( 53 32 . ..)

. , 45 . .. . , 31 . .. (McCabe, Samos 363). , (Hor. Epist. I 3, 9).

: (? ), 45 . ..
: , 31 . ..
:?
:McCabe, Samos 363
. :. . .
20052022 . . .