| |
. .

: . . 12. , 2006. . 278293.

.278 , . 90- XX 1. 2 . . . ( ) 3.

, , , , 4. , , . . . . , 5. , , .

(325 . . .). , . . . , 335330 . . .6 . . : (. 330 . . .), .279 7. , . . . . 340 . . .8

, , , . , . , 9. . , . , 10, .

. ,   . , , , , , 11. , , -, 20- . IV .12 .

, , 10 13, , 30- IV , . , .280 14. . , , , , , , , .

, II-   , , II15. . . . (   375 .), . . 16, 357332 . . . . (, , ) (331319 .), . , 355 .17 , . . , . . II- , , II- , , . . 18.

  (360 .), . . . . . (, ), 370360 . . .19 , . 20. 30-  20- . IV . . .

  , .281 . , -, , . . . . . , , , . , , , , , . 21.

() (). , V . , , V . 22, 30- . IV .23, (, , )24, , 30-  20- IV .25

,   IV . . . (325 . . .) .

. IV . . .26 : I (50- . IV .), (IIB   80- . IV .), (IIIB   60- . IV .) (IVB   40- . IV .)27. , .282 - , .

(80-  20- . IV .) II- , (3020- . IV .)28, (30- . IV .) ( 20- . IV .)29.

. : II (13 .), (2 .) II (1 .)30. , II.

. . , II 342 .31 , . (IIB   321319 .)32 . (IIIB   315311 .)33. , IV ., .

. 22 : 5  I; 7  I 10  II34. , I35. . -, . I (315 .)36. -, I. . -, , I .283 , 20- . IV . . .

, , , . . . . , 340 . . .37 , . , , , , 80 , 95 % . 26 , 22 I-, 4  II- 38. , , IIIV 39, IV  III . , , , , .

,  9. . . . . , . , . . 1957 ., . . . . , . , 40. , 41, 11 . I- 2 V  IV . . . ( I ,   ΠΑ). , . .

, . .  9 , . . . . , .284 42. 34   20 . I , . . , . . . , (IIA   80- . IV .),   (IIB   70- . IV .) (IIIA   60- . IV .)43. 50- . IV . (?)44 I I. , 4 2 ,   IV .45 , , 40- . IV .

, ,  9. . . , , , , - , IV . .  9 40-  30- . IV ., . , , , , .

, 325 . . . .

. , . . .

. , , , .285 . , I, 179 . . .46   80- . II . . .

, . . :     . , , . 155 . . .47, .

. . , . , , , , , . , . . ( , , ), .

, . , , (IOSPE I2. 402). . , , , II . . . , , , , II .48. , , ,  26 IV 49. , II . . , , , .286 .

. . . ( ) :  26 IV   50. . . Va  51. , . , 50- 30- II . . .52

, . . , . , , , . , . , 117 70- . III  30- . II . . . (80 .), (25 .) (12 .). , 30- III . . .53 50 , 80- . II . 60 % 66 %  . , II . . .

. . , , . .   .287 III , .   II ., , , . . . , I. , :     I.

, . . , 1950 . 54. , , , ( 3 ), , , , IVV , IV , 50- . II . , ( . . ) II . , . , . , VB , , 4030- . III .55 , . . , . , , II . . . .

, ,   56. . . , , . .

,   , . , .288 16- VB VC (40-  10- . III .)57   VI- ( III  90- . II .)58. 30-  10- . III . 259 360 ( , ) 61, II ( III . . .)62. I63, III . , . , II . . .64 , , II . . . .

, , 2 3 VB VC 2a 2b . 3 VIA 2c. 3. , (, , , , )65. , . . , . II . , . , 3 3 , , II . . .66 14 3 , ( 3 a, b) 80- . II .

, , .289 , , . . , , , , . .

. . : , 180- ( 330 150 .) 130 ? , , , . , - III . . , - , . , , . . , .

, , . , , , 67. , . . , .

, . . . 270 . . . . , .

, 60- III . , , . , 60-  50- III ., IVC  VA . , . , , . ,  25, , . .290 68. , - . , 69. , .

, . . 50- III . , . VB.

, , . , , , : - . . 2, , , 70. , , 20 25- 71. , , , , . . , , , .

-, , , - . , - . , , . , 2 2, . . 40- , , .291 (. . 1). , . . , , , , .

-, 2 , , , 1  2 72. , . . , .

1. 2 2
2 2
ΜΑΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΓΑΣΙΚΛΕΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΙΣΤΡΩΝΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
ΕΥΜΗΛΟΥ ΤΟΥ Α
ΠΟΛΛΩΝΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΑ ΤΟΥ Α
ΠΟΛΛΑ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΟΥΝΤΟΣ
ΜΑΤΡΟΔΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΛΥΣΙΠΠΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΑΘΙΩΝΟΣ
ΤΟΥ ΘΑΣΙΟΥ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
ΙΣΤΡΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
ΝΙΚΕΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΝΤΟΣ
ΙΣΤΡΩΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛ
ΛΩΝΙΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ
ΔΟΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

-, , ( 3), 195/194 . . . 73. , , , . . . , 1520 , , . . 215210 . . .74 . . , , 195 .75 , , .292 , , .

-, . . , III . , , , , 76. , , . , , . . , 230 . . . , . , . III , , , - . , - , . 9080-. II . , , . , , 80- . II . , . . . ,   80- . II . . .

, . . , . , , , . , , , . .

-, , , . , , . . . .293 , , , , . -, . . , , . . , . . , , 40- III . , .

Vladimir I. Katz (Saratow).
Revisionsversuche der absoluten Chronologie keramischer Magistratsstempel von Chersonesos Taurike

Erst vor kurzem erschienen drei Arbeiten in denen Versuch unternommen wurde, die absolute Chronologie keramischer Magistratsstempel von Chersonesos Taurike, die Mitte der 90er Jahre des XX. Jh. erarbeitet wurde (Katz, 1994) zu revidieren. Einerseits schlug man das Anfangsdatum der Stempelung mit den Namen der Astynomen um 5 (Stolba), 10 (Martynenko) und sogar um 15 Jahre (Mosolewski, Polin) zu senken, andererseits das Enddatum um drei bis vier Jahrzehnte zu verjüngen und in die Mitte des II. Jh. v. Chr. zu platzieren (Stolba).

Es darf nicht verschwiegen werden, dass diese Datierungen nicht infolge des Heranziehens neuer Daten gewonnen wurden, sondern stellen das Ergebnis der Umarbeitung des Materials dar, welches bereits längst der Wissenschaft bekannt gemacht wurde. Die erzielten Ergebnisse und Argumentierungsweise können jedoch nicht als gut genug begründet akzeptiert werden und Analyse der neuen Materialen zeigt, dass der früher vorgeschlagene Rahmen der Stempelung mit den Namen der Astynomen in Chersonesos Taurike (32580er Jahre des II. Jh. v. Chr.) am wahrscheinlichsten bleibt.


 • 1 . . . -. , 1994.
 • 2Empereur J.-Y., Garlan Y. Bulletin archeologique: amphores et timbres amphoriques (19921996) // REG. 1997. T. 110. P. 172; . . .: . . . -. , 1994 // . 1998.  1. . 221226; . .  // Hyperboreus. 1997. Vol. 3, fasc. 2; Conovici N. Dacia. 19961998. Vol. 4042. P. 504508.
 • 3 . . . . . 225.
 • 4 . . 㳿  // . , 2002. . 12; Stolba V. F. Hellenistic Chersonesos: Towards Establishing a Local Chronology // Chronology of the Black Sea Area in the Period c. 400100 B. C. Aarhus, 2003.
 • 5 . ., . . IV . . . , 2005. . 380390.
 • 6Stolba V. F. Op. cit. P. 164.
 • 7 . . 㳿 . 61, 65.
 • 8 . ., . . . . . 388.
 • 9 . . -  // . 1976. . 145; . . . 70 . . 4.
 • 10 . .  // . 1985.  2; . . . 3943. . 2, 4.
 • 11.: . . . 7071.
 • 12Garlan Y. À propos de la chronologie des timbres amphoriques thasiens // ΜΝΗΜΗ Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ. Θεσσαλονικη, 1990. P. 479.
 • 13Lawall M. L. Amphoras in the 1990s: In Need of Archaeology // AJA. 2001.  105. P. 535.
 • 14. . . . 40- . IV . , , 340 . . . (. . . 388).
 • 15 . . . 61. . 4.
 • 16Fedoseev N. F. Classification des timbres astynomiques de Sinope // Production et commerce des amphores anciennes en mer Noire. Aix-en-Provence, 1999. P. 31.
 • 17Conovici N. Problèmes de la chronologie des timbres sinopeens // Pontika. 1997. Vol. 30. P. 154.
 • 18Stolba V. F. Op. cit. P. 172. Refer. 10.
 • 19 . .  // . 1960. . 6768.
 • 20Conovici N. Op. cit. P. 154.
 • 21Kac V. I. A New Chronology for the Ceramic Stamps of Herakleia Pontike // The Cauldron of Ariantas. Aarchus, 2003.
 • 22 .   223/36897;   1/36882, 81/37219.
 • 23.: . . : VIIII . . . , 1999. . 358362.
 • 24 . 10/37219, 175/37167, 80/36760, 82/36760, .
 • 25Kac V. I. A New Chronology P. 276.
 • 26.: Stolba V. F. Op. cit. P. 156.
 • 27 . . ,  21, 39 ( ), 38, 41, .
 • 28 . .  13, 4, 11, .
 • 29 .  56, 5153, 58, .
 • 30 .  1727, 29, 30; 3232; 33, .
 • 31Fedoseev N. F. Classification des timbres P. 31. Tabl. I,  15.
 • 32Conovici N. Les timbres amphoriques. 2. Sinope (tuiles timbrees comprises) // Histria. Bucarest; Paris, 1998. Vol. 8. P. 33.
 • 33Garlan Y. Les timbres ceramiques sinopeens sur amphores et sur tuiles trouves à Sinope. Presentation et catalogue. P., 2004. P. 96.
 • 34 . . ,  60110, 113116, 118128, 134136.
 • 35 - IA ( . . . 47. . 2). (.: . ., . . ,  // Hyperboreus. 1996. Vol. 2. Fasc. 2).
 • 36 . . . 76.
 • 37 . ., . . . . . 388.
 • 38 , 36438, 36439, 36442.
 • 39 . ., . . . . . 388389.
 • 40 .
 • 41 , 36571.
 • 42 , 36582.
 • 43.: Kac V. I. A New Chronology P. 275276.
 • 44Garlan Y. Les timbres amphoriques de Thasos. Vol. 1. Timbres Protothasiens et Thasiens anciens. P., 1999. P. 201.
 • 45 . . . . , 2003. . 9293, 99.
 • 46 . . . 72.
 • 47Højte J. M. The Date of the Alliance between Chersonesos and Pharnakes (IOSPE I2. 402) and its Implications // Chronology of the Black Sea Area in the Period c. 400100 B. C. Aarhus, 2003.
 • 48Højte J. M. Op. cit. P. 147.
 • 49 . . . . . (  // . , 1990. . 80). , , II, IV , , I, II (.: . . . 73).
 • 50  93 ( , 12/37031).
 • 51 , 9/36451. . . . . , . (Grace V., Savvatianou-Petropoulakou M. Les timbres Amphoriques Grecs // Exploration Archeologique de Delos. 1970. Vol. 27. P. 528), III , V (Finkielsztejn G. Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens, de 270 à 108 av. J.-C. Premier bilan. BAR International Series. Oxf., 2001. P. 195. Tabl. 21).
 • 52Finkielsztejn G. Op. cit. P. 193. Tabl. 20; P. 195. Tabl. 21.
 • 53Stolba V. F. Op. cit. P. 167.
 • 54.: . . . 74.
 • 55Conovici N. Les timbres amphoriques P. 48.
 • 56 . .  // . ., 1991. . 30 .
 • 57 . . ,  25, 26, 28, 33, 3538, 4043, 4547, 49, 51, 54, 5859.
 • 58 . ,  39, 50, 52, 53.
 • 59 . ,  4, 8, 13.
 • 60 . ,  12, 18.
 • 61 . ,  61, 63.
 • 62Finkielsztejn G. Op. cit. P. 57, 102, 111.
 • 63 . . ,  60.
 • 64Finkielsztejn G. Op. cit. P. 102. Tabl. 19.
 • 65 . .  // VI . . . ., 1999. . 41 .
 • 66Finkielsztejn G. Op. cit. P. 102. Tabl. 19.
 • 67Stolba V. F. Op. cit. P. 167.
 • 68 . . . , 1961. . 100.
 • 69Jones J. E., Sacket L. M., Graham A. J. The Dema House in Attica // ABSA. 1962.  57.
 • 70 . . . 64.
 • 71 . . 76.
 • 72.: . . . 66.
 • 73.: . .  // . 1939.  1. . 249.
 • 74 . .  // . 1979.  2. . 146.
 • 75Stolba V. F. Op. cit. Tabl. 2.
 • 76Stolba V. F. Op. cit. P. 167. ,  26 , III . . .
 • 1303312492 1303322046 1303242327 1353087320 1353344281 1353399810