( 90 54 . . .) RE 9

, , . , , 譸 (Iustin. XLIII.5.12). 54 . . . . (Caes. BC. V. 36).

:
: ,
. :. . .
20052022 . . .