(); Dion Chrysostomos, . Dio Cocceianus, , . 40115 . . ., . (. 2.), . , . , . 82 ., , . . . , , . , . 80 ( ). IIV (Peri basileias), , , , . . VII (Euboikos), , . VIVIII, X : , (Diogenes e peri tyrannidos), , (Diogenes e peri aretes), , (Diogenes e Isthmikos), , (Diogenes e peri oiketon). , , . XI (Troikos) . , , , , . XII (Olympiakos), , . XIV XV (Peri duleias kai eleutherias) . XVIII (Peri logu askeseos) , , . XXVIIIXXX  : (Melankomas te taksei) (Charidemos). XXXIXXXV: (, , )  , . XXXVI (Borysthenikos), , , , , - . XXXVIIILI (Bithyniakoi logoi) . (homonoia). LII , (Peri Aischylu kai Sophohleus kai Euripidu e peri tu Philoktetu tokson). . LIX (Philoktetes), . . , , . , , . , 100 . ,   , , , . .

. :
( )
(. )
( )
( )
. . .: , 1999.
. :  •  •  •  •