. .

́

Camēnæ, . Musae.

. :
( )
. . , 1885, . 242.
. :  •  •  •