English

АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

Архитектура | Рим | Ульпиева базилика
1. СКУЛЬПТУРА. Рим.
Саркофаг с мифом о Селене и Эндимионе.
Мрамор. Саркофаг: начало III в. н. э. Крышка: середина II в. н. э.
Инв. № S 725.
Рим, Капитолийские музеи, Дворец консерваторов.
2. АРХИТЕКТУРА. Рим.
Ульпиева Базилика.
107—112 гг. н. э.
Рим, Форум Траяна.
3. АРХИТЕКТУРА. Рим.
Ульпиева Базилика.
107—112 гг. н. э.
Рим, Форум Траяна.
4. АРХИТЕКТУРА. Рим.
Ульпиева Базилика. Колонна Траяна.
107—112 гг. н. э.
Рим, Форум Траяна.
5. АРХИТЕКТУРА. Рим.
Ульпиева Базилика. Колонна Траяна.
107—112 гг. н. э.
Рим, Форум Траяна.
6. АРХИТЕКТУРА. Рим.
Колонна Траяна.
113 г. н. э.
Рим, Форум Траяна.
7. СКУЛЬПТУРА. Рим.
Колонна Траяна.
113 г. н. э.
Рим, Форум Траяна.
8. СКУЛЬПТУРА. Рим.
Колонна Траяна.
113 г. н. э.
Лунский мрамор.
Рим, Форум Траяна.