие функции, которые впоследствии стали неотъемлемыми чертами деятельности государства» (Ляпустин Б. С. Указ. соч. С. 52).

117. Ср.: Маяк И. Л. К вопросу о пополнении римского бюджета в эпоху республики // Торговля и торговец в античном мире. М., 1997. С. 72.

118. Varro. L. 5. 81: Tributum dictum a tribubus, quod ea pecunia, quae populo imperata erat, tributim a singulis pro portione census exigebatur (Трибут носит название от трибы, поскольку те деньги, которые назначаются народу для подати, вносятся каждым отдельно согласно цензу).

119. Возможно, отсюда шло недовольство части богатых семейств, зафиксированное Ливием и отображенное им как сенатская оппозиция закону Клавдия. В том, что сенаторы составляли среди крупных собственников значительную часть, вряд ли приходится сомневаться.

120. Liv. 24. 11. 7—9: Cum increbresceret rumor bellum in Sicilia esse, T. Otacilius eo cum classe proficisci iussus est. cum deessent nautae, consules ex senatus consulto edixerunt ut, qui L. Aemilio C. Flaminio censoribus milibus aeris quinquaginta ipse aut pater eius census fuisset usque ad centum milia aut cui postea tanta res esset facta, nautam unum cum sex mensum stipendio daret; qui supra centum milia usque ad trecenta milia, tres nautas cum stipendio annuo; qui supra trecenta milia usque ad deciens aeris, quinque nautas; qui supra deciens, septem; senatores octo nautas cum annuo stipendio darent. ex hoc edicto dati nautae, armati instructique ab dominis, cum triginta dierum coctis cibariis naues conscenderunt. tum primum est factum ut classis Romana sociis naualibus priuata impensa paratis compleretur. (Все чаще стали поговаривать о том, что в Сицилии идет война. Титу Отацилию велено было отправиться туда с флотом. Так как моряков не хватало, то консулы по распоряжению сената издали указ: тот, кто при цензорах Луции Эмилии и Гае Фламинии имел имущество (сам или его отец) на сумму от пятидесяти до ста тысяч ассов, выставляет одного моряка и дает шестимесячное его жалованье: тот, у кого от ста тысяч да трехсот тысяч, — трех моряков и дает годовое их жалованье; тот, у кого от трехсот тысяч и до миллиона, — пятерых моряков; у кого больше миллионасемерых; каждый сенатор выставляет восьмерых моряков и дает годовое их жалованье. Повинуясь этому указу, хозяева моряков вооружили их и снабдили месячным запасом продовольствия; впервые римский флот был снаряжен на частные средства).

121. В данном случае уместно вспомнить оценку, которую Катон Старший дает торговле: «Иногда стоило бы дохода ради заняться торговлей, не будь это так опасно, а то и отдавать деньги в рост, будь только это почетноЯ считаю купца человеком стойким и ревностным к наживе, только жизнь его и опасна, и бедственна (Cat. Agr. Praef.: Est interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item foenerari, si tam honestumMercatorem autem strenuum studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut supra dixi, periculosum et calamitosum). См., однако, возражения Э. Габбы, считающего, что Катон относился к морской торговле не столь негативно, как это принято считать (Gabba E. Reflessioni antiche e moderne sulle attivita commerciali a Roma nei secoli II e I A. C. // The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History / Ed. by J. D’Arms and E. Kopff. Rome, 1980. P. 91—102.

122. Ср.: «Закон Оппия несомненно имел для Рима еще и «ценностный» смысл. Он, опираясь на авторитет нравов предков, фактически уравнял в повседневном поведении женщин из богатых семейс представительницами рядового плебса, а через это в определенной мере повлиял и на место этих фамилий в повседневной жизни» (Ляпустин Б. С. Фамилия и римская civitas в III в. до н. э.: пути развития // Власть, человек, общество в античном мире. Доклады конференции Российской Ассоциации Антиковедов 1996 и 1997 гг. М., 1997. С. 241—242).

123. Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима… С. 61. Прим. 9.

124. Кнабе Г. С. К специфике межличностных отношений в античности // ВДИ. 1987. № 4. С. 164—180.

125. Он же. Древний Рим… С. 139.

126. Meslin M. L’homme romain des origines au I-er siecle de notre ere. P., 1978. P. 111.

127. Трухина Н. Н. Сципион Африканский и Катон Цензор, их политические программы // Древний Восток и античный мир. М., 1980. С. 198.

128. Liv. 24. 8. 11: <T.> Otacilius sororis meae filiam uxorem atque ex ea liberos habet (Тит Отацилий женат на дочери моей сестры, и у него от нее дети…).

129. См. напр. Кораблев И. Ш. Ганнибал. Изд. 2-е. М., 1981. С. 100.

130. Liv. 22. 9. 7—10: Q. Fabius Maximus dictator iterum quo die magistratum iniit uocato senatu, ab dis orsus, cum edocuisset patres plus neglegentia caerimoniarum quam temeritate atque inscitia peccatum a C. Flaminio consule esse quaeque piacula irae deum essent ipsos deos consulendos esse, peruicit ut, quod non ferme decernitur nisi cum taetra prodigia nuntiata sunt, decemuiri libros Sibyllinos adire iuberentur. Qui inspectis fatalibus libris rettulerunt patribus, quod eius belli causa uotum Marti foret, id non rite factum de integro atque amplius faciundum esse, et Ioui ludos magnos et aedes Veneri Erycinae ac Menti uouendas esse.

131. Liv. 22. 10. 10: Veneri Erycinae aedem Q. Fabius Maximus dictator uouit, quia ita ex fatalibus libris editum erat ut is uoueret cuius maximum imperium in ciuitate esset; Menti aedem T. Otacilius praetor uouit (Были даны обеты о храмах: Венере Эрицинской обещал храм диктатор Квинт Фабий, — согласно книгам судеб, делать это должен был тот, кому принадлежит высшая власть в государстве; о храме Уму дал обет претор Тит Отацилий).

132. Ср. Ovid. Fasti. 6. 241—246: Mens quoque numen habet: Mentis delubra videmus // vota metu belli, perfide Poene, tui. // Poene, rebellaras, et leto consulis omnes // attoniti Mauras pertimuere manus. // spem metus expulerat, cum Menti vota senatus //suscipit, et melior protinus illa venit. (Есть и Ума божество. Ему храм посвящен, чтоб вернее / Предотвращать на войне козни твои, Карфаген / Шел ты второю войной, и гибелью консула в битве / потрясены были все, полчищ пунийских страшась / Страх всю надежду изгнал, но к Ума божеству обратился / Римский сенат и тотчас стал благосклоннее Ум).

133. Liv. 23. 31. 9: Interea duumuiri creati sunt Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus aedibus dedicandis, Menti Otacilius, Fabius Veneri Erycinae; utraque in Capitolio est, canali uno discretae (Тем временем выбрали двух дуумвировКвинта Фабия Максима и Тита Отацилия Красса, которые должны были освятить храмы: ОтацилийУма, ФабийВенеры Эрицинской; оба храма на Капитолии и разделены только рвом).

134. Полибий не называет имени легата, объявившего о начале войны, лишь упомянув о том, что это был старейший из римских послов (3. 31. 1). Зонара называет имя Марка Фабия (8. 22). По всей видимости, прав все же Ливий, говоря, что это был Квинт Фабий Максим (21. 18. 3).

135. Liv. 24. 7. 12: Eo die cum sors praerogatiuae Aniensi iuniorum exisset eaque T. Otacilium M. Aemilium Regillum consules diceret.

136. Liv. 24. 9. 1—4: Cum T. Otacilius ferociter eum continuare consulatum uelle uociferaretur atque obstreperet, lictores ad eum accedere consul iussit et, quia urbem non inierat protinus in campum ex itinere profectus, admonuit cum securibus sibi fasces praeferri. interim praerogatiua suffragium init creatique in ea consules Q. Fabius Maximus quartum M. Marcellus tertium. eosdem consules ceterae centuriae sine uariatione ulla dixerunt; et praetor unus refectus Q. Fuluius Flaccus, noui alii creati, T. Otacilius Crassus iterum, Q. Fabius consulis filius qui tum aedilis curulis erat, P. Cornelius Lentulus (Тит Отацилий яростно кричал и шумел, что Фабий желает продлить свое консульство; Фабий велел ликторам подойти к Отацилию и напомнил ему, что поскольку он, Фабий, минуя город, с ходу направился на Марсово поле, то перед ним несут топоры и розги. Тем временем центурия, голосовавшая первой, приступила к голосованию. Выбраны были в консулы Квинт Фабий Максим в четвертый и Марк Марцелл в третий раз. Остальные центурии согласно выбрали их консулами. В преторы повторно избрали только Квинта Фульвия Флакка, остальные же были новые: Тит Отацилий Красс (второй раз), Квинт Фабий, сын консула, бывший тогда курульным эдилом, Публий Корнелий Лентул).

137. См. Приложение 4.

138. Liv. 24. 8. 11—17: <T.> Otacilius sororis meae filiam uxorem atque ex ea liberos habet; ceterum non ea uestra in me maioresque meos merita sunt ut non potiorem priuatis necessitudinibus rem publicam habeam. quilibet nautarum uectorumque tranquillo mari gubernare potest; ubi saeua orta tempestas est ac turbato mari rapitur uento nauis, tum uiro et gubernatore opus est. non tranquillo nauigamus sed iam aliquot procellis summersi paene sumus; itaque quis ad gubernacula sedeat summa cura prouidendum ac praecauendum uobis est. in minore te experti, T. Otacili, re sumus; haud sane cur ad maiora tibi fidamus documenti quicquam dedistisi consul esses, dictatorem dicendum exemplo maiorum nostrorum censeremus, nec tu id indignari posses aliquem in ciuitate Romana meliorem bello haberi quam te. magis nullius interest quam tua, T. Otacili, non imponi ceruicibus tuis onus sub quo concidas. (Тит Отацилий женат на дочери моей сестры, и у него от нее дети, однако не столь малы ваши заслуги передо мной и моими предками, чтобы мне предпочесть частные интересы государственным Любой моряк, любой человек на корабле может править им, если море спокойно; в жестокую бурю, когда корабль несет ветром по взволнованному морю, нужен мужественный кормчий. Мы плывем не по спокойному морю; несколько раз в шторм чуть не потонули; посадить к рулю следует человека, хорошо проверенного. Мы, Отацилий, испытали тебя в малом; ты ничем не доказал, что тебе можно доверить большееЕсли бы ты был консулом, мы решили бы, по примеру предков наших, назначить диктатора, и тебе нечего было бы досадовать, что кого-то в римском государстве считают более, чем тебя, способным руководить военными действиями. Никто больше тебя не стремится взваливать тебе на шею ношу, под которой ты свалишься).

139. Liv. 26. 22. 2—7: Fuluius Romam comitiorum causa arcessitus cum comitia consulibus rogandis haberet, praerogatiua Uoturia iuniorum T. Manlium Torquatum et T. Otacilium <consules dixit. cum ad Manlium>, qui praesens erat, gratulandi causa turba coiret, nec dubius esset consensus populi, magna circumfusus turba ad tribunal consulis uenit, petitque ut pauca sua uerba audiret centuriamque quae tulisset suffragium reuocari iuberet. erectis omnibus exspectatione quidnam postulaturus esset, oculorum ualetudinem excusauit: impudentem et gubernatorem et imperatorem esse qui, cum alienis oculis ei omnia agenda sint, postulet sibi aliorum capita ac fortunas committi; proinde si uideretur ei, redire in suffragium Uoturiam iuniorum iuberet et meminisse in consulibus creandis belli quod in Italia sit temporumque rei publicae; uixdum requiesse aures a strepitu et tumultu hostili, quo paucos ante menses cesserint prope moenia Romana. (Фульвия вызвали в Рим для выборов консулов. Центурия младших Вотуриевой трибы, голосовавшая первой, выбрала консулами Тита Манлия Торквата Младшего и Тита Отацилия. Манлий находился тут же; поздравить его собралась целая толпа, нельзя было усомниться в единодушии ее выбора. Большая толпа окружила трибунал консула; он попросил выслушать несколько слов и приказал вернуть центурию, голосовавшую первой. Все напряженно ожидали, чего он потребует; Манлий отговаривался болезнью глаз: бессовестен кормчий или военачальник, сказал он, который требует, чтобы ему вручили и жизнь и судьбу людей, а сам глядит на все чужими глазами. Поэтому он приказывает центурии младших Вотуриевой трибы голосовать вновь и помнить при выборе консулов о войне в Италии и о нынешнем положении государства).

140. Liv. 26. 23. 2: Fforte ita incidit ut comitiis perfectis nuntiaretur T. Otacilium, quem Manlio nisi interpellatus ordo comitiorum esset collegam absentem daturus fuisse uidebatur populus, mortuum in Sicilia esse. (По окончании выборов (так совпало) пришла весть о том, что в Сицилии скончался Тит Отацилий, которого народ в его отсутствие, как казалось, дал бы Публию Манлию в сотоварищи, если бы не был нарушен ход выборов).

141. Polyb. 1. 31. 4—5; 3. 70. 7.

142. Liv. 26. 22. 9: Ppost haec cum centuria frequens succlamasset nihil se mutare sententiae eosdemque consules dicturos esse, tum Torquatus 'neque ego uestros' inquit 'mores consul ferre potero neque uos imperium meum. redite in suffragium et cogitate bellum Punicum in Italia et hostium ducem Hannibalem esse («Ни я, — воскликнул Торкват, — став консулом, не перенесу ваших нравов, ни вымоей власти. Голосуйте вновь и помните, что карфагеняне в Италии, а вождем у них Ганнибал»).

143. См. прим. 42.

144. Kienast D. Cato der Zensor: Seine Personlichkeit und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 37, 142—143. Anm. 34.

145. Эпизод с выборами консулов на 210 г. до н. э. помимо прочего указывает на присутствие в этих событиях Валериев. В 219 г. до н. э. одним из римских послов, отправленных к Ганнибалу, был сенатор Публий Валерий Флакк. Среди магистратов 215 г. до н. э. следует отметить помимо претора Марка Валерия Левина префекта флота Публия Валерия Флакка и Луция Валерия Анциата, также связанного с флотом. После смерти Отацилия и ухода Марцелла с Сицилии остров в качестве провинции получил Марк Валерий Левин, в окружении которого находится Марк Валерий Мессала и Луций Цинций Алимент, брат Марка Цинция Алимента, автора lex Cincia 204 г. до н. э. Марк Валерий Фальтон, вместе с Марком Валерием Левином принимавший участие в перевозке Великой Матери богов в Рим, был курульным эдилом 203 г. до н. э. и исполнял квестуру 201 г. до н. э. в паре с Марком Фабием Бутеоном.

146. На оскском языке, распространенном в Самнии, Кампании и Бруттии высшая должность называлась «медикс тутикус» (первое из этих слов означало «судья», второе — «общественный», «общенародный»). В Капуе эта должность была годичной, и по лицу, занимавшему ее, обозначался год, как в Риме по консулам. «Медикс тутикус» был верховным жрецом, верховным судьей, главнокомандующим, ведал внешними сношениями и сооружением общественных зданий.

147. Liv. 23. 2. 4—6: Senatum et sibi et plebi obnoxium Pacuuius Calauius fecerat, nobilis idem ac popularis homo, ceterum malis artibus nanctus opesVocato senatu cum sibi defectionis ab Romanis consilium placiturum nullo modo, nisi necessarium fuisset, praefatus esset, quippe qui liberos ex Ap. Claudi filia haberet filiamque Romam nuptum M. Liuio dedisset (Калавий был человеком низким, но не до конца потеряннымСозвав сенат, он предварительно заявил, что согласится отпасть от Рима только при крайней необходимости: у него ведь дети от дочери Аппия Клавдия и дочь свою он выдал в Риме за Марка Ливия).

148. Liv. 27. 34. 3—6: M. Liuius erat, multis ante annis ex consulatu populi iudicio damnatus, quam ignominiam adeo aegre tulerat ut rus migrarit et per multos annos et urbe et omni coetu careret hominum. octauo ferme post damnationem anno M. Claudius Marcellus et M. Ualerius Laeuinus consules reduxerant eum in urbem; sed erat ueste obsoleta capilloque et barba promissa, prae se ferens in uoltu habituque insignem memoriam ignominiae acceptae. L. Ueturius et P. Licinius censores eum tonderi et squalorem deponere et in senatum uenire fungique aliis publicis muneribus coegerunt (Был Марк Ливий, уже давно по окончании консульства осужденный народом. Он так тяжело переживал эту обиду, что удалился в деревню и много лет не показывался ни в Риме, ни вообще на людях. Почти на восьмом году после его осуждения консулы Марк Клавдий Марцелл и Марк Валерий Левин заставили его вернуться в Город; был он в худой одежде, длинноволос, с запущенной бородой; и лицо, и весь его вид говорили, что он хорошо помнит обиду. Цензоры Луций Ветурий и Публий Лициний заставили его остричься, сбрить бороду, одеться как следует, прийти в сенат и принять участие в жизни государства).

149. Liv. 27. 34. 9—10: C. Neroni neque Q. Fabium neque M. Ualerium Laeuinum dari collegam posse quia duos patricios creari non liceret; eandem causam in T. Manlio esse praeterquam quod recusasset delatum consulatum recusaturusque esset; egregium par consulum fore, si M. Liuium C. Claudio collegam adiunxissent. nec populus mentionem eius rei ortam a patribus est aspernatus. (Гаю Нерону нельзя было дать в сотоварищи ни Квинта Фабия, ни Марка Валерия Левина: не дозволено, чтобы оба консула были патрициями; по той же причине нельзя и Тита Манлия, да он уже и отказался от консульства и, конечно, откажется вторично, а консулы Марк Ливий и Гай Клавдий очень подойдут друг другу).

150. Liv. 23. 21. 6: Et Romae quoque propter penuriam argenti triumuiri mensarii rogatione M. Minucii tribuni plebis facti, L. Aemilius Papus, qui consul censorque fuerat, et M. Atilius Regulus, qui bis consul fuerat, et L. Scribonius Libo, qui tum tribunus plebis erat (В Риме денег было мало, и по предложению народного трибуна Марка Минуция назначили, чтобы ведать денежными делами, коллегию из трех человек: Луция Эмилия Папа, бывшего консула и бывшего цензора, Марка Атилия Регула, который дважды был консулом, и Луция Скрибония Либона, который в тот год был плебейским трибуном).

151. Следует отметить, что Марк Регул бы не единственным представителем Атилиев среди магистратов того времени. В битве при Каннах погиб квестор 216 г. до н. э. Луций Атилий. Гай Атилий Серран, претор 218 г. до н. э., пришел на помощь Луцию Манлию в Галлии, после чего последний дал обет воздвигнуть храм Согласия. Исполнением обета занимался уже упоминавшийся нами Марк Эмилий Лепид, а освятили его в 216 г. до н. э. дуумвиры Гай и Марк Атилии. Будучи претором 213 г. до н. э., Марк Атилий принимал дела у того же Марка Эмилия Лепида.

152. Liv. 23. 34. 13—15: Decreuerunt patres ut Q. Fuluius Flaccus quinque milia peditum, quadringentos equites scriberet eamque legionem primo quoque tempore in Sardiniam traiciendam curaret, mitteretque cum imperio quem ipsi uideretur, qui rem gereret quoad Mucius conualuisset. Ad eam rem missus est T. Manlius Torquatus, qui bis consul et censor fuerat subegeratque in consulatu Sardos (Сенат постановил, что Квинту Фульвию Флакку надлежит набрать пять тысяч пехоты и четыреста всадников, переправить этот легион как можно скорее в Сардинию и послать туда, по своему выбору, человека, облеченного полнотой власти, который будет ведать Сардинией до выздоровления Муция. Отправили Тита Манлия Торквата, дважды консула и цензора; в консульство свое он и покорил Сардинию).

153. Scullard H. Roman Politics, 220—150 B. C., Oxford, 1949. P. 39—55.

154. Это ярко проявилось в деятельности Марка Порция Катона Старшего, политического преемника Квинта Фабия Максима. Подробнее см.: Квашнин В. А. Государственная и правовая деятельность Марка Порция Катона Старшего. Вологда, 2004.

155. Liv. 22. 30. 1—2: Signo dato conclamatur inde ut colligantur uasa. Profecti et agmine incedentes in dictatoris castra in admirationem et ipsum et omnes qui circa erant conuerterunt. Vt constituta sunt ante tribunal signa, progressus ante alios magister equitum, cum patrem Fabium appellasset circumfusosque militum eius totum agmen patronos consalutasset, "parentibus" inquit (Тут солдаты по команде собрали свое снаряжение и строем вошли в лагерь диктатора, повергнув в изумление и его и всех окружающих. Перед трибуналом солдаты остановились, начальник конницы выступил вперед, назвал Фабия отцом, весь строй приветствовал Фабиевых солдат, стоявших вокруг, как своих патронов).

156. Ляпустин Б. С. Фамилия и римская civitas… С. 239—240.

157. Кораблев И. Ш. Указ. соч. С. 21—22 (со ссылкой на работы М. Гельцера, Г. Скалларда и Ф. Кассолы).

158. Liv. 27. 11. 9—12: Sempronii lectio erat; ceterum Cornelius morem traditum a patribus sequendum aiebat ut qui primus censor ex iis qui uiuerent fuisset, eum principem legerent; is T. Manlius Torquatus erat; Sempronius cui di sortem legendi dedissent ei ius liberum eosdem dedisse deos; se id suo arbitrio facturum lecturumque Q. Fabium Maximum quem tum principem Romanae ciuitatis esse uel Hannibale iudice uicturus esset. cum diu certatum uerbis esset, concedente collega lectus a Sempronio princeps in senatum Q. Fabius Maximus consul. inde alius lectus senatus octo praeteritis, inter quos M. Caecilius Metellus erat, infamis auctor deserendae Italiae post Cannensem cladem (Составление списка сената задержано было спором о том, кого записать первым; списком занимался Семпроний, но Корнелий утверждал, что надо держаться обычая предков и первым в сенате ставить того, кто первый из ныне живущих сенаторов был в свое время цензором. Таковым оказался Тит Манлий Торкват. Семпроний ответил, что боги, жребием назначая, кому из двоих заняться списком сенаторов, предоставляют ему право свободного выбора. Вот он и поступит по собственному усмотрению: выберет Квинта Фабия Максима, кому даже Ганнибал присудил бы первенство в римском государстве. Спорили долго; Корнелий уступил, и Семпроний записал первым сенатором консула Квинта Фабия Максима. Составлен был новый список сенаторов; восемь сенаторов были исключены, в их числе Марк Цецилий Метелл, обесславивший себя после Каннской битвы предложением покинуть Италию).

159. Трухина Н. Н. Указ. соч. С. 199—200. Прим. 14.

160. Трухина Н. Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики (II в. до н. э.). М., 1986. С. 106; она же. Сципион Африканский… С. 199.

161. Scullard H. A History of the Roman World 753—146 B. C. (4-th ed.). L. — N. Y., 1980. P. 333.

Глава 3

162. 3аборовский Я. Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. Львов, 1985. С. 34.

163. Ср. Утченко С. Л. Политические учения древнего Рима III—II вв. до н. э. М., 1977. С. 58.

164. Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. 1. N. — Y., 1950. P. 255; Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Оппия о роскоши // Из истории античного общества. Н. — Новгород, 1991. С. 52.

165. Тас. Ann. 3. 34: Placuisse quondam Oppias leges, sic temporibus rei publicae postulantibus: remissum aliquid postea et mitigatum, quia expedierit. (Некогда были приняты Оппиевы законы, что было вызвано обстоятельствами, в которых тогда пребывала республика; кое в чем в них позднее были сделаны послабления и уступки, ибо это требовалось общей пользой).

166. Возможно, существует какая-то связь между переходом под патронат Квинта Фабия Максима Марка Минуция Руфа в 217 г. до н. э. и деятельностью плебейского трибуна Марка Минуция.

167. Liv. 23. 21. 1—4: Per idem fere tempus litterae ex Sicilia Sardiniaque Romam allatae. Priores ex Sicilia T. Otacili propraetoris in senatu recitatae sunt: P. Furium praetorem cum classe ex Africa Lilybaeum uenisse; ipsum grauiter saucium in discrimine ultimo uitae esse; militi ac naualibus sociis neque stipendium neque frumentum ad diem dari neque unde detur esse; magno opere suadere ut quam primum ea mittantur, sibique, si ita uideatur, ex nouis praetoribus successorem mittant. Eademque ferme de stipendio frumentoque ab A. Cornelio Mammula propraetore ex Sardinia scripta. Responsum utrique non esse unde mitteretur, iussique ipsi classibus atque exercitibus suis consulere (Почти в это же время в Рим были доставлены письма из Сицилии и Сардинии. Сначала в сенате прочли письмо пропретора Тита Отацилия из Сицилии, он писал, что претор Публий Фурий пришел с флотом из Африки в Лилибей; сам Фурий тяжело ранен и находится между жизнью и смертью; солдаты и моряки не получили в срок ни жалованья, ни хлебаи взять их неоткуда; Отацилий убедительно просит прислать поскорее и деньги, и хлеб, а емусмену из новых преторов. Почти то же самое о жалованьи и хлебе писал из Сардинии пропретор Авл Корнелий Маммула. Обоим ответили: взять неоткуда, пусть сами позаботятся о своем флоте и войске).

168. App. Hann. 5. 27: Klaudion te Markellon mellonta plein es Sikelian, es ton Annibou polemon metepheren. ho de ton men stolon emerisato tôi sunarchôi Phouriôi, kai to meros epempsen es tên Sikelian, autos de tous doulous agôn kai hosous allous edunato tôn politôn ê summachôn, genomenous hapantas es murious pezous kai dischilious hippeas, es to Teanon parêlthe, kai ho ti praxein ho Annibas melloi parephulassen (Клавдия Марцелла, который должен был плыть в Сицилию, сенат, переменив решение, направил на войну с Ганнибалом. Марцелл дал часть флота своему сотоварищу Фурию и послал его в Сицилию; сам же, ведя рабов и тех, кого и сколько он мог собрать из граждан или союзников, всего до десяти тысяч пехотинцев и две тысячи всадников, двинулся в Теан и следил, что собирается делать Ганнибал.).

169. Liv. 24. 16. 9—11: Postero die per tribunos militum inde deducti, contione militum aduocata a Graccho superueniunt. ubi cum proconsul ueteres milites primum, prout cuiusque uirtus atque opera in ea pugna fuerat, militaribus donis donasset, tunc quod ad uolones attineret omnes ait malle laudatos a se, dignos indignosque, quam quemquam eo die castigatum esse; quod bonum faustum felixque rei publicae ipsisque esset, omnes eos liberos esse iubere. ad quam uocem cum clamor ingenti alacritate sublatus esset ac nunc complexi inter se gratulantesque, nunc manus ad caelum tollentes bona omnia populo Romano. (На следующий день военные трибуны свели их вниз, как раз когда Гракх собрал на солдатскую сходку. Консул прежде всего наградил старых солдат сообразно их доблестному поведению и заслугам в последнем бою; что же касается добровольцев, то он предпочитает сегодня всехи достойных, и недостойныххвалить, а не ругать; он всех объявляет свободнымида будет это к счастью и благоденствию государства); Flor. 1. 22. 30: Ausus et Sempronio Graccho duce per Lucaniam sequi et premere terga cedentis, quamvis tumo pudor!manu servili pugnaret: nam hucusque tot mala compulerant. Sed libertate donati fecerant de servitute Romanos. (При полководце Семпронии Гракхе началось преследование пунийцев по всей Лукании. Римский народ яростно наседал на отступавших, хотя тогдао стыд!он сражался с помощью рабского войска: так далеко загнали его беды. Но, получив свободу, они превратили себя из рабов в римлян).

170. Liv. 24. 11. 7—9: Cum increbresceret rumor bellum in Sicilia esse, T. Otacilius eo cum classe proficisci iussus est. cum deessent nautae, consules ex senatus consulto edixerunt ut, qui L. Aemilio C. Flaminio censoribus milibus aeris quinquaginta ipse aut pater eius census fuisset usque ad centum milia aut cui postea tanta res esset facta, nautam unum cum sex mensum stipendio daret; qui supra centum milia usque ad trecenta milia, tres nautas cum stipendio annuo; qui supra trecenta milia usque ad deciens aeris, quinque nautas; qui supra deciens, septem; senatores octo nautas cum annuo stipendio darent. ex hoc edicto dati nautae, armati instructique ab dominis, cum triginta dierum coctis cibariis naues conscenderunt. tum primum est factum ut classis Romana sociis naualibus priuata impensa paratis compleretur.

171. Liv. 24. 11. 5—6: Eas primo quoque tempore consules scribere iussi et classem parare, ut cum eis nauibus quae pro Calabriae litoribus in statione essent, centum quinquaginta longarum classis nauium eo anno expleretur. dilectu habito et centum nauibus nouis deductis Q. Fabius comitia censoribus creandis habuit; creati M. Atilius Regulus et P. Furius Philus.

172. Нечай Ф. М. Рим и италики. Минск, 1963. С. 132.

173. Ливий Т. История Рима от основания города. Т. 2. М., 1991. С. 475. Прим. 52.

174. Polyb. 6. 19. 2—3: tôn loipôn tous men hippeis deka, tous de pezous hex kai deka dei strateias telein kat' anankên en tois tettarakonta kai hex etesin apo geneas plên tôn hupo tas tetrakosias drachmas tetimêmenôn: toutous de pariasi pantas eis tên nautikên chreian. ean de pote katepeigêi ta tês peristaseôs, opheilousin hoi pezoi strateuein eikosi strateias eniausious. (Что касается остальных граждан, то они обязаны до сорокашестилетнего возраста совершить десять походов в коннице или двадцать в пехоте, кроме тех чей имущественный ценз ниже четырехсот драхм: эти последние все оставляются для службы во флоте. Впрочем эти граждане, если обстоятельства к тому вынуждают, обязаны совершить двадцать годичных походов в пехоте).

175. Liv. 24. 11. 9: Ex hoc edicto dati nautae, armati instructique ab dominis, cum triginta dierum coctis cibariis naues conscenderunt. tum primum est factum ut classis Romana sociis naualibus priuata impensa paratis compleretur (Повинуясь этому указу, хозяева моряков вооружили их и снабдили месячным запасом продовольствия; впервые римский флот был снаряжен на частные средства); 26. 35. 5: Per tot annos tributo exhaustos nihil reliqui praeter terram nudam ac uastam habere. tecta hostes incendisse, seruos agri cultores rem publicam abduxisse, nunc ad militiam paruo aere emendo, nunc remiges imperando; si quid cui argenti aerisue fuerit, stipendio remigum et tributis annuis ablatum. se ut dent quod non habeant nulla ui nullo imperio cogi posse (Плебеи истощены многолетней податьюу них нет ничего, кроме голой земли. Постройки сожгли враги; рабов-пахарей свело государство: то покупало их за гроши для военной службы, то забирало в гребцы); 34. 6. 13: serui quibus arma darentur ita ut pretium pro iis bello perfecto dominis solueretur emebantur (…каждый в соответствии со своим разрядом поставляли мы рабов, чтобы служили они гребцами во флоте и содержали их на свой счет.)

176. См. прим. 6.

177. Liv. 23. 23. 5—8: Recitato uetere senatu, inde primos in demortuorum locum legit qui post L. Aemilium C. Flaminium censores curulem magistratum cepissent necdum in senatum lecti essent, ut quisque eorum primus creatus erat; tum legit qui aediles, tribuni plebis, quaestoresue fuerant; tum ex iis qui [с. non] magistratus cepissent, qui spolia ex hoste fixa domi haberent aut ciuicam coronam accepissent. Ita centum septuaginta septem cum ingenti adprobatione hominum in senatum lectis, extemplo se magistratu abdicauit priuatusque de rostris descendit lictoribus abire iussis, turbaeque se immiscuit priuatas agentium res, tempus hoc sedulo terens ne deducendi sui causa populum de foro abduceret (Прочитали список старого сената; на места умерших диктатор назначил в порядке очередности тех, кто после цензоров Луция Эмилия и Гая Фламиния занимал курульные должности, но еще не был в сенате, затем бывших эдилов, народных трибунов и квесторов, а из тех, кто должностным лицом еще не был, привезших домой снятые с врага доспехи или получивших гражданский венок. Когда при громком одобрении присутствовавших было выбрано в сенат сто семьдесят семь человек, диктатор сразу же снял с себя свое звание, сошел с ростр частным лицом, отпустил ликторов и затерялся в толпе людей, занятых частными делами).

178. Заборовский Я. Ю. Указ. соч. С. 49—51.

179. Liv. 24. 43. 4: Ne lustrum perficerent, mors prohibuit P. Furii; M. Atilius magistratu se abdicauit (Завершить перепись очистительным жертвоприношением помешала смерть Публия Фурия. Марк Атилий отказался от должности).

180. Liv. 24. 18. 2, 10.

181. Liv. 24. 18. 2—15: Censores, uacui ab operum locandorum cura propter inopiam aerarii, ad mores hominum regendos animum aduerterunt castigandaque uitia quae, uelut diutinis morbis aegra corpora ex sese gignunt, eo enata bello erant. primum eos citauerunt qui post Cannensem <cladem a re publica defecisse> dicebantur. princeps eorum M. Caecilius Metellus quaestor tum forte erat. iusso deinde eo ceterisque eiusdem noxae reis causam dicere cum purgari nequissent, pronuntiarunt uerba orationemque eos aduersus rem publicam habuisse, quo coniuratio deserendae Italiae causa fieret. secundum eos citati nimis callidi exsoluendi iuris iurandi interpretes, qui captiuorum ex itinere regressi clam in castra Hannibalis solutum quod iurauerant redituros rebantur. his superioribusque illis equi adempti qui publicum equum habebant, tribuque moti aerarii omnes facti. neque senatu modo aut equestri ordine regendo cura se censorum tenuit. nomina omnium ex iuniorum tabulis excerpserunt qui quadriennio non militassent, quibus neque uacatio iusta militiae neque morbus causa fuisset. et ea supra duo milia nominum in aerarios relata tribuque omnes moti; additumque tam truci censoriae notae triste senatus consultum, ut ei omnes quos censores notassent pedibus mererent mitterenturque in Siciliam ad Cannensis exercitus reliquias, cui militum generi non prius quam pulsus Italia hostis esset finitum stipendiorum tempus erat. cum censores ob inopiam aerarii se iam locationibus abstinerent aedium sacrarum tuendarum curuliumque equorum praebendorum ac similium his rerum, conuenere ad eos frequentes qui hastae huius generis adsueuerant hortarique censores ut omnia perinde agerent locarent ac si pecunia in aerario esset: neminem nisi bello confecto pecuniam ab aerario petiturum esse. conuenere deinde domini eorum quos Ti. Sempronius ad Beneuentum manu emiserat arcessitosque se ab triumuiris mensariis esse dixerunt ut pretia seruorum acciperent; ceterum non antequam bello confecto accepturos esse. cum haec inclinatio animorum plebis ad sustinendam inopiam aerarii fieret, pecuniae quoque pupillares primo, deinde uiduarum coeptae conferri, nusquam eas tutius sanctiusque deponere credentibus qui deferebant quam in publica fide; inde si quid emptum paratumque pupillis ac uiduis foret, a quaestore perscribebatur. manauit ea priuatorum benignitas ex urbe etiam in castra, ut non eques, non centurio stipendium acciperet, mercennariumque increpantes uocarent qui accepisset.

182. Badian E. Publicans and Sinners: Private Enterprise in the Service of the Roman Republic. Dunebin, 1972. P. 16.

183. См. прим. 15 гл. 2.

184. Liv. 23. 48. 11: Prodeundum in contionem Fuluio praetori esse, indicandas populo publicas necessitates cohortandosque qui redempturis auxissent patrimonia, ut rei publicae, ex qua creuissent, tempus commodarent, conducerentque ea lege praebenda quae ad exercitum Hispaniensem opus essent, ut, cum pecunia in aerario esset, iis primis solueretur. Haec praetor in contione; . diemque] edixit quo uestimenta frumentum Hispaniensi exercitui praebenda quaeque alia opus essent naualibus sociis esset locaturus (Пусть претор Фульвий выступит перед сходкой, расскажет народу, в какой нужде государство, и постарается убедить людей, разбогатевших на подрядах, чтобы они отсрочили платежипослужили бы государству, которое помогло им увеличить их достояние. Пусть они возьмут подряды на поставку того, что необходимо испанскому войску с тем, что, как только у государства будут деньги, им первым будет уплачен долг. Это было сказано претором в народном собрании; назначил он и день, когда будет сдавать подряды на поставку одежды, хлеба и прочего, что нужно для испанского войска и моряков).

185. Liv. 23. 49. 2—3: Vbi ea dies uenit, ad conducendum tres societates aderant hominum undeuiginti, quorum duo postulata fuere, unum ut militia uacarent dum in eo publico essent, alterum ut quae in naues imposuissent ab hostium tempestatisque ui publico periculo essent.

186. Liv. 25. 3. 10—11: Hi, quia publicum periculum erat a ui tempestatis in iis quae portarentur ad exercitus et ementiti erant falsa naufragia et ea ipsa quae uera renuntiauerant fraude ipsorum facta erant, non casu. in ueteres quassasque naues paucis et parui pretii rebus impositis, cum mersissent eas in alto exceptis in praeparatas scaphas nautis, multiplices fuisse merces ementiebantur.

187. См., однако, весьма скептичный комментарий Э. Бэдиана, как кажется, считающего эти события наложением более позднего времени (Badian E. Op. cit. P. 16—20).

188. Fest. s. v. Hordiarium aes (P. 91 L): hordiarium aes, quod pro hordeo equiti Romano debater (hordiarium aes, которые взыскивались на ячмень римским всадникам); Gai. IV. 27: Item propter eam pecuniam licebat pignus capere, ex qua equus emendus erat; quae pecunia dicebatur aes equestre. Item propter eam pecuniam, ex qua hordeum equis erat comparandum; quae pecunia dicebatur aes hordiarium (Дозволялось также брать залог в обеспечение. тех денег, на которые можно было купить лошадь. Эти деньги назывались aes equestre. Точно так же позволялось задерживать вещи в обеспечение тех денег, на которые должно было купить ячмень лошадям. Эти деньги назывались aes hordiarium).

189. Институции Гая. Текст и перевод. Издание Ф. Дыдынского. Варшава, 1892. С. 391.

190. Дворецкий И. Х. Латинско — русский словарь. Изд. 2-е. М., 1976. С. 479.

191. Liv. 1. 43. 8—9: Ita pedestri exercitu ornato distributoque equitum ex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias. Sex item alias centurias, tribus ab Romulo instituitis, sub isdem, quibus inauguratae errant, nominibus fecit. Ad equos emendos dena milia aeris ex publico data, et quibus equos alerent, viduae attributae, quae bina milia aeris in annos singulos penderant (Когда пешее войско было снаряжено и подразделено, Сервий составил из виднейших людей государства двенадцать всаднических центурий. Еще он образовал шесть других центурий, взамен трех, учрежденных Ромулом, и под теми же освященными птицегаданием именами. Для покупки коней всадникам было дано из казны по десять тысяч ассов, а содержание этих коней было возложено на незамужних женщин, которым надлежало вносить по две тысячи ассов ежегодно).

192. Cic. De rep. 2. 36: Deinde equitatum ad hunc morem constituit qui usque adhuc est retentus, nec potuit Titiensium et Rhamnensium et Lucerum mutare cum cuperet nomina, quod auctor ei summa augur gloria Attus Navius non erat. atque etiam Corinthios video publicis equis adsignandis et alendis orborum et viduarum tributis fuisse quondam diligentis (Затем он создал конниуц по образцу, сохранившемуся и поныне, но не смог, хотя и очень желал этого, изменить наименования тициев, рамнов и луцеров, так как высоко прославленный авгур Атт Навий на это не согласился. Также и коринфяне, знаю я, некогда, за счет подати с сирот и вдов, заботились о снабжении всадников конями и их прокормеза счет казны).

193. См. возражения против достоверности этого сообщения Плутарха у К. Николе (Nicolet C. L’orde equestre a l’epoque republicaine. T. 1. P., 1966. P. 43).

194. Peppe L. Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in eta republicana. Milano, 1984. P. 142.

195. Brunt P. A. Italian Mainpower. 225 B. С. — A. D. 14, Oxford, 1971, P. 5, 7, 27, 113 f.

196. Toynbee A. J. Hannibal’s Legasy. Vol. I. Oxford, 1963. P. 29; Nicolet C. Tributum. Recherches sur la fiscalite directe sous la republique romaine. Bonn, 1976. P. 29.

197. Liv. 24. 18. 13—14: pecuniae quoque pupillares primo, deinde uiduarum coeptae conferri.

198. Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь к источникам римского права (По изданию 1896 г.). М., 1997. С. 554; Дворецкий И. Х. Указ. соч, С. 1078; Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 326. Ср.: D. 50, 16, 242, 3 (Iavol., l. 2 ex post. lab.): 'Vidiam' non solum eam, quae aliquando nupta fuisset, sed eam quoque mulierem, quae virum non habuisset, appellari ait Labeo (Вдовы не только те, кто либо состоял в браке, но и те женщины, которые не имеют мужей).

199. Peppe L. Op. cit. P. 140.

200. Дыдынский Ф. Указ. соч. С. 452; Дворецкий И. Х. Указ. соч. С. 836; Бартошек М. Указ. соч. С. 266.

201. Peppe L. Op. cit. P. 69. Nt. 146.

202. Pomeroy S. B. Relationship of the Married Women to Her Blood Relatives in Rome // Ancient Society. 1976. 4. P. 222; Peppe L. Op. cit. P. 49. Nt. 100.

203. Gabba E. Esercito et fiscalita a Roma in eta republicana // Armees et fiscalite dans le monde antique. P., 1977. P. 26.

204. Следует обратить внимание на то, что цензоры производили и оценку имущества (в рамках одной функции) и налагали на основе полученных сведений подать (в рамках другой?).

205. Liv. 24. 18. 12.

206. См.: Klotz A. Die romische Wehrmacht im 2. Punischen Krige // Philologus. 1933. Bd. 88. H. 1. S. 66; Ревяко К. А. Пунические войны. Минск, 1988. С. 164.

207. Liv. 24. 14. 3: Legiones magna ex parte uolonum habebat, qui iam alterum annum libertatem tacite mereri quam postulare palam maluerant (Легионы состояли в значительной части из рабов-добровольцев, которые громко не требовали свободы, но уже второй год молчаливо старались ее заслужить); 24. 16. 8—9: Ubi cum proconsul ueteres milites primum, prout cuiusque uirtus atque opera in ea pugna fuerat, militaribus donis donasset, tunc quod ad uolones attineret omnes ait malle laudatos a se, dignos indignosque, quam quemquam eo die castigatum esse; quod bonum faustum felixque rei publicae ipsisque esse. (Консул прежде всего наградил старых солдат сообразно их доблестному поведению и заслугам в последнем бою; что же касается добровольцев, то он предпочитает сегодня всехи достойных, и недостойныххвалить, а не ругать; он всех объявляет свободнымида будет это к счастью и благоденствию государства); ср. Арр. Наnn. 5. 27.

208. Liv. 22. 57. 11—12: Et aliam formam noui dilectus inopia liberorum capitum ac necessitas dedit: octo milia iuuenum ualidorum ex seruitiis, prius sciscitantes singulos uellentne militare, empta publice armauerunt. Hic miles magis placuit, cum pretio minore redimendi captiuos copia fieret (Граждан не хватало, и необходимость заставила прибегнуть к неслыханному виду набора: восемь тысяч молодых сильных рабов расспрошены были поодиночке, хотят ли они быть солдатамиих выкупили и вооружили на государственный счет. Таких солдат предпочли, хотя можно было выкупить пленных, и это обошлось бы дешевле); 22. 61. 2: Pecuniae quoque summa homines mouit, quia nec aerarium exhauriri, magna iam summa erogata in seruos ad militiam emendos armandosque, nec Hannibalem, maxime huiusce rei, ut fama erat, egentem, locupletari uolebant (Испугались и выкупной суммы: нельзя было оставить казну пустой: много денег ушло на покупку и вооружение рабов, взятых в солдаты, — не хотели и обогащать Ганнибала, по слухам, в деньгах весьма нуждавшегося).

209. Liv. 24. 18. 12: Conuenere deinde domini eorum quos Ti. Sempronius ad Beneuentum manu emiserat arcessitosque se ab triumuiris mensariis esse dixerunt ut pretia seruorum acciperent (Пришли хозяева рабов, отпущенных Тиберием Гракхом на свободу под Беневентом, вызванные триумвирами получить за них деньги); 34. 6. 12: …serui quibus arma darentur ita ut pretium pro iis bello perfecto dominis solueretur emebantur (…мы покупали у хозяев рабов и раздавали им оружие, с тем чтобы те получили за них деньги лишь по окончании войны).

210. Liv. 24. 18. 14—15. Красноречивое замечание Ливия о том, что бравших жалованье «корили и называли наемниками», кажется, показывает, что таковые все же были. Конечно, в данном случае мы больше имеем дело с Ливием-писателем, чем Ливием-историком (если вообще их можно разделить), но возможно, это один из тех случаев, когда за фасадом создаваемого им «римского мифа» проглядывают реальные черты жизни римского общества последних десятилетий III в. до н. э.

211. Liv. 26. 35. 1—8: Scripto deinde exercitu de remigum supplemento agi coeptum; in quam rem cum neque hominum satis nec ex qua pararentur stipendiumque acciperent pecuniae quicquam ea tempestate in publico esset, edixerunt consules ut priuatim ex censu ordinibusque, sicut antea, remiges darent cum stipendio cibariisque dierum triginta. ad id edictum tantus fremitus hominum, tanta indignatio fuit ut magis dux quam materia seditioni deesset: secundum Siculos Campanosque plebem Romanam perdendam lacerandamque sibi consules sumpsisse. per tot annos tributo exhaustos nihil reliqui praeter terram nudam ac uastam habere. tecta hostes incendisse, seruos agri cultores rem publicam abduxisse, nunc ad militiam paruo aere emendo, nunc remiges imperando; si quid cui argenti aerisue fuerit, stipendio remigum et tributis annuis ablatum. se ut dent quod non habeant nulla ui nullo imperio cogi posse. bona sua uenderent; in corpora quae reliqua essent saeuirent; ne unde redimantur quidem quicquam superesse. haec non in occulto, sed propalam in foro atque oculis ipsorum consulum ingens turba circumfusi fremebant; nec eos sedare consules nunc castigando, nunc consolando poterant. spatium deinde iis tridui se dare ad cogitandum dixerunt; quo ipsi ad rem inspiciendam <et> expediendam usi sunt.

212. Liv. 26. 35. 9—10: Senatum postero die habuerunt de remigum supplemento; ubi cum multa disseruissent cur aequa plebis recusatio esset, uerterunt orationem eo ut dicerent priuatis id seu aequum seu iniquum onus iniungendum esse; nam unde, cum pecunia in aerario non esset, paraturos nauales socios? quomodo autem sine classibus aut Siciliam obtineri aut Italia Philippum arceri posse aut tuta Italiae litora esse? (Созванный назавтра сенат обсуждал, как пополнить состав гребцов. Много говорили о том, почему прав простой народ, отказываясь выставить гребцов, но заключали всегда одинаково: правдой ли, неправдой ли, но бремя это придется возложить на частных лиц. Иначе откуда еще взять моряков, если казна пуста? А как без флота удержать Сицилию, не пустить в Италию Филиппа, как вообще охранять италийское побережье?).

213. Булла — амулет, обычно в виде полого шарика, который носили на груди свободнорожденные дети.

214. Около 27 гр.

215. Имеются в виду фалеры — особые бляхи на сбруе лошади.

216. Liv. 26. 36. 5—8: Si quid iniungere inferiori uelis, id prius in te ac tuos si ipse iuris statueris, facilius omnes obedientes habeas; nec impensa grauis est, cum <ex> ea plus quam pro uirili parte sibi quemque capere principum uident. itaque <si> classes habere atque ornare uolumus populum Romanum, priuatos sine recusatione remiges dare, nobismet ipsis primum imperemus. aurum argentum <aes> signatum omne senatores crastino die in publicum conferamus, ita ut anulos sibi quisque et coniugi et liberis, et filio bullam et quibus uxor filiaeue sunt singulas uncias pondo auri relinquant: argenti qui curuli sella sederunt equi ornamenta et libras pondo, ut salinum patellamque deorum causa habere possint: ceteri senatores libram argenti tantum: aeris signati quina milia in singulos patres familiae relinquamus: ceterum omne aurum argentum aes signatum ad triumuiros mensarios extemplo deferamus nullo ante senatus consulto facto.

217. Liv. 26. 36. 11—12: Senatu inde misso pro se quisque aurum argentum et aes in publicum conferunt, tanto certamine iniecto ut prima aut inter primos nomina sua uellent in publicis tabulis esse ut nec triumuiri accipiundo nec scribae referundo sufficerent. hunc consensum senatus equester ordo est secutus, equestris ordinis plebs (Сенаторы разошлись; все наперебой стали отдавать в казну золото, серебро, медь, каждый хотел видеть свое имя в официальных списках если не первым, то из первых: триумвиры не успевали принимать, а писцы записывать взносы. Сенаторы были единодушны; за ними последовали всадники, за всадниками простой народ).

218. Liv. 29. 16. 1—3: Altera item res prope aeque longo neglecta silentio relata a M. Ualerio Laeuino est qui priuatis conlatas pecunias se ac M. Claudio consulibus reddi tandem aequum esse dixit; nec mirari quemquam debere in publica obligata fide suam praecipuam curam esse; nam praeterquam quod aliquid proprie ad consulem eius anni quo conlatae pecuniae essent pertineret, etiam se auctorem ita conferendi fuisse inopi aerario nec plebe ad tributum sufficiente (О другом деле, тоже давно забытом и умалчиваемом, напомнил Марк Валерий Левин: следует наконец вернуть деньги, собранные частными лицами в консульство его и Марка Клавдия; нечего удивляться, если он особенно озабочен этим государственным долгом: не говоря о том, что дело касается его лично как консула того года, когда происходил сбор, но он и посоветовал его произвести, так как казна была пуста и простой народ был не в силах платить налог).

219. Liv. 31. 13. 2—3: Expiatis omnibus religionibus-nam etiam Locris sacrilegium peruestigatum ab Q. Minucio erat pecuniaque ex bonis noxiorum in thesauros reposita-cum consules in prouincias proficisci uellent, priuati frequentes, quibus ex pecunia quam M. Ualerio M. Claudio consulibus mutuam dederant tertia pensio debebatur eo anno, adierunt senatum, quia consules, cum ad nouum bellum quod magna classe magnisque exercitibus gerendum esset uix aerarium sufficeret, negauerant esse unde iis in praesentia solueretur.

220. Гемп А. Г. Прямой налог в Римской респу6лике // Сборник трудов Архангельского педагогического института. 1958. Вып. 2. С. 80, ср. Дыдынский Ф. Латинско — русский словарь к источникам римского права. М., 1997. С. 36, 355.

221. Peppe L. Op. cit. P. 48.

222. App. B. C. 4. 33: Ti de espherômen hai mête archês mête timês mête stratêgias mête tês politeias holôs, tês humin es tosouton êdê kakou perimachêtou, metechousai; hoti phate polemon einai; kai pote ou gegonasi polemoi; kai pote gunaikes suneisênenkan; has hê men phusis apoluei para hapasin anthrôpois, hai de mêteres hêmôn huper tên phusin esênenkan pote hapax, hote ekinduneuete peri têi archêi pasêi kai peri autêi têi polei, Karchêdoniôn enochlountôn. kai tote de esênenkan hekousai, kai ouk apo gês ê chôriôn ê proikos ê oikiôn, hôn chôris abiôton estin eleutherais, alla apo monôn tôn oikoi kosmôn, oude toutôn timômenôn oude hupo mênutais ê katêgorois oude pros anankên ê bian, all' hoson eboulonto autai.

223. Liv. 34. 6. 14: Aurum et argentum omne ab senatoribus eius rei initio orto in publicum conferebamus; uiduae et pupilli pecunias suas in aerarium deferebant; cautum erat quo ne plus auri et argenti facti, quo ne plus signati argenti et aeris domi haberemus.

224. Peppe L. Op. cit. P. 48—49; Liv. 5. 25. 7—8: Cum ea disceptatio, anceps senatui uisa, delegata ad pontifices esset, adhibito Camillo uisum collegio, quod eius ante conceptum uotum Veientium fuisset et post uotum in potestatem populi Romani uenisset, eius partem decimam Apollini sacram esse. Ita in aestimationem urbs agerque uenit. Pecunia ex aerario prompta, et tribunis militum consularibus ut aurum ex ea coemerent negotium datum. Cuius cum copia non esset, matronae coetibus ad eam rem consultandam habitis communi decreto pollicitae tribunis militum aurum et omnia ornamenta sua, in aerarium detulerunt (Понтифики, собравшись и побеседовав с Камиллом, сочли, что Аполлону была посвящена десятина от всего, что перед принесением обета принадлежало вейянам, а потом перешло римлянам. Таким образом, при оценке следовало учитывать и город с землей Деньги достали из казны, и военным трибунам-консулярам было поручено закупить на них золото. Поскольку его не хватало, матроны, посовещавшись об этом, обещали отдать военным трибунам золотои действительно передали в казну все свои украшения); 5. 50. 7: Iam ante in eo religio ciuitatis apparuerat quod cum in publico deesset aurum ex quo summa pactae mercedis Gallis confieret, a matronis conlatum acceperant ut sacro auro abstineretur. matronis gratiae actae honosque additus ut earum sicut uirorum post mortem sollemnis laudatio esset (Это золото еще раньше дало проявиться благочестию граждан, ибо, когда его не хватило в казне, чтобы уплатить галлам установленный выкуп, матроны собрали и отдали свое золото, лишь бы не трогали священное. За это им принесли благодарность, а к прежним почестям прибавилась новая: отныне разрешалось над матронами, как и над мужами, произносить торжественную надгробную речь).

225. Ogilvie R. M. A Commentary on Livy. Books 1—5. Oxford, 1965. P. 684, ср.: Ливий Т. История Рима от основания города. Т. 1. М., 1989. С. 544. Прим. 55.

226. Liv. 5. 25. 9: Grata ea res ut quae maxime senatui unquam fuit; honoremque ob eam munificentiam ferunt matronis habitum ut pilento ad sacra ludosque, carpentis festo profestoque uterentur.

227. Liv. 34. 6. 15—16: Tali tempore in luxuria et ornatu matronae occupatae erant, ut ad eam coercendam Oppia lex desiderata sit, cum quia Cereris sacrificium lugentibus omnibus matronis intermissum erat, senatus finiri luctum triginta diebus iussit? cui non apparet inopiam et miseriam ciuitatis, . et] quia omnium priuatorum pecuniae in usum publicum uertendae erant, istam legem scripsisse tam diu mansuram quam diu causa scribendae legis mansisset?

228. Nicolet C. L’orde equestre… P. 42; ibid. Tributum… P. 34; Matchetti P. Histoire economique et monetaire de la deuxieme guerre punique. P, 1978. P. 347.

229. Кнабе Г. С. Историческое пространство и историческое время в культуре древнего Рима // Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. 2. С. 161.

230. Nicolet С. Le metier de citoyen dans la republique romaine. Paris, 1976. P. 71—74, 82—84, 126—220.

231. Sauerwein L. Die leges sumptuariae als romische Maßnahme gegen den Sittenverfall. Hamburg, 1970. S. 39—42.

232. Ляпустин Б. С. Фамилия и римская civitas в III в. до н. э.: пути развития // Власть, человек, общество в античном мире. Доклады конференции Российской Ассоциации Антиковедов 1996 и 1997 гг. М., 1997. С. 234—243.

Глава 4

233. Liv. 34. 1. 1—3: Inter bellorum magnorum aut uixdum finitorum aut imminentium curas intercessit res parua dictu sed quae studiis in magnum certamen excesserit. M. Fundanius et L. Ualerius tribuni plebi ad plebem tulerunt de Oppia lege abroganda. tulerat eam C. Oppius tribunus plebis Q. Fabio Ti. Sempronio consulibus in medio ardore Punici belli.

234. Liv. 34. 1. 4—7: M. et P. Iunii Bruti tribuni plebis legem Oppiam tuebantur nec eam se abrogari passuros aiebant; ad suadendum dissuadendumque multi nobiles prodibant; Capitolium turba hominum fauentium aduersantiumque legi complebatur. matronae nulla nec auctoritate nec uerecundia nec imperio uirorum contineri limine poterant, omnes uias urbis aditusque in forum obsidebant, uiros descendentes ad forum orantes ut florente re publica, crescente in dies priuata omnium fortuna matronis quoque pristinum ornatum reddi paterentur. augebatur haec frequentia mulierum in dies; nam etiam ex oppidis conciliabulisque conueniebant. iam et consules praetoresque et alios magistratus adire et rogare audebant.

235. Liv. 34. 8. 1—3: Haec cum contra legem proque lege dicta essent, aliquanto maior frequentia mulierum postero die sese in publicum effudit unoque agmine omnes Brutorum ianuas obsederunt, qui collegarum rogationi intercedebant, nec ante abstiterunt quam remissa intercessio ab tribunis est. nulla deinde dubitatio fuit quin omnes tribus legem abrogarent. uiginti annis post abrogata est quam lata.

236. Маяк И. Л. Женщина в раннем Риме // Женщина в античном мире. М., 1995. С. 102.

237. Desideri P. Catone e le donne (Il dibattio Liviano sull’abrogazione della lex Oppia) // Opus. 1984. № 3. P. 65, 69.

238. Трухина Н. Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики (II в. до н. э.). М., 1986. С. 100.

239. Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Оппия о роскоши // Из истории античного общества. Н. — Новгород, 1991. С. 51.

240. См. приложение 3.

241. Самым ярким анахронизмом считается упоминание в речи Луция Валерия сочинения Катона «Origines», написанного по свидетельству Корнелия Непота много позже (Liv. 34. 5. 8: Tuas aduersus te Origines reuoluam (Я призову в свидетельство против тебя, Катон, твои же "Начала"); Nep. Cat. 3. 3: Ab adulescentia confecit orationes. Senex historias scribere instituit. Earum sunt libri VII. Primus continet res gestas regum populi Romani: secundus et tertius, unde quaeque civitas orta sit Italica; ob quam rem omnes Origines videtur appellasse (С молодых лет он сочинял речи, в старости начал писать исторический труд, насчитывающий семь книг. Первая содержит деяния римских царей. Вторая и третья рассказывают о происхождении всех италийских городов, и от этого, по-видимому, все книги называются "Началами"). См.: Historicorum romanorum reliquae / Rec. H. Peter. Stuttgardiae, 1914. Vol. I. P. 128.

242. Nissen H. Kritische Untersuchungen über die Quellen der Virten und Funften Dekade des Livlus. Berlin, 1863. S. 154.

243. Pais E. L’orazione di Catone a favore della lex Oppia // Atti della R Accademia di Archeologia di Napoli. N. S. I, 1910. P. 123—127; Fraccaro P. Le fonti per il consolato di M. Porcio Catone // Studi storici per l’antichita classica. 1910. № 3. P. 167—168; Kienast D. Cato der Zensor: Seine Personlichkeit und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 23—24; Desideri P. Op. cit. P. 64—69.

244. Herrmann C. Le role judiciaire et politique des femmes sous la republique romaine. Bruxelles, 1964. P. 62.

245. Nissen H. Op. cit. S. 154f; Della Corte F. Catone Censore, la vita e la fortuna. Torino, 1949. P. 45; Klotz A. Zu den Quellen der Vierten und Funften Dekade des Livius // Hermes. 1915. Bd. 50. S. 481—536.

246. Scullard H. Roman Politics, 220—150 B. C. Oxford, 1951. P. 110ff; Tränkle H. Cato in der Vierten und Funften Dekade des Livius // Abhandlungen der Geistes — und Socialwissenschaftlichen Klasse. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz, 1971, № 4. S. 3—14.

247. Haury В. Une «annee de la femme» a Rome, 195 avant J. C. ? // Melanges Heurgon. Roma, 1976. Vol. I. P. 435; Astin A. E. Cato the Censor. Oxford, 1978. P. 25; Briscoe J. A Commentary on Livy. Books XXXIV—XXXVII. Oxford, 1981. P. 41f.

248. Tränkle H. Op. cit. S. 9, 16; Krueger M. Die Abschaffung der Lex Oppia (Liv., XXXIV, 1—8, 3) // Neue Jahrbucher fur Antike und deutsche Bildung. 1940. N. F. 3. S. 65.

249. Kienast D.. Op. cit. S. 138. Anm. 14.

250. Hellman F. Zur Cato und Valerius Rede (Liv. XXXIV, 1—7) // Neue Jahrbucher fur Antike und deutsche Bildung. 1940. N. F. 3. S. 81—86; Peppe L. Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romanа in eta republicana. Milano, 1984. Р. 44—50; Desideri P. Op. cit. P. 64—73; Ляпустин Б. С. Указ. соч. С. 54—55.

251. Peppe L. Op. cit. P. 43—45.

252. Ibid. P. 46.

253. Nissen H. Op. cit. S. 154; Briscoe J. Op. cit. Р. 42.

254. Moscovich M. J. Dio Cassius and the Repeal of the Lex Oppia // The Ancient History Bulletin. 1990. 4. P. 10—16.

255. Ibid. P. 13.

256. Powell J. G. F. Cicero: Cato Maior, De Senectute. Cambridge, 1988. P. 273.

257. Grimal P. A propos du Truculentus. L’antifeminisme de Plaute // REL. 1969. 47. Р. 85 ss; Haury В. Op. cit. Р. 436; Desideri P. Op. cit. P. 72.

258. Plin. NH. 34. 14. 31: Exstant Catonis in censura vociferationes mulieribus statuas Romanis in provinciis poni.

259. Liv. Per. 42: Q. Voconius Saxa tr. pl. legem tulit, nequis mulierem heredem institueret. Suasit legem M. Cato. Extat oratio eius.

260. ORF. 157—158: Principio vobis mulier magnam dotem adtulit; tum magnam pecuniam recipit, quam in viri postetatem non comittit, eam pecuniam viro mutuam dat; postea, ubi irata facta est, servum recepticium sectari atque flagitare virum iubet. Agrum quem vir habet tollitur.

261. Здесь игра слов — слово patres обозначало «отцы» и одновременно «сенаторы».

262. Gell. 1. 23. 1—13: Historia de Papirio Praetextato dicta scriptaque est a M. Catone in oratione, qua usus est ad milites contra Galbam, cum multa quidem venustate atque luce atque munditia verborum. Ea Catonis verba huic prorsus commentario indidissem, si libri copia fuisset id temporis, cum haec dictavi. Quod si non virtutes dignitatesque verborum, sed rem ipsam scire quaeris, res ferme ad hunc modum est: Mos antea senatoribus Romae fuit in curiam cum praetextatis filiis introire. Tum, cum in senatu res maior quaepiam consultata eaque in diem posterum prolata est, placuitque, ut eam rem, super qua tractavissent, ne quis enuntiaret, priusquam decreta esset, mater Papirii pueri, qui cum parente suo in curia fuerat, percontata est filium, quidnam in senatu patres egissent. Puer respondit tacendum esse neque id dici licere. Mulier fit audiendi cupidior; secretum rei et silentium pueri animum eius ad inquirendum everberat: quaerit igitur compressius violentiusque. Tum puer matre urgente lepidi atque festivi mendacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur utilius exque republica esse, unusne ut duas uxores haberet, an ut una apud duos nupta esset. Hoc illa ubi audivit, animus compavescit, domo trepidans egreditur ad ceteras matronas. Pervenit ad senatum postridie matrum familias caterva; lacrimantes atque obsecrantes orant, una potius ut duobus nupta fieret, quam ut uni duae. Senatores ingredientes in curiam, quae illa mulierum intemperies et quid sibi postulatio istaec vellet, mirabantur. Puer Papirius in medium curiae progressus, quid mater audire institisset, quid ipse matri dixisset, rem, sicut fuerat, denarrat. Senatus fidem atque ingenium pueri exosculatur, consultum facit, uti posthac pueri cum patribus in curiam ne introeant, praeter ille unus Papirius, atque puero postea cognomentum honoris gratia inditum "Praetextatus" ob tacendi loquendique in aetate praetextae prudentiam.

263. Peppe L. Op. cit. P. 9—10.

264. Маяк И. Л. Указ. соч. С. 101.

265. Ср. Liv. 34. 5. 7—10: Nam quid tandem noui matronae fecerunt, quod frequentes in causa ad se pertinente in publicum processerunt? nunquam ante hoc tempus in publico apparueruntaccipe quotiens id fecerint, et quidem semper bono publico. iam a principio, regnante Romulo, cum Capitolio ab Sabinis capto medio in foro signis conlatis dimicaretur, nonne intercursu matronarum inter acies duas proelium sedatum est? quid? regibus exactis cum Coriolano Marcio duce legiones Uolscorum castra ad quintum lapidem posuissent, nonne id agmen quo obruta haec urbs esset matronae auerterunt? iam urbe capta a Gallis aurum quo redempta urbs est nonne matronae consensu omnium in publicum contuleruntcum di quoque noui ad opem ferendam dubiis rebus accerserentur, matronae uniuersae ad mare profectae sunt ad matrem Idaeam accipiendam? (Неужто так ново, что женщины вышли на улицы, если речь идет о деле, которое прямо их касается? Разве впервые видим мы их на людяхПосмотри, сколько раз женщины так поступали и всегда ради общего блага. Еще в царствование Ромула, когда сабиняне овладели уже Капитолием, завязали сражение за форум и бой шел уже там, разве не женщины остановили кровопролитие? Не они разве бросились между сражающимися? Да что говорить! После изгнания царей, когда легионы вольсков во главе с Марцием Кориоланом стали лагерем у пятого камня от Рима, не женщины разве отвели эту лавину, грозившую обрушиться на Город? А когда Рим взяли галлы, не женщины ли с общего согласия принесли свое золото, которым и откупился город от варваровА когда исход войны был неясен, и новые боги призваны были нам на помощь, кто как не женщины Рима отправились на берег моря, дабы встретить Идейскую Матерь?).

266. Desideri P. Op. cit. P. 69.

267. Нельзя не учитывать и реакции значительной части римского общества, шокированного неожиданностью и масштабом общественной демонстрации женской солидарности в 195 г. до н. э. Катон, всегда чутко державший руку на пульсе общественной жизни, явно уловил эту обеспокоенность, судя по постоянному присутствию «женского вопроса» в дальнейшей его деятельности.

268. Gell. 10. 23. 4—5: Verba Marci Catonis adscripsi ex oratione, quae inscribitur de dote, in qua id quoque scriptum est in adulterio uxores deprehensas ius fuisse maritis necare: "Vir" inquit "cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium, quod videtur, habet, si quid perverse taetreque factum est a muliere; multatur, si vinum bibit; si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur." De iure autem occidendi ita scriptum: "In adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine iudicio inpune necares; illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est."

269. Quint. 3. 6. 97; 5. 11. 39.

270. Cat. Orig. 7. fr. 113: Mulieres opertae auro purpuraque; arsinea, rete, diadema, coronas aureas, rusceas fascias, galbeos lineos, pelles, redimicula

271. Cat. Orig. 7. fr. 114: Mulieres, inquit, nostrae capillum cinere unguitabant, ut rutilus esset.

272. Serv. ad Aen. 4. 698: In Catone legitur de matronarum crinibus: Flauo cinere unctitabant, ut rutili essent (У Катона сказано о волосах матрон: Умащаются золотистым пеплом, становясь рыжими).

273. Смирин В. М. Патриархальные представления и их роль в общественном сознании римлян // Культура древнего Рима. М., 1985. Т. 2. С. 75.

274. Mauss M. The Gift Forms and Function of Exchange in Archaic Societies. N. Y., 1967. P. 46—59.

275. Смирин В. М. Римская familia и представления римлян о собственности // Быт и история в античности. М., 1988. С. 34—38.

276. Флюер-Лобан К. Проблема матрилинейности в доклассовом и раннеклассовом обществе // СЭ. 1990. № 1. С. 79.

277. Смирин В. М. Патриархальные представления…С. 23—25.

278. Там же. С. 46—47.

279. Концепция «филофокального родства» изложена в работах Д. П. Халлетт. См.: Hallett J. P. Fathers and Dauthers in Roman Society: Women and Elite Family. Princeton, 1984.

280. Gratwick A. S. Free or not so free? Wives and daughters in late Roman Republic // Marriage and Property. Ed. by E. M. Craik. Aberdeen, 1984. P. 30—53.

281. Смирин В. М. Патриархальные представления…С. 60—61.

282. Там же. С. 45—46.

283. Garnsey P., Saller R. The Roman Empire: Economy, Society and Culture. L., 1987. P. 131.

284. Маяк И. Л. Указ. соч. С. 102—103.

285. Crook J. Patria potestas // CQ. 1967. Vol. 17. P. 115—118; Смирин В. М. Патриархальные представления… С. 49.

286. Коптев А. В. Античная форма собственности и государство в древнем Риме // ВДИ. 1992. № 3. С. 21.

287. Смирин В. М. Патриархальные представления… С. 50.

288. Plut. Cat. mai. 18.

289. Кнабе Г. С. Историческое пространство и историческое время в культуре древнего Рима // Культура древнего Рима. М., 1985. Т. 2. С. 162—163; Schuller W. Frauen in der römischen Geschichte. Konstanz, 1987. S. 36.

290. Peppe L. Op. cit. P. 47—48.

291. Desideri P. Op. cit. P. 73.

292. Liv. 34. 1. 4: Аd suadendum dissuadendumque multi nobiles prodibant; Capitolium turba hominum fauentium aduersantiumque legi complebatur (Многие видные граждане выступили за Оппиев закон, многиепротив него. На Капитолии чуть не каждый день собиралась толпа; все римляне тоже разделились на сторонников и противников Оппиева закона).

293. Desideri P. Op. cit. P. 65, 68.

294. Liv. 34. 2. 6: Нaec consternatio muliebris, siue sua sponte siue auctoribus uobis, M. Fundani et L. Ualeri, facta est (Женщины затеяли бунт, может быть, сами, а может быть, и по вашему почину, Марк Фунданий и Луций Валерий).

295. Piganiol A. La conquete romaine. P., 1967. Р. 387—391.

296. Ляпустин Б. С. Указ. соч. С. 53сл.

297. Там же. С. 60.

298. Штаерман Е. М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996. С. 38.

299. Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. С. — Пб., 1999. С. 76сл.

300. Ляпустин Б. С. Указ. соч. С. 60.

301. Kienast D. Op. cit. S. 93, 99.

302. Ляпустин Б. С. Указ. соч. С. 56.

303. Kienast D. Op. cit. S. 76; Peppe L. Op. cit. P. 47.

304. Kienast D. Op. cit. S. 43.

305. Ibid. S. 99.

306. Liv. 33. 44. 1—3: Prouinciis ita distributis consules, priusquam ab urbe proficiscerentur, uer sacrum ex decreto pontificum iussi facere, quod A. Cornelius Mammula praetor uouerat de senatus sententia populique iussu Cn. Seruilio C. Flaminio consulibus. annis post uno et uiginti factum est quam uotum.,

307. Liv. 22. 9. 7—11: Q. Fabius Maximus dictator iterum quo die magistratum iniit uocato senatu, ab dis orsus, cum edocuisset patres plus neglegentia caerimoniarum quam temeritate atque inscitia peccatum a C. Flaminio consule esse quaeque piacula irae deum essent ipsos deos consulendos esse, peruicit ut, quod non ferme decernitur nisi cum taetra prodigia nuntiata sunt, decemuiri libros Sibyllinos adire iuberentur. Qui inspectis fatalibus libris rettulerunt patribus, quod eius belli causa uotum Marti foret, id non rite factum de integro atque amplius faciundum esse, et Ioui ludos magnos et aedes Veneri Erycinae ac Menti uouendas esse, et supplicationem lectisterniumque habendum, et uer sacrum uouendum si bellatum prospere esset resque publica in eodem quo ante bellum fuisset statu permansisset. Senatus, quoniam Fabium belli cura occupatura esset, M. Aemilium praetorem, ex collegii pontificum sententia omnia ea ut mature fiant, curare iubet (Квинт Фабий Максим, вторично ставший диктатором, в день своего вступления в должность созвал сенат и начал с рассуждения о божественном. Консул Фламиний, сказал он сенаторам, больше виноват в пренебрежении к обрядам и ауспициям, чем в дерзкой неосмотрительности; и надо вопросить самих разгневанных богов, как их умилостивить. Фабий добился того, что разрешается только в случае зловещих предзнаменований: децемвирам велено было раскрыть Сивиллины книги. Децемвиры, справившись с книгами судеб, доложили сенату, что обеты Марсу, данные по случаю этой войны, не исполнены, как положено; нужно все сделать заново и с большим великолепием. Нужно также пообещать Юпитеру Великие игры, а Венере Эрицинской и Умухрамы. Кроме того, нужно устроить молебствие и лектистерний, а также пообещать "священную весну" на случай, если война пойдет удачно и государство останется таким же, как до войны. Понимая, что Фабий будет целиком занят войной, сенат распорядился: пусть претор Марк Эмилий, с согласия коллегии понтификов, поскорее все это осуществит)

308. Liv. 22. 10. 2—6: Rogatus in haec uerba populus: "Velitis iubeatisne haec sic fieri? Si res publica populi Romani Quiritium ad quinquennium proximum, sicut uelim [с. uou]eamque, salua seruata erit hisce duellis, quod duellum populo Romano cum Carthaginiensi est quaeque duella cum Gallis sunt qui cis Alpes sunt, tum donum duit populus Romanus Quiritium quod uer attulerit ex suillo ouillo caprino bouillo grege quaeque profana erunt Ioui fieri, ex qua die senatus populusque iusserit. Qui faciet, quando uolet quaque lege uolet facito; quo modo faxit probe factum esto. Si id moritur quod fieri oportebit, profanum esto, neque scelus esto. Si quis rumpet occidetue insciens, ne fraus esto. Si quis clepsit, ne populo scelus esto neue cui cleptum erit. Si atro die faxit insciens, probe factum esto. Si nocte siue luce, si seruus siue liber faxit, probe factum esto. Si antidea senatus populusque iusserit fieri ac faxitur, eo populus solutus liber esto" (Когда эти сенатские постановления были приняты, претор обратился к коллегии и Луций Корнелий Лентул, великий понтифик, дал совет: прежде всего посовещаться с народом о "священной весне". Без повеления народа, сказал он, обет дан быть не может. Народ был запрошен в таких словах: "Желаете ли, повелеваете ли, чтобы сделано было так: Если государство римского народа квиритов на протяжении ближайших пяти лет будет сохранено невредимым в нынешних войнах, а именно в войне народа римского с карфагенским и в войнах народа римского с галлами, обитающими по сю сторону Альп, то пусть тогда римский народ квиритов отдаст в дар Юпитеру все, что принесет весна в стадах свиней, овец, коз и быков, — с того дня, какой укажет сенат, и что, кроме того, не обещано другим богам. Кто будет приносить жертву, пусть приносит, когда захочет и по какому захочет обряду; как бы он ее ни принес, это будет правильно. Если животное, которое надлежало принести в жертву, умрет, пусть считается, что оно не было посвященов грех это поставлено не будет. Если кто повредит или убьет животное по неведению, виноват не будет. Если кто украдет животное, да не будет это поставлено в грех ни народу, ни обокраденному. Если кто по неведению принесет жертву в несчастный день, считать жертву правильной. Принесена ли жертва ночью или днем, рабом или свободным, считать, что принесена она правильно. Если жертва будет принесена раньше, чем сенат и народ приказал ее принести, то да будет народ разрешен от вины").

309. Ливий Т. История Рима от основания города. М., 1994. Т. 3. С. 673. Прим. 117.

310. Liv. 22. 9. 9: Qui inspectis fatalibus libris rettulerunt patribus, quod eius belli causa uotum Marti foret, id non rite factum de integro atque amplius faciundum esse (Децемвиры, справившись с книгами судеб, доложили сенату, что обеты Марсу, данные по случаю этой войны, не исполнены, как положено; нужно все сделать заново и с большим великолепием).

311. В этой связи обращает на себя внимание то, что в годы Ганнибаловой войны происходит оживление архаических норм и институтов, казалось бы, уже изжитых римской религией. Ливий сообщает о том, что в 215 г. до н. э. были замурованы заживо две нарушившие обет весталки, а на Бычьем форуме две пары мужчин и женщин, галлов и греков. Возобновление практики человеческих жертвоприношений, безусловно, объясняется чрезвычайно сложной ситуацией начального периода войны (Liv. 22. 57. 2, 6).

312. Ср.: Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история // Ливий Т. История Рима от основания города. М., 1994. Т. 3. С. 639.

313. Трухина Н. Н. Указ. соч. С. 106сл.

314. Kienast D. Op. cit. S. 144. Anm. 44.

315. Bardt С. Die Priester der viergroßen Kollegien aus romisch-republikanisher Zeit. Berlin, 1871. S. 10—11.

316. Трухина Н. Н. Указ. соч. С. 105—109.

317. Liv. 34. 44. 1—3: Uer sacrum factum erat priore anno, M. Porcio et L. Ualerio consulibus. id cum P. Licinius pontifex non esse recte factum collegio primum, deinde ex auctoritate collegii patribus renuntiasset, de integro faciendum arbitratu pontificum censuerunt ludosque magnos qui una uoti essent tanta pecunia quanta adsoleret faciendos: uer sacrum uideri pecus quod natum esset inter kal. Martias et pridie kal. Maias P. Cornelio et Ti. Sempronio consulibus.

318. Кнабе Г. С. Указ. соч. С. 638—639.

319. Авл Корнелий Маммула является едва ли не единственным представителем Корнелиев в событиях, связанных с решением проблемы финансирования армии и флота. Толчком к созданию коллегии триумвиров послужили донесения Тита Отацилия Красса и Авла Корнелия Маммулы. На Сардинии пересекаются пути его, Квинта Фульвия Флакка и Тита Манлия Торквата. Наконец, он связан с выполнением религиозной программы 215 г. до н. э., инициатором которой был Квинт Фабий Максим.

320. Штаерман Е. М. Указ. соч. С. 56сл.

321. Ср. рассказ Ливия о триумфе Гнея Манлия Вольсона 187 г. до н. э.: «Именно это азиатское воинство познакомило Город с чужеземной роскошью. Тогда впервые были привезены в Рим отделанные бронзой пиршественные ложа, дорогие накидки и покрывала, ковры и салфетки, столовое серебро чеканной работы, столики из драгоценных пород дерева, великолепные по тем временам. Именно тогда повелось приглашать на обеды арфисток и кифаристок, устраивать для пирующих и другие увеселения, да и сами обеды стали готовить с большими затратами и стараниями. Именно тогда стали платить большие деньги за поваров, которые до этого считались самыми бесполезными и дешевыми рабами, и поварский труд из обычной услуги возвели в настоящее искусство» (39. 6. 7—9).

Глава 5

322. Трухина Н. Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики (II в. до н. э.). М., 1986. С. 7.

323. Там же.

324. Там же. С. 8.

325. Там же. С. 7.

326. Утченко С. Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики (Из истории политических идей I в. до н. э.). М., 1952. С. 109—110.

327. Liv. 39. 6. 7—9: Asiatico inuecta in urbem est. ii primum lectos aeratos, uestem stragulam pretiosam, plagulas et alia textilia, et quae tum magnificae supellectilis habebantur, monopodia et abacos Romam aduexerunt. tunc psaltriae sambucistriaeque et conuiualia alia ludorum oblectamenta addita epulis; epulae quoque ipsae et cura et sumptu maiore apparari coeptae. tum coquus, uilissimum antiquis mancipium et aestimatione et usu, in pretio esse, et quod ministerium fuerat, ars haberi coepta. uix tamen illa quae tum conspiciebantur, semina erant futurae luxuriae.

328. Liv. Praef. 9: Ceterum aut me amor negotii suscepti fallit, aut nulla unquam res publica nec maior nec sanctior nec bonis exemplis ditior fuit, nec in quam [с. civitatem] tam serae avaritia luxuriaque immigraverint, nec ubi tantus ac tam diu paupertati ac parsimoniae honos fuerit.

329. Cic. De orat. 70: Neque me divitiae movent, quibus omnes Africanos et Laelios multi venalici mercatoresque superarunt, neque vestis aut caelatum aurum et argentum, quo nostros veteres Marcellos Maximosque multi eunuchi e Syria Aegyptoque vicerunt, neque vero ornamenta sunt villarum, quibus L. Paullum et L. Mummium, qui rebus his urbem ltaliamque omnem referserunt, ab aliquo video perfacile Deliaco aut Syro potuisse superari.

330. Vel. Pat. 1. 15. 3: Eodem temporum tractu, quamquam apud quosdam ambigitur, Puteolos Salernumque et Buxentum missi coloni, Auximum autem in Picenum abhinc annos ferme centum octoginta quinque, ante triennium quam Cassius censor a Lupercali in Palatium versus theatrum facere instituit, cui in eo moliendo eximia civitatis severitas et consul Scipio restitere, quod ego inter clarissima publicae voluntatis argumenta numeraverim.

331. Vel. Pat. 1. 11. 5: Metellus idem primus omnium Romae aedem ex marmore in iis ipsis monumentis molitus huius vel magnificentiae vel luxuriae princeps fuit. Vix ullius gentis aetatis ordinis hominem inveneris, cuius felicitatem fortunae Metelli compares (Метелл, первым воздвигший храм из мрамора рядом с этими памятниками, положил начало этому виду великолепия или роскоши. Едва ли можно отыскать в другом народе, времени или сословии человека, какой бы пользовался таким благоволением фортуны, как Метелл).

332. Plin. NH. 29. 14: Quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia conrumpet, tum etiam magis, si medicos suos hoc mittet. iurarunt inter se barbaros necare omnes medicina, sed hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit et facile disperdant. nos quoque dictitant barbaros et spurcius nos quam alios Opikwn appellatione foedant. interdixi tibi de medicis. (Этот народ все погубит, если перенесет к нам свое образование, в особенности, если будет посылать своих врачей. Они сговорились уморить своими снадобьями всех варваров, но требуют за это платы, чтобы внушить к себе доверие и скорее довести нас до гибели. Поэтому я запрещаю тебе входить в какие-нибудь сношения со знатоками врачебного искусства).

333. В этой связи следует обратить внимание на принадлежащую Плутарху биографию Эмилия Павла. Дочь прославленного полководца была замужем за Элием Тубероном, принадлежавшим к роду, насчитывавшему 16 человек. Описывая их быт, Плутарх отмечает: «Все совместно они владели одним маленьким, тесным домиком, всех кормил один-единственный клочок земли, все жили под одной кровлейсо своими женами и многочисленным потомством. Так жила и дочь Эмилияне стесняясь бедности мужа» (Paul. 5). Еще раз упомянем о эпизоде с разделом военной добычи, когда в награду за храбрость Павел передает зятю серебряную чашу весом в пять фунтов. «Говорят, это был первый серебряный предмет в доме Элиевдо тех пор ни они сами, ни их жены никогда и не думали о серебряной или золотой утвари» (Ibid. 28).

334. ORF. 69: Ego iam a principio in parsimonia atque in duritia atque industria omnem adulescentian meam abstinui agro colendo, saxis Sabinis, silicibus repastinandis atque conserendis (Всю свою юность провел я в воздержании и трудах, возделывая поле на сабинских полях, разбивая и засеивая кремень).

335. Plaut. Merc. 64—72: Sese extemplo ex ephebis postquam excesserit, non, ut ego, amori neque desidiae in otio
operam dedisse
, neque potestatem sibi fuisse; adeo arte cohibitum esse <se> a patre: multo opere immundo rustico se exercitum, neque nisi quinto anno quoque ~positum visere urbem, atque extemplo inde, ut spectavisset peplum,
rus rusum confestim exigi solitum a patre. ibi multo primum sese familiarium laboravisse, quom haec pater sibi diceret: 'tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi idem metis, tibi denique iste pariet laetitiam labos. ' (Сам он, чуть из юношеских вышел лет // Не то что я, с безделья не любви служил, // Да к этому и не было возможности// Так строго содержал его отец. // В деревне занят черною работой был // И смог он съездить в город лишь на пятый год: На плащ Афины еле взглянети тотчас // Назад в деревню гонит уж отец. // И там гораздо больше всех домашних он // Работал, вечно слыша от отца одно: «Себе ты пашешь, сеешь, жнешь, себе, себе! // Тебе же и доставит радость этот труд»).

336. См. Квашнин В. А. «Воспитание по Катону» (К вопросу о традиционной системе воспитания в древнем Риме) // Tabularium: Труды по антиковедению и медиевистике. Т. 1. М., 2003. С. 17—25.

337. Liv. 32. 24. 7: Ita urbe potitur consul; qua direpta missis in arcem qui uitam regiis si inermes abire uellent, libertatem Elatensibus pollicerentur fideque in haec data, post dies paucos arcem recipit (Так консул овладел городом. Разграбив его, он послал в крепость вестников, которые обещали царским воинам жизнь, если те согласятся уйти безоружными, а элатейцам свободу. Соглашение было заключено, и консул через несколько дней занял крепость); 33. 29. 8—10: Quorum cum fieret neutrum, uerbis tantum ciuitates excusarent nihil publico consilio factum esse, missis Athenas et in Achaiam legatis qui testarentur socios iusto pioque se bello persecuturum Boeotos, et cum parte copiarum Ap. Claudio Acraephiam ire iusso, ipse cum parte Coroneam circumsidit uastatis prius agris qua ab Elatia duo diuersa agmina iere. hac perculsi clade Boeoti, cum omnia terrore ac fuga completa essent, legatos mittunt. qui cum in castra non admitterentur, Achaei Atheniensesque superuenerunt (Тогда полководец отрядил послов в Афины и в Ахайю, чтобы заверить союзников в том, что война против беотийцев, которую он начинает, будет законной и справедливой; он послал Аппия Клавдия с частью войска против Акрефии, а сам во главе другой части осадил Коронею после того, как оба войска, выступившие из Элатеи разными дорогами, по пути опустошили поля. Все вокруг было охвачено повальным бегствомпотрясенные этим бедствием, беотийцы отрядили послов. Когда их не допустили в лагерь, явились ахейцы и афиняне).

338. Liv. 32. 16. 15—17: Dum in spem pacis intenti segnius munera belli obeunt et ea modo parte qua murus dirutus erat ceteris neglectis stationes armatas opponunt, Quinctius noctu ab ea parte quae minime suspecta erat impetu facto scalis urbem cepit. Oppidanorum omnis multitudo cum coniugibus ac liberis in arcem confugit, deinde in deditionem uenit. Pecuniae aurique et argenti haud sane multum fuit; signa tabulae priscae artis ornamentaque eius generis plura quam pro urbis magnitudine aut opibus ceteris inuenta.

339. Трухина Н. Н. Указ. соч. С. 164—165.

340. Vel. Pat. 1. 13. 4: Mummius tam rudis fuit, ut capta Corintho cum maximorum artificum perfectas manibus tabulas ac statuas in Italiam portandas locaret, iuberet praedici conducentibus, si eas perdidissent, novas eos reddituros.

341. Flor. 32. 6: Quid signorum, quid vestium quidve tabularum raptum incensum atque proiectus est! Quantas opes et abstulerit et cremaverit hinc scias, quod quidquid Corinthii aeris toto orbe laudatur incendio superfuisse comperimus. Nam et aeris notam pretiosiorem ipsa opulentissimae urbis fecit iniuria, quia incendio permixtis plurimis statuis atque simulacris aeris auri argentique venae in commune fluxerunt.

342. В тексте sambuca и psalterium, использовавшиеся в древности струнные инструменты.

343. См. прим. 52 гл. 3.

344. Macr. Sat. 3. 14. 6—7: Nobilium vero filios et, quod dictu nefas est, filias quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem testis est Scipio Africanus Aemilianus, qui in oratione contra legem iudiciariam Tib. Gracchi sic ait: Docentur praestigias inhonestas: cum cinaedulis et sambuca psalterioque eunt in ludum histrionum, discunt cantare, quae maiores nostri ingenuis probro ducier voluerunt: eunt, inquam, in ludum saltatorium inter cinaedos virgines puerique ingenui. Haec cum mihi quisquam narrabat, non poteram animum inducere ea liberos suos homines nobiles docere: sed cum ductus sum in ludum saltatorium, plus medius fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quinquaginta, in his unum (quod me reipublicae maxime miseritum est) puerum bullatum, petitoris filium non minorem annis duodecim, cum crotalis saltare quam saltationem inpudicus servulus honeste saltare non posset.

345. Ср.: «philhellenism is a fact» (Gruen E. S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Vol. I. Berkeley — L. A. — L., 1984. P. 250).

346. Беликов А. П. Рим и эллинизм: Проблемы политических, экономических и культурных контактов. Ставрополь, 2003. С. 325.

347. Ср.: «Римские вожди приобретали превосходство уже тем, что они умели говорить по-гречески и думать по-гречески, тогда как греческим вождям нужны были переводчики, чтобы понимать по-латыни… Овладение иностранным языком означало победу римской власти» (Momigliano A. Alien wisdom: The limits of hellenisation. Cambridge, 1975. P. 38—39).

348. Подобный подход характерен для работ Дж. Р. Адельсона, посвященных проблемам новейшей истории. См.: Адельман Дж. Вторая мировая война и источники «холодной войны» // Россия в ХХ веке. М., 1994. С. 568.

349. Штаерман Е. М. К итогам дискуссии о римском государстве// ВДИ. 1990. № 3. С. 69.

350. Скорее всего, даже форма общественного устройства — гражданская община — была воспринята под влиянием южноиталийских греческих городов.

351. Гаспаров М. Л. Поэт и поэзия в римской культуре // Культура древнего Рима. М., 1985. Т. 1. С. 300.

352. Там же. С. 310.

353. Там же. С. 318.

354. Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима (III—I вв. до н. э.). М., 1977. С. 73—74.

355. Ср.: Штаерман Е. М. Эллинизм в Риме // Эллинизм: восток и запад. М., 1992. С. 151, 157—158.

356. Там же. С. 305.

357. Там же. С. 10.

358. Cic. De sen. 10: Ego Q. Maximum, eum qui Tarentum recepit, senem adulescens ita dilexi, ut aequalem; erat enim in illo viro comitate condita gravitas, nec senectus mores mutaverat. Quamquam eum colere coepi non admodum grandem natu, sed tamen iam aetate provectum. Anno enim post consul primum fuerat quam ego natus sum, cumque eo quartum consule adulescentulus miles ad Capuam profectus sum quintoque anno post ad Tarentum. Quaestor deinde quadriennio post factus sum, quem magistratum gessi consulibus Tuditano et Cethego, cum quidem ille admodum senex suasor legis Cinciae de donis et muneribus fuit. (Что касается меня, то Квинта Максима (того, который вернул нам Тарент) я в молодости уже старика любил как своего ровесника; этому мужу была свойственна строгость, соединенная с мягкостью, и старость не изменила его нрава. Впрочем, когда я проникся уважением к нему, он еще не был очень стар, но все-таки уже достиг преклонного возраста; ведь он впервые был консулом через год после моего рождения, и вместе с нимуже консулом в четвертый разя, совсем молодой солдат, отправился под Капую, а через пять летпод Тарент; затем, через четыре года, я был избран в квесторы и исполнял эту магистратуру в год консулата Тудитана и Цетегатогда, когда он, уже очень старый, поддерживал Цинциев закон о подарках и вознаграждениях).

359. Fragmenta Vaticana, 260—316 // FIRA, II, Florentiae, 1940.

360. Casalova F. Lex Cincia: Contributo alla storia delle origini della donazione romana. Napoli, 1960. P. 25.

361. Кнабе Г. С. Метафизика тесноты: Римская империя и проблема отчуждения // ВДИ. 1997. № 3. С. 69.

362. Ляпустин Б. С. Экономическое развитие древнего Рима в свете закона Оппия о роскоши // Из истории античного общества. Н. — Новгород, 1991. С. 58.

363. Sauerwein L. Die leges sumptuariae als romische Maßnahme gegen den Sittenverfall. Hamburg, 1970. S. 51—53.

364. Liv. 34. 4. 9: Quid legem Liciniam excitauit de quingentis iugeribus nisi ingens cupido agros continuandi? quid legem Cinciam de donis et muneribus nisi quia uectigalis iam et stipendiaria plebs esse senatui coeperat? (Что вызвало к жизни Лициниев закон о пятистах югерах? Жадность владельцев, которые только и мечтали расширить свои поля. Отчего принят был Цинциев закон о подарках и вознаграждениях? Оттого, что плебеи уже и так платили сенату налоги и подати).

365. Crook J. Patria potestas // CQ. 1967. Vol. 17. P. 121.

366. Gai Inst. 2. 5. 226: Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisue causa capere liceret, quam heredes caperent. ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere uidebantur; sed tamen fere uitium simile nascebatur. nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere.

367. Gai Inst. 2. 5. 274: Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest.

368. Vigneron R. L’antifeministe loi Voconia et les “Schleigwege des Lebens” // Labeo. 1983. 29. P. 140—153.

369. Ср.: Ефимов В. В. Очерки по истории древнеримского родства и наследования. С. — Пб., 1885. С. 192—199.

370. Vigneron R. Op. cit. P. 142—148.

371. Peppe L. Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romanа in eta republicana. Milano, 1984. Р. 47; Desideri P. Catone e le donne (Il dibattio Liviano sull’abrogazione della lex Oppia) // Opus. 1984. № 3. P. 72—73.

372. Slob E. Luxuria. Zutphen, 1986. P. 73—74.

373. Guarino A. Lex Voconia // Labeo. 1982. 28. P. 188—191.

374. Sirks A. J. B. Sacra, Succession and lex Voconia // Latomus. 1994. T. 53. P. 273—296.

375. Ibid. P. 288.

376. Ibid. P. 295.

377. Plin. NH. 13. 24: Certum est Antiocho rege Asiaque devictis, urbis anno DCLXV P. Licinium Crassum L. Julium Caesarem censores edixisse ne quis venderet unguenta exotica.

378. Cat. Orig. 7. fr. 114: Mulieres, inquit, nostrae capillum cinere unguitabant, ut rutilus esset (Наши женщины обмазываются пеплом, чтобы стать рыжими); Serv. ad Aen. 4. 698: In Catone legitur de matronarum crinibus: Flauo cinere unctitabant, ut rutili essent (У Катона сказано о волосах матрон: Умащаются золотистым пеплом, становясь рыжими)

379. Frank T. An Economic Servey of Ancient Rome, Baltimore, 1933. P. 174.

380. Kienast D. Cato der Zensor: Seine Personlichkeit und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 150. Anm. 77.

381. ORF. 145: Cibarias leges.

382. Ханкевич О. И. Деятельность народных трибунов в Римской республике во II в. до н. э. (До гракханского движения) // Вопросы истории древнего мира и средних веков. Минск, 1974. С. 79.

383. Liv. 33. 42. 1: Romae eo primum anno tresuiri epulones facti C. Licinius Lucullus tribunus plebis, qui legem de creandis his tulerat, et P. Manlius et P. Porcius Laeca; iis triumuiris item ut pontificibus lege datum est togae praetextae habendae ius.

384. От лат. epulum — торжественная трапеза, пир.

385. Astin A. E. Cato the Censor. Oxford, 1978. P. 9.

386. Ср.: Трухина Н. Н. Указ. соч. С. 109.

387. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 195.

388. Kienast D. Op. cit. S. 48.

389. Liv. 40. 34. 4: Аedes duae eo anno dedicatae sunt, una Ueneris Erycinae ad portam Collinam: dedicauit L. Porcius L. f. Licinus duumuir, uota erat a consule L. Porcio Ligustino bello, altera in foro holitorio Pietatis (Два храма были посвящены в этот год. ОдинВенеры Эруцинской у Коллинских воротбыл посвящен консулом Луцием Порцием Лицином, сыном Луция, а обетован он был консулом Луцием Порцием в Лигурийскую войну).

390. Macr. Sat. 3. 17. 2: Prima autem omnium de coenis lex ad populum Orchia pervenit, quam tulit C. Orchius tribunus plebi de senatus sententia tertio anno quam Cato censor fuerat. Cuius verba, quia sunt prolixa, praetereo: summa autem eius praescribebat numerum convivarum.

391. Macr. 3. 17. 3: Et haec est lex Orchia de qua Cato mox orationibus suis vociferabatur, quod plures quam praescripto eius cavebatur ad coenam vocarentur.

392. ORF. 141: Qui anteaobsonitavere, postea centenis obsonitavere (Те, которые пировали раньше на асс, потом пировали на сотни ассов).

393. Serv. 1. 726: Nam ut ait Cato et in atrio et duobus ferculis epulabantur antiqui.

394. Macr. Sat. 3. 17. 4: Cumque auctoritatem novae legis aucta necessitas imploraret, post annum vicesimum secundum legis Orchiae Fannia lex data est, anno post Romam conditam secundum Gelli opinionem quingentesimo nonagesimo secundo. De hac lege Sammonicus Serenus ita refert: Lex Fannia, sanctissimi Augusti, ingenti omnium ordinum consensu pervenit ad populum: neque eam praetores aut tribuni, ut plerasque alias, sed ex omnium bonorum consilio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum res publica ex luxuria conviviorum maiora quam credi potest detrimenta pateretur, siquidem eo res redierat, ut gula inlecti plerique ingenui pueri pudicitiam et libertatem suam venditarent, plerique ex plebe Romana vino madidi in comitium venirent, et ebrii de rei publicae salute consulerent. Haec Sammonicus. Fanniae autem legis severitas in eo superabat Orchiam legem, quod in superiore numerus tantummodo coenantium cohibebatur, licebatque secundum eam unicuique bona sua inter paucos consumere, Fannia autem etiam sumptibus modum fecit assibus centum: unde a Lucilio poeta festivitatis suae more centussis vocatur.

395. Gell. 2. 24. 2: Legi adeo nuper in Capitonis Atei coniectaneis senatus decretum vetus C. Fannio et M. Valerio Messala consulibus factum, in quo iubentur principes civitatis, qui ludis Megalensibus antiquo ritu mutitarent, id est mutua inter sese dominia agitarent, iurare apud consules verbis conceptis non amplius in singulas cenas sumptus esse facturos, quam centenos vicenosque aeris praeter olus et far et vinum, neque vino alienigena, sed patriae usuros neque argenti in convivio plus pondo quam libras centum inlaturos.

396. Plin. NH. 32. 10. 1: Pisces marinos in usu fuisse protinus a condita Roma auctor est Cassius Hemina, cuius verba de ea re subiciam: Numa constituit ut pisces, qui squamosi non essent, ni pollucerent, parsimonia commentus, ut convivia publica et privata cenaeque ad pulvinaria facilius comparerentur, ni qui ad polluctum emerent pretio minus parcerent eaque praemercarentur.

397. Штаерман Е. М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996. С. 63.

398. Gell. 2. 24. 4—6: Hanc Lucilius poeta legem significat, cum dicit: Fanni centussis misellus. In quo erraverunt quidam commentariorum in Lucilium scriptores, quod putaverunt Fannia lege perpetuos in omne dierum genus centenos aeris statutos. Centum enim aeris Fannius constituit, sicuti supra dixi, festis quibusdam diebus eosque ipsos dies nominavit, aliorum autem dierum omnium in singulos dies sumptum inclusit intra aeris alias tricenos, alias denos.

399.Macr. Sat. 3. 17. 6: Fanniam legem post annos decem et octo lex Didia consecuta est. Eius ferundae duplex fuit causa: prima et potissima, ut universa Italia, non sola urbs, lege sumptuaria teneretur, Italicis existimantibus Fanniam legem non in se sed in solos urbanos cives esse conscriptam: deinde ut non soli qui prandia coenasve maiore sumptu fecissent, sed etiam qui ad ea vocitati essent atque omnino interfuissent, poenis legis tenerentur.

400. Macr. Sat. 3. 17. 7—9: Post Didiam Licinia lex lata est a P. Licinio Crasso Divite, cuius ferundae probandaeque tantum studium ab optimatibus inpensum est, ut consulto senatus iuberetur, ut ea tantummodo promulgata, priusquam trinundino confirmaretur, ita ab omnibus observaretur quasi iam populi sententia conprobata. Lex vero haec paucis mutatis in plerisque cum Fannia congruit. In ea enim ferenda quaesita est novae legis auctoritas exolescente metu legis antiquioris ita, Hercules, ut de ipsis duodecim tabulis factum est: quarum ubi contemni antiquitas coepit, eadem illa quae illius legibus cavebantur in alia latorum nomina transierunt. Sed legis Liciniae summa: ut Kalendis Nonis nundinis Romanis cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses edundi causa consumere liceret, ceteris vero diebus, qui excepti non essent, ne amplius daretur adponeretur quam carnis aridae pondo tria et salsamentorum pondo libra et quod ex terra vite arboreve sit natum.

401. Штаерман Е. М. История крестьянства… С. 63—64.

402. См.: Пятый международный конгресс экономической истории // ВДИ. 1971. № 3. С. 218.

403. Cat. Agr. 83, 134, 139—140.

404. Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история // Ливий Т. История Рима от основания города. М., 1994. Т. 3. С. 648.

405. Утченко С. Л. Две шкалы римской системы ценностей // ВДИ. 1972. № 4. С. 22.

406. Штаерман Е. М. История крестьянства… С. 62.

407. Трухина Н. Н. Римская civitas III—II вв. до н. э.: архаичный раннеклассовый социум или государство? // ВДИ. 1989. № 4. С. 74—75.

Заключение

408. Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. С. — Пб., 1999. С. 360.

409. Штаерман Е. М. История крестьянства в древнем Риме. М., 1996. С. 55—56.

410. Коптев А. В. Гражданское общество в Древней Греции и Риме. Вологда, 1998. С. 18—19.

411. Baltrusch E. Regimen morum: Die Reglamentierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit. Munchen, 1989. S. 33 ff.

412. Cassola F. I gruppi politici romani nel III secolo a. C. Trieste, 1962. P. 216—217.

413. 3аборовский Я. Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. Львов, 1985. С. 34.

414. Кнабе Г. С. Историческое пространство и историческое время в культуре древнего Рима // Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. 2. С. 161.

415. Nicolet С. Le metier de citoyen dans la republique romaine. Paris, 1976. P. 71—74, 82—84, 126—220.

416. Sauerwein L. Die leges sumptuariae als romische Maßnahme gegen den Sittenverfall. Hamburg, 1970. S. 39—42.

417. Ляпустин Б. С. Фамилия и римская civitas в III в. до н. э.: пути развития // Власть, человек, общество в античном мире. Доклады конференции Российской Ассоциации Антиковедов 1996 и 1997 гг. М., 1997. С. 234—243.

418. Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история // Ливий Т. История Рима от основания города. М., 1994. Т. 3. С. 648.

419. Утченко С. Л. Две шкалы римской системы ценностей // ВДИ. 1972. № 4. С. 22.

420. Штаерман Е. М. История крестьянства… С. 62.

421. Трухина Н. Н. Римская civitas III—II вв. до н. э.: архаичный раннеклассовый социум или государство? // ВДИ. 1989. № 4. С. 74—75.

 

 

 

 


Квашнин В.А. Законы о роскоши в Древнем Риме эпохи Пунических войн.