. .

Κλῆσις, κλητεύειν κλήτορες, . Iudicium, 3.

. . , 1885, . 304.

, .

. : ,  •  •  •  •