| |
. .

: . . 16. , 2013. . 1123.

.11 . 1. ( ) , , . , , . , , ( ) 2. 3, 4, 5.   καταρτιστῆρες  , , 6. , , , .12 , . - , ,   αἰσυμνήτες  , , , , . ,   διαλλακτήρ = διαλλακτής.

( ), : , , , . , ( ) , , , .

, ,   καταρτιστήρ7. καταρτιστήρ , : Hdt. IV. 161; V. 28; Them. Or. IV. 61c. (IV . . .) - (οἱ ἄλλοι καταρτιστῆρες), .   , , , (Hdt. V. 2829)8. .13 ,   . 525/24 . . . (. . )9,   540 . . .10

  (), (Hdt. IV. 161)11. , , . VI . . .12

, , ( , ), καταρτιστῆρες, , . .14 VI . . . , . - , , , 13. , , , . . , , - ( 14), : , .

καταρτίζω, ( TLG) 15. καταρτίζω , . , 16. , , , 17, .

, - (ἑταῖροι), , , .15 : , , 18 (Plut. Adv. Colotem 32 = Mor. 1126 C; διακοσμέω)19.

- , .   , (Arist. Pol. II. 5. 14); , (Diog. Laert. IX. 50; .: Diod. XII. 12. 4)20.

, --. ,   διαλλακτήρ = διαλλακτής ( διαλάσσω (-ττω))21. , καταρτιστήρ, ( TLG) 22.

διαλλακτήρ = διαλλακτής V . . . , , . , (Sept. 908)23,   (Phoen. 468)24. .16 . , , , (Paus. II. 1. 6  Βριάρεων δὲ διαλλακτὴν γενέσθαι σφίσιν). (Vita Apoll. VI. 38), , : (ὁ μὲν θεὸς ἔφη διαλλακτὴς ὑμῶν σαφὴς γέγονεν), (. . . ). , , .

, , , (Schol. In Soph. Ajacem 1316, 2; 731a ). , 25, . , , , .

, , : , ; (εἵλοντο κοινῇ διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα) (Ath. Pol. 5. 2; . . . )26. - 594 . . .27 , , ( )28 διαλλακτής. , .17 29. , , . , , 30, , , , 31. , . , (Plut. Sol. 14. 6), (Plut. Mor. 152c)32.

, . . : , (ἀποδειχθεὶς γὰρ αὐτοκράτωρ διαλλακτὴς καὶ κύριος ὅλως ἐπὶ τὰς φυγαδικὰς οἱκονομίας), , , , (Plut. Arat. 14. 2; . . . )33. , , , III . . . ? (Plut. Sol. 19. 4) .18 , 34. - . 35 , , . , .

, ( ) VI . . . (Philodem. De music. P. 18)36. , I . . . διαλάσσω (-ττω).

διαλλακτήρ = διαλλακτής , , διαλάσσω (-ττω) ( ) (), . (37, 38), ( 39, 40, 41), , .

.19αἰσυμνητήρ (αἰσυμνήτης). 42. , , , , . αἰσυμνητήρ (αἰσυμνήτης) 43. (III. 9. 56, p. 1288a. 30  1285b. 3; III. 10. 1, p. 1285b. 2526; III. 10. 10, p. 1286b. 3440) . , . . , , . 44. , , : . , , .20 , 45. εἵλοντό ποτε Μυτιληναῖοι Πιττακὸν πρὸς τοὺς φυγάδες (. . . 븭). , , , , . , , , , (Diog. Laert. I. 76), : , (. . . ).

, . (III . . .) (Callimach. fr. 102 Pfeiffer  Ἠισύμνας Ἐφέσου, Πασίκλεες). (. II .  . III . . .) 46 , , , , .

, , (Suda s. v. Ἀρίσταρχος47), . . , , , 550 . . . 48. , , , . , , . . , .

(I . . .) (FGH. 90. F. 53  ὅτι Ἐπιμένης μετά ταῦτα αἰσυμνήτης ὑπὸ τοὺ δήμου χειροτονεῖται λαβὼν ἐξουσίαν κτείνειν οὓς βούλεται)49. , .21 ( ), . . 50 , , . 51, , , , , .

52, , ( , )53.

XIIIXIV . (Theod. Metochit. Miscell. 101, p. 668) : ( ).

- , . : , , , , . . 54. , , , . , , 55 . .22 : , 56.

-- .

καταρτιστήρ V . . . . , . , .

διαλλακτήρ (διαλλακτής) V . . . , . , ( V . . . ). ( IV . . .) ( ) . - , ( , ). . -, , V . . . , . , V . . ., , , .

αἰσυμνήτης, , , (, ), , . , (   , , ) ( ) ( ), , . , .23 - , , .   , , (). , . , / , , , . , , , . , (), .

Solomatina E. Y. Ancient Literary Tradition on Mediators and Mediation in Ancient Greece

The author focuses her attention on the main definitions of the Greek literary tradition for social mediators: καταρτιστήρ, διαλλακτήρ (διαλλακτής), αἰσυμνήτης. Analyzing the evidence of the tradition the author makes an attempt to answer the following questions: to whom the ancient tradition applied these definitions, and respectively were they used as synonyms or not, what was the difference between their usage and what it could imply and upon what it could depend.


 • 1 .: Raeder A. Larbitrage international chez les Hellènes. Kristiania, 1912; Tod M. N. International Arbitration amongst the Greeks. Oxf., 1913; Piccirilli L. Gli arbitrate interstatali Greci. Pisa, 1973 ( ).
 • 2 . . VIIIV . . . ., 1985. . 40.
 • 3Starr Ch. G. The Origins of Greek Civilization 1100650 BC. L., 1962. P. 360; . . . . . 47.
 • 4 .: . . . . . 4247: ;   . ;   ;   ;   ;   ;   , , ; ;   .; .: . . :  // . 1995.  2. . 515  , .
 • 5 .: Glotz G. La cité grecque. Le development des institutions. P., 1968. P. 116; Galabi C. Richerche sui rapporti tra le poleis. Firenze, 1953. P. 21 ss.
 • 6 . . . . . 47.
 • 7LSJ s. v. καταρτιστήρ  one, who restores order, mediator; . . - . ., 1958, s. v.  , , , .
 • 8 , [ ] (μέχρι οὗ μιν Πάριοι κατήρτισαν) (Τούτους γὰρ καταρτιστῆρας ἐκ πάντων εἵλοντο οἱ Μιλήσιοι). . (ἄνδρες οἱ ἄριστοι; .  . .) , , . : . , . . [ ], . [ ] , , , , . , , [ ] (. . . ).
 • 9Kawerau G., Rehm A. Das Delphinion in Milet (Milet 1. 3). B., 1914. No. 122; Hiller von Gaertringen F. Miletos // RE. 1932. Hbd. 30. Sp. 1595; Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien. Vergleichende Untersuchung der kultischen und politischen Einrichtungen. Frankfurt am Main; etc., 1983. S. 202; . .  // ( ). , 1984. . 44; . . ( - ) // . ., 1985. . 19.
 • 10Gorman V. B. Miletos, the Ornament of Ionia. A History of the City to 400 B. C. E. Ann Arbor, 2004. P. 115. , . , , , , , . . . , (Hdt. III. 142  33½ Hdt. I. 7  23 ), . . . . .; ., 1953. . 59.
 • 11 (Hdt. IV. 160): . , . (Ἡ δὲ Πυθίη ἐκέλευε ἐκ Μαντινέης τῆς Ἀρκάδων καταρτιστῆρα ἀγαγέσθαι). ( .  . .). : ,   , . [] , , , (. . . ).
 • 12 . . . . . 7; Malkin I. Delphoi and the Founding of Social order in Archaic Greece // Mètis. Anthropologie des mondes grecs anciens. 1989. Vol. 4/1. P. 134. 570 . . . : . .  // . ., 1999. . 67.
 • 13 .: Glotz G. Op. cit. P. 116117.
 • 14., .: Hammond N. G. L. Studies in Greek History. Oxf., 1973. P. 145170; . . . ., 1988. . 121128; . . . . . 7, 11, 15; . . : (VIIIV . . .). ., 2002. . 233.
 • 15 , , καταρτίζω : LSJ s. v.  restore; mend, set a dislocated limb; furnish, equip; prepare, make ready; compound .
 • 16Hdt. V. 28, 30 ( . ).
 • 17 . , (Marc. 10. 2), , , (τῆς βουλῆς τὸν δῆμον ἀννιβίζοντα μεταχειρίσασθαι καὶ καταρτίσαι μὴ δυναμένης) (. . . ). (Dion. Hal. III. 10), , : , , , , (ἵνα καταρτισθῇ) , (. . . ).
 • 18 . . . . . 48. , , ( , . 105). , , , , .: . . (347274 . . .). ., 2005. . 22.
 • 19LSJ s. v.  2. set in order; , .
 • 20.: . . . . . 48. .: Morrison J. S. The place of Protagoras in Athenian public life (460415 B. C.) // CQ. 1941. Vol. 35. No. 1. P. 1 ff.
 • 21LSJ s. v. III. esp. change enmity for friendship, reconcile one to another; .
 • 22 , , , , , , , , , , .
 • 23 , , / . /  / .  / (διαλλακτῆρι δ᾿ οὐκ / ἀμεμφία φίλοις, ἐπίχαρις Ἄρης; . . . ).
 • 24, , ,  / !  / . / , ?  / (κριτὴς δέ τις θεῶν γένοιτο καὶ διαλλακτὴς κακῶν; . . ).   Schol. in Eur. 468.
 • 25Soph. Aiax. 1316  ,    / , (. . .Ἄναξ Ὀδυσσεῦ, καιρὸν ἴσθ᾿ ἐληλυθώς, εἰ μὴ ξυνάψων, ἀλλὰ συλλύσων πάρει); Soph. Aiax. 731  ;  / (. . .Λήγει δ᾿ ἔρις δραμοῦσα τοῦ προσωτάτω, ἀνδρῶν γερόντων ἐν ξυναλλαγῇ λόγου).
 • 26 (Plut. Sol. 14. 3): , (. . . ; ἡρέθη δ᾿ ἄρχων μετὰ Φιλόμβροτον ὁμοῦ καὶ διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης).
 • 27 .: Rhodes P. J. A Commentary on the Aristotelean Athenion Politeia. Oxf., 1981. P. 120 .
 • 28 . . . ., 2004. . 89.
 • 29Oliva P. Solon-Legende und Wirklichkeit // XENIA. 1988. Bd. 20. S. 48; . . . . 232. , 592/1 . . . (.: Hammond N. G. L. Op. cit. P. 145170).
 • 30 . . . : VIIV . . . ., 2000. . 137 . 32 .
 • 31French A. Solons Act of Mediation // Antichthon. 1984. Vol. 19. P. 112. . . , . ., .: . . . 133; . . 121.
 • 32 .: . . . 90. . 79.
 • 33 , , (Plut. Pelop. 26. 4).
 • 34 . . . 89.
 • 35 : Sol. 19. 4; Pelop. 26. 4; Arat. 14. 2.
 • 36 .: Huxley G. L. Early Sparta. L., 1962. P. 71.
 • 37Hdt. V. 95  , , (Μυτιληναίους δὲ καὶ Ἀθηναίους κατήλλαξε Περίανδρος). (κατήλλαξε) : , . - (. . . ).
 • 38Thuc. II. 95  , , (διαλλάξειν) ; IV. 58  . (εἴ πως ξυναλλαγεῖν); VI. 47  , , . , , , . , 60 , (διαλλάξαι) (. . . ).
 • 39Dion. Hal. II. 76. 3  , , , , - , (διαλλακτῆρας) , (. . . ).
 • 40Plut. Pyrr. 16. 5  , , , , (αὐτῳ δικαστῇ καὶ διαλλακτῇ χρησαμένους) (. . . ).
 • 41App. Mac. 4  [] , (διαλλακτήρων οἱ γεγονότων) (. . . ).
 • 42 : (XXIV. 347) κοῦρος αἰσυμνητήρ , , (VIII. 258260) (αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν);   (   Paus. VII. 20. 12).
 • 43 (   ) . . : . .  // Studia historica. 2008. . VIII. . 60 . 68.
 • 44 , , . , , (αἱρετὴ τυραννίς); , , , . , ; , , , . , , . , . , , , , , , , (Arist. Pol. III. 9. 56, p. 1285a. 30  1285b. 3; . . . 븭).
 • 45 . . ( ) // . . ., 2002. . 3031.
 • 46, , , (διαδεξάμενος τὴν Ἐφεσίων τυραννίδα), , , , , , (. . . ).
 • 47Ἀρίσταρχος οὗτος τὴν ἐν Ἐφέσῳ μόναρχον εἶχεν ἐξουσίαν ἐκ τῶν Ἀθηναίων ἥκων κλητός. ἐκάλουν δὲ ἄρα αὐτὸν οἱ προσήκοντες, ὅτι ἐμμελῶς τε καὶ σὺν κηδεμονίᾳ αὐτῶν ἦρξεν ἔτεσι εʹ.
 • 48 . . --, 1997. . 127128.
 • 49 , , -: XIX . . . (Gorman V. B. Op. cit. P. 92, 120); VIII . . . (Huxley G. L. The Early Ionians. N. Y., 1966. P. 504; Jeffery L. H. Archaic Greece: The City-States, c. 700500 B. C. N. Y., 1976. P. 210); VII  VI . . . ( . . VIII . . .: - . ., 1989. . 113); . VII . . . ( . . . . . 19).
 • 50 . , , (. . . 128129).
 • 51Libero L., de. Die Archaische Tyrannis. Stuttgart, 1996. S. 355.
 • 52Romer F. E. The Aisymnēteia: A Problem in Aristotles Historical Method // AJPh. 1982. Vol. 103. P. 30.
 • 53Gorman V. B. Op. cit. P. 9192; . . . . 128.
 • 54 . . . . . 121122 ( ).
 • 55Toepffer J. Aisymnetes (1) // RE. 1894. Bd. I. Sp. 10881092; . . . ., 1997. . I. . 58; . . , 1895. . 48.
 • 56 . . . . . 47.
 • 1407695018 1407695020 1407695021 1472739881 1472740512 1472809494