Metallic helmet shaped after the model of a Phrygian cap

Metallic helmet shaped after the model of a Phrygian cap.

Origin:
Found in Bolshaya Blisnitza on Tamansky peninsula, 1865.
Credits:
Image, text: Tzibulski S. Voennoe delo u drevnih grekov. Ch. I. Vooruzhenie i sostav grecheskogo vojska. Varshava, Izdanie Avtora, 1889, ris. 8 na vkladke.
Keywords: ελλάδα grecia graecia hellas greece greek greca greco greche griechenland griechische griechisches grèce grecque grecquesё metallic helmet after the model of a phrygian cap berretto frigio cappello berretina headpiece