| |
. .

:

: . . 15. , 2011. . 1524.

.15 , , . , , .

, (FGH. 26. F. 44) (FGH. 90. F. 5253),    /1   , . , , -: XIX . . .2, VIII . . .3, VII  VI . . .4 : , (Nic. Dam. FGH. 90. F. 52: αὐτὸς δὲ τὴν πόλιν κατελάβετο καὶ τύραννος ἐγένετο; Ἀμφιτρὴν δ᾿ οἱ Λεωδάμαντος παῖδες κτείνουσι, καὶ ὁ πόλεμος καὶ ἡ τύραννις ἐπέπαυτο Μιλησίοις    . .)5, , , ,  6. .16 ( : ,   ,   ). ( VII  VI . . .). , , , 627 587 . . ., (Hdt. I. 20; V. 92), , ( 610 560 . . .), , 605 . . . (Hdt. I. 2122).

( ) , , . , , , , .

(V. 2829), (ap Athen. XII. 523e524b), (Quaest. Gr. 32. 298cd).

, Περὶ δικαιοσύνες , 7. , , . , ( )8 , .17   . , , 9, , , , , : ,   . , , 494 . . . ( , )10. , (V. 2829), . : (28)   , . . , [ ]. . (29). . .18 , , . : . , . . [ ], . [ ] , , , , . , , [ ] 11. , , , , .

terminus ante quem  , (Quaest. Gr. 32. 298cd) terminus post quem  : ? ,   , , ,   . , , , . , , 12.

, , , , :

Τίνες οἱ ἀειναῦται παρὰ Μιλησίοις; τῶν περὶ Θόαντα καὶ Δαμασήνορα τυράννων καταλυθέντων ἑταιρεῖαι δύο τὴν πόλιν κατέσχον, ὧν ἡ μὲν ἐκαλεῖτο Πλουτὶς ἡ δὲ Χειρομάχα. κρατήσαντες οὖν οἱ δυνατοὶ καὶ τὰ πράγματα περιστήσαντες εἰς τὴν ἑταιρείαν, ἐβουλεύοντο περὶ τῶν μεγίστων ἐμβαίνοντες εἰς τὰ πλοῖα καὶ πόρρω τῆς γῆς ἐπανάγοντες· κυρώσαντες δὲ τὴν γνώμην κατέπλεον, καὶ διὰ τοῦτ᾿ ἀειναῦται προσηγορεύθησαν.

  τῶν περὶ Θόαντα καὶ Δαμασήνορα τυράννων καταλυθέντων,  , , .19 13. , VI . . .

gen. abs., , . . . : After the tyrants around Thoas and Damasenor had been overthrown14. , , , (1935 1971 ), (J. Titchener) gen. acc., . . τυράννων τυράννους. gen. acc. οἱ περὶ + acc. nom. proprii, , ; , , 15. : , . : ,   , .

. , , 16. , , acc. τυράννους , τοὺς. 50 , τύραννος , .20 17. οἱ περὶ τινά , , . , . , , ; 18.

, , , : τῶν περὶ Θόαντα καὶ Δαμασήνορα τυράννων καταλυθέντων, : .

, ? , , , , , . , . . ( IV . . . ,   ; Pel. VI. 1; IX. 2), (ap. Athen. VI. 259bc: οἱ περὶ τὸν Ὀρτύγην τύραννοι    , , ), . , , , , 19.

, . . , .

, , , (V. 28: ἡ Μίλητος κατύπερθε δὲ τούτων ἐπὶ δύο γενεὰς ἀνδρῶν νοσήσασα ἐς τὰ μάλιστα στάσι) ( 525 . . .), .

, ,   , .21 525/524 . .20, .

525/524 . . . 21, , , .   ( , , )  314/13 . . . ( : XIX. 62. 5; 75. 1);   , , . . ( 334 . . ., ), , , 334/33 . . . . , , , 479 . . .22

. . (VI. 1822) 494 . . . : [ ] . - , , , . , (20). . , , . , . : , V . . .23 .22 , , , 494 479 ., . , , . .   540/39 .

525/4 540/39 . . , , VI . . ., . , , , 540- , 15 , ( 525/4 . . .). , , , , 24.

, VI . . . , . , . ,   , . (Hdt. VI. 28), . . 25.   , ( 516 512 . . .) (Hdt. IV. 137142), , , : , , , 26. , . . , (V. 28) κατύπερθε κατύπερθε δὲ τούτων ( , ), , (IX. 64), , , , , . . .23 , (V. 28) (I. 65). , , . . , 27.

, , . VIII  VII . . . (. . , ), . , : , , , ( ) , , , , , VII . . ., . , . , , . , , .   ; , VIII  VII . . ., 28. , , VI . . . 29, . , . , , , VI . . ., , , 30. , ( ) , , , .

.24 , , . , , . , - , 31.

Solomatina E. I.
From Political Strike History in Archaic Miletus: Problems of Dating of Events and Interpretation of Sources

The paper deals with the current state of scholar discussion concerning the dating of the events of political struggle in archaic Miletos and the interpretation of literary evidence. Generally speaking, there are two schools of thought about this matter. According to the traditional one the sequence of events may be presented in chronological order as follows: the struggle of the two Neleids for the throne which led to the downfall of the monarchy and the establishment of the oligarchy with elected offices, tyranny of Thrasyboulos, some political quarrel which brought Thoas and Damasenor to a short-term tyranny, then lengthy period of civil strife (for two generations) settled by a commission of Parians, who reestablished peaceful government (oligarchy) ca. 525 BC. The second one places the events in the following chronological order: the struggle of the two Neleids for the throne, the downfall of the monarchy and the establishment of oligarchy which concluded with the harsh rule of those who were colleagues with Thoas and Damasenor, a long period of civil unrest, then Parian arbitration and the establishment of prolonged oligarchical government, tyranny of Thrasyboulos, then again the oligarchy resumed ruling until ca. 540. As these topics are still being discussed, the author submits the arguments of the advocates of both theories to show the weak and strong points in their reasonings.


 • 1,   . .: Gorman V. B. Miletos, the Ornament of Ionia. A History of the City to 400 B. C. E. Ann Arbor, 2001. P. 90; . . ( - ) // . ., 1985. . 18: ἀμφί . -, , , , .
 • 2Gorman V. B. Op. cit. P. 92, 120.
 • 3Huxley G. L. The Early Ionians. N. Y., 1966. P. 504; Jeffery L. H. Archaic Greece: The City-States, c. 700500 B. C. N. Y., 1976. P. 210. VIII . . . .
 • 4 . . VIII . . .: - . ., 1989. . 113 ( VII . . .); . . . . . 19.
 • 5 . . . . . 113; . . : XIVI . . . ., 2009. . 340, 441.
 • 6Gorman V. B. Op. cit. P. 9192; . . --, 1997. . 128; . , , , .
 • 7Athen. XII. 523f524b: : , , , , . , , , , ,   . , , . , , : , , , ? :

  ,
  .

  (. . . , .: . : . . IXXV. ., 2010. . 214).

 • 8Fontenrose J. The Delphic Oracle: Its Responses and Operations with a Catalogue of Responses. Berkeley, 1978. P. 77.
 • 9 . XII , ; .
 • 10Gorman V. B. Op. cit. P. 104107. . , , , , ; . , , . οὐσίας ἔχοντες πλούσιοι , . , , , - ; , , (., , , . : Gorman V. B. Op. cit. P. 106, n. 36; : . . . . . 316317). (.: Gorman V. B. Op. cit. P. 1617, 107; Greaves A. M. Miletos: A History. L.; N. Y., 2002. P. 7475, 77). -. , (., .: Hdt. V. 122; Strabo XIII. 1. 19), . . . ,   () , . . (Parke H. W. Sibyls and Sibylline Prophecy in Classical Antiquity. L., 1992. P. 31, 5152), / , , , , . , . , , .
 • 11 : .  / . . . . . ., 1993.
 • 12 . . . .: . . . . . 2425. , . . (Gorman V. B. Op. cit. P. 108111) . . ( . . . . . 313315).
 • 13., : . . . . . 311312; . . . . . 24; Libero L., de. Die archaische Tyrannis. Stuttgart. S. 355, 364; Greaves A. Op. cit. P. 95. . : : . . . . 130.
 • 14The Greek Questions of Plutarch / Ed. and transl. W. R. Halliday. Oxf., 1928. Loc. cit.
 • 15Lidell H. G., Scott R., Jones H. S. A Greek-English Lexicon. Oxf., 1985. s. v. περὶ with acc. of person, later οἱ περὶ τινά periphr. for the person himself.
 • 16Gorman V. B. Op. cit. P. 116.
 • 17Gorman R. J., Gorman V. B. The Tyrants around Thoas and Damasenor (Plut. Q. G. 32. 298cd) // CQ. 2000. Vol. 50. P. 526528.
 • 18Gorman V. B. Op. cit. P. 116.
 • 19Ibid. P. 117118.
 • 20. ( ) VII . . ., . . , : ( ) , , , ; ( ) , ( , ). - . .: Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien. Vergleichende Untersuchung der kultischen und politischen Einrichtungen. Frankfurt am Main; Bern; N. Y., 1983. S. 202.
 • 21Kawerau G., Rehm A. Milet. Bd. 1. Ht. 3: Das Delphinion in Milet. B., 1914. S. 241253.
 • 22Ibid. S. 242.
 • 23Greaves A. Op. cit. P. 75.
 • 24Gorman V. B. Op. cit. P. 114115.
 • 25. , , , . .: Greaves A. Op. cit. P. 96.
 • 26Gorman V. B. Op. cit. P. 115.
 • 27Gorman V. B. Op. cit. P.120.
 • 28Ibid. P. 121.
 • 29Greaves A. Op. cit. P. 96.
 • 30Gorman V. B. Op. cit. P. 115.
 • 31., .: . . . . . 311357.
 • 1407695018 1407695020 1407695021 1461069527 1461070234 1462390427