. .

ΑΜΦΙΚ-

Ἀμφικ-, . Amphic-.

. . , 1885, . 80.
. : ,  • ,  • ,  •  •