| |
. .

: . . 13. , 2009. . 349354.

.349

. 1. . 43.
[Τιβ. Ἰούλιον Σαυρομάτην
υἵον βασιλέως Ῥησκουπόριδ]-
ος, φιλοκαίσαρα καὶ φι[λο]-
ρώμαιον, εὐσεβῆ, Μά[ρκο]-
ς Οὔλπιος Πρεῖμος [τὸ]-
ν ἴδιον εὐεργέτη[ν]
[ἐν] τῶι δϟτ᾿ ἔ[τει]
.

.350 . . , , , , , , , , . - 1. .

, , , , . , , ( , ). . , 394 , 2. , 97 . . . , , , : , ad leviora vitia editionis, 3, .

, , , : . . , . . , ( , ), , , . , , 4. , , , .

, 32 Πρεῖμος (. . 32), .351   . , , . . , , 5.

, (. 43) . 32, , . , , - I ., .

. Πρῖμος (Πρεῖμος) cognomen Primus6. - 12 7, . , , , , cognomen 8. , , , .

. . , , , 97- , , .352 , praenomen nomen , 9.

, : , , 10. ( ) . , , .

, , . : , , praenomen nomen , , - 11.

, , , , (ἴδιος εὐεργέτης). , , (πάσης γῆς καὶ πάσης θαλάσσης ἄρχων, ἑαυτῆς σωτὴρ καὶ εὐεργέτης) (. 1046), (κύριος τοῦ σύμπαντος Βοσπόρου) (. 1047), (τοῦ σύμπαντος Βοσπόρου εὐεργέτης) (. 47), () (ἴδιος (sc. βασιλέως) καὶ τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας εὐεργέτης) (. 52). , , , , I , - .

, . , , .353 12.   13. , , , 14.

, - . , , , I, . , , , 98 . , - , 15. . . : , 98 ., , , , 16. , , , , 98 . , 6370% 50%, 17.

, , . .

, , , , , , , , , .354 18. I, , , , .

. δϟτ᾿ (394 . . .) 97/98 . . ., , 97 . 98 . , dies imperii   28 98 .19, 97 . , 98 . , . . , 395 . .

, , : ( , ), , ? , , (49×49×32 ), , , . , , 20. , , , . , . , : , . 43.


Victor N. Parfenov (Saratow). Die bosporanische Mission des Marcus Ulpius Primus

Der Autor weist nach, dass Mark Ulpius Primus aus den Inschriften CIRB. 43, der eine Statue des bosporischen Kaisers Sauromates I. aufstellte, weder bosporischer Aristokrat war, der die römische Bürgerschaft erhielt, noch ein Veteran der römischen Armee. Diese Person konnte nur ein Freigelassener und von Kaiser Traianus Bevollmächtigter sein, der 98 n. Chr. in diplomatischer Mission an den Bosporus kam. Sie bestand in erster Linie darin, das Bosporanische Reich als Verbündeten Roms für einen Krieg zu gewinnen, den Traianus gegen den dakischen Kaiser Decebalus beginnen wollte. Allein die Anzahl der Inschriften zeigt, dass der Auftrag des Kaisers erfolgreich ausgeführt wurde.


 • 1 . .  // . . 1992. . 10. . 41.
 • 2 ( ), , , , () 394 (. 43).
 • 3Nadel B., Oświecimski S. In inscriptiones Bosporanas nuperrime editas adnotationes aliquot // Eos. 1966. T. 56. Fasc. 1. S. 225. -, , , . .: . (-). ., 2004. . 345.
 • 4.: IOSPE. II. 26 = . 32; IOSPE. II. 187 = . 43. . . VI. . 2.  // . 1990.  1. . 176 .
 • 5.: . .  // . . 32 . . 43 .
 • 6Pape W., Sendebusch W. GDH. Bd. 3. S. 1250, 1254; OLD. P. 1457. 16. , , (. 498). :

  Πρῖμε Διο[κ]λεί-
  [δ]ου, χαῖρε
  .

  , , I . . ., (. 310). , : Πρεῖμος Πρῖμος. ( ) , . , , , . .: . . 310; -. . 345. , , , . . , , , : , , , . 43. .: . .  // . 1977.  4. . 129145;   . 142. . 9.

 • 7Hanslik R., Saria B., Enßlin W. Primus // RE. 1954. Hbd. 44. Sp. 19951997. , , , : , . .: Rohden P., von. M. Antonius Primus // RE. 1894. Bd. 1. Sp. 26352637; Hanslik R. M. Antonius Primus // KP. 1964. Bd. 1. Sp. 414; Syme R. Primus, Marcus Antonius // OCD2. P. 877.
 • 8.: Mayer-Maly Th., Lippold A. Ulpius // RE. 2 R. 1961. Hbd. 17. Sp. 570572; Fitz J., Bonaria M. Ulpius // RE. 1965. Spplbd. 10. Sp. 1031 f., 1113.   . , (PIR. B., 1898. Pars 3. P. 462.  561).
 • 9 . .  // . 70- . , 1997. . 65. .: . .  // . 1993. . 3. . 246.
 • 10.: Cuntz O. Legionare des Antonius und Augustus aus dem Orient // JÖAI. 1929. Bd. 25. S. 7081; Fink R. O. Roman military records on papyrus. Cleveland, 1971. P. 165. Nr. 36.
 • 11. . ( . . 65) , , , (Taylor L. R. Freedmen and Freeborn in the Epitaphs of Imperial Rome // AJPh. 1961. Vol. 82.  2. P. 125). : The most common Latin cognomina  Faustus, Felix, Fortunatus, Ianuarius, Primus, for instance, are also frequent as names of slaves, but these names, especially the first three, are common for freedmens sons.
 • 12.: . .II . . .  // . 1968.  2. . 139; . . II . . . // . 1981.  4. . 60; . . ( ) // ( ). , 1989. . 50 .; . . . . . 55; . . ( I . . .  VI .). , 1998. . 64 .; . ., . . . - . ; , 2006. . 152; Bichir Gh. Les Sarmates au Bas-Danube // Dacia. 1977. T. 21. P. 167198.
 • 13 .: . . : -  // . 2006. . 12. . 222 .
 • 14, (Plin. Ep. X. 74. 1), .
 • 15 . . I (93123 .) // . 1999. . 16. . 147.
 • 16 . 144 .
 • 17 . . ( ) // . 2001. . 4. . 337.
 • 18.: . . : ? // . 2008. . 9. . Militaria. . 211214.
 • 19Hanslik R. M. Ulpius Traianus // RE. 1965. Splbd. 10. Sp. 1045; Kienast D. Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. Darmstadt, 1990. S. 122.
 • 20 . . .
 • 1303320677 1303308995 1294427783 1305792348 1305823894 1306055928