TABULA BANASITANA


(Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres = CRAI 1971);
Inscriptions antiquies du Maroc II: Inscriptions latines, Paris 1982 Nr. 94 S. 76-91.)


    EXEMPLVMEPISTVLAEIMPERATORVMNOSTRORVMANtoni

    NIETVERIAVGVSTORVMADCOIIEDIVMMAXIMVM
LIIBELLVMIVLIANIZEGRENSISLITTERISTVISIVNCTVMLEGIMVSET
    QVAMQVAMCIVITASROMANANONNISIMAXIMISMERITISPRO
    VOCATAINGENTIAPRINCIPALIGENTILIBVSISTISDARISOLITASIT
    TAMENCVMEVMADFIRMESETDEPRIMORIBVSESSEPOPVLARIVM {POPVLARIV_M}
    SVORVMETNOSTRISREBVSPROMTOOBSEQVIOFIDISSIMVMNEC
    MVLTASFAMILIASARBITRAREMVRAPVTZEGRENSESPARIAPOS
    SIDEOFFICIISSVISPRAEDICAREQVAMQVAMPLVRIMOSCVPIAMVSHO
    NOREANOBISINISTAMDOMVMCONLATOADAEMVLATIONEMIVLI
    ANIEXCITARINONCVNCTAMVRETIPSIZIDDINAEVXORIITEM
    LIBERISIVLIANOMAXIMOMAXIMINODIOGENIANOCIVITATEM
    ROMANAMSALVOIVREGENTISDARE·
EXEMPLVMEPISTVLAEIMPERATORVMANTONINIETCOMMODIAVGG
    ADVALLIVMMAXIMIANVM
LEGIMVSLIBELLVMPRINCIPISGENTIVMZEGRENSIVMANIMADVERTI
    MVSQQVALIFAVOREEPIDIQVADRATIPRAECESSORISTVIIVVETVRPRO
    INDEETILLIVSTESTIMONIOETIPSIVSMERITISETEXEMPLISQVAE {QV_AE}
    ALLEGATPERMOTIVXORIFILIISQEIVSCIVITATEMROMANAMSAL
    VOIVREGENTISDEDIMVSQVODINCOMMENTARIOSNOSTROSREFERRI
    POSSITEXPLORAQVAECVIIVSAETATISSITETSCRIBENOBIS
DESCRIPTVMETRECOGNITVMEXCOMMENTARIOCIVITATEROMANA
    DONATORVMDIVIAVG·ET·TI·CAESARISAVG·ETC·CAESARISETDIVICLAVDI
    ETNERONISETGALBAEETDIVORVMAVGGVESPASIANIETTITIETCAESARIS
    DOMITIANIETDIVORVMAVGGNERAEETTRAIIANIPARTHICIETTRAIIANI
    HADRIANIETHADRIANIANTONINIPIIETVERI·GERMANICIMEDICI
    PARTHICIMAXIMIET·IMP·CAESARIS·M·AVRELIANTONINIAVG·GERMA {GERM_A}
    NICISARMATICIETIMP·CAESARIS·L·AVRELICOMMODIAVG·GERMANICISAR
    MATICIQVEMPROTVLITASCLEPIODOTVSLIB·IDQVODI·S·EST
IMP·CAESARE·L·AVRELIOCOMMODOAVGETMPLAVTIOQVINTILLO·COS
    PR·NON·IVL·ROMAE
FAGGVRAVXORIVLIANIPRINCIPISGENTISZEGRENSIVMANNISXXII
    IVLIANA·ANNISVIIIMAXIMA·ANNISIII·IVLIANVS·ANNISIII·DIOGENIA
    NVSANNISIILIBERIIVLIANI·S·S
ROG·AVRELIIVLIANIPRINCIPISZEGRENSIVMPERLIBELLVMSVFFRA
    GANTEVALLIOMAXIMIANOPEREPISTVLAMHISCIVITATEMROMANAMDE
    DIMVSSALVOIVREGENTISSINEDIMINVTIONETRIBVTORVMETVECTAGALI
    VMPOPVLIETFISCI
    ACTVMEODEMDIE·IBI·ISDEMCOS
    ASCLEPIODOTVSLIB·RECOGNOVI
                                                                    SIGNAVERVNT
                        M·CAVLVS·M·F·POB·SQVILLA·GAELICANVS
                        MACILIVS·M·FGALGLABRIO
                        T·SEXTIVS·T·F·VOL·LATERANVS
                        C·SEPTIMIVS·C·F·QVISEVERVS
                        P·IVLIVS·C·F·SER·SCAPVLATERTVLIVS
                        T·VARIVS·T·FCLA·CLEMENS
                        M·BASSAEVSM·F·STEL·RVFVS
                        P·TARVTTIENVS·P·F·POB·PATERNVS
                        SEX ---------------- S --------------------- NIS
                        QCERVIDIVS·QFARN·SCAEVOLA
                        QLARCIVSQ·F·QVI·EVRIPIANVS
                        T·FL·T·F·PAL·PISO


Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni|ni et Veri Augustorum ad Coiiedium Maximum: | Liibellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus, et | quamquam ciuitas Romana non nisi maximis meritis pro|
5uocata in genti a principali gentilibus istis dari solita sit, | tamen cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium | suorum, et nostris rebus prom(p)to obsequio fidissimum, nec | multas familias arbitraremur aput Zegrenses paria pos|si de officiis suis praedicare quamquam plurimos cupiamus ho|
10nore a nobis in istam domum conlato ad aemulationem Iuli|ani excitari, non cunctamur et ipsi Ziddinae uxori, item | liberis Iuliano, Maximo, Maximino, Diogeniano, ciuitatem | Romanam salvo iure gentis dare. |
Exemplum epistulae Imperatorum Antonini et Commodi Augg(ustorum) |
15 ad Vallium Maximianum: | Legimus libellum principis gentium Zegrensium animadverti|musq(ue) quali favore Epidi Quadrati praecessoris tui iuvetur pro|inde et illius testimonio et ipsius meritis et exemplis quae | allegat permoti uxori filiisq(ue) eius ciuitatem Romanam sal|
20vo iure gentis dedimus; quod in commentarios nostros referri | possit, explora quae cuiius aetatis sit et scribe nobis. |
Descriptum et recognitum ex commentario ciuitate Romana | donatorum Divi Aug(usti) et Ti(berii) Caesaris Aug(usti) et C. Caesaris et Divi Claudi | et Neronis et Galbae et Divorum Augg(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris |
25 Domitiani et Divorum Augg(ustorum) Ner<v>ae et Traiiani Parthici et Traiiani | Hadriani et Hadriani Antonini Pii et Veri Germanici Medici | Parthici maximi et Imp(eratoris) Caesaris M. Aureli Antonini Aug(usti) Germa|nici Sarmatici et Imp(eratoris) Caesaris L. Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar|matici, quem protulit Asclepiodotus lib(ibertis). Id quod i(infra) s(criptum) est. |
30Imp(peratore) Caesare L. Aurelio Commodo Aug(usto) et M. Plautio Quintillo co(n)s(ulibus), | pr(idie) non(as) Iul(ias), Romae. {= 6. Juli 177} |
Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensium annis XXII, | Iuliana annis VIII, Maxima annis III, Iulianus annis III, Diogenia|nus annis II, liberi Iuliani s(upra) s(sripti).|
35Rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensium per libellum, suffra|gante Vallio Maximiano per epistulam, his ciuitatem Romanam de|dimus salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vectagali|um populi et fisci. |
Actum eodem die, ibi, isdem co(n)s(ulibus). |
40Asclepiodotus lib(ibertus) recognovi. |
Signauerunt: | M.Cav[i]us M. f(ilius) Pob(lilia tribu) Squilla Gaelicanus; | M'. Acilius M. f(ilius) Gal(eria tribu) Glabrio; | T. Sextius T. f(ilius) Vol(tinia tribu) Lateranus; |
45 C. Septimius C. f(ilius) Qui(irina tribu) Seuerus; | P. Iulius C. f(ilius) Ser(gia tribu) Scapula Tertulius; | T. Varius T. f(ilius) Cla(audia tribu) Clemens; | M.Bassaeus M. f(ilius) Stel(atina tribu) Rufus | P.Taruttienus P. f(ilius) Pob(lilia tribu) Paternus; |
50 (extus) [Tigidiu] [... f(ilius) ...(... tribu) Peren] (?); | Q.Cervidius Q. f(ilius) Arn(inesi tribu) Scaeuola; | Q. Larcius Q. f(ilius) Qui(rina tribu) Euripianus; | T.Fl(avius) T. f(ilius) Pal(atina tribu) Piso.


Antoninus et Verus ad Coiedium Maximum = Februar 169: Coiedius Maximus, procurator provinciae Mauretaniae 168-169;
Consulares:

 •                     M. Gavius Galicanus, cos. 150;
 •                     M'. Acilius Glabrio, cos. 152;
 •                     T. Sextius Lateranus, cos 154;
 •                     C. Septimius Severus, cos 158 (?);
 •                     P. Iulius Scapula Terullus, cos. 161, 168

Equestri:

 •                    T. Varius Clemens, ab epistulis [CIL III 2809];
 •                    M.Bassaeus Rufus, praefectus praetorio Februar 169-177 [172 solus];
 •                    P.Taru(n)ttienus Paternus, praefectus praetorio 179-180, ab epistulis latinis bis 174;
 •                    Sex. Tigidius Perennis, praefectus praetorio 180-185;

Consiliarii:

 •                   Q.Cervidius Scaevola, iurisconsultus, praefectus vigilum 175;
 •                   Q. Larcius Euripianus, procurator a rationibus, Praeses (?  182);
 •                   T. Flavius Piso, praefectus annonae 179.