. . .
. . . .
(Ἱκετιδες Hiketides; . Supplices) [ . . ]
(Πέρσαι Persai; . Persae) [ . . ]
(Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Hepta epi Thebas; . Septem contra Thebas) [ . . ]
(Προμηθεὺς δεσμώτης Prometeus desmotes; . Prometheus vinctus) [ . . ]
() (Ὀρέστεια Oresteia)
(Ἀγαμέμνων Agamemnon) [ . ]
() (Χοηφόροι Choeforoi; . Choephoroe) [ . ]
(Εὐμενίδες Eumenides) [ . ]