; Theophrastos, 372287 . . ., . . , , . . , ,     . 227 , , , , , , , , , , , , . 2 : (Peri phyton historias) 9 (Peri phyton aition) 6 , 500 . , , . (Physikon doksai), . . (Peri lekseos), , . , 30 , , , , , . XV . , .

. . .: , 1999.
. :  •  •  • ,  •