( 85 44. ..) RE 12

, 67 66. .. (Cic. Att. XIII 29, 1; CIL. VI. 1300a). ; 45. , (Cic. Att. XIII 29, 1). , -, (CIL. VI. 1300a). (Hieron. Euseb. chron. II 139).

: , 67 66. ..
:
:Cic. Att. XIII 29, 1
CIL VI 1300a
Hieron. Euseb. chron. II 139
. :. . .
20052022 . . .