. .

Κατακλησίαι, κατάκλητοι ἐκκλησίαι, . Ἐκκλησία.

. . , 1885, . 264.
. :  • ,  •  •  •