|  |VI

. . .: , 1976.
. [, ]: . . , . . . . : . . .

.135

I

(VI. 1. 1) , , . 1 . , , , , :   , ,   ,   ,   , , . (2) , , , , , :

, , , .

(3) , .

,  ,  , . , , [ ]2.

(4)  ,  ,  .

, , , ,  .  : , .

(5)  ?  .  , , ?

, ,  .  , , .

?  .

, ,  ,  , , .

(6) , -. , , , .136 , . , , , :

, , , , , . , , , . , .

(7) .

,  ,  , , . , , . , , ,   .

(8) :

, , , , , 3. , , , , .

(9) , , :

, , , , : , , , , . (10) , , , , . , , . , ,   , ,  ,  4.

(11) :

, , , . , , , , , . , .

(12) , :

, , , , , . , , , , , . , , , . (13) .137 ? , . , , , . (14) , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , . (15) , : , , , ?5 , , , , , . , : . , , , . (16) ; , , . , , , ́ . (17) , - , ; . , , , , , . (18) , , , , , , .

(19) , , , ; , , []6 , . (20) , , , :

, , 7 .

(21) , , , .138   . , . (22) , . , .

(23) , , , , , . , , , , , , . (24) , , , , , , , , , , .

(25) , . , , , . (26) , . , , , , . 8, , . , - . (27) , , - . , , 9, 10; , , , . (28) ,     , . , ; , , , ; , , . , . (29) , , , , .139 . , , . , . , , . (30) , ,   , , . , , , 11. , .

(31) . - , . , , , . : , , . (32) , , , . , .

(33) , , , , , , , , , . (34) , , , , , , , , . (35) , , ; , , , , ; , .

(36) , :

, , . . , 12, , ́ , , . , , . : .

(37) , , :

, , ,  , . , .140 , , -, , .

(38)  , ,  ,  .

, - , ,  .

(39)  ,  ,  , , , .

, ,  ,  , , .

(40)  ,  ,  , . , , , , , .

, ,  .  , , , , , .

(41)  ?  .

, , , 13,  .  14. , , , , , - . , , , ,   . , , .

(42)  ,  ,  , , . , , . , , , . , , . (43) . , , . , . , , , . , - , .

.141 (44) , , - , , .

(45) , :

, , . , , , , . , , . , , , . , , .

(46) , , . , , , , , . , , , . . (47) , , , . , , , . , :

, , ?

,  ,  , .

(48) . , :

, , , : , . , , .

(49)  ,  .  , , , .

(50) , . , , . (51) , 15. [ , ]16. , , .

.142 (52) , , , , . , 17. (53) , , , . . (54) , , , . 18, , , , , 19. (55) , , ,   , , 20.

II

(VI. 2. 1) 21, , , : , , ; 22 , - , . .

(2) , :

, , . , . , , . , , , . , 23, , . , , .

(3) , , , .143 .

(4) , , . , , , , , . (5) , . , , , , , . (6) - , , , , .

(7) , , , . ; , , , , . (8) 24 , ; .   . , , .

(9) , , . , , , , . (10) , 25, 26, , , , , , , , 27. , , , , , , , 28. , , 29. 30. (11) 31, 32, .144 , []33; . . , . , , [ ]34. (12) , . , , , .

(13) , , , , -, , , ,  . , - . , :

(14)  , , , , , . -, : , , , , , , , ,  . (15) , , ,  , ,  - , , , ? ,  ,  , , , , , . , , , , , ? (16) , , , , , , , : , . (17) , , , , , . , , , , , , , , , . (18) , . . , , , . .145 (19) , - , , ,  , ? - , , : , , , , , , . (20) , , ; , , , , . -, , ,   , , , , : , , .

(21) , :

, , , . , . ,  ,  , , ,  , , . , , , , , , , . (22) , , , 35, , , , 36, , , ,  , , , , , .

, .

(23)  , ,  ,  , , , . , , , . (24) , , , - , - , , .

, . :

(25) , , , , . . .146 , , , ,   , . (26) , , . , , , . , , , . (27) , , , - 37, : ; , . (28) , , , ; , , , ; , , , . , , . (29) , . . , , , :     38. , , , . (30) , ; . , , , ; , . , , . (31) , , ; 39 . , , , .   , 40. (32) , . , , , . . . , , 41. , , , . (33) . , , , , - . .147 , . . (34) , , -, . ,   . , 42. (35) , , . , - -, . , , , , , . (36) , , , , , . ,   ,   . , 43, , , - , , , . (37) , , , , , , , . , , , , 44.

(38) , - - 45. , - , , , , . , , . (39) - , , , , , , . . - , . (40) , . , . . (41) , , , .

.148

III

(VI. 3. 1) , , . , . , , - , , -. (2) , , . , . , , , . , - , , . (3) , , , - , . , , - . (4) , , , , . , . , .

(5) , , , . , , , , . , . , - . (6) 46 . , , , - . - , . (7) , , , , . , , . (8) , , , , , .149 . . (9) , , . , , , , , , - . (10) , :

?

47.

:

- ?

,  ,  , , .

,  ,  , ?

.

:

, , , .

(11)  , ,  ,  ?

,  .  .

?  .

:

- , , , , 48.

,  ,  , 49.

(12) , , , , . ,  ,  . , , ,  ; , , , , . (13) , 50, , , .

,  ,  , . , . , , . ; , . : - , , , 51.

.150 (14) , , .     , , . (15) , , , . , , , , :

, . . , , ; , . (16) , , . , , . , .

(17) , , , , .

, ,  ,  , . . , , , .

(18)  ,  ,  , ; .

,  ,  , .

, ,  ,  , , , .

,  ,  .

(19)  ,  ,  , , , 52. , , .

(20)  ?  .  : .

: . , , , , , , . - , .

?  .

.151  , ,  ,  .

,  ,  , , , .

(21) , . , , : , , . - , , . , , , , , . , , [ , , ,]  , 53, , . , . , 54 ( ).

(22) :

, , -, , ?

-,  ,  , , , ? ? (23) ,  ,  , , ; . , , , , . (24) , , ,   . , , , ? , , , , . , , , . (25) , . , , , 55. (26) , 56 . , 57, , , ,   . (27) , , , , , , .152 , , . , , , , , . (28) . , , , , , , . (29) , , , ; , . (30) , , , , . [ ]58, , , . , , , . (31) . , , . (32) , , , , . , . (33) , , , ; , . (34) , , , , . , ,   ,   .

(35) . , , :

, , .

(36) , , , :

, , , ?

, , , , , , , . (37) , , , .

.153

IV

(VI. 4. 1) , , , , . , ; , , ,  , 59. 60.

(2) , , . , 61, [, ]62 , , , , . , . (3) :

, , ?

, ,  ,  , , , .

, , , .

(4) , , , , , . (5) , , , , :

- , , , , . ? , , .

(6) , , , , , , , .   ,   ! (7) , , . , , , 63, , , . (8) , , , , .154 , , .

(9) . , , , , :

! , , , , !

, . (10) , , , , 64. , , .

, ,  .  , .

(11) , , . , , .

(12) , , , :

(13)  , ! , , . , , , ́ . (14) , , ; , ; ,   . , , , , , , , . (15) , , , , , , , ,   . (16) , , , , ,  ; . (17) ,   , ; , , , , . , - - , , , , .

.155 (18) , 65, , -, , 66, . , - , , , ? ; , , , . (19) , , -, ; . , - - , . , , , , , , . (20) , . , , , .


 • .301

  VI (. 135155)

 • 1   , , , : . , V. 5. 43.
 • 2 (ὑπὲρ τῆς διαλύσεως τοῦ στρατεύματος)  . ,
 • 3 .  , ; . , V. 4. 15 .
 • 4 .  (πανήγυρις), , , .
 • 5 ?  (II. 5. 19) .
 • 6 (ἑκάτερος αὐτῶν)  . .
 • .302
 • 7   , VII. 2. 2 4. 1. , (VI. 18) , 494 . . . .
 • 8   10000; . V. 4. 32 VII. 2. 7.
 • 9 ,   , .
 • 10  ()  , , (. Her. IV. 170 189; Soph. Electra. 702 ; Lucian. Demosth. encom. 23; Aelian. V. h. II. 27).
 • 11 , .  . (I. 8. 10) 401 . . .
 • 12 ,   , , .
 • 13,   , , ,   , . (IV, p. 439d) : : , , , , - , , , .
 • 14 .  (p. 203d) , .
 • 15 , .  , , , ́ (,  52),  . ; , , (. Diod. XVIII. 27. 5).
 • 16 (ἡ δὲ Πάνθεια ἡ γυνὴ αὐτοῦ περιβραχιόνια).  . . , VI. 4. 2.
 • 17 , .  ( , . . , )  , 1,79 . , 5,5 .
 • 18   . ., , 655 .
 • 19 .  . . 393 .
 • 20   , , .  , . . , , , (I. 6. 27 .).
 • 21   ; . III. 2. 27 .
 • .303
 • 22   . , . 4  . V.
 • 23 ,   ,  11.
 • 24     , ; . , VI. 1. 27 .
 • 25,   ,   , ,  (μαχαιροφόροι  Thuc. II. 96. 2; 98. 4; VII. 27. 1).
 • 26   (I. 77), , , , .
 • 27   , VII. I. 33, . :   (Anab. I. 8. 9).
 • 28       , , ;   , ( )  , , (. I. 5. 3 II. I. 5; I. 5. 2);     .
 • 29, .  (I. 26 .), .
 • 30 .  (I. 69 ., 77, 82 .).
 • 31 ( )  (); , .
 • 32.  , VII. 1. 45, . (VI . . .) : , , .
 • 33.  (Συρίας) . .  , , (4. 6). (Καστωλοῦ πεδίον) , (I. 1. 2 9. 7); , , , .
 • 34 (ὡς αὐτομόλους).  . .  , , ,  2.
 • 35 , ,   = ; (I. 193).
 • 36 , , ,   , (. ).
 • 37 -   (. 460370 . . .); . , II. 51.
 • 38   (. .304 Xen. Mem. IV. 3. 9). , I  II . . . (. Dio Chrys. III, p. 127 Reiske).
 • 39   , , . , , (. Mem. I. 3. 6; Hier. I. 22 .).
 • 40   , .  , , .   67 .
 • 41 , .  (8. 4)   , .
 • 42 .  , ,  37, , . . (11. 2) .
 • 43  .
 • 44 , .  ἐν τῷ τεταγμένῳ ἔσονται  .
 • 45- - .  ;     (. Thuc. VI. 31. 5; 44. 1; VII. 24. 1; Xen. Hell. I. 6. 37; Ages. I. 21).
 • 46  .
 • 47 .  . . 11  ( . . 14  . II).
 • 48 , .  ; . , VI. I. 31 .
 • 49 , !  : , , , , .
 • 50 ,   ; . ,  14.
 • 51 , .  .     . , IV. 2. 17 .
 • 52 .  , , ,   ( , , , ). , . , , 30 , 3 , . . 0,9 , :   7400 (40 185  ), = 7400 : 0,9 × 30 = 246660. , , VI. 2. 10, 120000.
 • 53 , , [ , , ,]  ,   . .305 . , Ἀράσπα Ἀρσάμα τὸ ἀριστερόν, σὺ δέ, ὦ Χρυσάντα ( VII. 1. 3).
 • 54 .  εἰς δύο, , . : , ,   . , , 12 , ,   30, 100   .
 • 55     (III. 1. 7).
 • 56,   .
 • 57 ,   ,  24.
 • 58 (καὶ ἐνεδρεύειν ἡμῖν ἐξουσία ἔσται) . .
 • 59 , , ,  , .  (παραμηρίδια), , , (. , VII. 1. 2 .); (παραπλευρίδια) , , , .
 • 60 .  (. Xen. Lac. pol. II. 3); , , (Xen. Anab. I. 2. 16). , (Plut. Artax. II. 9). , .
 • 61 ,   (. , V. 1. 3 VI. 3. 35). , : (Her. II. 182; III. 47), (Xen. Anab. IV. 7. 15), (Homer. Il. II. 529 830; Alcaeus . Athen. XIV, p. 627b = fr. 15 Bergk4).
 • 62 [, ]  χρυσοῦν (θώρακα), .
 • 63 ,   . .   .
 • 64 .  II . . . (V. 3. 10): (.  . .) , , , ( . . ).
 • 65   (ὠθισμός) : , , 371 . . ., (. Xen. Hell. VI. 4. 14; Plut. Quaest. conv. II. 5. 2, p. 639 f).
 • 66   , .
 • 1260010122 1260010204 1260010214 1348007000 1348008000 1348100001