Entrance into the tomb ot the Poggio Buco necropolis
8—7th century BCE.

Entrance into the tomb ot the Poggio Buco necropolis.

8—7th century BCE.
Credits:
© Photo, text: G. I. Sokolov. Iskusstvo etruskov. M., Izd-vo “Iskusstvo”, 1990, s. 33, il. 14.
Keywords: αρχιτεκτονική architectura architecture architettura architektur ετρουρία ετρουσκική etruria etruscan etrusco etruskisch etruskische etruskischer etruskischen étrusque entrance into the tomb ot poggio buco necropolis