| |
. .

:

: . . 15. , 2011. . 6278.

.62 , , , . , . . 1. . . , , , , 2. . , , , . , , 3. , , . , , , , , , . , , , , , , 4. . ,   , . .5 , , . , , , . , .63 ( , . .). . -, , 6. -, , , . , ,   , , , , , , , , 7.

- .   . , 8. , , , , , , , (διὰ ἐκείνου τὴν καλοκἀγαθίαν), 9. , , 10.

.64 , , , , , . , . , , , : (Paus. IX. 33. 6. . . . ).

, , 11. , , , , (Plut. Sulla. 12. 49). , . , , : , , , 12.

. : , , ୸ , , felicitas. , , , , , , , , 13. , , ,  (App. Mithr. 54; Plut. Sulla. 12.5). : , (Diod. XXXVIII. 7)14.

.65 felicitas , . , , , ; , . , , , , , . , , 15, . , , , ,   , . : , - , 16. , 17 , , felicitas 18.

.66 , , , .   , 19. , ;   (praefericulum) (lituus) IMPER ITERU(M)20. .   , ; ? ? , , 21, . . ,   , (Plut. Sulla. 19. 910; Dio Cass. XLII. 18. 3)22. : , . . , 23  . . 24; . , .67 , , 25. , , , 26  , .

,   . . , , , , , , . , , . , , 27.

, ,   . : ,  , (App. BC. I. 97. . . . ).

, ( )  , 28. , , ( ) : 29. .68 , 30. 31. , , , . , ,   . , felicitas , 32. , . , , , 33; .69 felicitas, 34. , , , . , , , .   . ,   , . -, , . , : (App. BC. I. 97) (Plut. Sulla. 17. 7 f.). , 35, , , 36.

, . , , , (App. Mithr. 61), .70 (App. Mithr. 63; Plut. Sulla. 25. 4 f.). , , ; , , , , . . , , , . , , . . , , , (App. Mithr. 23: , , , , ); , , , , 37. , , , ; , , , .

, ,   , , (App. Mithr. 61), 38. , (RDGE. P. 100104), , , , , , , . , , , (Dio Cass. XXIIXXIX. 97. 2; Tac. Ann. IV. 43),   (Oros. VI. 2. 8)39. , , , (Phil. XI. 2. 5). , ,   , , , (Oros. VI. 2. 8; App. Mithr. 48; Plut. Luc. 3. 3).

, .71 ( , , , )40. , , , , , , 41  , , .

, , 20 . (Plut. Sulla. 25. 4; Luc. 4. 1; 20. 4; App. Mithr. 6263). 42,   6 43. , , 20 . 5 ( 8 12 . )44. , , , 2 . 45.

44 . (Chron. 670: Asiam in quattuor et quadraginta regiones Sulla distribuit). regiones . . , 46. , , , , , , ; , .72 . . . , , : , , - , , . [] - , , 47. 48. , 49. . , : , . ., . . . , , . , 50. , , : , . . , , 51. , 84 .  .73 88 ., . , 52. , regiones, , - , .

. , , . 5758 , . , , , : , ,   , , , ; , . : , . : , , , , , , , . , , .

, , , . , , . , . , SIG3. 742 . , , , 53. . , , (910: ,   [τῷ] τε πλήθει τῶν δυνάμεων καὶ τῷ ἀπροσδοκήτῳ τῆς ἐπιβολὴ), , , -, (45: .74 Μιθραδάτης Καππαδοκί[ας βασιλεὺς παραβὰς τὰς π]ρὸς Ῥωμαίους συνθήκας) , -, , , (5: τῆς μηθὲν ἑαυτῷ προσ[ηκούσης χώρας])54. , τὸ κοινὸν πράγμα (12),   , κοινοὶ σωτῆρες (12). , , (1214: τὸν πρὸς Μιθραδάτην πόλεμον ὑπέρ τε τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας καὶ τῆς κοινὴς ἐλευθερίας). , ἡγεμονία. , ἡγεμονία ἐλευθερία . ἐλευθερία ; : ἐλευθερία  δουλεία , , ; , 55. , ἡγεμονία . , , IV . . . ( , ), , ἡγεμονία , , ; ἀρχή  , 56. , , , ,   , .

, .   (81 . . .)57. , , , . , , , , , (OGIS. 441. 95 f.), , , , .

, . , (an impessive list) ? .75 : , , , ([οὐκ ἀγνοοῦμεν ὑμᾶς] διὰ προ[γ]όνων πάντα τὰ δίκαια [πρὸς τὴν ἡμετέρα]ν ἡγεμ[ον]ίαν πεποιηκότας καὶ ἐν [πάντι καιρῷ τὴν πρὸς ἡ]μᾶς πί[σ]τιν εἰλικρινῶς τετηρηκότας [ἔν τε τῷ πρὸς Μιθραδά]την π[ο]λέμῳ πρώτους τῶν ἐν τῇ [Ἀσίαι ἀντιτεταγμένους κα]ὶ διὰ ταῦτα κινδύνους πολλούς [τε καὶ παντοδαποὺς] ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων δημοσίων [πραγμάτων προθυμό]τατα ἀ[ν]αδεδεγμείνους) (OGIS. 441. 39). , : , , , (τήν τε φιλίαν καὶ πίστιν καὶ εὔνοιαν πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων διὰ τέλους ἐν καιρῷ εἰρήνης πολέμου τε ἀεὶ συντετηρακέναι)58. , (. 67; . . 38), ([προθυμότατα ἀντετάχθη] τῇ βασιλικῇ β[ί]αι καὶ δυνάμει) (. 4748, . . 8486: τοῖς τε βασιλέω[ς Μιθραδάτου ἡγεμόσιν] [δυν]άμεσίν τε ἐπανδρότατα πε[ρὶ τῶν πόλεων τῆς Ἀσίας καὶ] Ἑλλάδος ἀ[ν]τιτετάχθαι), , (. 8081); (. 83: ὑπὲρ τὴς μεγαλοφροσύνη[ς τῆς ἑαυτῶν]). , , (. 3839: [Μιθρ]αδάτης ἐν αὐτῇ (sc. ἐν Ἀσία) δεινότατα ἐτυράννευεν]), (. 8586).

(OGIS. 442 = Sherk. RDGE. No. 17). : , (. 13, . OGIS. 441. 8486), , (. 67: αὐτῶν πίστιν διὰ μνήμης ἔχειν ἔξειν τε). , , , , , , , - , (. 8: [τῆς τού]των ἀρετῆς καὶ καταλογῆς ἔν[εκεν]), (χωρίον Θυησσόν) (. 1213).

, (Sherk. RDGE. No. 20). (   , ) (E, . 1011; .76 ), ,   (E, . 13) , , - (C, . 35: τὰ πνεύματα ὑπὲρ τῶν δημισίων πραγμάτων ἡμετέρων ἐν τῇ χρείᾳ ἀποβάλειν μάλλον ἢ ἔν τινι καιρῷ ἀπὸ τῆς τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων φιλίας ἀπεστατηκέναι).

, . , . , - , , , , , , . , 59. , 60, , , .   . . -- : , , , , . ,   , . , .   . , . <> , , 61. .   , , . , , , , . . .77 , , . , , , , 62. ;   . , , ,  . 63. III  II . . . . II . . .64 -, , , , .   65  . .

. , . , ὑπὲρ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας. . , . Ἐλευθερία , , , νόμοι, 66. , , . , .78 . , -, , , . -, , , . ( ) : , . ., ,   . , 67. , , ,   , . , , , , , , , . ; , , , , . , ( ) ( , ) : , , . , , , .


 • 1 . . . 22931 . . ., 1898. . 241.
 • 2 . . . ., 1986. . 387 .
 • 3Fröhlich F. Cornelius Sulla Felix // RE. 1900. Bd. 4. Sp. 1538 f.
 • 4 . . . , ,   , (Magie D. Roman Rule in the Asia Minor. Princeton, 1950. Vol. 1. P. 231; McGing B. G. The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontos. Leiden, 1986. P. 143).
 • 5., .: . . .; ., 1937. . 2. . 278; Keaveney A. Sulla: The last republican. L.; Canberra, 1982. P. 99 f.; Magie D. Op. cit. P. 223 f.; Bernhardt R. Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (14931 v. Chr.). B.; N. Y., 1985. S. 58 f; Reinach Th. Mithridate Eupator, roi de Pont. P., 1890. P. 178 f.
 • 6. (Mithr. 4648): (46 f.), , (48); (ibid.).
 • 7. , , , , . ,   , (Santangelo F. Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East. Leiden; Boston, 2007. P. 34).
 • 8 .: Klebs E. Bruttius (10) // RE. 1897. Hbd. 5. Sp. 915. : Münzer F. Bruttius (10) // RE. 1918. Spbd. 3. Sp. 218. . , , , 93 87 . .: Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Atlanta (Georgia), 1986. Vol. 2. P. 15, 17, 19, 22, 28, 36, 43, 50.
 • 9Plut. Sulla. 11. 5. . , , , , ⅻ (Fröhlich F. Op. cit. Sp. 1538).
 • 10, , , : -, , -, , , , , , , (.: Santangelo F. Op. cit. P. 35, 42).
 • 11 . . . . . 244; Fröhlich F. Op. cit. Sp. 1539 (beraubte ohne Scheu); Afrika T. W. The immense majesty. A History of Rome and the Roman Empire. N. Y., 1974. P. 169; Christ K. Krise und Untergang der Römischen Republik. Darmstadt, 1979. S. 203.
 • 12Plut. Sulla. 12. 9. .: Diod. XXXVIII. 7  .
 • 13Keaveney A. Op. cit. P. 85 f.
 • 14 , (Plut. Sulla. 19. 6; Paus. IX. 7. 6). , , , -   (Mithr. 54) . , , (Paus. IX. 7. 6). , , , (Strabo IX. 2. 5), , , , .
 • 15App. BC. I. 97. 453. , , , (Volkmann H. Sullas Marsch auf Rom. Der Verfall der römischen Republik. München, 1958. S. 40). , , , . . , , , (Gabba E. Appiani bellorum civilium liber primus. Firenze, 1958. P. 266). . , 92 . . ., (Berve H. Gestaltende Kräfte der Antike. München, 1949. S. 133). , , : , , , , , . .: Fadinger V. Sulla als Imperator Felix und Epaphroditos (= Liebling der Aphrodite) // Wiederstand  Anpassung  Integration. Die Griechischen Staatenwelt und Rom. Stuttgart, 2002. S. 171.
 • 16Keaveney A. Op. cit. P. 83, 85; Volkmann H. Op. cit. S. 38 f.
 • 17, , , venia, (Boer E. Venus // KlP. Bd. 5. Sp. 1174). (Hor. Carm. II. 7. 25 sq.).
 • 18 ,   , , , felicitas (Sumi G. S. Spectacles and Sullas Public Image // Historia. 2002. Bd. 51. Ht. 4. P. 415, note 10). .
 • 19   (Crawford M. Roman Republican coinage. Cambr., 1974. Vol. 1. P. 379. No. 367).
 • 20Sydenham E. A. The coinage of the Roman Republic. L., 1952. P. 124. No. 760 ( 82 . . .); Crawford M. Op. cit. P. 373. No. 359 ( 8483 . . .).
 • 21.: Ooteghem J., van. Lucius Licinius Lucullus. Namur, 1959. P. 23 f.; Combès R. Imperator (Recherches sur 1emploi et la signification du titre dimperator dans la Rome republicaine). P., 1966. P. 454; Fadinger V. Op. cit. S. 186. Anm. 156.
 • 22Crawford M. Op. cit. P. 373. , , . . , . : Mackay C. S. Sulla and the Monuments: Studies in his Public Persona // Historia. 2000. Bd. 49. Ht. 2. P. 208 f. , (Thompson M. The New Style Silver Coinage of Athens. N. Y., 1961. P. 425 ff. No. 13411345). . : Camp J., Ierardi M., McInerney J., Morgan K., Umholtz G. A Trophy from the Battle of Chaironeia of 86 B. C. // AJA. 1996. Vol. 96. No. 3. P. 450. Note 26.
 • 23Keaveney A. Sulla Augur: Coins and Curiate Law // AJAH. 1982. Vol. 7. P. 160; idem. Sulla. P. 118.
 • 24Martin T. R. Sulla imperator iterum, the Samnites and Roman Republican Coin Propaganda // SNR. 1989. Bd. 68. S. 1944 (non vidi).
 • 25Mackay C. S. Op. cit. P. 178.
 • 26Ibid. P. 180 f. (, ); Santangelo F. Op. cit. P. 205.
 • 27Keaveney A. Sulla. P. 118.
 • 28. , , , (Santangelo F. Op. cit. P. 204). , , ,   (.: RDGE. No. 20 ( . ); No. 49 ( de collegiis artificum Bacchiorum); No. 18 ( ) = OGIS. 441). , , 82 ., . , ;   (Mackay C. S. Op. cit. P. 175, 177). , ex silentio , .
 • 29Plut. Sulla. 34. 4.   , , , , , ( : Camp J., Ierardi M., McInerney J., Morgan K., Umholtz G. Op. cit. P. 445). , : , , , ; , , . . , . . : Mackay C. S. Op. cit. P. 168 f.
 • 30Keaveney A. Sulla P. 217.
 • 31Plut. Sulla. 34. 4: , , , , ,   . , , , (. . . ). . , (Santangelo F. Op. cit. P. 207). , , Venus Felix  (Latte K. Römische Religionsgeschichte. München, 1960. S. 188),   , (Ramage E. S. Sullas propaganda // Klio. 1991. Bd. 73. Ht. 1. P. 100. No. 38). , Venus Felix (., .: Fears J. R. The Theology of Victory at Rome: Approaches and Problems // ANRW. 1981. Bd. 17. Tl. 2. P. 878).
 • 32Keaveney A. Sulla P. 218.
 • 33Ramage E. S. Op. cit. P. 100. , . : Sullas Gegenideologie: der Liebling des Aphrodite. .: Volkmann H. Op. cit. S. 36; .: McGing B. G. The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontos. Leiden, 1986. P. 148. . . .: Fadinger V. Op. cit. , (S. 170) , , , , , , , , :   -, -, , , (S. 169). , (S. 170. Anm. 66). , , , : . . . .: . ., . .  // . 2010.  1. . 224225.
 • 34 felicitas .: Cic. Leg. Man. 4748. .: Sumi G. S. Op. cit. P. 416.
 • 35 . . .: McGing B. G. Op. cit. P. 149. . : (Plut. Sulla. 6 9. 4; App. BC. I. 105) (Cic. Div. I. 72) (Latte K. Op. cit. S. 279). , . .
 • 36 ( . . . . , 1996. . 69 ( ); Reinach T. Op. cit. P. 155; Balsdon J. P. V. D. Sulla Felix // JRS. 1951. Vol. 41. P. 9 ( (light-hearted) )). , , , , , . . , 16 , , . . 9 , , , , . .: Balsdon J. P. V. D. Op. cit. P. 2.
 • 37Keaveney A. Op. cit. P. 230 f. , , , , .
 • 38. (Op. cit. P. 231 f.) , (Ann. III. 62), . , (Mithr. 21). , , , , .
 • 39Lewis R. G. Sulla and Smyrna // CQ. New Series. 1991. Vol. 41.  1. P. 128 f.
 • 40. - : , , , , , (Kallet-Marx R. M. Hegemony to Empire: The Development of the Roman Empire in the East from 148 to 62 B. C. Berkeley etc., 1995. P. 276).
 • 41 : , , , , 129 ., , (Kallet-Marx R. M. Op. cit. P. 265).
 • 42., .: . . 2. . 284; . . . 390; Reinach T. Op. cit. P. 209.
 • 43Reinach T. Op. cit. P. 209; . . IIII . ., 1949. . 36.
 • 44Rostovtzeff M., Ormerod H. A. Pontus and its neighbours: The first Mithridatic War // CAH. 1932. Vol. 9. P. 259; Broughton T. R. S. Roman Asia // An Economic Survey of Ancient Rome. Baltimore, 1938. Vol. 4. P. 518, 562; Brunt P. Sulla and the Asian publicans // Latomus. 1956. T. 14. P. 17, 18; Magie D. Op. cit. Vol. 2. P. 1115 f; Keaveney A. Op. cit. P. 127; Hind J. G. F. Mithridates // CAH2. 1994. Vol. 9. P. 162.
 • 45Magie D. Op. cit. P. 1116.
 • 46 . . 2. . 325; . 3. . 85. . . . .: Reinach T. Op. cit. P. 209 f.; Frank T. Roman imperialism. N. Y., 1914. P. 316, 326.
 • 47 . .  // . 1982.  2. . 71 .
 • 48 . . . ., 1908. . 388; . . ., 1915. . 1. . 100, 106; . . . ., 1938. . 1. . 235; . . . ., 1956. . 252; Baker G. P. Sulla the Fortunate: The Great Dictator. N. Y., 1967. P. 233.
 • 49Holmes T. R. The Roman Republic and the Founder of the Empire. N. Y., 1968. Vol. 1. P. 395 f.; Rostovtzeff M., Ormerod H. A. Op. cit. P. 260; Jones A. H. M. The Greek City from Alexander to Justinian. Oxf., 1940. P. 78; Broughton T. R. S. Roman Asia P. 518 f.
 • 50 . .  // . . . ., 1993. . 215.
 • 51Brunt P. Sulla and the Asian publicans // Latomus. 1956. T. 14. P. 18.
 • 52Ibid.
 • 53 86 85 . (Kallet-Marx R. M. Op. cit. P. 285).
 • 54, , , . .: Just. XXXVIII. 7. 10.
 • 55 . . V  IV . . . // . ., 1983. . 2. . 113 .,   116 .
 • 56 . : . ., 1994. . 132.
 • 57OGIS. 441 = Sherk. RDGE. No. 18.
 • 58OGIS. 441. 7880; . . 37 . 45 ( φιλία συμμαχία).
 • 59 . . . ., 1988. . 9.
 • 60 . : , , , , . , ? ( . . ., 1970. . 24).
 • 61-- .  // -- . . ., 1991. . 154155, 157.
 • 62Sherk. RDGE. P. 111. Cp.: Magie D. Op. cit. P. 231; McGing B. G. Op. cit. P. 143.
 • 63 . . (IIIII . . .) // . 1990. . 7. . 42.
 • 64Gruen E. S. The Hellenistic World and the Coming of Rome. Berkeley etc., 1984. Vol. 1. P. 156.
 • 65. : . . : , 220146 . . ., 1993. . 284 .
 • 66 . . . .; ., 1950. . 51 . . : . .  // : . ., 1992. . 66 .
 • 67 . .  // . ., 1982. . 123.
 • 1407695018 1407695020 1407695021 1472548116 1472549406 1472550010