| |
. .

, .

( ). ., - , 1967. . 6774.
, . , 914 1964.

.67 , .   . , , , , , 1. , . , , .

.68 , χώρα (. . ) . - IV., . - , , VI.2 , . . , , -3 , , , (, , ), , , . , .

. , , ( , ). , , . . , . , . , . . . , ( ), . ., 4.

, 5. γεοῦχοι , ( ), , , , . , .69 6. , (κοινοβιῶται). . , .

. , ( ) . , , , , , . , IV. , , .   P. Ryl., IV, 654 (IV.)7. . , , P. Cairo Masp., I, 67001, 11 (514.) 67020, Recto, 1718 (VI.). , , P. Lond., IV, 1391 P. Ross. Georg., IV, 6 (710.)8. , , , .

, , . , , . , , . , : (. . ),  P. Ryl., IV, 654, 1618,  , . , . , , . , , . , , . , 9. , , , .

, , - , . .70 : , ,   ( ), , , . . , . . , (, ) . , . , , , , . : , , , , , , , . .10 P. Cairo Masp., I, 67020 (VI.), . , , .

. . ,  ,  , 11. , χώρα , , , - , ,     , , (Liban. Or., XXV, 36), .

,   12  . PSI, VI, 685 (IV.) , , , , munera corporalia. 13, , . P. Rein., II, 113 ( III.) , , ( ), . , , , .71 . , 14.

, (μίσθιοι). , , , . , . , , P. Lond., V, 1708 (VI.), SB, I, 4503 (606.), , CPR, IV, 23 (610.), . . , 15.

, . , , . .   38 (, , ), 16,  , . 17; P. Lond., V, 1708, 4849 (VI.), , , . , , . , , , . , , (ἐφ᾿ ὅσον χρόνον βούλει) 18, . . . , , , , . 19, . 20, . , .72 , . 21.

, , . -, . , , . . , P. Oxy, I, 132 (VIVII.) 112 . , . , . P. Kl. Form., 134 (= SB, III, 6259) (VVI.) 11 , .

. , , , , . χώρα. , 22 23, , 24, 25, 26. , 27. , , P. Lond., V, 1708 . . , . , . , . .   πορφυροπώλης. (SB, I, 4503), ( ). , 592. (P. Par., 21b). 599. ⅓ , (P. Par., 20). , , ⅓ , (P. Par., 21c). , 616. (P. Par., 21). , , 28. , , .73 , , , , , , .

, , , . , , , 29. , , , 30. , , , , 31.

, , , . , , , , , 32. 33, (P. Cairo Masp., III, 67283) . , , . , -, . - ()34. , , , , . . 35, .

.74 , , , , , ( ). .


 • 1 : . . . ( IV  VII.). ., 1965. . : . . . . ., 1962 ( ).
 • 2.: . . . IV  VII. . . . - . .., 1983, . 359360.
 • 3 - , , διδασκαλικαί   : P. Aberd., 59 (IVV.) P. Lond., V, 1706 (VI.); P. Antin., II, 91 (VI.) . . διδασκαλικαί (C. A. Forbes. The Education and Training of Slaves in Antiquity. TAPA, LXXXVI, 1955, p. 328334), .
 • 4 , (A. H. M. Jones. Slavery in the Ancient World. EHR, sec. ser., IX, 2, 1956, p. 1938) , , (I. Hahn. Freie Arbeit und Sklavenarbeit in der spätantiken Stadt. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio historica. III (1961), p. 32).
 • 5.: . . . . ( ). , . 7. .., 1962, . 54.
 • 6 , . 7071 . . . . , XVII, 1960, . 2425.
 • 7. . . , . 364365; E. Wipszycka. Polityka państwa rzymskiego wobec rzemiosla tkackiego w Egipcie (IIV w. n. e.). Przeglad Historyczny, LIV, 1963, s. 16.
 • 8. . . , . 365366.
 • 9.: WO, 1485, 6 (IIIIV.); P. Oxy., XVI, 1893, 57 (535.); P. Cairo Masp., I. 67110, 67 (565.); SB, I, 4503, 1112 (606.) . .
 • 10P. Kl. Form, 98 (VI.); P. Grenf., I, 58 (561.); P. Oxy., XVI, 1917, 40 (VI.); 2019, 22 (VI.); 2027, 65, 78 (VI.); P. Stud. Pal., XX, 113 (401.); P. Cairo Masp., I, 67116 (VI.); P. Oxy., XVI, 1912, 38, 42, 61 (VI.); 1917, 22, 46, 49 (VI.); 2019, 28 (VI.); 2027, 50, 71 (VI.) . . .
 • 11P. Cairo Masp., I, 67020, 1213 (VI.); .: P. Lond., V, 1708, 119122 (VI.).
 • 12, P. Ryl., IV, 654, 78 (IV.); P. Cairo Masp., I, 67020, 56 (VI.).
 • 13R. Taubenschlag. The Imperial Constitutions in the Papyri. JJP, VI, 1952, p. 138 (= Opera minora, II, p. 23). J. Scherer. Papyrus de Philadelphie. Le Caire, 1947, p. 18. . : M. Amelotti. Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali. SDHI, XXVII, 1961, p. 244245; . . P. Lett., 4, . 910 N. Lewis. Exemption from Liturgy in Roman Egypt. Actes du X-e Congrès International de Papyrologues. Wroclaw  Varsovie, 1964, p. 78.
 • 14PG, LXXXVII, 3, col. 2932.
 • 15P. Flor., I, 93, 89 (= M. Chrest., 297 = FIRA, III, 22) (569.).
 • 16.:. . . , . 4356. . , 1963,  1, . 175.
 • 17 : P. Oxy., XVI, 1899 (496.); P. Flor., I, 73 (505.); P. Oxy., VII, 1038 (= Sel. Pap., I, 47) (568.); SB, VI, 9592 (581.); PSI, I, 75 (VI.); P. Kl. Form., 793 (VI.); BGU, I, 3 (605.); SB, I, 5286 (607.); SB, I, 5269 (= P. Stud. Pal., XX, 220) (618.); P. Kl. Form., 268 (VII.); 795 (VII.); 876 (VII.); P. Ross. Georg., III, 56 (707.) . .
 • 18SB, I, 5286 (607.); 5269 (= P. Stud. Pal., XX, 220) (618.); . P. Oxy., XVI, 1889, 2223; P. Flor., I, 73, 1718; P. Oxy., VII, 1038, 3132 . .
 • 19P. Oslo, III, 161, 1315 ( III.); P. Stud. Pal., XX, 103 (381.); P. Lips., 14 (391.); P. Kl. Form., 256 (= P. Stud. Pal., XX, 177) (IVV.); P. Antin., II, 103 (475.); P. Oxy., XVI, 1891 (495.); P. Kl. Form., 134 (= SB, III, 6259) (VVI.); P. Oxy., XVI, 1883 (504.); 1970 (554.); P. Cairo Masp., II, 67163 (569.); P. Oxy., VII, 1042 (578.); P. Kl. Form., 138 (VI.); SB, VI, 9280 (VI.) ( , Lieferungsvertrag mit Vorausbezahlung); PSI, I, 72 (VI.); P. Cairo Masp., 67142, 3, 6, 7, 8 (VI.); P. Strasb., 287 (VI.); P. Rein., II, 107 (VII.); P. Kl. Form., 125 (VII.); 190 (710.); SB, I, 4664 (= 4834?) (. .) . . .: H. Preissner. Das verzinsliche und das zinslose Darlehen in den byzantinischen Papyri des 6/7 Jahrhunderts. Ungedruckte Diss. Erlangen, 1956.
 • 20 , P. Strasb., 287 (VI.), . :. . . . JJP, XV, p. 9197.
 • 21 , προχρεία, , : : P. Rein., II, 105 (432.); P. Grenf., II, 87 (= Sel. Pap., I, 23) (602.) . .
 • 22P. Oxy., I, 43, verso I, 6, 7; III, 21 (295.); P. Stud. Pal., I, p. 7,  2, 12 (454.); P. Flor., I, 73, 912 (505.); P. Lond., V, 1691, 13 (532.); P. Par., 21 b, 11, 20 (592.); 20, 3234 (599.); 21 c, 4, 19 (599.); 21, 2021 (616.); 21 d; P. Ross. Georg., III, 56 (707.) . .
 • 23 , , , , , , , , , , . . : P. Flor., I, 71, 656 (IV.)  15½ ( ); 659  12 ( ).
 • 24P. Princ., II, 81 (= II, 181) (344.); P. Lond., V, 1699 (520.); P. Cairo Masp., II, 67164 (569.); P. Grenf., II, 86 (595.); P. Kl. Form., 124 (VI.); P. Stud. Pal., XX, 189 (VI.) (?); BGU, III, 828 (= P. Kl. Form., 113) (. .) (?) . . P. Oxy., VII, 1041 .: F. Pringsheim. Zu Pap. Oxy., 1041. Aegyptus, XIII, 1933, S. 406418.
 • 25SB, VI, 9152 (492.); P. Cairo Masp., I, 67094, 19 (553.); P. Oxy., I, 135, 8; verso, 1 (= W. Chrest., 384 = Jur. Pap., 51 = Sel. Pap.; I, 26 = FIRA, III, 13) (579.) BGU, I, 255, 3 (599.); P. Cairo Masp., III, 67303, 8, 22 (VI.); BGU, III, 750 (. .); SB, I, 4659 (. .) . .
 • 26P. Cairo Preis., 20, 10, 25 (IV.); PSI, VI, 689, 6 (V.).
 • 27P. Antin., I, 38, 27 (301.). R. Rémondon. À propos du papyrus dAntinoé  38. Chronique dÈgypte, XXXII, 1957, p. 143145. . ., , , III, 75.
 • 28 . πενιχρός (. 221), ἀκτήμων (. 222).
 • 29., , F. M. De Robertis. Locatio operarum e status del lavoratore. Sulla estensione e i limiti del potere disciplinare attribuito allassuntore nei confronti dei lavoratori liberi mercede conducti. SDHI, XXVII, 1961, p. 1945.
 • 30.: . . . . ., 1961, . 96105; . , 1958,  2, . 8; 75- . , . , 1959,  4, . 10; F. M. De Robertis. Sulla considerazione sociale del lavoro nel mondo romano. Problemi economici dallantichità ad oggi. Studi in onore di V. Franchini. Milano, 1959, p. 59 sq.
 • 31.: L. Daloz. Le travail selon Saint Jean Chrysostome. Paris, 1959, . 3442, 6364, 79, 9293.
 • 32, P. Lond., V, 1708, 221 (VI.) ἐπιδίφριος, Nov. Just., 90, 1 pr. (539.), (ἐπιδίφριοι ), P. Cairo Masp., I. 67002, II, 10 .
 • 33 .: H. Kupiszewski. Surveyorship in the Law of Greco-Roman Egypt. JJP, VI, 1952, p. 257268. .
 • 34 : O. Hornickel. Ehren- und Rangprädikate in den Papyrusurkunden. Diss. Giessen. Borna  Leipzig, 1930.
 • 35, : P. Aberd., 59, II, 4; III, 5; V, 4 (IVV.); P. Michael., 38, 10 (VI.); P. Lond., II, 390, 1 (VIVII.); BGU, I, 319, 7 (VII.), . P. Kl. Form., 98 (VI.). SB, VI, 9152 (492.), . . MAMA, III, 517 P. Ness., III, 30, 3 (596.). .
 • 1263488756 1264888883 1262418983 1267968500 1268089810 1268160797