. .

Κατακλησίαι, κατάκλητοι ἐκκλησίαι, . Ἐκκλησία.

. . , 1885, . 264.

, .

. : ,  •  •  •  •