. .

Ἄγραφοι νόμοι, , , , ,   . , , , , , , (ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν νόμιμα), , , . Soph. Ant. 450 . O. R. 865.

, , , : , (οἱ κατὰ τὰ ἔθη νόμοι), , , , , . , .. , , , , , ( αἰσχύνην ομολογουμένην, 2, 37). (quid leges sine moribus vanae proficiunt? Hor. od. 3, 24, 35), (Pol. 3, 11, 6) (ἔτι κυριώτεροι καὶ περὶ κυριωτέρων τῶν κατὰ γράμματα νόμων οἱ κατὰ τὰ ἔθη εἰσίν).

. . , 1885, . 5152.
. :  • ,  •  •  •