(. aischron, miaron. . turpe, deforme). , . - , . , . , .

. . . , , 1989.
. : ,  • ,  • ,  •  •