| | |
. .

. II:

: . . 10. , 1999. . 129148.

.129 VIV . . -. ( . . ) . , , ( , ),   . (, , , ), .

, , . . 1.   V : , . - , , , ,   .

. . , , . , -, , , 2. , , , .

, Α 1938 (. 11). .130 V 3.  24  (. 12)4  9 . (. 13)5. .

. 1. : 1  1938 ; 2   24  ; 3   9 . .

V , 2 -, (. 21)6.  87 .131 (. 22)7,  16 (1906 ) (. 23), , , V 8. ( ) (1313.9 ), 4 (13.13 ).

. 2. : 1  ; 2   87 ; 3   16 (1906 ) .

  V . . , . , , . : 9 ,   6.57 . 1990 (. 31)9 .132 V 10. Η  7 . (. 32)11.

. 3. : 1   8 (1990 ) ; 2   7 . ; 3  .

  . (. 33)12, () (. 41, 2)13, (. 43)14   15.

.133

. 4. : 1, 2  ; 3  .

V , , , .  2 (1971 ) (20- V )16. , (. 5)17.

V , , .

, , , , . ,  331  , , .134 (. 61)18.

. 5. : 1   60 (1906 ); 2   23 (1905 ); 3   4 (1989 ); 4   65 (1906 ).

 3 19. , . ,   .

 2 . (. 62)20  9 . (. 63)21.

V , (. 71)22,   (. 72)23. , , .135 . , , -, , .

. 6. : 1  ; 2   2 . ; 3   9 . .

, , 25 ,   20 . . , , , V .

.-122, 1978 (. 73)24. , , . - , .

.136

. 7. .-122: : 1  ; 2  ; .-122: 3  1978 .

 7:325 ,   V . ., : , .

(--1 )  2 (1991 ) 26. , ( ) V .

IV . , .137 (, , , .)27.

, , (ΟΙΣΙΜ/ ΑΙΩΜ, ) 28 (. 81) IV  III . , , , , .

, , , . . . 29, 70- , . . , , , , , 30.

, , 31, , , , , , 32. , , 33.

, Ρ, Ο, Τ Ρ (. 82)34. .138 , ( 8 )35. , ,   IV . .

. 8. : 1  ; 2  ; 3  (?) .

. , , . , , , , . .139 , 20- IV . .36 , , .

. . , , . ,   60- IV , . , , 359 , 37.

, 8070- 20- IV , .

, , . , , IV, V : , , . .38 , .

. 39, 1994 , , 40. , , , , , .

.140 , , . , (. 83)41.

, , . , ( ) ( --2)  , 4 , , , ΑΛΚΑ(-)  (?).

. .  69 (1901 ) 42. V  IV (. 91)43. : , -, .

, . . , 44, , , . . . , 45.

1970 , ΑΛΚΑ, . . , 46. , , . , , . . IV . .

.141

. 9. : 1  --2 () ; 2  --3 () 1951 ; 3  --4 ( ).

, 47, - . , , , , , . , , , , 48.

.142 , ( ), IV .

( --3), 1951 , 70- IV . ΕΥΑ|ΝΘΗ (. 92)49. 50, 51. : , - , , .

  . --2 : 12 ,   8.35 (2.5 ).

, , , (--4 ) (. 93)52. 53. .143 54 , , - .

. 10. : 1  --5 () ; 2  --6 ( )  10 . ; 3  --7 () .

(--5 ) -. , , , (. 101). , . , , .144 . 4 , , , 1 (3.283 )55. , IV .

 10 . (--6 ). , , , . : , , (. 102)56. , . 60- IV . . .

( --7). ΑΝΤΙ|ΦΙΛΟΥ (. 103)57,  2 (1991 ) . IV  III . .

, , - 58. 59. , 60, 61, 62,  25 .145 -63, , 70- III . III . . , IV 64, .

. 11. : 1  .04 I; 2   92 ; 3   5 (1991 ) .

. . (--8), IV (. 1112)65.

, 56 IV , .146 . , , , .

IV , , . , 1947 66,  27 67, 1N68,   . .04 I (. 111) VIV 69.  92  2 . (. 112)70,  5 (1991 ) (. 113)71. IV 72.

IV , , , .

7050- ,  14 (1911 ) (. 121), 4S 3X . ,  18 . 3X - .  4 (.  6) 73. .

 8 (1961 ) (. 122)74 .147  111 (1973 ) III (. 123)75. ( 5 ).

. 12. : 1   14 (1911 ) ; 2   8 ; 3   111 III.

, , . , . , 76.  2 - , IV 77. . . 1980- 78, IV .

.148 , , V III . ., . . , , . , : ; ; . III , .


 • 1 . . . ., 1960. . 90.
 • 2., : . . . , 1993. . 16, 17. . XIX ( ); . . ( 1996 ) // . , 1997. . 40. . II-2, 3 ( ).
 • 3 . . : VIIII . . . , 1999. . 101. . 30. , , : . . 19351938 . // . 1952.  25. . 214, 215. . 141; . . . 82, 90. . XIII-27.
 • 4 . . . 87. . 23-2.
 • 5 . . 104. . 32.
 • 6, .  8/37174. .: . . . 16, 17. . XIX.
 • 7 , .  16914. .: . . . ., 1980. . 122.  144. . VI, X.
 • 8 . ( ,  2266,  133). V ( . . . ., 1988. . 41. . .).
 • 9, . . 135.  8 (1990 ). .: . . . , 1993. . 37. . 27.
 • 10Sparkes B. A., Talcott L. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B. C. // AA. 1970. Vol. XII.  534.
 • 11 , .  1611.  1  7. .: . , 1986. . 18, 222. .
 • 12, .  85203.  43 ( 1974 ).
 • 13 , . 4-371, 389. .: . . . 90. . XIII-27.
 • 14, .  1940. 11.  9 . .: . .  // . 1959.  69. . 185. . 56.
 • 15, . . -68/4973. .
 • 16 . . . 140. . 48-5.
 • 17  23 1905  60 65 1906 , . (  130, 131, 134).  4 (1989 ) , . . .-89, . 4.
 • 18, .  90714. 1988 . V .
 • 19, . . 1984 . .: . . . 139. . 47.
 • 20, .  85722. 1975 .  2, .  1.
 • 21 . . . 104. . 32.
 • 22, . . -76/6-695.
 • 23, . . 54. 108.
 • 24 . . . 125 . . 40-6.
 • 25Boulter C. Pottery of the Mid-fifth Century from a Well in the Athenian Agora // Hesperia. 1953. Vol. XXII.  2. P. 105. Pl. 39.  153.
 • 26 . . . 135. . 46-2, 3.
 • 27.: Grandjean Y. Recherches sur lhabitat thasien a lepoque grecque // Études thasiennes. 1988. Vol. 12. Pl. 1.
 • 28 , 1990 , . 166. . . , .: Bon A.-M., Bon A. Les timbres amphoriques de Thasos. Paris, 1957. P. 336. Not. 1.
 • 29 . .  // . 1972. . . . 41; . . . 155.
 • 30 . .  // . 1979. . 4. . 180.
 • 31Nicolaidou-Patera M. Un nouveau centre de production damphores timbrées en Macedoine // BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 485 ff.
 • 32Rhomiopoulou C. Amphores de la necropole dAcanthe // BCH. 1986. Suppl. XIII. P. 479 ff.; Empereur J.-Y., Garlan Y. Bulletin archeologique: amphores et timbres amphoriques (19801986) // REG. 1987. T. C. P. 86.  95.
 • 33.: .-., .  // . , 1992. . 19; Empereur J.-Y., Garlan Y. Bulletin archeologique: amphores et timbres amphoriques (19871991) // REG. 1992. T. CV. P. 178.  4.
 • 34 , . 4-362. IPE III . . , .
 • 35. , ( - ) : Grandjean Y. Contribution a letablissement dune typologie des amphores thasiennes. Le materiel amphorique du quartier de la porte du Silene // BCH. 1992. Vol. 116. P. 562. Fig. 10.  68.
 • 36 1970 1972 . 107 . .: . . -  // . 1976. . 145. . 31. .: . . . -. , 1994. . 60 . . 4.
 • 37 .  // . . I. , 1984. . 125. . 4.
 • 38Rhomiopoulou C. Amphores de la necropole dAcanthe Fig. 1, 2.
 • 39Doulgerh-Intzesiloglou A. Τα ελληνιστικά λυχνάρια των Φερων, επιστημονική συναστησή γιά την ελληνιστική κεραμική. Αθῆναι, 1994. P. 273. .: Empereur J.-Y., Garlan Y. Bulletin archeologique: amphores et timbres amphoriques (19921996) // REG. 1997. T. 110. P. 178.
 • 40Karadima-Matsa Ch. La production amphorique a Samothrace et sur la côte thrace // Production et circulation des amphores anciennes en mer Noire. Actes du colloque dIstamboul de 1994 (Sur presse).
 • 41 . .
 • 42 . . 1901  // . 1903. . 8. . 86.
 • 43, . . 1091. 31.
 • 44 . .  // . 1951.  2. . 107. . 1; . . 101. . XXII-46.
 • 45 . .  // . 1951. . XXXVI. . 4.  53.
 • 46 . .  // . , 1976. . 190 . . 1.
 • 47. ., : . . . 6.  33.
 • 48 . .  // . , 1992. . 180. . 65; Kac V. I., Pavlencov V. I., Sceglov A. N. The amastrian stamped Pottery // Archeologia. 1989. Vol. CL. P. 17 ff. Fig. 3. . , 12 : Garlan Y. Vin et amphoras de Thasos. Athenes; Paris, 1988. P. 15.
 • 49, . . 51. 940. .: . .  // . 1956.  63. . 128 .; . . . 6.  103 ( ).
 • 50 IPE III  3216 .
 • 51 .: . .  // . 1972. . . . 42. . IX-4. , ΕΥΑ|ΝΘΗ ( ,   ) .  42 ( 1988 , . . 86),   ( 94). 50- ,   20- IV .
 • 52, . . 441. . . ( . 85), . : . . . 6.  33.
 • 53 . . . ., 1917. . 57.  465. IPE III ( 3825), ( 3823, 3824) , .
 • 54 . ( 1.06.91).
 • 55, .  166. : . . . , 1981. . 61. . 17.
 • 56 . . C. 309. . 132. . . .
 • 57 . : . . . , 1993. . 31. . 4.
 • 58 30 .: IPE III, 11501184. : Pridik E. Die Astynomennamen auf Amphoren und Ziegelstempeln aus Südrusland // Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Phil.-hist. Klasse. Berlin, 1928. Bd. XXIV. S. 109.  176. : . .  // . 1940.  34. . 324.
 • 59 . . . 4.  75; Gramatopol M., Poenaru-Bordea Gh. Amphora Stamps from Callatis and South Dobrudja // Dacia. 1969. Vol. XIII.  799803.
 • 60 . . 152. . 4.  62.
 • 61.: Conovici N. .: Getov L. Amfori i amforni pecati ot Kabile (IVII v. pr. n. e.). Sofia, 1995 // SCIVA. 1996. T. 47.  1. P. 106. . , . , . .
 • 62 . . IVII . . . . 1-27. ., 1970. . 110. . IV.  604.
 • 63, .  2/36378 ( ).
 • 64 .: Sparkes B. A., Talcott L. Black and Plain Pottery  714.
 • 65 : . .  // . /., 1990. . 1314.
 • 66 . . . 194 . . 7578.
 • 67 . . 181. . 67.
 • 68 . . 223 . . 93.
 • 69 . . , I // . ., 1977; Sceglov A. N. Un etablissement rural en Crimee Panskoje I (fouilles 19691985) // DHA. 1987.  13. Fig. 13; . ., . . I // . . 7. . 144 . . 5.  47.
 • 70 , .  6642/359.
 • 71. . . , .  1, . 5. . . . , 1993. . 29. . 7.
 • 72 .: Sparkes B. A., Talcott L. Black and Plain Pottery  621.
 • 73 . . . 264, 272, 276, 290, 314, 326. . 107, 111, 113, 121, 139.
 • 74, .  74984.
 • 75, . .  659.
 • 76 . (VII . . .)  // . , 1973. . IX (XXIV).  137139 ( ,  140143).
 • 77 . . IV . . .  // . , 1973. . 247. . 219.
 • 78  10 19 (1985 ),  84 (1986 ) . .: . . 1985  // . . 7, 12. . 46, 47; . 1986  // . . 9.
 • 1341515196 1303322046 1303242327 1351614089 1351614226 1351615296