(. hetairoi  ),   ,   , , . pezhetairoi, , .

. . . , , 1989.
. :  •  •  •