|  |


CXXIV

. . ., , 1977.
, , . . . . . . . .

!


(1) .
1.

- , , , 2 . , ,  ,  .

: ? , . (2) , ; , ,  . , : , ,  , , . (3) , . , . , , , , . (4) , , , , . , , , , . (5) - , ?   , . , , .

(6) , - , ,   . , .  (7) , ; , , . , , , , .   , , . (8) - , , , , , ,  . , ? , , . , ? . : . , .

(9) , , , . : . ? ; , ; , , , . (10) , : ; , , ; , , . ? , ! (11) : , ,  , .   , , - ; , . , , , . (12) ? : , . , , . , . , , .

(13) , , ; , .  , ; .  ?  , . : . , . (14) : , , , . , , , , , , . ,  ;     . , , . , , ; . (15) , , , ; ; , ,  , .

(16) , , : , , , .     . (17) , ? : , .   ; . (18) , , , , ; , , , . , , , . , .  (19) ? ?  , , ; . , . , . , . . (20) , , : , , , , . , , , . , .

(21) , , ? : , - , . , . : , , , . (22) ? . ? , . ? , , , , ,  ,   . , . (23) , , , , ? ? , , , .   ! ? ! , , . (24) , , , , , , , , . , , . , , . .


  • 1. , I, 176177.
  • 2 .
  • 1327008031 1327008049 1327008059 1346674876 1347001000 1347002000