|  |

. .
Δ. ὁρκίων σύγχυσις. Ἀγαμέμνονος ἐπιπώλησις.

. . , , 1949.
. . .
. . .
. : Homer. Ilias. T. II (IVVI) C. F. Ameis, C. Hentze. 6 Aufl. ed. C. Hentze. LeipzigBerlin, Teubner, 1908 ( IP , ).


́
.
́ .
, .
οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
νέκταρ ἐῳνοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσιν
δειδέχατ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες.
5
. , :
:
.
,
αὐτίκ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην
κερτομίοις ἐπέεσσι, παραβλήδην ἀγορεύων·
δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων,
Ἥρη τ Ἀργείη καὶ Ἀλαλκομενηὶς Ἀθήνη·
ἀλλ ἦ τοι ταὶ νόσφι καθήμεναι εἰσορόωσαι
10 .   :
, ;
: , .
- .
, :
τέρπεσθον· τῷ δ αὖτε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη
αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει,
καὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀιόμενον θανέεσθαι.
ἀλλ ἦ τοι νίκη μὲν ἀρηιφίλου Μενελάου·
ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα,
15 ,
?
,
,
.
ἤ ῥ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπιν αἰνὴν
ὄρσομεν, ἦ φιλότητα μετ ἀμφοτέροισι βάλωμεν.
εἰ δ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο,
ἦ τοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος,
αὖτις δ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο.
20 . , .
, .
, ;
.
, , :
ὧς ἔφαθ, αἱ δ ἐπέμυξαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη·
πλησίαι αἵ γ ἥσθην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην.
ἦ τοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν,
σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρειν·
Ἥρῃ δ οὐκ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα·
25 , , !

, ?
, .
; .
αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ ἀτέλεστον
ἱδρῶ θ, ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι
λαὸν ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν.
ἔρδ· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.
30 , :
! ,
, ,
, !
, ,
τὴν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·
δαιμονίη, τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, ὅ τ ἀσπερχὲς μενεαίνεις
Ἴλιον ἐξαλαπάξαι, ἐυκτίμενον πτολίεθρον;
εἰ δὲ σύ γ εἰσελθοῦσα πύλας καὶ τείχεα μακρὰ
35 ,
,  !
, . ,
́ .
, :
ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας
ἄλλους τε Τρῶας, τότε κεν χόλον ἐξακέσαιο.
ἔρξον, ὅπως ἐθέλεις· μὴ τοῦτό γε νεῖκος ὀπίσσω
σοὶ καὶ ἐμοὶ μέγ ἔρισμα μετ ἀμφοτέροισι γένηται.
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν·
40 - , 
, , , 
, ;
, .
, ,
ὁππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι
τὴν ἐθέλω, ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασιν,
μή τι διατρίβειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ ἐᾶσαι·
καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶκα ἑκὼν ἀέκοντί γε θυμῷ.
αἳ γὰρ ὑπ ἠελίῳ τε καὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι
45 ,
,
, .
,
, , .
ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων,
τάων μοι πέρι κῆρι τιέσκετο Ἴλιος ἱρὴ
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο·
οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης,
λοιβῆς τε κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς.
50 :
:
, , .
, - ;
, .
τὸν δ ἠμείβετ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
ἦ τοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες,
Ἄργος τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη·
τὰς διαπέρσαι, ὅτ ἄν τοι ἀπέχθωνται πέρι κῆρι·
τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω.
55
: .
, , .
, , ;
;
[εἴ περ γὰρ φθονέω τε καὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι,
οὐκ ἀνύω φθονέουσ, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐσσι.]
ἀλλὰ χρὴ καὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον·
καὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δέ μοι ἔνθεν, ὅθεν σοί,
καί με πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
60 : ,
; .

, ,
. ,
ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις
κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις.
ἀλλ ἦ τοι μὲν ταῦθ ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν,
σοὶ μὲν ἐγώ, σὺ δ ἐμοί· ἐπὶ δ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι
ἀθάνατοι· σὺ δὲ θᾶσσον Ἀθηναίῃ ἐπιτεῖλαι
65
,
.

:
ἐλθεῖν ἐς Τρώων καὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνήν,
πειρᾶν δ, ὥς κεν Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
ὧς ἔφατ, οὐδ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
αὐτίκ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
70
- ,
.
, , .
,
αἶψα μάλ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
πειρᾶν δ, ὥς κεν Τρῶες ὑπερκύδαντας Ἀχαιοὺς
ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι.
ὧς εἰπὼν ὤτρυνε πάρος μεμαυῖαν Ἀθήνην,
βῆ δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀίξασα.
75 ,
,
, .
-.
.
οἷον δ ἀστέρα ἧκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω,
ἢ ναύτῃσι τέρας ἠὲ στρατῷ εὐρέι λαῶν,
λαμπρόν· τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται·
τῷ ἐικυῖ ἤιξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς Ἀθήνη,
κὰδ δ ἔθορ ἐς μέσσον· θάμβος δ ἔχεν εἰσορόωντας
80 .
, :
, , !
, ,
-, !
Τρῶάς θ ἱπποδάμους καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
ἦ ῥ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ
ἔσσεται. ἢ φιλότητα μετ ἀμφοτέροισι τίθησιν
Ζεύς, ὅς τ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται;
85 , .
, ,
,
, , ,  .
.
ὧς ἄρα τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε.
ἡ δ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων κατεδύσεθ ὅμιλον,
Λαοδόκῳ Ἀντηνορίδῃ, κρατερῷ αἰχμητῇ,
Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη, εἴ που ἐφεύροι.
εὗρε Λυκάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
90 ,
.
, :
, , !
,
ἑστεῶτ· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ Αἰσήποιο ῥοάων.
ἀγχοῦ δ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, Λυκάονος υἱὲ δαΐφρον;
τλαίης κεν Μενελάῳ ἔπι προέμεν ταχὺν ἰόν·
95 ,
, .
,
, , ,
.
πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κῦδος ἄροιο,
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Ἀλεξάνδρῳ βασιλῆι.
τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα παρ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο,
αἴ κεν ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον Ἀτρέος υἱὸν
σῷ βέλεϊ δμηθέντα πυρῆς ἐπιβάντ ἀλεγεινῆς.
100 , ,
, ,
,
, !
,
ἀλλ ἄγ ὀίστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο,
εὔχεο δ Ἀπόλλωνι λυκηγενέι κλυτοτόξῳ
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
ὧς φάτ Ἀθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν·
105
; ,
Δ,
;
.
αὐτίκ ἐσύλα τόξον ἐύξοον ἰξάλου αἰγὸς
ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας
πέτρης ἐκβαίνοντα, δεδεγμένος ἐν προδοκῇσιν,
βεβλήκει πρὸς στῆθος, ὁ δ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ.
τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκειν·
110 , ,
.
, ,
,
καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
πᾶν δ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος, ποτὶ γαίῃ
ἀγκλίνας· πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι,
μὴ πρὶν ἀναΐξειαν ἀρήιοι υἷες Ἀχαιῶν,
115 , .
,
, , ,  ;
,
, ,
πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον ἀρήιον Ἀτρέος υἱόν.
αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ ἕλετ ἰὸν
ἀβλῆτα πτερόεντα, μελαινέων ἕρμ ὀδυνάων·
αἶψα δ ἐπὶ νευρῇ κατεκόσμεε πικρὸν ὀιστόν,
εὔχετο δ Ἀπόλλωνι λυκηγενέι κλυτοτόξῳ
120 ,
;
,
  .
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην
οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης.
ἕλκε δ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νεῦρα βόεια·
νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν,
125 , , ,
, , .
, , ,
  , .
, ,
λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ ἴαχεν, ἆλτο δ ὀιστὸς
ὀξυβελὴς καθ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων.
οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, θεοὶ μάκαρες λελάθοντο
ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη,
ἥ τοι πρόσθεν στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν.
130 ́,
.
́, , ,
, .
, , ,
ἡ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροός, ὡς ὅτε μήτηρ
παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὅθ ἡδέι λέξεται ὕπνῳ·
αὐτὴ δ αὖτ ἴθυνεν, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ.
ἐν δ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πικρὸς ὀιστός·
135 ,
, ,
,  , ,
;
, .
διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο
καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο
μίτρης θ, ἣν ἐφόρειν ἔρυμα χροός, ἕρκος ἀκόντων,
ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο· διαπρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.
ἀκρότατον δ ἄρ ὀιστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός·
140 ́ .


;
; ,
αὐτίκα δ ἔρρεεν αἷμα κελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς.
ὡς δ ὅτε τίς τ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ
Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήιον ἔμμεναι ἵππων·
κεῖται δ ἐν θαλάμῳ· πολέες τέ μιν ἠρήσαντο
ἱππῆες φορέειν, βασιλῆι δὲ κεῖται ἄγαλμα,
145 ,   .
, ,
.
,
, .
ἀμφότερον, κόσμος θ ἵππῳ ἐλατῆρί τε κῦδος·
τοῖοί τοι, Μενέλαε, μιάνθην αἵματι μηροὶ
εὐφυέες κνῆμαί τε ἰδὲ σφυρὰ κάλ ὑπένερθεν.
ῥίγησεν δ ἄρ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς·
150 .
,
.
,
, :
ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηίφιλος Μενέλαος.
ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας,
ἄψορρόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη.
τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμέμνων,
χειρὸς ἔχων Μενέλαον· ἐπεστενάχοντο δ ἑταῖροι·
155 , ,
!
. !
,
, .
φίλε κασίγνητε, θάνατόν νύ τοι ὅρκι ἔταμνον
οἶον προστήσας πρὸ Ἀχαιῶν Τρωσὶ μάχεσθαι·
ὧς σ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ ὅρκια πιστὰ πάτησαν.
οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρκιον αἷμά τε ἀρνῶν
σπονδαί τ ἄκρητοι καὶ δεξιαί, ᾗς ἐπέπιθμεν.
160 ́ ,
; , 
, , !
,  :
,  .
εἴ περ γάρ τε καὶ αὐτίκ Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν,
ἐκ δὲ καὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν,
σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν.
εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν·
ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ ἄν ποτ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ
165 .
, , ,

. !
, ,
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο,
Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων,
αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν
τῆσδ ἀπάτης κοτέων. τὰ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα·
ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε,
170 , !
;
.
,
.
αἴ κε θάνῃς καὶ πότμον ἀναπλήσῃς βιότοιο.
καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην·
αὐτίκα γὰρ μνήσονται Ἀχαιοὶ πατρίδος αἴης·
κὰδ δέ κεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν
Ἀργείην Ἑλένην· σέο δ ὀστέα πύσει ἄρουρα
175 . .

- :
!
κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ.
καί κέ τις ὧδ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων
τύμβῳ ἐπιθρώσκων Μενελάου κυδαλίμοιο·
αἴθ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει Ἀγαμέμνων,
ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ Ἀχαιῶν
180 ,
, .
,   , , !
, :
, !
καὶ δὴ ἔβη οἰκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
σὺν κεινῇσιν νηυσί, λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον.
ὧς ποτέ τις ἐρέει· τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών.
τὸν δ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος·
θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν.
185 ;
,
.
:
, , !
οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν
εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ἠδ ὑπένερθεν
ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·
αἲ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε·
190 , ,
, .
:
, , , , 
,   ,
ἕλκος δ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται ἠδ ἐπιθήσει
φάρμαχ, ἅ κεν παύσῃσι μελαινάων ὀδυνάων.
ἦ καὶ Ταλθύβιον θεῖον κήρυκα προσηύδα·
Ταλθύβι, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον,
φῶτ Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος,
195 , .
-
.
. .
,
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον Ἀτρέος υἱόν,
ὅν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐὺ εἰδὼς
Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
ὧς ἔφατ, οὐδ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας,
βῆ δ ἰέναι κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
200 .
,
.
, :
, ! ,
παπταίνων ἥρωα Μαχάονα. τὸν δὲ νόησεν
ἑστεῶτ· ἀμφὶ δέ μιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων
λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο.
ἀγχοῦ δ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὄρσ, Ἀσκληπιάδη, καλέει κρείων Ἀγαμέμνων,
205 , ;
-
.
.
.
ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον ἀρήιον Ἀτρέος υἱόν,
ὅν τις ὀιστεύσας ἔβαλεν τόξων ἐὺ εἰδὼς
Τρώων ἢ Λυκίων, τῷ μὲν κλέος, ἄμμι δὲ πένθος.
ὧς φάτο, τῷ δ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν·
βὰν δ ἰέναι καθ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
210 , , , .
.
, ,
;
.
ἀλλ ὅτε δή ῥ ἵκανον, ὅθι ξανθὸς Μενέλαος
βλήμενος ἦν, περὶ δ αὐτὸν ἀγηγέραθ, ὅσσοι ἄριστοι,
κυκλόσ, ὁ δ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς,
αὐτίκα δ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλκεν ὀιστόν·
τοῦ δ ἐξελκομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγκοι.
215 ,  
,  .
, ,
,
.
λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον ἠδ ὑπένερθεν
ζῶμά τε καὶ μίτρην, τὴν χαλκῆες κάμον ἄνδρες.
αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅθ ἔμπεσε πικρὸς ὀιστός,
αἷμ ἐκμυζήσας ἐπ ἄρ ἤπια φάρμακα εἰδὼς
πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων.
220 .
.
, .
, ,
, , .
ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον,
τόφρα δ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων·
οἱ δ αὖτις κατὰ τεύχε ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης.
ἔνθ οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμνονα δῖον
οὐδὲ καταπτώσσοντ οὐδ οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι,
225 ́ .
́ , .
, ,
, , .
,
ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς κυδιάνειραν.
ἵππους μὲν γὰρ ἔασε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ·
καὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ ἔχε φυσιόωντας
Εὐρυμέδων υἱὸς Πτολεμαίου Πειραΐδαο,
τῷ μάλα πόλλ ἐπέτελλε παρισχέμεν, ὁππότε κέν μιν
230 , , .
.
, , 
:
, !
γυῖα λάβῃ κάματος πολέας διὰ κοιρανέοντα·
αὐτὰρ ὁ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν.
καί ῥ οὓς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων,
τοὺς μάλα θαρσύνεσκε παριστάμενος ἐπέεσσιν·
Ἀργεῖοι, μή πώ τι μεθίετε θούριδος ἀλκῆς·
235 , , .
, , 
,

, .
οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ ἀρωγός,
ἀλλ οἵ περ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο,
τῶν ἦ τοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται,
ἡμεῖς αὖτ ἀλόχους τε φίλας καὶ νήπια τέκνα
ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν.
240 , ,
, :
, ! , , ?
, , , ?
, , ,
οὕς τινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο,
τοὺς μάλα νεικείεσκε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν·
Ἀργεῖοι ἰόμωροι, ἐλέγχεα, οὔ νυ σέβεσθε;
τίφθ οὕτως ἕστητε τεθηπότες ἠύτε νεβροί,
αἵ τ ἐπεὶ οὖν ἔκαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι,
245 , .
, , !
, ,
,
, ?
ἑστᾶσ, οὐδ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλκή·
ὧς ὑμεῖς ἕστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε.
ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔνθα τε νῆες
εἰρύατ εὔπρυμνοι πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης,
ὄφρα ἴδητ, αἴ κ ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;
250 , , .
́ , ,
.
, .
, , .
ὧς ὅ γε κοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν.
ἦλθε δ ἐπὶ Κρήτεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
οἱ δ ἀμφ Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο·
Ἰδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συῒ εἴκελος ἀλκήν,
Μηριόνης δ ἄρα οἱ πυμάτας ὤτρυνε φάλαγγας.
255 , , .
́ :
,
,  ,
,
τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
αὐτίκα δ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν·
Ἰδομενεῦ, πέρι μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων
ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ
ἠδ ἐν δαίθ, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον
260 ́ .
, ́-
, , ,
,  , .
! , .
Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἐνὶ κρητῆρι κέρωνται·
εἴ περ γάρ τ ἄλλοι γε κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ
δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ
ἕστηχ, ὥς περ ἐμοί, πιέειν, ὅτε θυμὸς ἀνώγῃ·
ἀλλ ὄρσευ πολεμόνδ, οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι.
265 , ́ , , :
,
, - .
-
. !
τὸν δ αὖτ Ἰδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα·
Ἀτρεΐδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος
ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην καὶ κατένευσα·
ἀλλ ἄλλους ὄτρυνε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς,
ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ, ἐπεὶ σύν γ ὅρκι ἔχευαν
270 :
.
, .
, .
, .
Τρῶες· τοῖσιν δ αὖ θάνατος καὶ κήδε ὀπίσσω
ἔσσετ, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια δηλήσαντο.
ὧς ἔφατ, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.
ἦλθε δ ἐπ Αἰάντεσσι κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν·
τὼ δὲ κορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν.
275 ,
, ;
, , ,
;
.
ὡς δ ὅτ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ
ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς·
τῷ δέ τ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠύτε πίσσα
φαίνετ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν·
ῥίγησέν τε ἰδὼν ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα·
280 ,
, , , 
, .
, .
:
τοῖαι ἅμ Αἰάντεσσι διοτρεφέων αἰζηῶν
δήιον ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο φάλαγγες
κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι.
καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
285 ́ , !
, .
.
, , , , 
,
Αἴαντ, Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων,
σφῶι μὲν οὐ γὰρ ἔοικ ὀτρυνέμεν, οὔ τι κελεύω·
αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι.
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,
τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο·
290 ,
!
, .
, .
.
τῷ κε τάχ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος
χερσὶν ὑφ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε.
ὧς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ ἄλλους·
ἔνθ ὅ γε Νέστορ ἔτετμε, λιγὺν Πυλίων ἀγορητήν,
οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
295 , ,
, .
,
,  , ,
, ,
ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε Χρομίον τε
Αἵμονά τε κρείοντα Βίαντά τε ποιμένα λαῶν.
ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν,
πεζοὺς δ ἐξόπιθεν στῆσεν πολέας τε καὶ ἐσθλούς,
ἕρκος ἔμεν πολέμοιο· κακοὺς δ ἐς μέσσον ἔλασσεν,
300 , , .
,
́ :
, ,
,
ὄφρα καὶ οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζοι.
ἱππεῦσιν μὲν πρῶτ ἐπετέλλετο· τοὺς γὰρ ἀνώγειν
σφοὺς ἵππους ἐχέμεν μηδὲ κλονέεσθαι ὁμίλῳ·
μηδέ τις ἱπποσύνῃ τε καὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς
οἶος πρόσθ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσθαι,
305 ! .
,
: .
,
.
μηδ ἀναχωρείτω· ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε.
ὃς δέ κ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ ἅρμαθ ἵκηται,
ἔγχει ὀρεξάσθω, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερον οὕτως.
ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε ἐπόρθεον,
τόνδε νόον καὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες.
310 , ́ .
, ,
:
, , ,
!
ὧς ὁ γέρων ὤτρυνε πάλαι πολέμων ἐὺ εἰδώς.
καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὦ γέρον, εἴθ, ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν,
ὧς τοι γούναθ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη.
315 . ,
́ ́, !
, , , :
, , ,
, .
ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίιον· ὡς ὄφελέν τις
ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι.
τὸν δ ἠμείβετ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
Ἀτρεΐδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτὸς
ὧς ἔμεν, ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
320 , , ;
, .
,
: , .
, ,
ἀλλ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν·
εἰ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει.
ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέσσομαι ἠδὲ κελεύσω
βουλῇ καὶ μύθοισι· τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων.
αἰχμὰς δ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵ περ ἐμεῖο
325 , , .
, .
, .
, .
, , ;
ὁπλότεροι γεγάασι πεποίθασίν τε βίηφιν.
ὧς ἔφατ, Ἀτρεΐδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ.
εὗρ υἱὸν Πετεῶο Μενεσθῆα πλήξιππον
ἑστεῶτ· ἀμφὶ δ Ἀθηναῖοι, μήστωρες ἀυτῆς·
αὐτὰρ ὁ πλησίον ἑστήκει πολύμητις Ὀδυσσεύς,
330 , ,
. :

. , 
, , ,
πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐκ ἀλαπαδναὶ
ἕστασαν· οὐ γάρ πώ σφιν ἀκούετο λαὸς ἀυτῆς,
ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες
Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν, οἱ δὲ μένοντες
ἕστασαν, ὁππότε πύργος Ἀχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν
335 , .
, ,
:
, ,
, , !
Τρώων ὁρμήσειε καὶ ἄρξειαν πολέμοιο.
τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
ὦ υἱὲ Πετεῶο διοτρεφέος βασιλῆος
καὶ σὺ κακοῖσι δόλοισι κεκασμένε, κερδαλεόφρον,
340 , , ?
,
, .
,
, , .
τίπτε καταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ ἄλλους;
σφῶιν μέν τ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας
ἑστάμεν ἠδὲ μάχης καυστείρης ἀντιβολῆσαι·
πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο,
ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν Ἀχαιοί.
345 ,
, , ?
,
!
, :
ἔνθα φίλ ὀπταλέα κρέα ἔδμεναι ἠδὲ κύπελλα
οἴνου πινέμεναι μελιηδέος, ὄφρ ἐθέλητον·
νῦν δὲ φίλως χ ὁρόῳτε, καὶ εἰ δέκα πύργοι Ἀχαιῶν
ὑμείων προπάροιθε μαχοίατο νηλέι χαλκῷ.
τὸν δ ἄρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·
350 !
, , ?

, ,
Ἀτρεΐδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.
πῶς δὴ φῂς πολέμοιο μεθιέμεν; ὁππότ Ἀχαιοὶ
Τρωσὶν ἐφ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα,
ὄψεαι, ἢν ἐθέλῃσθα καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ,
Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα
355 . !
, ,
:
, !
, .
Τρώων ἱπποδάμων· σὺ δὲ ταῦτ ἀνεμώλια βάζεις.
τὸν δ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων,
ὡς γνῶ χωομένοιο· πάλιν δ ὅ γε λάζετο μῦθον·
Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ,
οὔτε σε νεικείω περιώσιον οὔτε κελεύω·
360 ,
, .
! , 
. !
, , .
οἶδα γάρ, ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν
ἤπια δήνεα οἶδε· τὰ γὰρ φρονέεις, ἅ τ ἐγώ περ.
ἀλλ ἴθι, ταῦτα δ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ, εἴ τι κακὸν νῦν
εἴρηται, τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν.
ὧς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ ἄλλους.
365 , .
, .
, .
,
:
εὗρε δὲ Τυδέος υἱὸν ὑπέρθυμον Διομήδεα
ἑστεῶτ ἔν θ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
πὰρ δέ οἱ ἑστήκει Σθένελος Καπανήιος υἱός.
καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
370 , ́ !
, ?
;
.
, ; ,
ὤ μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο,
τί πτώσσεις, τί δ ὀπιπεύεις πολέμοιο γεφύρας;
οὐ μὲν Τυδέι γ ὧδε φίλον πτωσκαζέμεν ἦεν,
ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηίοισι μάχεσθαι.
ὧς φάσαν, οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον· οὐ γὰρ ἐγώ γε
375 ; , , .
,  , , 
, :
.
.
ἤντησ οὐδὲ ἴδον· πέρι δ ἄλλων φασὶ γενέσθαι.
ἦ τοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυκήνας
ξεῖνος ἅμ ἀντιθέῳ Πολυνείκεϊ, λαὸν ἀγείρων.
οἵ ῥα τότ ἐστρατόωνθ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήβης
καί ῥα μάλα λίσσοντο δόμεν κλειτοὺς ἐπικούρους·
380 , ;
.


;
οἱ δ ἔθελον δόμεναι καὶ ἐπῄνεον, ὡς ἐκέλευον,
ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων.
οἱ δ ἐπεὶ οὖν ᾤχοντο ἰδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο,
Ἀσωπὸν δ ἵκοντο βαθύσχοινον λεχεποίην,
ἔνθ αὖτ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν Ἀχαιοί.
385 . ,
, .
, ,
, .
αὐτὰρ ὁ βῆ, πολέας δὲ κιχήσατο Καδμεΐωνας
δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης Ἐτεοκληείης.
ἔνθ οὐδὲ ξεῖνός περ ἐὼν ἱππηλάτα Τυδεὺς
τάρβει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν,
ἀλλ ὅ γ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ ἐνίκα
390 . .
́ ;
;
,
,  , ,
ῥηιδίως· τοίη οἱ ἐπίρροθος ἦεν Ἀθήνη.
οἱ δὲ χολωσάμενοι Καδμεῖοι, κέντορες ἵππων,
ἂψ ἀναερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες,
κούρους πεντήκοντα· δύω δ ἡγήτορες ἦσαν,
Μαίων Αἱμονίδης ἐπιείκελος ἀθανάτοισιν
395 , , .
;
, :
, .
!
υἱός τ Αὐτοφόνοιο μενεπτόλεμος Πολυφόντης.
Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν·
πάντας ἔπεφν, ἕνα δ οἶον ἵει οἰκόνδε νέεσθαι·
Μαίον ἄρα προέηκε θεῶν τεράεσσι πιθήσας.
τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος· ἀλλὰ τὸν υἱὸν
400 , , !
; ;
;
:
, , ! !
γείνατο εἷο χέρεια μάχῃ, ἀγορῇ δέ τ ἀμείνων.
ὧς φάτο, τὸν δ οὔ τι προσέφη κρατερὸς Διομήδης,
αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο.
τὸν δ υἱὸς Καπανῆος ἀμείψατο κυδαλίμοιο·
Ἀτρεΐδη, μὴ ψεύδε, ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν.
405 , .
,
,
.
.
ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ ἀμείνονες εὐχόμεθ εἶναι·
ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο,
παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ ὑπὸ τεῖχος ἄρειον,
πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ·
κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο.
410 , , !
, :
, - , !
, , ,
:
τῷ μή μοι πατέρας ποθ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ.
τὸν δ ἄρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ ἐπιπείθεο μύθῳ.
οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ Ἀγαμέμνονι ποιμένι λαῶν
ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς·
415 ,
;
, .
, !
́ .
τούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ ἕψεται, εἴ κεν Ἀχαιοὶ
Τρῶας δῃώσωσιν ἕλωσί τε Ἴλιον ἱρήν,
τούτῳ δ αὖ μέγα πένθος Ἀχαιῶν δῃωθέντων.
ἀλλ ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς.
ἦ ῥα καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε·
420 ́ ́ ,
, , .
,
, ;
, ,
δεινὸν δ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
ὀρνυμένου· ὑπό κεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν.
ὡς δ ὅτ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέι κῦμα θαλάσσης
ὄρνυτ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο κινήσαντος·
πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
425 , ,


. ,
  . ,
χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δέ τ ἄκρας
κυρτὸν ἰὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ ἁλὸς ἄχνην·
ὧς τότ ἐπασσύτεραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες
νωλεμέως πολεμόνδε. κέλευε δὲ οἷσιν ἕκαστος
ἡγεμόνων· οἱ δ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν, οὐδέ κε φαίης
430 , .
, ;
, .
, ,
, ́
τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ ἐν στήθεσιν αὐδήν,
σιγῇ, δειδιότες σημάντορας· ἀμφὶ δὲ πᾶσιν
τεύχεα ποικίλ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο.
Τρῶες δ, ὥς τ ὄιες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ
μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκὸν
435 , , 
.
, :
.
,   -,
ἀζηχὲς μεμακυῖαι, ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν,
ὧς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρειν·
οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ ἴα γῆρυς,
ἀλλὰ γλῶσσ ἐμέμικτο, πολύκλητοι δ ἔσαν ἄνδρες.
ὦρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις Ἀθήνη,
440 -,
.
,
, , .
,
Δειμός τ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα,
Ἄρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε,
ἥ τ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα
οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει.
ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίιον ἔμβαλε μέσσῳ
445 , .
.
, ,
.
. .
ἐρχομένη καθ ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν.
οἱ δ ὅτε δή ῥ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο,
σύν ῥ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ ἔγχεα καὶ μένε ἀνδρῶν
χαλκεοθωρήκων, ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἔπληντ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ ὀρυμαγδὸς ὀρώρειν.
450
, . .
, ,
,
;
ἔνθα δ ἅμ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ αἵματι γαῖα.
ὡς δ ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ κατ ὄρεσφι ῥέοντες
ἐς μισγάγκειαν ξυμβάλλετον ὄβριμον ὕδωρ
κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης·
455 븭 , 
, .
,
, , , .
.
τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν·
ὧς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε πόνος τε.
πρῶτος δ Ἀντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν
ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Θαλυσιάδην Ἐχέπωλον·
τόν ῥ ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης,
460 , ́
. .
.
,
, .
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ ἄρ ὀστέον εἴσω
αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
ἤριπε δ, ὡς ὅτε πύργος, ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ.
τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβε κρείων Ἐλεφήνωρ
Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων,
465 - ,
. .
, ,
, ,
.
ἕλκε δ ὑπὲκ βελέων λελιημένος, ὄφρα τάχιστα
τεύχεα συλήσειε· μίνυνθα δέ οἱ γένεθ ὁρμή·
νεκρὸν γὰρ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος Ἀγήνωρ
πλευρά, τά οἱ κύψαντι παρ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη,
οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα.
470 ,
. ,
́ ; .
, ,
.
ὧς τὸν μὲν λίπε θυμός, ἐπ αὐτῷ δ ἔργον ἐτύχθη
ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν· οἱ δὲ λύκοι ὣς
ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ ἄνδρ ἐδνοπάλιζεν.
ἔνθ ἔβαλ Ἀνθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας,
ἠίθεον θαλερὸν Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ
475 , , ,
.
́ .
;
.
Ἴδηθεν κατιοῦσα παρ ὄχθῃσιν Σιμόεντος
γείνατ, ἐπεί ῥα τοκεῦσιν ἅμ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι·
τούνεκά μιν κάλεον Σιμοείσιον· οὐδὲ τοκεῦσιν
θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν
ἔπλεθ ὑπ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι.
480 , ,
; Δ
. ́ , ,
, ,
, .
πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν
δεξιόν, ἀντικρὺς δὲ δι ὤμου χάλκεον ἔγχος
ἦλθεν· ὁ δ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν αἴγειρος ὥς,
ἥ ῥά τ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο πεφύκῃ
λείη, ἀτάρ τέ οἱ ὄζοι ἐπ ἀκροτάτῃ πεφύασιν·
485 ,
;
.
, ,
.
τὴν μέν θ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ
ἐξέταμ, ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέι δίφρῳ·
ἡ μέν τ ἀζομένη κεῖται ποταμοῖο παρ ὄχθας.
τοῖον ἄρ Ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐξενάριξεν
Αἴας διογενής. τοῦ δ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ
490 , ,
. ,
, .
, .
, .
Πριαμίδης καθ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀξέι δουρί·
τοῦ μὲν ἅμαρθ, ὁ δὲ Λεῦκον Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον
βεβλήκει βουβῶνα νέκυν ἑτέρωσ ἐρύοντα·
ἤριπε δ ἀμφ αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
τοῦ δ Ὀδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη,
495 , ,
, ,
.
. :
, ,
βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ,
στῆ δὲ μάλ ἐγγὺς ἰὼν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ
ἀμφὶ ἓ παπτήνας· ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο
ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος. ὁ δ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν,
ἀλλ υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε Δημοκόωντα,
500 .
, ,
,
, .
́ , .
ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ ἵππων ὠκειάων·
τόν ῥ Ὀδυσεὺς ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε δουρὶ
κόρσην· ἡ δ ἑτέροιο διὰ κροτάφοιο πέρησεν
αἰχμὴ χαλκείη· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν,
δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ αὐτῷ.
505 .
,
. ,
. :
! , !
χώρησαν δ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος Ἕκτωρ·
Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς,
ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω. νεμέσησε δ Ἀπόλλων
Περγάμου ἐκκατιδών, Τρώεσσι δὲ κέκλετ ἀύσας·
ὄρνυσθ, ἱππόδαμοι Τρῶες, μηδ εἴκετε χάρμης
510 ! , !
  !
:
.
.
Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος
χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν.
οὐ μὰν οὐδ Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάις ἠυκόμοιο
μάρναται, ἀλλ ἐπὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει.
ὧς φάτ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός· αὐτὰρ Ἀχαιοὺς
515 , ,
, .
.

;
ὦρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη τριτογένεια,
ἐρχομένη καθ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο.
ἔνθ Ἀμαρυγκεΐδην Διώρεα μοῖρα πέδησεν·
χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀκριόεντι
κνήμην δεξιτερήν· βάλε δὲ Θρῃκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν,
520 , , .
,
. .
,
. ́ , , 
Πείροος Ἰμβρασίδης, ὃς ἄρ Αἰνόθεν εἰληλούθειν·
ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς
ἄχρις ἀπηλοίησεν· ὁ δ ὕπτιος ἐν κονίῃσιν
κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας,
θυμὸν ἀποπνείων. ὁ δ ἐπέδραμεν, ὅς ῥ ἔβαλέν περ,
525 , .
, .
, ,
. .
Πείροος, οὖτα δὲ δουρὶ παρ ὀμφαλόν· ἐκ δ ἄρα πᾶσαι
χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν.
τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἐπεσσύμενος βάλε δουρὶ
στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ ἐν πνεύμονι χαλκός.
ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ ὄβριμον ἔγχος
530 , , ,
.
:
, ;
, , , 
ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξύ·
τῷ ὅ γε γαστέρα τύψε μέσην, ἐκ δ αἴνυτο θυμόν.
τεύχεα δ οὐκ ἀπέδυσε· περίστησαν γὰρ ἑταῖροι
Θρήικες ἀκρόκομοι δολίχ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες,
οἵ ἑ μέγαν περ ἐόντα καὶ ἴφθιμον καὶ ἀγαυὸν
535 . .

  , .
.
,
ὦσαν ἀπὸ σφείων· ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη.
ὧς τώ γ ἐν κονίῃσι παρ ἀλλήλοισι τετάσθην,
ἦ τοι ὁ μὲν Θρῃκῶν, ὁ δ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων
ἡγεμόνες· πολλοὶ δὲ περικτείνοντο καὶ ἄλλοι.
ἔνθα κεν οὐκέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθών,
540 , , ,
,
.
,
.
ὅς τις ἔτ ἄβλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέι χαλκῷ
δινεύοι κατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη
χειρὸς ἑλοῦσα, ἀτὰρ βελέων ἀπερύκοι ἐρωήν·
πολλοὶ γὰρ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἤματι κείνῳ
πρηνέες ἐν κονίῃσι παρ ἀλλήλοισι τέταντο.


  • . 8.   ; .
  • . 219.   , , , ; , , .
  • . 406.   , . . ( ) , , , . . , , , . . ( ) ,  , , , . .
  • . 515.   , .


  • . 107. : .
  • . 481. : .
  • 1327009044 1327008031 1327007032 1344010030 1344010031 1344030001