. . .
(Θεογονία Theogonia) [ . . ]
Theogony. . . Hugh G. Evelyn-White. Loeb Classical Library, 1914.
(Ἔργα καὶ Ἡμέραι Erga kai hemerai; . Opera et Dies) [ . . ]
Work and Days. . . Hugh G. Evelyn-White. Loeb Classical Library, 1914.
(Ἀσπὶς Ἡρακλέους Aspis Hērakleous; . Scutum Herculis) [ . . ]
Shield of Heracles. . . Hugh G. Evelyn-White. Loeb Classical Library, 1914.
[ . . ]
(Γυναικῶν Κατάλογος; . Mulierum catalogus)