|  |
, , , . . . I, 6851.
, , 1949.
. . .

11. ,

[Att., I, 2]

, 17 65 .

1. , : ; . . . 1. , ,  2. , . , .

2. , , , . , . , .


  • 1. X,  1.
  • 2 , (. . 6  X), praevaricatio, . . , .
  • 1327009001 1327008059 1327009052 1345960012 1345960013 1345960014