. .

Ἀποδέκται, . Πρόσοδοι, 13.

. . , 1885, . 112.
. : , ,  • ,  •  •  •