|  |

(111)
(1127)
: (2840)
(4150)
(5164)
(6573)
(7484)
(8589)
(9098)
(99113)
. 1. (114129)
(130141)
(142151)
(152161)
: (162177)
(178184)
(185204)
(205216)
(217234)
(235247)
(248263)
(264290)
(290306)
(307332)
(333349)
(350360)
(361367)
: . ,   . [ .  . . .] , , ;   ;   . , , .

, .

[.] 1. (1) , , , , , , , , , , , . , ,   . (2) , , , : , , , ( ), , , , . , , , , , , , , , , , - , , , . (3) , , ; , , . , , , ,   , - ,  , .

(4) , : , , , ; , , , , , . , , , , ,   . (5)   , , ; , , , , , , .

2. , , , , , , . , , , , . (6) , , , , ; , , , , . (7) : , , ; ( ) , ; , , . (8) , , , , ; , , , , . (9) , , , , , ; , , ;   , , , , .

3. (10) , , - , . - ? ,  , , - , , , - , , ,  , , - , . (11) , , , , , ; , ,   .

, , , .

[ .] (12) , , , , , . , ; , , - . (13) , ,  

?  .  ?

,  ,  , . , , , , , : , , , . (14) : , , , . , , . , , , , . , ,   .

4. (15)  ,  ,  ; , , , . , , , , , , , , , : , . - , , , .

(16)  , , ,  ,  , . , , , , , . , : , , .

(17)  , ,  ,  . , , . , , , , , , . (18)   ; . , , . ( ) , , , . , , .

5. (19)  , ,  ,  , , , , , ; . (20) , , , , , ; , , , ? , , ?   , , - , ?

(21)  ,  ,  . , , , , , , . , ; , , , : , , , . , , , .

(22) , , ; , . 6. , , , . , , , , . (23) , : , , , ,  , , . (24) , : ,  ,  , , , , , , . ?  ,  ? ? ? , , ? : , -, , . , , ; , .

(25) , - , , , , . , , , , , , , , , ; :( , , )


!

( , .) : , , , , ; , .

7. (26)  , ,  ,  , , , . ? , .

(27)  ,  ,  , , .

?  .

.

, , , :

: ; , .

:

, , , , , .

(28) , :

[ : .]  ! ! , , , . , , , . (29) , , , , , , ,  .

(30) , :

, -,  , , . , , , . , -, , , -, , . , , , , , , , , , , ; . , , , , , .

8. (31)  ,  ,  , , .   , , - .

(32)  ,  ,  , , . - - , . , , , , , , , . , , . (33) , , , !

, :   , . , , , . (34) , ? ? , , , ? , ? , , ? , ? , , , !

9. (35) , ; ,   . , . , , , ? ? ?

(36)   , , , , ? , , ? - , ; -, , , , ; , , - ,  , - , , - . (37) , , , , . , ( ), , - . (38) - ,   ( ),   , , ; - , . - , , , ; , , . - , , - , , , .

10. (39)  , ,  ,  , . , , , , . , , ; . ; ,   , , , .

(40)  - , , !  .  - , , , , .

,  ,  : ; ,   , , , .

[ .] (41) , , , ; , . , , , , , , , , , , . , , , ,  , . (42) , , , , : ? ?   , ; , . (43) , -, -, , -, . , , , , ; - , .

?  .  ? .

11. (44)  ,  ,  , , , ,   , . , , , -, . (45) , , , , ; , ? , : , ; , , . (46) , - , , : , , , , , , , , . , , ;   ;   ; , , , , , , , , , , - . , ,   .

(47)  ,  ,  , ? , , .

,  ,  , , , . (48) , , , , , ,   , ; , , , ; , , . - ?

12. (49)  ,  ,  , .

, , , , - ? , , , ?

, ,  ,  , .

(50)  ,  ,  , , . , , , ; , .

,  .

, ,  ,  , -, , ?

[ .] (51)  , , ,  ,  , : .

-,  ,  - : - , , . (52) , , ; - , , ; . (53) ; , , . , , , , , ; , ( ), . (54) , , , , .

13.  , , ,  .  , ; , . - : .

(55)  ,  .  . , , , , , . , , , , ; , ,   , , -, . (56) , , ; , , ; , , : . , , , , , ; - , , ,   . (57) , : , , . , , , , ; . 14. (58) , : , ,   , . , , ; , , , , -, . , , , , ; ,   .

(59)  , ?  , .  , , -? ! , !

, !  .  , : , , ?

, ,  ,  - , . (60) -, , ; , , , ; , ( - ) , , . , : , . (61) , , , ,   , , , ,  ; .   - . , , , , , , , - . !

15. (62) , -, ? ,   . : . ,   ;   ; , . (63) , , ; . ; , , , , , , , , ́ ;   , ;   , , , ; , ,  , , . (64) , , , , . , - ?

[ .] (65) , ,  , , ,   , , . . , :   , ( , : ); , , ,   , . , -, , , . (66)   , ; , ; , , , , .

16. (67) - , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  , , , . (68) , , , , , , , , , , ; , , , , ; , , : , , .

(69) , , .   , , , . , , , ; , , , ; , , , , . (70) , , , : , , , , , , , , .

17. (71)  , -, , ,  ,  , , , , . , . , , , , . , -, , , , .

(72)  , ,  .  , , , , . , , . .   ; , , ; , , ; - , , ; , - , , , , ; (73) , . , , , , , . , , , , , .

[ .] 18. (74)  ,  ,  , . ,  , : , , ,  , . (75) , , , . , , . , , , , , , , , , . ; , , . , . , , , , , . (76) , , ! , , - , , , , ,   ? , , -, : , . , , , , , .

19. (77)  , ,  ,  . - , - ? , -, , , , :   - ,   . , , , . , , . (78) :   . ,   . , . (79) : , , , , , , . . , , , , , , , . , , ( -)  , , , . (80) , , ; , , , ; ; , . , , . (81) : , ( , ) . , , . (82) , , , ; , , ; , , , . (83) , , , , ; , , , , , .

, , , , , , , , , , : , ; ,   , , , ; , , , . 20. (84) , , - ; . , , : , , . , : ? ,   . , ; , , .

[ .] (85) , , , . , , ; - , , , , , , . , , , , , , ; , . , , , - , . , , , . (86) , - . , , - ; , , , , ,  ; , , ,   , ,   .

(87) , : , , , , , ; .

21. (88) . , , , , , . , , , , ;   ; , ,   . : . , , , , ; , , - : , . (89) , , , ; : . ,   , ,  . , , . , , , . , , , ; , , , .

[ .] 22. (90) , : , , . , ,  , , , , , , , . (91) , - , , . - , , . , , , : , , , , . , , , , . (92) , , , .

, ? , , - , ; , .

(93) , , , ,  ; , , , , . : , - . , : ,   , . , . (94) , . , , ; ,   . 23. , , , , , ; , , , , , , , , . (95) , . , - , , . - , , , , , , -, , , . , , , . -, .

(96) , , ,   . , ; , , , .

(97)  ,  ,  , ; - , , ?

?  .  , ? , !   ,   , , , . (98) , : , , , . , : , , , ,   . , , , , , , -, , , . , : , , , .

[ .] 24. (99) , : , ,  . , , , : , , , . , , , . (100) ; : ; , ; . , . ( - .)   , , , , , , , , , , , , ,  ; , - , , . (101) , , , . , , , , , . , , , . , , , , .

(102) , ,  ; , . , ,   , . , , , ; , , . (103) , , ; , , . , , , , .

(104) , , . , ; , ; , ; , ; , ,  , , , , .

25. (105) , , . , , ; , ; , , . ; , ,   .

(106) , , , ; , , , , ; , , -, , , , , . , , , , , .

(107) , , : , , . , ; . (108) , . , -, -. , , , : , , , , . , , . (109) , . , . : -, , - , ; -, ; , , .

26. (110) , , , - . . , , ; , , . , , , . , : . , : . (111) ( , , ), - - . (112) - , . , ; , ,   .

(113) , , : , , , . ; . 27. , , .

[ . 1. .] (114) , , , . , , . : -, ; -, . (115) , : , ; , ; .

(116) . , , , ;   , , , , , , , , , , , . . (117) , ,   . . , , , , , ;   , , , , , , .

(118) , , , , . , , : , , , , . -   , !  , . (119) , , . , ; , . (120) , , , . , : -, , , -, , . , : , , .   ,   .

28. (121) , ( , ): , , , , , , , . , , : , , . (122) , , , . , - , , . - ( , , , , , ), , , , . , , : , , , ! (123) , , , , : , , , , , .

(124)  , , , ,  .  , , . , , , , , , , , ? , , , , , , , ; , , ; , , - - , , . (125) , , , , - ! , ? , , , !

29. (126)  , ,  ,  , , : , . , , , , , ; , , - , , , , .

(127)  , ,  ,  , , : , . -, - . , , ?

(128)  , !  .  , . , , , , : -, , -, , -, . ,   ,   . (129) , , , , . , , ,  , ,  . , : , , .

[ .] 30. (130) , , : , , , . , , , , , . , , , , . (131) , , , , , . , , , , , , , . , , , , ;   , , , .

(132) , : , , , . , , , . : . ? , .   . , . , , , . . : , .

31. (133) , ,  , - , , , , . , : , , ;   , . , . (134) , , , , . : , , ? , , , .

(135) , , , , :   ;   ;   ;   ; , , , . (136) , , , , ; , , , .

32. (137) , , , , , , , , , .   , , , . , , , , . (138) , ; .

, , , . (139) , , , . , ; . , , , - . (140) , , . ( , !) . , , , : , . , , , ,   . , , , . (141) , ; , . : , -,  , , , ? , , , .

[ .] 33. (142) . , , , , ; , , , , , , . - , . , , , .

(143)  ,  ,  ; , , , , , .

,  ,  , , , .

(144)  ,  ,  , ; , . , , ; , , .

,  ,  , , !

(145)  , ,  , , ,  , ; , , .

34.  ,  ,  . , , , , . ; - , ; , , , . (146) : -, , , . , ( ), , . , , - ; , . (147)   , ,   , . , , , , , .

35. , : , (, , ) , -, . , , ,   (148) , , , . , , , . , , ; , , , , . (149) , - , . , , , , , ; , , , , - . (150) . , , ; , , , , , , , ,   , . (151) , , , ( , , ), .

[ .] 36. (152)  ,  ,  , : , , . , , , , , . , , , ,   - , , , . , , .

(153)  , ,  .  , , . , , , , , , , , , . , , - , , , . , , , .

37. (154)  ,  , , - , ; . , ; , , , , . , , , , , , , . (155) , , ,   ,   , , . , , , , , - , - .

(156)  !  .  , , , !

: , ; , , ,  , .

38. (157) , , , , ,   ,   , ? , , , , , . (158) , , , , , ; , , , , . (159) , , , , ; , , , , , , , , . , ! : - , , , , . (160) , .

, , , , , . , , -, . , , , , ; , : , , , ; , , , .

(161) , - : ,   ,   . , , .

[ : .] 39. (162)  , , , , , , , - . , , , - ,   , , , , .

(163) - , , , , , ? , , , , ; ,  , . (164) , , , : , , , , . (165) , , : , , ; ,   ; . , , : , , , , ! (166) - , . , , , , , , , , , , , , , .

40. (167) : , . : , , , , ? (168) : , , , , , , . : , ? (169) : , . , , , . : , . (170) : , , , , , , , , , ? , , : , , , . - , , , , . (171) : ,   . : , , . (172) , . : , , ! :


,
! ?
, !

: ,   .

(173) , , :       . .

41. (174) . , - , , , , ,  , . (175) , , . - , - , . , , - ,   , . (176) , , , , ,  .

, , , , , . (177) , . ; . , , . , , . , , , .

[.] 42. (178) , , , , . , , , , , . , , , , , , , , , - , , , - , , . (179) , , .

,  ,  , , -, , , , , .

?  .

(180)  ,  ,  ? .

, !  .  , , ! , , -, , , , . , , , , , ; -, -, . (181) , - , , , , , .

43. (182) , , , , , , . , ; , , , . , , ; , , . , , , , ; , , , , . . (183) , . , , , . ( , , ; .) (184) , , , , ,  . , , . , . , , , .

[.] 44. (185) , , : - , , , , , , , , , , , , , , . (186) , , , , . , , , . , , , , , . , , , , , , , . (187) , , , , , , , - . , : , . , ,


, ,

, , , .

45. (188) , , , , , . , , , , , . , , , , , ; , , , , , , , , .

(189) , , , , , , , , , . , , ,  , , . , . , , ; , : , , , , , , . (190) , , , , , ; , , , ; , , , , , , . , ; , , , .

46. (191) , , , , ; , , . , , , . (192) , , , , , , ( , , , ), , ,   , , . (193) , , , : , , , ? , - , , , :


, , ?
?

, , . :, , !
, , 

, , . , , , , , , , , , ? . (194) ,   , ,   .

47. : , , , , , , . (195) , , , , , ,   , . , , , , , , , , : . (196) , , , , , , , , , . , , , , .

, , : , , . (197) , , , : , , , , , , , ? : , , , ; , ; , , . 48. (198) , , , , , , , , . , , , - . ? , . , - .

(199) , , , , . - , : , , , , ,  ; , - . , - , , , , . : , . , , , , , - . 49. (200) , , , , , , , ,   - , - , - ,  , , . ,  , , ; ,  , , , , , . (201) , , : , . , , , , , , .   , ,  , , , , . , , : , .

50. (202)  , ,  ,  : , - , . , - , . , ! ! ! ! , ,  , , ! , ! (203) , ,   , ,  , , ,   , , , . - , ? , , ! , , , , . (204) , : , .

, ,  ,  , , , . .

[ .] 51. (205) , . , , , , , , , . (206) , , , , , , , , , . , , , , , , . , ,  ,  ; , . (207) , , , , , , . , . , , , , .

(208) : ; , . : - , , ; , , , , , , , , . (209) , ; , . 52. , , .

  , , . , , ; , , . , , , ; - ,  , . (210) , , , , ; , , , , , ; , , , , .

(211) , , - , , , . , , .

, , ; , , , , , . 53. (212) , ,   , . , , , , , , . , , , .

(213)   , , , ,  ,   . , , , , , ; , , . (214) , , ́ , : , , , . , ; , , , , . , , , , ; .

(215) , , , . , , , , , , ; , , , , . (216) , , , , : , .

54. , , - . , , , -, ; , , , .

[ .] (217)  ,  ,  - , , , , . . - . ( , , , ); , - , , . , .

(218) , , : , . ,   ,   . , ;   . (219) , : , . ( , , , , , ), , , : , , .

(220) , ? : !? , [1] - ? , , , , , , . , , : , .

(221) , . : . . (222)  


,

,   , : .

55. , , , , . (223) , , , ! , , , , : , : . , . , , , , , . (224) :   , , ! :   , : , - , . ( , , ): -   , , , ? , , : 兔

(225) , , , , , ? ! , ! ! ! , , : , ? ? , ? ? , ? ? , , ? , , ? , ! , : . (226) , , ? , , , , ! ? - ! ? , ! ? , ? ? ? ? , , , ! 56. (227) ! , , , : , , .

, , , , , . , , .

(228)  , , ,  ,  . , ; , , , , .

(229) , :

, , , - , , , . , , , , . , , . , , , : , , , , , . (230) , , : -, , , -,   , , . , , , , . , , , .

57. (231)  ,  ,  , , , , ? , !

,  ,  , !

(232) ; :

, - , ? , , , , ; , ? , , , ? , , : , , , , - , , , , , . (233) , , : , , , , , .

, ,  ,  , , , , . , , : , ? , , , , , , , , : .

(234)  , ,  ,  - , . - , , , .

- ,  ,  , , , .

58.  , ,  ,  : , . (235) , , , .

[ .] : -, ; -, ; -, ; -, ; -, .

  , , , , , , , , , ,  , ; , - , , .

(236) , , , , ,  , , ; , - .

    , , : , , ; , , - , , ; , , , , , , ; , , , , .

(237) ,  . , , , : , , , . , - , .

59. (238) , . , , . , , , , ; . (239) ; , , . , , , , , . , , . (240) , ,   . , - , , , , ,   , - ; , - . , , ; , , - : . (241) , , , , , - , . , , , , , . (242) , , : ! ! , , ? !, , . , . ! , , , . , , ; , .

60. (243) , : , , - , - .

(244) , , - . , , . , ? , : , . , , . (245) . ?  . ,  , . ,  ,  . ? , ; : . , , , , , - . (246) , , , , . ,  ,  .   , , , ; , , . , , : , .

(247) , . , , , , . , : , ? ? , , ! , , , . ! .

[ .] 61. (248) , . , , , ; , , . , , , , , . , ,   . , - . : , . , , . (249) ; . , , , : , , ! . , : ?   . : . !  . ?  , , . . (250) , , , ; , . , : : ! . - ! , , .

(251) , . , ? - , , [], , , . -, , , , . 62. : , , , , , , , , . (252)   ; , , .   , .   , , . , ,   , , , , . , , ; , .

(253) , , . , . , , , ; , , , : ! :


, , ?  .

(254) , , : ? , , , . , , , , ; , , .

63. (255) , , . , , , , . . , . , , , : ?  . : ,  - ; : , ,  - , , -, . , , . (256) , , ( , ); , .

- ; . , , Nobilior  mobilior. , -:   ?  :   ? : .

(257) , - , ; , , , , . . 64. , , - ; , , , , , - , , :


! , ? ,
, ? !

, , , , , , :


(258) , ?

: , , , : Agas asellum . . , , .

(259)   , - , . .   . , , , , , , : , . ,  ,  ? : : , . (260) , , : -, . , : , ?  , . ; , . , , , , , .

65. (261) .   , , . : , , , , , ?  , ,  . (262)   , , : . , , . , ; , : . , : , . :   .

(263) , , , ( , , ). , , : , , ?  : , . , : , .

[ .] 66. (264) , , , . , , , , , . , : , , , , , . . (265) ; - , , , : .

. , , . , . , ,  ,  , ; , , , . , , , , : -, . (266) - - . : , !  -, !  , , , , . ; . , , , : , .

(267) , ,  , , : , , , , . , , , : , !

(268) , - , , - . , , , , , , , , , : , , . , : , , . , , .

67. (269) , , ; , , , , , , . , : ! ? , : , . (270) , , εἴρων (); , , , , . , , , . (271) , , , , , . , , , , , , : . , , : . .

(272) , - . , , , , , , , : . (273) , , . : , , , - ; , , , , ; : ? , .

(274) , ; , :


:
, .


?
.  , !


.

68. ,   , , , , - , . , , , , , , : , -, . (275) , - , , . , , , . , ?  : ! , , : , ? (276) : : , , . . . , . , , . , , . ?  .  ? : , ! , , , ?

(277) , - . , , , , : , , , ?  : , , , , !

69. (278) , . , , : , ! , ; : , ?  !  .  -, .

(279) , - , , , , , . , , :


, ?
, ? .

. , , - , : , , - ?

(280) . , , , ; : , , , .

, - , , . , , , , .... , : ; , : , . , , , , , . ?  .  , .

70. (281) , : , ?   , , , , . (282) , , : . !  . (283) , ,  . , , . , , , , , , , - , : -, , : ?

(284) , . . , , : ,  ,  ,  , ,  : . (285) (, ): , , ,  , ,  ,  . . , ,  ,  , , . : , , . , , ,  ,  ? . , ? . , , ? , . :


, -,  ,

.

71. (286) , ,  , , - , . ,  ,  , ! , , , , : , ?  , , !  . (287) : , , , : , , ! , , , , , , , , , , ? ,  ,  .

(288)   , , . , , . , , ; , , , . (289) , , . : , , , , . , , ; ,  , !  .

(290) , , , , , , ; , , .

[ .]  ,  ,  , . , - , , , , , . (291) , ; , . , .

72. , , , , , . , , , ; , . (292) , , , ; , , ; ,  , , , , . , , ; , , . (293) , : , , ; , , . (294) , , . , . , , : ? , ! , , , , , : , , , , , . (295) : , ,  - : , . , , , ; - , .

73. , ? , ?

, ,  ,  , , - .

,  ,  , .

(296)  , ,  ,  , , , , . , ; ,   , , , . (297) , , , , , . , , , , , ,  . , , , , ,   .

74. (298)  , ,  ,  , ; , - , , .   , , , , , - . (299) , , , - , . - - , . , , . , , - , , , . , ,   . (300) , , , . , , ? , , , , , , , . - , - . , , .

(301) , , . , ; ,  , , , , ; , , , , , . (302) , , : , , . , , . , - , , : !  ?  ! . 75. (303) , , , . , : , . , , , , , ? (304) , , , , , , , , ,  ? , ? - , , , ,  ? (305) , , , , ,  ?   , , , ,  , , , , , , . (306) , , , . , , , , , - , ? ? , , - .

[.] 76. (307) , , , : . ; , . : , , , , ,  . (308) , ,   , , . , , ; , , , - , . (309) , , , , , , , . , , , .

77. (310) ,   , , ; : , ; , , . , , , , . (311) , , : , , , . (312) , , , , , , , , ; , , , .

(313) , ; , . ; , ; , , , . (314) , ; , , ( : ) .

(315) , , , , , ; , , , , , . 78. , , , . - , . (316)   , , , : . , , , , , . , , , , . (317) , ; , , , - , , , , ! , : , , . (318) - , . , , , , . (319) : , , , , , . , : - , - .

79. (320) , , . , , : . (321) ,  ,  , , , , , . ( , ) , , , , ; ,  , ; (322) ,  , , , , , , , , ; , ,  , , . , , ; . (323) , ; , , ; , , , , , . (324) , , , ; , , , , , , . 80. (325) , - , , ; , , , , . , -, , ; , , , .

(326) , , . , , ; , , , ,  , , ,   . :(327) !  , , , , , ; !  


, , ,

. , , , : (328) , . , ; , , , ; , . (329) , , , : , , , . , ,  , , - - , , ; - , , , - . , , .

81. (330) ,  . , , . , , , - ,   , , . , , .

(331) . ; , , . , ,   ; , , , , , , , .

(332) , , ; , .

[ .] (333) , , . : - , . , , , , , . 82. (334) :   , , . , , , . ,   ; , , , , . , , , ; , , , . (335) - , , . , , , , , , , , ,   ; , , ; , . (336) , , . , , , , , , . (337) ,   ; , , , , . , , , ; :   - , , , ,   , , , , . 83. (338) , , , , , . , , , . (339) . , -, - , , , , - ; -, ; -, ; -, . : , ;   ; , , ;   , . (340) , , ; , , , , .

84. , , , . (341) , ,  . , , , , , , , . - , , ; , , , , , , ; , , , , , . , , , , - ; .

(342) , , . , , , , , , ; , , , . , , , , , . (343) , , , , , ,   . , ,   . , , , , , ; , , . (344) , , , , , ,  , : , , , , . , , , , .

85. (345) , , , , , , , . , . (346) , ; , , ; , , , , , , . , , . (347) , , , , , . , , ; , , . (348) .

, , - , , , : ( ), , . (349) , , ; , , . .

[.] (350) . - , , .

86.  , ,  ,  , , , , , . , , ,  .

(351)  , ,  ,  , , ; , , . !  .  , , ; , . (352) , , , , , , . , , , , , , , . (353) : , . , , , , , , . , , , , , , . , . (354) , , - . , , , , , , .

87. (355) , , , ? , , , , ? ? ? , , , , , ? , , , , , , , ; , , , . (356) , , ( , ) : , , , , , . (357) , , ; , . ( ), , ,   ; , , . , , - , , , , , . (358) , , , , . ; , , .

, , , , , ;   , , . , , : -, , , , -, -, , . 88. (359) ; , , , , , .   ; - , , . (360) , , , . :   ,   , , , ; , , , , . , , , , .

[.] (361)   , ! , ; , , , , . ; , , , , .

89. (362)  ,  ,    , . , . , , , , , , : ? , ; , , , . (363) ; ; , : , . , , , , ? , , , ?

(364)  ,  ,  , : , , ,   . , ? ? . ? . ? , , , , , , , . , , , , , , , , , - . , , , , , .

90. (365)  ,  ,  , , ; - ? , , : , , ? , : , , ? , ,   ,   , . - , , , . , , - , , .

(366)  , , ,  ,  ? , .

-,  ,  , ? , -, , , , , -, .

,  ,  , .

,  ,  , .

(367)  , ,  ,  ; , , .

, ,  ,  , , ? , ?

-, , , ,  , , ,  , ,  , , .

-,  .  -, , . , , , , , .

, , , , .


 • 2.   14,   .
 •   , . . . , 34: , , , , .
 •   , , , 264.
 •   (I, 104) .
 • 3. . I, 82; ( ), -, .
 • 4. . ( , 2): , , . (II, 17, 6) .
 • 5. ,   , , .
 • 6. et ingeniis et magna laude .
 • 7.   , , .
 • 8.   (. , 132 , 138160),   (   , 132  ).   ,     .
 • 10.   ( ).
 •   , 10, , , III, 30, 42: , ,  .
 • 12.   , , , . . 7 .
 •   . I, 29.
 • (II, 44), , .
 •   , .
 • 13.   . , 10.
 •   Tusculanum, . . .
 • 15.   , I, 199.
 • 17. (ineptus inaptus)  : .
 • 18. . ineptus atopos, akaphos, aschemōn, anarmostos, periergos, . . ( labor dolor ponos) , II, 15, 35: , , ! , , , , ineptus.
 • 19.   .
 • 20. , , , ; , .
 • 22.   , VIII, 8, 1; . , , II, 1, 7174.  (. )   (  ,   ).
 • 24.   , , .
 • 25.   ( , , , 7), :    .

  ; . , 99. .

 • 28.   .
 • 29.   sive artificium sive studium dicendi,  . ., (ars) .
 •   .
 • 30. , I, 92, I, 102109.
 • ,   , . , , (I, 178); , ,   , .
 • 33.   , .
 • 35. ( ), ( ) ( ).
 • 36. , insignia  , lumina (, ).
 • 37. I, 11, . 46, .   I, 65 69.
 • 39.   : : : , , ! (. 705).
 • 40.   .
 • 41.   I, 138, .
 • 43.   I, 141.
 •   ; , I, 3, 1.
 • 44. , ; , (, V, 50, 7).   , , , .
 • 45. , , , 164 II, 227230.   ; . , , I, 5, , III, 6, 10. , ,  , , .
 • 48. , ,  99 .; . , 225. , , .
 • 50. ,  35.
 • 51.  3536, .
 • 52. .   ( 133 .) , , 80 . . , . I. ., - , 1959, . 118120. . , I, 2, 6 ( ): , ,   , . , , , ,  , , , , , , , , , - , ?
 • 53. , ,   () .
 • . , 102.
 • 54.   varietate locorum ( ); : varietate colorum  , . , 65.
 • 56. ; , , , , ., , .
 • 57. , II, 13, 4.
 •   , 32.
 • 60.   ; , , , .
 •   colorer:   ( ) ( ).
 • 61.   (III, 182, 187) .
 • 62. : , , - , .
 • 66. (, , I, 8).
 • 70. (. Polycleitos; )  ; , , .
 • 72. -   , , .
 • 73.   ; ,   , (, , 36, 18).
 • 75. , 54, - -, , , . -,   , , . . 195 .; III  , .
 • 76. ,   , .
 • 79. , , . ; (, , , ) , ( ).
 • 80.   , peroratio ,  (. , 130),  .
 • 83.   I, 190.
 • 84.   .
 • : ( )  , , II, 3, 2, , : , , , ,   .
 • 85. ( : , )  , , .
 • 86. ,   .
 • 89. :   , 95 . , -, ; ; . , , - ; .
 • 91.   , ; : .   , 225; , 171.
 •   , 98 .
 •   104 ., . , 129.
 • 93.     : . , , , 27; (III, 1, 14) . , -, .
 • 94.   , IV, 272: , 养
 •   ( ) - ;   , 42 (. ).
 •   .
 • 96.   ; , , , 18, 154. . , 48.
 • 97. . , 50, 140: , , , , , .
 • . . , I, 23, 60: , ; ,   ; , ,
 • 98.   , .
 •   , 90 . 76 .,   , 210, .   121 .,   , 122.
 • .
 • 100.   ; (IV, 4, 4 VII, 6, 6).
 • -   -, .
 • 101.   - , ; , , , .
 • 104.   , , ( ) : .
 • 105. , de pecuniis repetundis  , .
 • , de ambitu  .
 • , . . , ; .
 • 106. . , , 120 ., ; . ,   . . , , () : ; , : .
 • 107. . .  89. .
 • 109.   : - - , , 
 • 110.   . ., , , ,   , .
 • 111.   , .
 • 114.   probatio.
 • 116. , quaestiones  , .
 • 117.   ,   .
 • 120. , totum arte tinctum videtur, :   - . , 110 , 44.
 • 122. ( ) .
 • 123. ,   , , .
 • 124. ,   98 ., . II, 194196.
 •   94 ., . II, 89.
 • 105 .
 • 125. (   ) 105 .,   118 . , -, [2].
 • 127. ,   , ; , , . , -, -.
 • 129.   .
 • 131.   : . , . , (novato et iterato).
 • 132.   , , . , ( , ). , , , .
 • 135. (   )  , , - , , , ; , . , 30, 104.
 •   . .
 • 137.   . I, 181.
 • 139. .
 • 140.   . I, 180 .
 • 142.   , I, 171;   , , . 150 . .
 • 144. , . I, 46.
 • 149.   , ;   .
 • 152.   ; .
 • 153.   : , .
 • 154. -   , - , (ad aliquem libidinis scopulum); , .
 •   , VIIVI . .
 • VIV ., VIII . . . , II, 15, 28 , IV, 1, 2.
 • 155.   , 500 ; .
 •   ( ): - . , , II, 27, 43.
 • 156. . , I, 18, 30.
 • 157.   . . .
 • 158.   , , , , , .
 • 160.   , , (Synagogē technōn), , , , , . , , ( , II, 2, 6), , .
 • 162.   , , .
 • 164.   , -, ; . , 30, 104.
 • 165.   , -, .
 • , consul () consilium (), , : - .
 • 167.   , , ,     (pietas  pie). , (), 80 ., , , 109 ., , 100 . , : ,   ( , V, 2, 7); ( ).
 • , . . , .
 • 170.   131 ., . , -, .
 • 172.   , , 110111.
 • 173.   , .
 •   ; recita, recito: , .
 •   .  116.
 • 176.   , , .
 • 181. ,   .   , .
 • 182. , mores et instituta  .
 • 183.   : reus () res (). : reus  reor ().
 • 186.   , (, 270b): , ,   ,   , , , ,   , - .
 • 187.   . , I, 12, 18.
 • 188.   . , XI, 3, 94: ,   , . , . , , (. . , 101103), , VI, 2, 26 .
 • 193.   , . ( ). ,     ; , ; , -; , , , , . .
 • , , , .
 • 194. , , , 245a: , , , , : . . , 99c; , 533e. , I, 37, 80; . . , 295296.
 • ,   : non actor alienae personae, sed auctor meae.
 • 195.   , , , , ( ). , , , .
 • 196. , 101 ., (advocatus) , , , .
 • 197. ( : )  , .
 • ,   .
 •   , ;
 •   -, .
 •   . . : .
 • 199.    124.
 • -   , 106 ., , , , ; .
 • 201.   . II, 207 .
 • 209. , , II, 10, ;   .
 • 212.   temperatior, : , .
 • 213.   ēthos pathos.
 • 217. ,   .
 •   , . ; . , (VI, 3, 41), .
 • 218. . (cavillatio) (dicacitas) (facetiae); , 40, , (sales).
 • 220.   . ; ( 91 .) .
 •   .
 •   . , , , , 130.
 • 222. ,   dicta. ( ) , , II, 1. bona dicta .
 • 223.   , , ; ( ).
 • 118 . , ; 106 ., , ; , . , 140141.
 • 224. -   , . -, , ; .
 •   14 , .
 • 225. , ; , .
 •   : , .
 •   , , , , : .
 • 226. ,   : ,  , , (, ), , ,   .
 • ,   , .
 • 227.   , , II, 45 , 164. (, 2). , : , , , !
 • 228. . , 84.
 • 233.   , .
 • , 77: , -, , : -, , 腻 . .
 •   , , , .
 •   .
 • 234.   , .
 • 235. , , , , ( , ).
 • 238239. (. . ),   (. . ),  236.
 • 240.   111 ., ; (. , 136). 106 . (. .  223). .
 •   , , - ; . .
 • 242.   . .  225. , ; , ,  223225, , .
 •   : , -. : , . ( ).
 • 244. , , , ( 254, 281282; , 160); . , 30: .
 • .
 • 247.   . , () , .
 • 248.   -, 207 ., ; , , (.  271).
 • ,   , , , , . , .
 • 249.   : ubi vetus illud: num claudicat? at hic clodicat! . . (   . , 130), claudicare, , , : clodicare.   (Naevius  ignavus),   (circumveniri  hirco veniri). , 185 .; , , , (VII [VI], 8, 5).
 • 250. .   . . .
 • 251.   imitandis moribus, ,   . ( ) , imitandis motibus, . .
 • 252. , I, 104: : , , , , , , , , , , , . , , , . : , , , .
 • 253.   .
 •   , , .
 • : -, (Nucula)  .
 • 254. ? (non esse sextantis)  , , .
 • 255. , -, , . , -, ; , (. . , ) (. . , , , ). .
 •   .  220.
 • 256.   . annominatio, .
 • Nobilior ()  , 189 ., ; mobilior , .
 • (adversus et aversus)  .
 • 257.   , ., . , , , , ( ).
 • (, , ) , ( ), .
 • , 95 ., ; , .
 •   , , 97 . ; , , , , , .
 • 258. : . Agas asellum, si bovem agere non queas : , , : .   Agas asellum, cursu non docebitur  ,   : , , , .
 • 259. .
 • 260. 193   , . , : ( ) - . : , , : 酻, : - .
 •   . (, IV, 20).
 • 262.   , , .
 • , , 97 .
 • 263. , . . . , .
 •   , .
 • 264.    240.
 • 265.   .
 •   . . , .
 • ; -, , , - , .
 •   , .
 • 266.   , , .
 •   ( 101 .); , , .
 •   , .
 • 267.   , ( ), , 121 ., .
 • , 113 . (, , ) .
 • 268.   , , . 142 . : , ( ), . , : , , , ( , VI, 1, 10).   .
 • 269.    262.
 • 270.   , .
 •   . . .
 • ,   , .
 • 272.   , , , .
 • ( )  168 ., . . 26 .
 • 273. 212 . 209 .
 • 274. . , - , - , .
 • 276. , ,   . . ( 263) , .
 • 278.   . ,  332.
 • 280. . , 113.
 • 281. 120 . , .   . , , . .
 • 283. , . . .
 • (advocatus)  , , ( ) , , . , , 111 . .
 • 284.   .
 • (118 .) , .
 • 285. , (133); , , . , , , ; , , . ( , ,  ) , , , .
 • 286. ?  ,   . 204 ., ; , , , , .
 • 287.   . . .
 •   .
 • 288.    254.
 • 289. ,   .  228.
 • 290.   , .
 • 296.   tectissimum , .  294.
 • 299.   , , . , , , II, 2, , II, 104. ( , ) .
 • 301.   . .  283.
 • 303.   ,   .
 • 307.    179.
 • 313.   . , 207. ( , . I, 229), , 12 .
 • 321.    183.
 • 325. - , , , .
 • 326. , , , ( ) , ; , .
 •   , , 51: , , . , ; , . , , ,   .   .
 • 327. ,   , 128129.
 • 330.    297, 305.
 • 336. ,   , 녻 (, I, 4, 2: , ).
 • 338.   . , 192.
 • 341.    47.
 •     . .  283.
 • .  44 , 62.
 • , , (, 117), , , .
 • 349.   . . - , (, ) (, ).
 • 351. .  299.
 • 352.   . , - , , ; . : , , , ,   (. , XI, 2, 14, , ).
 • 354. , , ,   .   . , III, 17, 30.
 • 358.   ; , . : () , (, , mensis, , mensa) (, ); () (, ),   .
 • 359.   , .; , , , ,   (XI, 2, 2426).
 • 360. , I, 59,   , , , . , 301.
 • 362.   .  59.
 • 364. , subsicivis operis.
 • , ; .
 • 365.   I, 45.
 • 366. , .   elocutio eloquentia.
 • 367.   , .


 • [1] apud centum viros  . (. . ).
 • [2] , . 105 . . .,   106 . . . 105 . . . ; , 118 . . . (. . ).
 • 1364004257 1364004304 1364004305 1423777003 1423777004 1423777005