; Leontios, , . 485  541 . . ., , . . , . VI . . ., . : (Logoi oi kata Nestorianon kai Eutychianiston), , (Epilysis ton hypo Seueron probeblemenon syllogismon), (Triakonta kefalaia kata Seueru).

. . .: , 1999.
. :  •  •  • ,  •