Etruscan road in Sovana
6th century BCE.

Etruscan road in Sovana

6th century BCE.
Credits:
© Photo, text: G. I. Sokolov. Iskusstvo etruskov. M., Izd-vo “Iskusstvo”, 1990, s. 87, il. 49.
Keywords: αρχιτεκτονική architectura architecture architettura architektur ετρουρία ετρουσκική etruria etruscan etrusco etruskisch etruskische etruskischer etruskischen étrusque road in sovana