| |
Biagio Pace. I Barbari ed i Bizantini in Sicilia // Archivio Storico Siciliano, Nuova serie, XXXV. Palermo, 1910, pp. 3380, 293324, XXXVI. Palermo, 1911, pp. 176.
2019 . . . .

.59

A)

I Papiri diplomatici raccolti ed illustrati dallabate Gaetano Marini primo custode della Bibl. Vatic. e prefetto degli archivi segreti della Santa Sede; in Roma MDCCCV nella stamperia della Sacr. Congr. de Prop. Fide; in folio grande, pp. XXXII-384 con XXI tavole (pag. 108110)[2].


N. LXXIII


, .


. . . . . . . . eren . . . . . . . . .

. . 12 . non p . . . . . dem

. .. . t conductores vel homines nostros rend

. . 10 . feliciter ad Siciliam perveneris duodecimae vel tertiaedecimae ind.

. . 9 . Massae Fadilianae quam ille minime profligavit discussis omnibus

. . . . . . . .

. . 9 . ex undecima ind. facies rationes ut quidquid per illius neglegentiam

. . 9 . est tua industria corrigatur adque nobis reformetur nihlominus hoc age

. . . . . . . . .

. . 9 . epto facis ut authenticas ipsas ad......... dirigas ........... saquae

. . 8 . dem relictis scire possimus sed......... ia procura ut dum a nobis

.60

. . 7 . alius fuerit directus fidei industriaeque tuae possit pat noster....... 5

. . 9 . Ante omnia de fundo Partilatico quem Tranquillus in temp...... 6

. . 8 . gori quondam sub certa depectione fiduciae nexu obligaverat juxta

cautionem quam tecum portaveras quam ipsi Pyrro refudisti quia proxime

a nescio quibus quorum personam ignoramus dicitur occupatum elicita aucto

ritate ut domui nostrae reformetur vel certe omnis qui sre obicitaud em(n) 2

ut

. . 6 . . . ncti satisfaciat debito in hac parte prudentiam tuam ostenderes

minime profligaveras quoniam cautionem ipse tecum habes majorem

. . 9 . bi adquiras quos solidos cum pensiones quartaedecimae indictionis

. . 6 . praeteritis temporibus quidquid sollicitudine tua exactum fuerit

. . 8 . deferas vel certe fide et periculo ordinavittis id meis p.... 4

. . 6 . bus cum omnia documenta quae Pyrrus egerit dirigas debito...... 6

. . 7 . regori servata justitia exige ut cum nobis satisfactum fuerit de

omnibus habita moderatione judicare possemus quaeque tamen jubemus.....

sollertia tua omnia requiruntur ne in aliquo nobis aut secundae sententiae

. . 5 . e dispendium adferatur Simili modo et de peculia Clodian.... 10

scribenduam esse jubemus ad conductores etiam vel actores et familia

pât nostri litteras dedimus ut admomtione nostra pro utilitate nostri

tuis obsecundent jussionibus Vide ergo ne rursus aut tarditas aut desideria

.61

aut desideria intercedat et novitate nos excogitare ipse facias speclrsper

id quod domui nostrae necessatur si navis fuerit inventa quae ad Ravennatem

Urbem feliciter opportuno tempore disponat transmitte et nisi forte

invenias qui Ravenna veniat ad Urbem mittatur et in horreo nostro

consignetur et manu Domini suscribtio Opto multos annos bene valeas


Lauricius vi Actt

Volumus vos de nostra incolumitate gaudere illud etiâ admonemus ut Sisinnio conductore

Massae Fadilianae manente dispositione conductorum vestrorum eius jussionibus

obsecundetis cui post egressum Pyrri Tribuni ad omnia quae minime egit procuranda

misso commonitorio nominis nostri cura mandavimus et nemo vestrum rebellis con

tra eat ne in exemplo disciplinae ultioni prosternatur quidquid enim memoratus

conductor pro nostris commodis egerit ex lectione commonilorii nostri gratum nobis

et acceptum esse scribitis Opto bene valeatis

Lauricius vî Eleutherioni et Zosimo Condd.

Nobis sentientibus utilitates nostras ab initio lacessiri non habetur ambiguum

quod nos necessitas coegit ut Pyrrum Tribunum in tempore ad Siciliam miseremus sed

post trienniu reversus diverso tempore corporali tedio detentus edocuit se

nostris commodis prodesse minime potuisse et quia Sisinnium qui adversus eundem

nonnulla deposuerat ex occasione adventus eius praesentem invenit necesse fuit

ad omnia agenda et corrigenda iniungeremus ut universa exacta remota fraude

quartaedecimae indictionis ad nos pensiones aut ipse feliciter deferat aut

.62

certe trasmittat Quid igitur illi a nobis jniunctum sit lecto commotorio nostro

scibitis. videte ergo memores salutis vestrae ut pro nostri utilitate eius obsecundetis

iussionibus De fundo Partilatico nihilominus actionem memorato Sisinnio manda

vimus partecipato itaque consilio et solacio agite ut omnium rerum indemnitas

servetur It. suscribtio Opto. bû.

Patrimonii Siciliensis quid annua ab ind. XII Conss Maxim iter et Pateri. ûûcc. conlo

cante Bonifatio praesente Trib. Pyrro singuli conductores dare debent ita

Massa Emporitana per Zosimum et Caprionemsol. n. DCCLG
Fundus Anniana sive Myrtus per ss.sol. n. CXLGI et
ratione tritici sive hordei quod ante barbarico fisco praest.sol. n. LXXV
. . . fundi Operae per ss.sol. n. LII
. . cualliuas conlocante Sisinniosol. n. CC
Massa Fadilianensis per Sisinniumsol. n. CCCCXLV
Massa Cassitana per Eleutherionem Zosimum et Eubudumsol. n. D
. . rrss qui de ind. XII inferendi suntsolidi IICLXXV
ab ind XIII Conss. Dn. Theodori Aug XGII et Albini. VC. inferendi per ss. Pyrrumsolidi IICLXXV
Itaque faciunt omnes qui de ind. XII et XIII per Tribunum Pyrrum inferendi sunt auri solid. IIIICCCL et de reliqua Zosimi iuxta relationis epistulae Trib. Pyrrisolid. ∞ DCCC
Itaque faciunt tam de pensionibus ind. XII et XIII quam de reliqua Zosimi qui | per Trib Pyrrum inferendi debent rationibus dn. vi Lauric.sol. n. GCL ex h.
solvit Ravennaesolidi IIDCCXG
Item in diversis juxta rationes ad eodem datas cuius fides discutienda estsolidi ∞
ex causa lucrativa Massae Cassitanae et Emporitanae ind. XI et XII[3]
. . II de solid. ∞ DXXXGI unius ind. sol. n. D .63 cum sportula et interpondiis | quos intulit vel erogavit Trib. Pyrrussolidi IIIICCXG

remanent quos inferre debet Trib. Pyrrus de sol. n. GCL auri sol. n. ∞ DCCCCXXXIIII

Praeterea de debitu Eleutherionis sol. n. IICLXXIIII requirendum | quid opera sua egerit vel detulerit.


Illa vero Tranquilli quae Sisinnio extorsit de sol. n. MDCCCXI constat ejus

neglegentia minime ex ac . . . inum . . . n . c pro parte ipsa solidos acceptos Sisinnius

tradidisse conductoribus Ecclesiae Ravennatis testimoniis adprobavit[4].


, , , :


. 245 .: , , (Ist. Dipl., p. 180) . (Supp. ad Dipl., p. 88), (Append. ad Agnell., p. 61), (Cod. dipl. Sicil., t. I, p. 48), (Hist. de la Jurispr., p. 64) (Leges nov. anecd. p. XLVI 117); , ; , Ruricio Lauricio, ,  ,  V. I. Laurici. , , Lauricio ( Liber Pontificalis). 612 [5], , , [6] , , , ,

7: reformetur = restituere;

10: , facis factis;

11: sed ia  : sed ita omnia procura;

12: pât noster  , patrimonia noster;

25: jubemus habamus;

31: desideria  desidia;

57: 443 ;

84: , - Sisinnii, . (L. II, ep. 32; l. VIII, ep. 3. l. X, ep. 4), .

, .  . V , massae.

.64

B)

Marini, op. cit., p. 128130.


N. LXXXII


, . -1.


P. I.

. . ano princip . 6 . Actores Pieri v. i. dd. Quando praecellentiss. Rex Odovacar Dn.

ad . . um Patronum nostrum Pierium v. i. conferre dignatus est fundum Aemilianum praestantem solidos numero decem et octo nec non et partem fundi Dubli quae

remansit prestantem solidos quindecim ac siliquas decem et octo adque partem fundi Puataxiae qui prestat per Januarium et Octe dium solidos septem

ex corpore Massae Pyramitanae in Provincia Sicilia Syracusano territorio constitutos de qua re paginam donationis regiae quae manibus gerimus quaesumus

laudabilitatem vestram ut eadem a conpetenti officio suscipi jubeatis legi et actis indi deinde quoniam vî adque magniticus Magister Officiorum et Consiliarius Dn.

Andromachus ex ac Civitate Romae profectus est qui iussu regio in ipsa largitatem suscribsit ad Marcianum vê Notarium Regni eius qui ipsam donationem scribsit

pergere una nobiscum jubeatis adque praesentes Principales viros et Exceptorem ut dum ejus nobilitati ipsa pagina donationis hostensa fuerit adque relectam

si a sua nobilitatem scribtam agnoscit vel in eadem jussu regio Andromachus suscribserit aut si iussum sit gestis adlegari his actis aedicere non grevetur Aurelius

Virinus mag. d. suscipiatur pagina regiae largitatis summa cum beneratione quae offertur et a competenti recitetur Officio cumque tradita et recita est

Viro inlustri ac magnifico Fratri Pierio Odovacar Rex ex sexcentis nonaginta solidis quos magnitudini tuae humanitas nostra devoverat conferendos sexcentos

.65

quinquaginta juxta nostrae donationis tenoris viri sublimis Comitis et Vicedomini nostri Ardori didicimus suggestione contradictos id est intra ps. Syracusano Territorio

Pyramitana Massa solidos quadringentos quinquaginta et in provincia Dalmatiarum Insulam Melitam ducentos solidos pensitantem reliquos ergo solidos quadraginta

de praefatam summam in ss. Massam fundos id est Aemilianum praestantem solidos decem et octo et partem fundi Dubli quae remansit solidos quindecim siliquasdecem et octo nec non et partem fundi Putaxiae qui praestat per Januarium et Octedium solidos septem ss. territorio constitutos volentes supplire

summam superius conpraehensam praesenti donatione in te cum omni jure suo omnibusque ad se pertinentibus jure directo transcribimus adque

ad tuum dominium optima profitemur lege migrasse quos utendi possidendi alienandi vel ad posteros transmittendi livero potiaris arvitrio quam

donationem Marciano vê Notario nostro scribendam dictavimus cuique Andromacum vî et magnificum Magistrum Officiorum Consiliario nostro pro

nobis suscribere jussimus tribuentes adlegandi fiduciam ita ut a tuis Actoribus fiscalia tributa solvantur Actum Ravenna sd. quintodecimo.

Kal. Aprilium Probino v. c. Consule et alia manu suscribtio Incolumen sublimitatem tuam divinitas tueatur domine inlustris et magnifice Frater

Regestum s. d. et loco quo supra Magistratus d. Quod lectum est actis indetur et adi. Secundum petitionem vestram vel tenorem paginae regiae largitatis

recitate necessae suae est una vobiscum et praesentes Principales viros ad Exceptorem pergent ad Marcianum vê Notarium regiae Sedis ut dum pagina

donationis quae recitata est hostensa fuerit ejus nobilitati adque relecta si a sua honorificentia conscribta regio iussu agnoscit vel vî Magistrum

Officiorum et Consiliarium regni ejus Andromachus suscribsisse .66 nobis his actis absque sui iniuria edicere non gravetur cumque ad Marcianum vê

perventum fuisset adque eidem paginam largitatis hostensa et relecta est Marcianius Notarius Dn. praecellentissimi Regni Odovacris d.

Paginam regiae largitatis quae mihi hostensa adque relecta est jussu regni eius a me scribtam agnosco in qua etiam ex praecepto regio vî

Et magnificus Magister oflìciorum et Consiliarius Dn. Regis Andromachus subscribsit et praecepit eam adlegari his actis profiteor et paulo post


N. LXXXIII


, .


P. II.


regressum apud . . 9 . . entio . . psrau Magistratus d. Accepta responsione Marciani vê Not. quid nunc praesentes Actores fieri

desiderant Actores vî et magnifici Pieri dd. Petimus laudabilitatem vestram ut gesta nobis a conpetenti officio edi jubeatis

ex more Aurelius Virinus Magistratus d. Ut petistis gesta vobis edentur ex more et alia manu subscriptum fuit Melminius. .

6 . . v. l.

pro Aurelio Virino magistratu gesta aput eum habita recognovi Mâgg dd. Gesta gestis nectentur adque si quid aliud est agendum inter acta designetur Actores Pieri vî dd. Quoniam Gregorius v. d.

Chartarius ad praedia tradenda nobiscum videtur esse directus quaeso gravitas vestra quoniam in q . . 20 . .

Ut quae ei pro patroni nostri utilitatem videntur injuncta possit una cum gravitate vestra adimplere.

Mâgg. dd. Ingrediatur Gregorius v. d. Chartarius quem praesentes Actores Pieri vî po . . 4 . . entur: et cum ingressus fuisset Mâgg. dd. Quae devotioni tuae a praesentibus Actoribus dicuntur injuncta inter gesta deprome Gregorius v. d. Chartarius d. certos

fundos ex corpore Massae Pyramitanae ad supplendam summam ss. sicut praeceptorum ad me datorum textus eloquitur .67 una cum vestra gravitate oportet praesentibus actoribus praefati vî Pieri legibus traditionem fieri ut possimus tantis et talibus

praeceptis parientiam commodare unde si jubetis eamus ad eandem praedia et traditio celebretur

gg. dd. Quoniam nobis insistendum est in actibus publicis et non possumus egredi . . 24 . . fri . 2 . ia suscipiantur.cum devotione et . 2 . ro . 1 . e et praesentibus Actoribus Pieri vî traditio corporalis proven . . 10 . . et cum hodie ambulaissent et pervenissent

ad singula praedia adque introissent . . 22 . . m et inquilinos sive servos et circuissent omnes fines terminos agros arbos cultos

vel incultos seu . . 4 . . et traditio corporalis celebrata fuisset actoribus Pieri vî nullo contradicente et alio die ad civitatem reversi fuissent et

in publicum pervidissent Magistrat . . 5 . . Amantius up. Xprimus d. Secundum praecepta regalia vel sublimia adque iussionem vestrae laudabilitât.

perreximus ad praedia quae superius continentur et praesentibus Actoribus una cum praesenti Gregorio vd. Chartario traditionem fecimus nullo contra

dicente et ideo oportet praesentes Actores inter acta vestrae gravitatis fateri sibi traditionem facta praediorum s. s. et si parati sunt pro isdem singulis

quibusque annis fiscalia competentia persolvere

Mâgg. dd. Audierunt praesentes Actores prosecutionem Amanti vp. Xprimi Fratri et Concurialis nostri et quid ad haec dicunt Actores Pieri vî dd.

Certum est nobis per praesentem Amantium Decemprimum atque Gregorius vd. Chartarium traditionem nobis factam praediorum ss. nullo contradicente

Et parati sumus singulis annis pro eadem praedia fiscalia conpetentia solvere unde rogamus uti jubeatis a polypthicis publicis nomen prioris dominii

suspendi et nostri dominii ascribi Gesta quoque allegationis praeceptarum adque traditionis nobis cum vestra suscribtione edi jubete

.68


Flavius Annianus . . 20 . . et . . 11 . . us agentes Magisterium pro filiis suis dd Professionem praesentum Actorum Pieri vî acta retinebunt

unde erit nobis cura de vasariis publicis nomen prioris domini suspendi

et vestri dominii adscribi Gesta quoque actionis cum nostra

suscribtione vobis dabuntur ex more FI. Ammianus vl. et Xprm Civitatis Syracûs et agens

Magisterium pro filio meo E . . 5 . . ûp XI legalia gesta suscribsi . . amo . . eadem qua in pr . . Leo . . 8 . .[7]


(pp. 272280):

, , : 116 [8], 623 [9], , , , . . , , . , , [10] Cronotassi (p. LXXI): , , ; , , , , , , , , , , , 15 , , , , : Probino V. C. Cons. sub die Ravennae apud Aurelium Verinum Magistratum praesentibus Cassiano Principalibus Actores Pierii etc. , apud Acta publicare , ୸ , , , , , , .69 , ; , , , , , , , . , , , , ; , . ; ,

1. Pieri. , , 490 , , , (Bolland., januar., p. 496 b.); , , Vir illustris, .

4. Massa Pyramitana. , , (Biggemi)[11] , , -[12], (Deca I, l. III, cap. 4), (Le antiche Siracuse. Pal. 1717, p. 166) (Stato presente degli ant. Monum. Sicil. 1769, tav. XIV), , , , , , , Belligenus ( Belligenes) (XXVI, 21).

4. Massa Piramitana , , , , , .

10. () , , . . , , ,

2, 6. 489 , , (ep. 4, lib. IX) (l. II, ep. 15), , , , , .

8. necessae mae est: : necessarium est . ., et Exceptorem pergere.


LXXXIII.

, , , , , , XVIII ( ) VI (Gaetano di Argento) (Antonio Maria Cavalcanti), .70 C. R. Professo[13] . , , : , , , , , , , , , , , . , , , , , ; , , ; , Gesta Gestis nectentur[14] ( 5, 1), , Gesta Actionis , ( 4, 3), , actiones , , (sessione) (azione). 813 ; , , 13 , - , .

3. Melminius , , Laurentius; 572 .

4. , Gesta Gestis nectentur; recognovi , , - , [15], .

6. Chartarius Chartularius, , , , , , , , Cartario Cartulario . , , ,

6. quaeso: quesumus[16], .

13. publicis: , .

1 IV. inquilinus , , ,   .

2. agros arbos: ardos , argos aratorios, , . ,  ,  arbos   arvos; , , .71 b d, b u, beneratione, nobit, livero; , , campus arvus[17], ,  , ager arvus[18], consitus, pascuus, fiorens[19], .

4. pervidissent pervenissent, , .

10. polypthicis: , (Tabulario pubblico), , , , , , .

5, 3. vasariis: vasaria , poliptici.

6. Magisterium , , Magistratus . ( Aug. . 2).

. , Decemprimus .

: Spangenberg, Juris Rom. Tabulae. Leipzig, 1822, pp. 164173, : Th. Hodgkin, op. cit., III, 150154.


 • .64
 • 1[1] .
 • :

 • [1]Genserico e la cessione del Lilibeo; C Genserico e la riserva del Lilibeo ( ).
 • [2] , , ; 1805 , , , . XXXII, 384 21 (. 108110).
 • [3] : XII et XIII (op. cit., p. 248, n. 38).
 • [4] [] , [ ] , , , , - [], . , , , [] [] , , , , , []

  , , : -, , , , , , , , , . , , , , [ ] , , , , . , , , , , , . , , , , [] . , .

  , , , , . , , , , , . , , , , , .

  : , .

    .

  , . , , , , , , , , . , , , .

  , .

    .

  , , , , . , , , , , , - , , , , , , , , , , . , , , , . ,  , . , , , . , , , .

  : , .

  XII , [443 .], :    756 ;    147

  ,   75 ;    52 ;  [] ,   200 ;    445 ;  ,   500 ,

  XII 2175 .

  XIII , [444 .], 2175 ,

  , XII XIII , 4350 , 1800.

  , XII XIII , , , , 6150 , 2716 .

  , , , 1000 . XII XIII 1807 500 (?). 4216 .

  6150 , , 1934 .

  , 2174 , , .

  , 1811 , , , , (.).

 • [5]1  45,2 ; XIX . (, ), , 22,34 .
 • [6]27,9 .
 • [7] : , , , , , 18 , , 15 18 , , 7 , , , , , . , (), , , , () , - , , , , , , , ୸ , , .

  : .

  , :

    . , , 690 , , 650 , : 450 200 . , , 40 , , , , , : , 18 , , () 15 18 , , 7 , , , , , , . , , , , , , . , 15 , [18 489 ].

  : , .

  .

  : . : - , , , () , , ୸ , , .

  , , , , , : , , , , ( ).

  : , ?.

  : .

  : , .

  : , .

  : . - , .

  : , , , , .

  : , , .

  , : , ?.

  : , , ; , , .

  : .

  , , , , , - , : () - ; , , .

  : , , , ?.

  : , - , . , . .

  , : . . .

  , , , , [ ],

  ⅻ (.).

 • [8]26,1 .
 • [9]1  48,9 .
 • [10]   (Amadesi).
 • [11]   Bigeni.
 • [12]Aguglia  , (.).
 • [13] .
 • [14] .
 • [15], , .
 • [16] ().
 • [17], (.).
 • [18], (.).
 • [19], , (.).
 • 1413290010 1407695018 1407695020 1532551010 1532551011 1532551012