. .

Κλῆσις, κλητεύειν κλήτορες, . Iudicium, 3.

. . , 1885, . 304.
. :  • ,  •  •  •