RE 147

(I ) ( 243 200. ..)

:
: 208. ..
208. ..
:? , 166. ..
? , 157. ..
. :. . .
. . .


:

(II) ( 206 ? 166. ..) [(? ) 166. ..]
    (III) ( 170 130. ..)
       (IV) ( 134 90. ..) [ 91. ..]
       (IV) ( 132 85. ..) [ 92. ..]
          (V) (100 44. ..) [ 59. ..]
             (VI) ( 82 54. ..)
             (VI) (63. .. 14. ..) [ 27. .. 14. ..]
                (VII) (39. .. 14. ..)
                (VII) () (20. .. 4. ..) [ 1. ..]
                (VII) () (17. .. 2. ..) [ (? ) 2. ..]
                (VII) (42 . .. 37 . ..) [ 1437 . ..]
                   (VIII) () (07.10.15. .. 01.07.23. ..) [ 15.]
                      (IX) (19/2023.)
                      (IX) () (?) (19/2037.) [princeps iuventutis (37.)]
                   (VIII) (? ) (10 . ..)
                   (VIII) (15. .. 19. ..) [ 12. ..]
                      (IX) (631 .) [ 26 .]
                      (IX) (833.) [ 25.]
                      (IX) ( 9 . ..)
                      (IX) ( 10 . ..)
                      (IX) (1112 . ..)
                      (IX) () (1241 .) [ 3741 .]
                         (X) (4041 .)
                      (IX) ( ) (1559.)
                      (IX) (1638.)
                      (IX) (1842.)
                (VII) ( ) (12. .. 14. ..)
          (V) ( 110 61. ..)
          (V) ( 105 51. ..)
       (IV) ( 130 69. ..)
(II) ( 205 147. ..) [ 157. ..]
    (III) ( 163 123. ..) [ 123. ..]
    (III) ( 170 129. .. 150 101. ..) [ 130 ( 102). ..]
       (IV) ( 135 87. ..) [ 90. ..]
          (V) ( 107 40. ..) [ 64. ..]
             (VI) ( 80 46. ..) [ 4746. ..]
             (VI) ( 78 46. ..) [ 48. ..]
          (V) ( 100 39. ..)
       (IV) ( 126 87. ..) [ 90. ..]
          (V) ( 86 43. ..)