Plan of Parthenon
A — peristyle; B — pronaos; C — naos or cella; D — statue of Athene; E — opisthodomos. Athens, Acropolis, Parthenon

Plan of Parthenon.

A — peristyle; B — pronaos; C — naos or cella; D — statue of Athene; E — opisthodomos.

Athens, Acropolis, Parthenon
(Αθήνα, Ακρόπολη, Παρθενώνας).

Credits:
Image: Giro P. Chastnaja i obwestvennaja zhizn’ grekov. Petrograd. Izdanie t-va O. N. Popovoj, 1915, s. 571.
Keywords: αρχιτεκτονική architectura architecture architettura architektur ελλάδα graecia greece greek grecia greca greco greche griechenland griechische griechisches grèce grecque grecquesё αθήνα athenae athens athenian atene ateniese athen athenisch athènes athénien ακρόπολη acropolis akropolis acropoli acropole παρθενώνας parthenon partenone parthénon ground-plan plan scheme piano schema schéma pronao pronaos πρόναος of peristyle narthex naos cella statue athene athena atena opisthodomos opisthodom