() ( ) ( 100 77 . ..) RE 318

. , 78 . .., , , , 83 . 77 . , , , . , , (Oros. V 22, 17; 24; 16).

: , 78 . ..
:
:? 77 . ..
:? , ? 46 . ..
:Oros. V 22, 17; 24; 16
. :. . ().
20052022 . . .