|  |

. . .
Γ. Ὅρκοι. Τειχοσκοπία. Πάριδος καὶ Μενελάου μονομαχία.

. . , , 1949.
. . .
. . .
. : Homer. Ilias. T. I (IIII) C. F. Ameis, C. Hentze. 7 Aufl. ed. P. Cauer. LeipzigBerlin, Teubner, 1913 ( IP , ).


, ,
, :
,
;
αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι,
Τρῶες μὲν κλαγγῇ τ ἐνοπῇ τ ἴσαν ὄρνιθες ὥς·
ἠύτε περ κλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρό,
αἵ τ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμβρον,
5 ,
;
.
, , ,
.
κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἐπ Ὠκεανοῖο ῥοάων,
ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι·
ἠέριαι δ ἄρα ταί γε κακὴν ἔριδα προφέρονται.
οἳ δ ἄρ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοί,
ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν.
10 , ,
, ;
, ;
,
. .
ἠύτ ὄρεος κορυφῇσι νότος κατέχευεν ὀμίχλην
ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω,
τόσσον τίς τ ἔπι λεύσσει ὅσον τ ἔπι λᾶαν ἵησιν·
ὣς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὤρνυτ ἀελλὴς
ἐρχομένων· μάλα δ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο.
15 , , , ,


. ,
,
οἳ δ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
παρδαλέην ὤμοισιν ἔχων καὶ καμπύλα τόξα
καὶ ξίφος, αὐτὰρ δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
πάλλων Ἀργεΐων προκαλίζετο πάντας ἀρίστους
20 .
,
,
, ,
;
ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι.
τὸν δ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηίφιλος Μενέλαος
ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου μακρὰ βιβάντα 
ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας,
εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα,
25 , ,
.
,
. ,
.
πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν
σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ αἰζηοί 
ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδῆ
ὀφθαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τείσεσθαι ἀλείτην.
αὐτίκα δ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε.
30 ,
.
, ,
, ,
τὸν δ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ἦτορ·
ἂψ δ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ ἀλεείνων.
ὡς δ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη
οὔρεος ἐν βήσσῃς ὕπο τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα,
35 ;
,
, .
, , :
-, , , !
ἂψ δ ἀνεχώρησεν ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,
ὣς αὖτις καθ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων
δείσας Ἀτρέος υἱὸν Ἀλέξανδρος θεοειδής.
τὸν δ Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν·
Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά,
40 !
, ,
!
?
, ,
αἴθ ὄφελες ἄγονός τ ἔμεναι ἄγαμός τ ἀπολέσθαι.
καί κε τὸ βουλοίμην  καί κεν πολὺ κέρδιον ἦεν 
ἢ οὕτω λώβην τ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων.
ἦ που καγχαλάουσι κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ,
φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν
45 ,   !
-, , , ,
,

,  ,
εἶδος ἔπ· ἀλλ οὐκ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλκή.
ἦ τοιόσδε ἐὼν ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν
πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας,
μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι γυναῖκ εὐειδέ ἀνῆγες
ἐξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδρῶν αἰχμητάων;
50 , ,
, !
, ?
, !
,
πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληί τε παντί τε δήμῳ,
δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ!
οὐκ ἂν δὴ μείνειας ἀρηίφιλον Μενέλαον·
γνοίης χ, οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράκοιτιν.
οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις τά τε δῶρ Ἀφροδίτης
55 , !
.
, .
:
, , .
ἥ τε κόμη τό τε εἶδος, ὅτ ἐν κονίῃσι μιγείης.
ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες· ἦ τέ κεν ἤδη
λάινον ἕσσο χιτῶνα κακῶν ἕνεχ, ὅσσα ἔοργας.
τὸν δ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής·
Ἕκτορ, ἐπεί με κατ αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ ὑπὲρ αἶσαν,
60 , , .
, ,
.
.
.
αἰεί τοι κραδίη πέλεκυς ὥς ἐστιν ἀτειρής,
ὅς τ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ ἀνέρος, ὅς ῥά τε τέχνῃ
νήιον ἐκτάμνῃσιν, ὀφέλλει δ ἀνδρὸς ἐρωήν·
ὣς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρβητος νόος ἐστίν. 
μή μοι δῶρ ἐρατὰ πρόφερε χρυσῆς Ἀφροδίτης·
65 :
́ ; .
, , , ,
,  ;
, ,
οὔ τοι ἀπόβλητ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα,
ὅσσα κεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑκὼν δ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο.
νῦν αὖτ, εἴ μ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι,
ἄλλους μὲν κάθισον Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιούς,
αὐτὰρ ἔμ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον
70 .
,
.
, ,
;
συμβάλετ ἀμφ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι.
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
κτήμαθ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ ἀγέσθω·
οἱ δ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ναίοιτε Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νεέσθων
75 .
. .
,
. , , .
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιίδα καλλιγύναικα.
ὣς ἔφαθ· Ἕκτωρ δ αὖτ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας
καί ῥ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας
μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ ἱδρύνθησαν ἅπαντες.
τῷ δ ἐπετοξάζοντο κάρη κομάοντες Ἀχαιοὶ
80 , .
:
, , ! , !
- .
. .
ἰοῖσίν τε τιτυσκόμενοι λάεσσί τ ἔβαλλον.
αὐτὰρ ὃ μακρὸν ἄυσεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
ἴσχεσθ, Ἀργέιοι, μὴ βάλλετε, κοῦροι Ἀχαιῶν·
στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν κορυθαίολος Ἕκτωρ.
ὣς ἔφαθ· οἳ δ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τε γένοντο
85 . , :
, ,
, :

;
ἐσσυμένως. Ἕκτωρ δὲ μετ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν·
κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί,
μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν.
ἄλλους μὲν κέλεται Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς
τεύχεα κάλ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρη,
90 , ,
.
,
.
.
αὐτὸν δ ἐν μέσσῳ καὶ ἀρηίφιλον Μενέλαον
οἴους ἀμφ Ἑλένῃ καὶ κτήμασι πᾶσι μάχεσθαι.
ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,
κτήμαθ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖκά τε οἴκαδ ἀγέσθω·
οἱ δ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν.
95 . .
:
.
; :
.
ὣς ἔφαθ· οἳ δ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος·
κέκλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο· μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱκάνει
θυμὸν ἐμόν· φρονέω δὲ διακρινθήμεναι ἤδη
Ἀργεΐους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσθε
100 , , .
,
. , , .

; .
εἵνεκ ἐμῆς ἔριδος καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ ἄτης.
ἡμέων δ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται,
τεθναίη· ἄλλοι δὲ διακρινθεῖτε τάχιστα.
οἴσετε δ ἄρν, ἕτερον λευκὸν ἑτέρην δὲ μέλαιναν,
Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ· Διὶ δ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον.
105 ,
( ),
.
;
, ,
ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ ὅρκια τάμνῃ
αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι·
μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται.
αἰεὶ δ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται·
οἷς δ ὁ γέρων μετέῃσιν, ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω
110 .
. ,
, .
́ , ,
λεύσσει, ὅπως ὄχ ἄριστα μετ ἀμφοτέροισι γένηται.
ὣς ἔφαθ· οἳ δ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε
ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀιζυροῦ πολέμοιο.
καί ῥ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐκ δ ἔβαν αὐτοὶ
τεύχεά τ ἐξεδύοντο· τὰ μὲν κατέθεντ ἐπὶ γαίῃ
115 : .
́Δ
.

.
πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα.
Ἕκτωρ δὲ προτὶ ἄστυ δύω κήρυκας ἔπεμπεν
καρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέσσαι.
αὐτὰρ ὃ Ταλθύβιον προΐει κρείων Ἀγαμέμνων
νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ ἄρνα κέλευεν
120 .
,
, ,
; ,
.
οἰσέμεναι· ὃ δ ἄρ οὐκ ἀπίθησ Ἀγαμέμνονι δίῳ.
Ἶρις δ αὖθ Ἑλένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν
εἰδομένη γαλόῳ, Ἀντηνορίδαο δάμαρτι,
τὴν Ἀντηνορίδης εἶχε κρείων Ἑλικάων
Λαοδίκην, Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην.
125 ; , 
- ,
,
.
, :
τὴν δ εὗρ ἐν μεγάρῳ· ἣ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινεν
δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ ἐνέπασσεν ἀέθλους
Τρώων θ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων,
οὓς ἕθεν εἵνεκ ἔπασχον ὑπ Ἄρηος παλαμάων.
ἀγχοῦ δ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
130 , , - ,
!
,
.
. .
δεῦρ ἴθι, νύμφα φίλη, ἵνα θέσκελα ἔργα ἴδηαι
Τρώων θ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
οἳ πρὶν ἐπ ἀλλήλοισι φέρον πολύδακρυν Ἄρηα
ἐν πεδίῳ, ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο,
οἳ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ  πόλεμος δὲ πέπαυται 
135 . .
, ,
.
, .
ἀσπίσι κεκλιμένοι, πάρα δ ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν.
αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀφηίφιλος Μενέλαος
μακρῇς ἐγχείῃσι μαχέσσονται περὶ σεῖο·
τῷ δέ κε νικήσαντι φίλη κεκλήσῃ ἄκοιτις.
ὣς εἰποῦσα θεὰ γλυκὺν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ
140 , .
,
, .
; ,
, , .
ἀνδρός τε προτέροιο καὶ ἄστεος ἠδὲ τοκήων.
αὐτίκα δ ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν
ὡρμᾶτ ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατὰ δάκρυ χέουσα,
οὐκ οἴη· ἅμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι δύ ἕποντο,
Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ Κλυμένη τε βοῶπις.
145 , .
, , , , ,
, ,
, .
  .
αἶψα δ ἔπειθ ἵκανον, ὅθι Σκαιαὶ πύλαι ἦσαν.
οἳ δ ἀμφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην
Λάμπον τε Κλυτίον θ Ἱκετάονά τ ὄζον Ἄρηος,
Οὐκαλέγων τε καὶ Ἀντήνωρ, πεπνυμένω ἄμφω,
ἥατο δημογέροντες ἐπὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν,
150 ;
, ,
, .
.
,
γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ ἀγορηταὶ
ἐσθλοί, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οἵ τε καθ ὕλην
δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν·
τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ ἐπὶ πύργῳ.
οἳ δ ὡς οὖν εἴδονθ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν,
155 :
, , ,
!
.
, , ,
ἦκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ ἀγόρευον·
οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιοὺς
τοιῇδ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν·
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν.
ἀλλὰ καὶ ὥς, τοίη περ ἐοῦσ, ἐν νηυσὶ νεέσθω
160 ,  , !
. :
, - !
, .
; ;
μηδ ἡμῖν τεκέεσσί τ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.
ὣς ἄρ ἔφαν· Πρίαμος δ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνῇ·
δεῦρο πάροιθ ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, ἵζευ ἐμεῖο,
ὄφρα ἴδῃ πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε· 
οὔ τί μοι αἰτίη ἐσσί· θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν,
165 .
, , 
, ?
,
,
οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν· 
ὥς μοι καὶ τόνδ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃς,
ὅς τις ὅδ ἐστὶν Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε.
ἦ τοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν,
καλὸν δ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν
170 . .
, :
, , .
,
, ,
οὐδ οὕτω γεραρόν· βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικεν.
τὸν δ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἑκυρέ, δεινός τε·
ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακός, ὁππότε δεῦρο
υἱέι σῷ ἑπόμην, θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα
175 , , .
, .
, :

, .
παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν.
ἀλλὰ τά γ οὐκ ἐγένοντο· τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.
τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς·
οὗτός γ Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων,
ἀμφότερον, βασιλεύς τ ἀγαθὸς κρατερός τ αἰχμητής·
180 , ! , -!
. , , :
, , !
!
́, ́,
δαὴρ αὖτ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ ἔην γε.
ὣς φάτο· τὸν δ ὁ γέρων ἠγάσσατο φώνησέν τε·
ὦ μάκαρ Ἀτρεΐδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον,
ἦ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι Ἀχαιῶν.
ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν,
185 ,
.
.

, , .
ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας ἀνέρας αἰολοπώλους,
λαοὺς Ὀτρῆος καὶ Μυγδόνος ἀντιθέοιο,
οἵ ῥα τότ ἐστρατάοντο παρ ὄχθας Σαγγαρίοιο·
καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην
ἤματι τῷ, ὅτε τ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι·
190 , .
, , :
- , , ?
, ,
  , .
ἀλλ οὐδ οἳ τόσοι ἦσαν, ὅσοι ἑλίκωπες Ἀχαιοί.
δεύτερον αὖτ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν ὁ γεραιός·
εἴπ ἄγε μοι καὶ τόνδε, φίλον τέκος, ὅς τις ὅδ ἐστίν·
μείων μὲν κεφαλῇ Ἀγαμέμνονος Ἀτρεΐδαο,
εὐρύτερος δ ὤμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι.
195 ,
, ;
,
.
, :
τεύχεα μέν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ,
αὐτὸς δὲ κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν·
ἀρνειῷ μιν ἐγώ γε ἐίσκω πηγεσιμάλλῳ,
ὅς τ ὀίων μέγα πῶυ διέρχεται ἀργεννάων.
τὸν δ ἠμείβετ ἔπειθ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα·
200 , ,  .
, ,
, .
:
, , , :
οὗτος δ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις Ὀδυσσεύς,
ὃς τράφη ἐν δήμῳ Ἰθάκης κραναῆς περ ἐούσης
εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά.
τὴν δ αὖτ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα·
ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες·
205 ́
, .
, , , .
, .
,
ἤδη γὰρ καὶ δεῦρό ποτ ἤλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς
σεῦ ἕνεκ ἀγγελίης σὺν ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ·
τοὺς δ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα,
ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά.
ἀλλ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν,
210 , ,
, .
, , 
,
, ́: ,
στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους,
ἄμφω δ ἑζομένω γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς.
ἀλλ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον,
ἦ τοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν,
παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος
215 , .

, , ́ ;
, ,
, , .
οὐ δ ἀφαμαρτοεπής· ἦ καὶ γένει ὕστερος ἦεν.
ἀλλ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεύς,
στάσκεν ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας,
σκῆπτρον δ οὔτ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα,
ἀλλ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀίδρεϊ φωτὶ ἐοικώς·
220 , , .
,
, , .
,
.
φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν ἔμμεναι ἄφρονά τ αὔτως.
ἀλλ ὅτε δὴ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη
καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν,
οὐκ ἂν ἔπειτ Ὀδυσῆί γ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος·
οὐ τότε γ ὧδ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ εἶδος ἰδόντες.
225 , :
, ?
.
:
  .
τὸ τρίτον αὖτ Αἴαντα ἰδὼν ἐρέειν ὁ γεραιός·
τίς τ ἄρ ὅδ ἄλλος Ἀχαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε,
ἔξοχος Ἀργεΐων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὤμους;
τὸν δ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο δῖα γυναικῶν·
οὗτος δ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος Ἀχαιῶν.
230 , , , ́
; .
, ,
, .
,
Ἰδομενεὺς δ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς
ἕστηκ, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται.
πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηίφιλος Μενέλαος
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο.
νῦν δ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Ἀχαιούς,
235 .
: ́
, , ,
, .
,
οὕς κεν ἐὺ γνοίην καί τ οὔνομα μυθησαίμην·
δοιὼ δ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν,
Κάστορά θ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκη,
αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ.
ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς,
240 , ,
,
, .
.
, .
ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ ἔνι ποντοπόροισιν,
νῦν αὖτ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν,
αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ, ἅ μοι ἔστιν.
ὣς φάτο· τοὺς δ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα
ἐν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ εν πατρίδι γαίῃ.
245 ́
, ,
, .
́.
, :
κήρυκες δ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρκια πιστά,
ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐύφρονα, καρπὸν ἀρούρης,
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ· φέρε δὲ κρητῆρα φαεινὸν
κῆρυξ Ἰδαῖος ἠδὲ χρύσεια κύπελλα.
ὤτρυνεν δὲ γέροντα παριστάμενος ἐπέεσσιν·
250 , ́,

, .
, ,
.
ὄρσεο, Λαομεδοντιάδη· καλέουσιν ἄριστοι
Τρώων θ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων
ἐς πεδίον καταβῆναι, ἵν ὅρκια πιστὰ τάμητε.
αὐτὰρ Ἀλέξανδρος καὶ ἀρηίφιλος Μενέλαος
μακρῇς ἐγχείῃσι μαχέσσοντ ἀμφὶ γυναικί·
255 , .
, ,
.
, .
.
τῷ δέ κε νικήσαντι γυνὴ καὶ κτήμαθ ἕποιτο,
οἱ δ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες
ναίοιμεν Τροίην ἐριβώλακα, τοὶ δὲ νέονται
Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καὶ Ἀχαιίδα καλλιγύναικα.
ὣς φάτο· ῥίγησεν δ ὁ γέρων, ἐκέλευσε δ ἑταίροις
260 . .
́, ;
.
;
́ , ,
ἵππους ζευγνύμεναι· τοὶ δ ὀτραλέως ἐπίθοντο.
ἂν δ ἄρ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον.
τὼ δὲ διὰ Σκαιῶν πεδίονδ ἔχον ὠκέας ἵππους.
ἀλλ ὅτε δή ῥ ἵκοντο μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιούς,
265
.

.
ἐξ ἵππων ἀποβάντες ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν
ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχάοντο.
ὤρνυτο δ αὐτίκ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων,
ἂν δ Ὀδυσεὺς πολύμητις· ἀτὰρ κήρυκες ἀγαυοὶ
ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον, κρητῆρι δὲ οἶνον
270 ́, ́ .
,
́ ,
;
́ .
μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.
Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν,
ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο,
ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτὰρ ἔπειτα
κήρυκες Τρώων καὶ Ἀχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις.
275 , :
, , , , !
,  , ,
, ,
, !
τοῖσιν δ Ἀτρεΐδης μεγάλ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών·
Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε,
Ἠέλιός θ, ὃς πάντ ἐφορᾷς καὶ πάντ ἐπακούεις,
καὶ ποταμοὶ καὶ γαῖα, καὶ οἳ ὑπένερθε καμόντας
ἀνθρώπους τίνυσθον, ὅτις κ ἐπίορκον ὀμόσσῃ,
280 , !
,
,
.
,
ὑμεῖς μάρτυροι ἔστε, φυλάσσετε δ ὅρκια πιστά.
εἰ μέν κεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος καταπέφνῃ,
αὐτὸς ἔπειθ Ἑλένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα,
ἡμεῖς δ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν·
εἰ δέ κ Ἀλέξανδρον κτείνῃ ξανθὸς Μενέλαος,
285 ,
, ,
, .
,
,
Τρῶας ἔπειθ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ ἀποδοῦναι,
τιμὴν δ Ἀργεΐοις ἀποτινέμεν ἥν τιν ἔοικεν,
ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ ἀνθρώποισι πέληται.
εἰ δ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες
τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος,
290 ,
, .
;
Δ ́ ,
: .
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα μαχέσσομαι εἵνεκα ποινῆς
αὖθι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο κιχείω.
ἦ, καὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέι χαλκῷ
καὶ τοὺς μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας
θυμοῦ δευομένους· ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός·
295 , ́ ,
.
, :
, , , !
, , , , 
οἶνον δ ἐκ κρητῆρος ἀφυσσόμενοι δεπάεσσιν
ἔκχεον ἠδ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτῃσιν.
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
Ζεῦ κύδιστε μέγιστε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ὁππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρκια πημήνειαν,
300 , , ,
; !
. .
:
, !
ὧδέ σφ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥέοι ὡς ὅδε οἶνος,
αὐτῶν καὶ τεκέων, ἄλοχοι δ ἄλλοισι δαμεῖεν.
ὣς ἔφαν· οὐ δ ἄρα πώ σφιν ἐπεκραίαινε Κρονίων.
τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν·
κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ ἐυκνήμιδες Ἀχαιοί·
305 .
,
, .
,
.
ἦ τοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν
ἄψ, ἐπεὶ οὔ πω τλήσομ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι
μαρνάμενον φίλον υἱὸν ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ.
Ζεὺς μέν που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ὁπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν.
310 ,
́, .
.
.
ἦ ῥα, καὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φώς,
ἂν δ ἄρ ἔβαιν αὐτός, κατὰ δ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω·
πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον.
τὼ μὲν ἄρ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο.
Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάις καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
315 , ,
, , ,
.
.
, :
χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα
κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες,
ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος.
λαοὶ δ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον·
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε·
320 , , , , !
, , ,
, , , ,
!
.
Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε,
ὁππότερος τάδε ἔργα μετ ἀμφοτέροισιν ἔθηκεν,
τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Ἄιδος εἴσω,
ἡμῖν δ αὖ φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ γενέσθαι.
ὣς ἄρ ἔφαν· πάλλεν δὲ μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ
325 , . .
,
.
, ,
.
ἂψ ὁράων, Πάριος δὲ θοῶς ἐκ κλῆρος ὄρουσεν.
οἳ μὲν ἔπειθ ἵζοντο κατὰ στίχας, ἧχι ἑκάστῳ
ἵπποι ἀερσίποδες καὶ ποικίλα τεύχε ἔκειτο·
αὐτὰρ ὅ γ ἀμφ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλὰ
δῖος Ἀλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο.
330
, ;

́, .
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν
καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας·
δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν
οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος, ἥρμοσε δ αὐτῷ.
ἀμφὶ δ ἄρ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον
335 , ;
, ,
; .
, .
.
χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε·
κρατὶ δ ἔπ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν
ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν·
εἵλετο δ ἄλκιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει.
ὣς δ αὔτως Μενέλαος ἀρήιος ἔντε ἔδυνεν.
340 ,
,
.
.
,
οἳ δ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ἐς μέσσον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν ἐστιχάοντο
δεινὸν δερκόμενοι· θάμβος δ ἔχεν εἰσοράοντας
Τρῶάς θ ἱπποδάμους καὶ ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς.
καί ῥ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ
345 .

, , ;
,
.
σείοντ ἐγχείας, ἀλλήλοισιν κοτέοντε.
πρόσθε δ Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος,
καὶ βάλεν Ἀτρεΐδαο κατ ἀσπίδα πάντοσ ἐίσην·
οὐ δ ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ
ἀσπίδ ἔνι κρατερῇ. ὃ δὲ δεύτερος ὤρνυτο χαλκῷ
350 :
, ,
, , ,

!
Ἀτρεΐδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος Διὶ πατρί·
Ζεῦ ἄνα, δὸς τείσασθαι, ὅ με πρότερος κάκ ἔοργεν,
δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον,
ὄφρα τις ἐρρίγῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων
ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι, ὅ κεν φιλότητα παράσχῃ.
355 , , ,
, , ;
,

́.
ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος
καὶ βάλε Πριαμίδαο κατ ἀσπίδα πάντοσ ἐίσην.
διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος
καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο·
ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα
360 .
, ,
: ,
, .
, :
ἔγχος, ὃ δ ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν.
Ἀτρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον
πλῆξεν ἀνασχόμενος κόρυθος φάλον· ἀμφὶ δ ἄρ αὐτῷ
τριχθά τε καὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔκπεσε χειρός.
Ἀτρεΐδης δ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
365 , !
,  ?
,
. !
,
Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος.
ἦ τ ἐφάμην τείσασθαι Ἀλέξανδρον κακότητος·
νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
ἠίχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ ἔβαλόν μιν.
ἦ, καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης,
370 , , .
,
, .
, ,
́ :
ἕλκε δ ἐπιστρέψας μετ ἐυκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
ὅς οἱ ὑπ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
εἰ μὴ ἄρ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
375 , , ,
.

; .
,
ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ.
τὴν μὲν ἔπειθ ἥρως μετ ἐυκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ῥῖψ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ ἐρίηρες ἑταῖροι·
αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων
380 . ,
, , .
,
, ,
; .
ἔγχεϊ χαλκείῳ. τὸν δ ἐξήρπαξ Ἀφροδίτη
ῥεῖα μάλ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ ἄρ ἠέρι πολλῇ,
κὰδ δ εἷσ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ κηώεντι.
αὐτὴ δ αὖθ Ἑλένην καλέουσ ἴε· τὴν δὲ κίχανεν
πύργῳ ἔφ ὑψηλῷ, περὶ δὲ Τρῳαὶ ἅλις ἦσαν.
385 ,
,
, , ,
.
, :
χειρὶ δὲ νεκταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαβοῦσα,
γρηὶ δέ μιν ἐικυῖα παλαιγενέι προσέειπεν
εἰροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιεταούσῃ
ἤσκειν εἴρια καλά, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκεν·
τῇ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε δῖ Ἀφροδίτη·
390 , .
,
, ; ,
,
, .
δεῦρ ἴθ, Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκόνδε νέεσθαι.
κεῖνος ὅ γ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι λέχεσσιν
κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν· οὐδέ κε φαίης
ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορόνδε
ἔρχεσθ ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν.
395 .
,

; :
, , , ?
ὣς φάτο, τῇ δ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν·
καί ῥ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν
στήθεά θ ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα,
θάμβησέν τ ἄρ ἔπειτα ἔπος τ ἔφατ ἔκ τ ὀνόμαζεν·
δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;
400 , , -
?
, , ,
? ;
, , .
ἦ πῄ με προτέρω πολίων εὖ ναιομενάων
ἄξεις ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς,
εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων;
οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Ἀλέξανδρον Μενέλαος
νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ ἄγεσθαι,
405 - .
! ,
,
, ,
!
τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης;
ἧσο παρ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ ἀπόεικε κελεύθου,
μηδ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον·
ἀλλ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀίζυε καί ἑ φύλασσε,
εἰς ὅ κέ σ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὅ γε δούλην.
410 .
.
. .
, :
, ! ,
κεῖσε δ ἐγὼν οὐκ εἶμι  νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη 
κείνου πορσανέουσα λέχος· Τρῳαὶ δέ μ ὀπίσσω
πᾶσαι μωμήσονται· ἔχω δ ἄχε ἄκριτα θυμῷ.
τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ Ἀφροδίτη·
μή μ ἔρεθε, σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω,
415 , ;
, ,
, !
. , ,
, - , ,
τὼς δέ σ ἀπεχθήρω, ὡς νῦν ἔκπαγλα φίλησα,
μέσσῳ δ ἀμφοτέρων μητίσομαι ἔχθεα λυγρά,
Τρώων καὶ Δαναῶν· σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι.
ὣς ἔφατ· ἔδδεισεν δ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,
βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ
420 , ; .
.
.
  .
,
σιγῇ, πάσας δὲ Τρῳὰς λάθεν· ἦρχε δὲ δαίμων.
αἳ δ ὅτ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ ἵκοντο,
ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο,
ἣ δ εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε δῖα γυναικῶν.
τῇ δ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη
425 ,  !  .
-
, , :
? , , ,
, - !
ἀντί Ἀλεξάνδροιο θεὰ κατέθηκε φέρουσα·
ἔνθα καθῖζ Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο
ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ ἠνίπαπε μύθῳ·
ἤλυθες ἐκ πολέμου; ὡς ὤφελες αὐτόθ ὀλέσθαι
ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν.
430 , ,
, ?
, ! ,
. , ,
, , ,
ἦ μὲν δὴ πρίν γ εὔχε ἀρηιφίλου Μενελάου
σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι· 
ἀλλ ἴθι νῦν προκάλεσσαι ἀρηίφιλον Μενέλαον
ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον! ἀλλά σ ἐγώ γε
παύεσθαι κέλομαι, μηδὲ ξάνθῷ Μενελάῳ
435 ,
!
, , :
, , !
,
ἀντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι
ἀφραδέως, μή πως τάχ ὑπ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς.
τὴν δὲ Πάρις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·
μή με, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε.
νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ,
440 : !
, !
,

κεῖνον δ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.
ἀλλ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε·
οὐ γάρ πώ ποτέ μ ὧδέ γ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν,
οὐδ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς
ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν,
445 .
, !
, .
.
, ,
νήσῳ δ ἐν κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ,
ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ.
ἦ ῥα, καὶ ἦρχε λέχοσδε κιών· ἅμα δ εἵπετ ἄκοιτις.
τὼ μὲν ἄρ ἐν τρητοῖσι κατεύνασθεν λεχέεσσιν·
Ἀτρεΐδης δ ἀν ὅμιλον ἐφοίτα θηρὶ ἐοικώς,
450 , .

.
, :
, , .
εἴ που ἐσαθρήσειεν Ἀλέξανδρον θεοειδῆ.
ἀλλ οὔ τις δύνατο Τρώων κλειτῶν τ ἐπικούρων
δεῖξαι Ἀλέξανδρον τότ ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ·
οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ ἔκευθον ἄν, εἴ τις ἴδοιτο·
ἶσον γάρ σφιν πᾶσιν ἀπήχθετο κηρὶ μελαίνῃ.
455 :
, , !
, .

, ́ , , 
τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ ἐπίκουροι.
νίκη μὲν δὴ φαίνετ ἀρηιφίλου Μενελάου·
ὑμεῖς δ Ἀργεΐην Ἑλένην καὶ κτήμαθ ἅμ αὐτῇ
ἔκδοτε, καὶ τιμὴν ἀποτινέμεν, ἥν τιν ἔοικεν,
460 , .
.
ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ ἀνθρώποισι πέληται.
ὣς ἔφατ Ἀτρεΐδης, ἐπὶ δ ᾔνεον ἄλλοι Ἀχαιοί.


  • . 6.   , , .
  • . 57.   .
  • . 105.   .
  • . 144. .  . , , . , . , , , , ; , , .
  • . 333. .  .
  • . 448. 븭 .  , .


  • . 116.   . , : ́. .
  • . 293.   . . ( , / , ), .
  • 1327008013 1327009046 1327009047 1344010004 1344010030 1344010031