|  |VI

. . 3 . . 2. . . . . . . ., XXI, 2005.
, .

                      .       .     .   .     .

1. , . . 1, , , 2 , . , , , , , . (2) , , , , , , , , ; , . , , ( ,   ), , , , . (3) , , , , , , , , , , . (4) , , , , . , , , , , , . , , ;   , , ; . , , , .

2. , ; 3. .   . . , , , . (2) , , , . , , , , [1]. , , , , , , , . (3) , , 4. , , . , , 5 , , , , , ,   , , , .

3. , , . , , 6, . , , , . , , , , . . (2) , , 7, , , . , , , . (3) , , , . , , , , 8, ,     .

4. , , , , , , , ( , ) , , , 9. (2) : , , , , , , ; , , , , , , , ; , . , , , . (3) , , , , , . , . ,   . , , , , , . , , , , , , . , , , , , .

5. , , , , , . (2) , , ́ , , . , , , . , , , , , , , , , , . , , . (3) , . , , , , . , , , 10. (4) , 11. , : ,   . , , , . : ,   . (5) , , ; , ,  ;   , . , , : , .

6. , , , . , , , , , , , , : (2) , , , , , , , , , , , , , ( ), , . (3) , , , , , , , , ; , , ; , , . , , , .

7. -, , , . , . , ; , . (2) -, . , , , , , , , , , - , . , , . (3) 12 , , , , , , , , , ? (4) , , . , , , [10] , , , , , , , . , , . (5) , , . , , , , , . , , .

8. , , , ,   , . -, , , , , ,   . -, , , . (2) ́ , , , , , .   , , , , ? , , , , , ? , . (3) , , , ? , , ? , - , , , , , , , , .

9. , , , ,   , , , , , , . (2) , , , , , , ; , , , , , , , , ? (3) , , , , , , ? , , , , ́, , , , . (4) , , , , , , , . - , , . , , , . , , . (5) , , , , , , , : ; , , ; , , ; , , . (6) , , , . , . ; , , .

10. , , - , , , : . , , . . (2) , , , . ,   . , . (3) , , , , . , , , , , . , , . , , , . .

11. , , , , , [2], , , . (2) 13, , ,   , . , , , , , , . , , , . (3) , , , . , 14, , , , . , , , , . , , , , .

12. , , 15, , . , , , . , , , , . (2) , , , . , , , . , . (3) . , , , , , , , . , , , . (4) , , , , . . , , , , , . (5) , , , , . , , , . , , , , . , , , , . . (6) , , . , , .

13. , , , , , , , , . , , , , , , , ; , , , , . (2) , , , , . , . , , , , 16, . (3) , , , , , , 17.

(4) : , , 18; , 19 ; , , 20, , , . , , , , , , , , , , , , . , ,   . (5) , , . , , , .

14. , , . , , , , , , . (2) , , , , , . , , , , , , , , , , . , , , . (3) , , , , , , , , , , , , .

15. , , , , , , - , . , , . (2) , , , .   , , , . , , , ,   , , . (3) , , , , - , , , , , , , , , , . , , , , , , , , . , , , : , .

16. , , , . , , : , , , . , , . (2) , , , , , . , , , . , . , . (3) , , , , , , . , , , . , , , , , , , , , - , , , , , , .

17. , , , . , , . , . (2) , , , , , , . , , 21. (3) , , , , - . , 22. , , , , , , . (4) , , , , , , , . , . , , .

18. 23 , , , 24. , , , . , , , , . (2) , , , , [3], , , . , , , , , . (3) , , , , , , , , , , , .

19. , , , 25, , , , , , , , . (2) , , . , , . , . (3) , , , , , , , , , , . , , - , , . , , , , . (4) , , , . ,   , . , , , , , , , , , . : , , .

20. , . , , , , , ; , , , , . (2) , , , , , - , , , . , , , , , , , , , , , , [4]. (3) , , , , , , , , , , , , 26. (4)   , , , , , , , , , , . (5) , , , , : ; , , , , , , , , , .

21. . ; , . , , , : 27, , , , . , , , ; , . (2) ,  ,  , ; , , , , , . , , , , . , . , . (3) , , 28, , . , , , , , , 29 , 30, . , 31. , , , .

22. , ; , - . , , , . , , , , , - , . , , , , , , , , . (2) , , , , , , , , , ; . (3) , , , , , , . , 32.

23.33 , , . , ; , , , , . , , , , , , , , . (2) , , , , . , , , , , , . (3) , , , , , , , , , , , , , - . , , , , , .

24. , , . , , , , , , , . (2) ,  ,  , , , , , . , - , , , . (3)   , . , ,  ; , . , , -, , , , , . -, , - , , . , , , , , , , , , .

25. , , , , , , , , , , . , , , , , , , , . (2) , , , , , , 34 , , . , , , , . (3) , , ; , , , . , . , , . (4) ( ) , , , , ,   , , , , , . , , , , . , .

26. , , , , , . , , , , : , , , , , , , 35, . , , , , . , . (2) , , , , . , , , . , , , ; , - , . (3) , . , , , , , . , , , , . , , , , . .

27. , . , , . , , , . . (2) . , , . , . , , , , , , . (3) , , , - , , , , , , . , , , , , , . , , . , .

28. , , , , . , , , , , , , . , , , , , , , . (2) , , , , , , ( ), , , , , , , , , ,     . (3) , , , , , . , , . , , , .

29. , , , , ; - ; , . , , , . , , ; ,   ,   .

(2) , , , , , . , , , , . , , , - , . (3) , , , , . , . , , , . (4) , , , , , , , . ,   ,   , , , , , . , , . , , , , , . , , , , , , . , , , , .

30. , , , ,  , , , , . (2) , , , , , , , , . . , , , . , 36, , , . (3) , , , , , , , 37. , .

31. , , , , . , , , . , , , . , , . (2) , , . , , , . , , . (3) , , - , , , , , . , , , , . , , , , . , , , , , , , , , . , , .

32. , 38, . , , , 39, , , . , , , . (2) : , , , , , - , , . , , , . , , , . (3) , , , , 40. , . , , , , , , . , , .

33. , , , , . , , ; , . (2) , , , , , , . , , ; . , , , , . (3) , , , . , . , , . .

34. , , 206 41, 42. ́, , 43, , . (2) , , , , , , , , 44. , , , . , , , , , , . (3) , 45 - , , , , ; - , , . . , . 46, , , , , . (4) , , ; 47 , ; , , . , , , , .

35. , , , . , : , , , , , , . , , , , . , . , , . (2) , , , , () , . , , , , . , , . , , .

36. , , ,   ; , , , . , , , , , , . (2) , . , , : , , , , , , , , , , . , , , , , , , . (3) , , , , , , , , . , . , , , , , .

37. , , . , . , , , , : , , , , , , , , ; , , , ; , , , . (2) : , , , , . . , , :

38. , , , : , , . , . , , , , , , , , , . (2)   ,  , , , , , , , , , , , . (3) - , , , ( , , ), - , , ; , , . , , , : , , , , , . .

39.48 , , . , , . . (2) , , , , , , , , , , , . , , , .

40. , , , , . , , , , , : , , , - , , , , , - , , . (2) , , , , , . , , , . , , , , ; -, , , , , . (3) , , , , , . , , , : , , , , , . , , : -, , , , , , , -, , , , .

41. , , , , . , , , , . , , , , , , . (2) , , , , , . , . , ,   , , , , , , , . , , , , , , , . (3) , - . , , , , , , . , , , . , . , .

42.49 , , , ; 50 . , ; . , : , , , , . (2) , . , , , , , , . , , , ; , , 51, . (3) , . . , , . , , . , , , , , , , , , . , . , , , .

43. , 52, , , , . , , , . (2)53 , , . , , , , , , , , , , . , , , 54. , , , , . , , , , , . , : (3) , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , . (4) , , , , , ; , , . , , .

44. , , , , , , . , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , . (2) , , . , . (3) , , , . , , , , , , , , .

45. , , ; . . , , , , , . , . , , ; . , , , . (2) , , , ( , , ). ,   , , , , 55. (3) , , : , , ? , , ? , , . , , .

46. , , , , , . , , , , . (2) , , ( ), , ; , , . , . , . , , , , , , . (3) , , , , , , , , , , - - - .

47. , , . , , , , , , , . , - - , . (2) , , , , , , , , , . , , . , , , , , , , , , ; ́ , , , . , . , . (3) , , , , , , . . , , , ,   . (4) , , , , , . , . , , , , , . , , , , .

48. . , . , - , . , , . , . (2) , , . , , , , , , , , , , ,   , , , , , , , , . , , , , ; . (3) , , . , , ; , , , , . , , . , , , , , . , .

49. 56 , , , , , ; ( ). , , , 57. (2) , , , , . , , , , , , , , . , : (3) , , , , , , , , , . (4) , , , , , , , , . , , , , , , , , , , . , , , , , . (5) , , , , , , , , , , , , ? .

50. , , , , , , , , , , , , , , , , . (2) , , , . , , , . , , , , ́ , , , , . (3) , , , , , , , , , . , , , , ?

51. , . , , , ; ́   , ,  . . (2) , , , ; , . , , , , , , , , ,  . (3) , , , . , , , , , , . , , ? ? , , , , . , , ?

52. , , , , , ? , , , . , , , . (2) , - , , . : , , ? , , , ? ? , ? , , ? , ? , , . (3) , , - , - ?     , , , , , , , , .

53. , , , , , , , . , , , , , - - ,   , , ? , , , . (2) , , , ? , . , , , , , , , , ( , , ), . (3) , , , , - , , , , .

54. , , , , , , , : , , , , , , , ( , , , , ). (2) , , , , , ( ), ( ). , , , , , , , .

55. - , [5] , . , , , , , , , , , . (2) , , , , , ; , , , , 58. , , , ? , , . (3) , , ? , , , ? , , , , , ? , , , .

56. - , , . , ? , , , , , , , , , . , , , . (2) , , , - . , , , . , , . . (3) , - , - , , , , , , , , , ,  , , , . - , , - , . (4) , , . , -, , , , , , . (5) , , , , . , , , . , , , , , , . , , , , .

57. , , . , , , . , , , , , . , , , , . (2) , , . , , , , , .

58. , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , ,   . , , , , , , , , - , . (2) , , , , , , , , , , , . , , ,   , . (3) - , , , , , , , . , , , , , ,   , . , . , , , , , , , , .

59. , , , , , , . , . , : (2) , , . , . , , [6], , , , . , , , , . , , . (3) , , , , ? , , , ? - ? , . , - , , , 59, , . , , , , , , , .

60. , , , , , ,  , ,   . (2) , , , , . , , . , , , , , , . (3) , , , , , , , . , , , , , , , - , . , , , , , , . (4) , , , . , , , ?

61. , , , , . , , , , , , , ,  , , , , ,   , , , . (2) - - , , , , , , . , , , , , , , , , , , - , . , , , . (3) , , , , , ? , . , , , ,   , , , , , - , ? (4) , , , , , ? , , , , , .

62. , , , , , . , , [7], . , , , , , . , , - , , , , , , . (2) , ? , , , , , , . , . , . (3) , , , . , , - , , , . , , . , , , , . (4) , , , , - , . , , , , . , , , , , , , , . (5) , - , , , . , , . , , , , . , , , , . , .

63. , , . , , , , . , , , . (2) , , , . , . , . (3) , . , , , . , , , , , . , , . (4) , , . , , , .

64. , , ; , , . , , . , . (2) , , , , , , . , , , , . , , . (3) , , , . , - , ? , , , . : , , - , . , , , , , , ,   .

65. , . , , , 60, , , , ; , , , , . (2) , , , , , , . , . (3) , , , . , , , , , , - , .

66. , , : , , , , , . , , , , , . , , , , , , , , . , . (2) , , , , , , . , , , . (3) , , , , , , . , , . , , , , , . (4) , , , , , , . , . , , , .

67. , . , , , , . , , , , , . (2) , , , , , . , ; , . , . , , , , , , , , .

68. , , , , , . , : , , , , , . , , . (2) , , . , , , , , , . , - , , , , , . (3) -   ,  . , , , , , . (4) , . , , , ,   , , , .

69. , . , , , . 61, , , , 62. , , , . , , . (2) , , , , , , , , . , , . , , , , , , , , , , , . (3) , , , . , , , , 63. : , , , , , , , , , , , , , , , 64. (4) , , , . , , , , , , 65.

70. , , . , , , , . , , , , , . , , , , , , . , , - , , . (2) , , , - , ; - , , . , , , .

71. , , . , : , . (2) . , , , , , , , , . , , , . (3) , , , , , , , , , , , - , . , , , , , . , , , , , . (4) , , , , , , , , , , , , . , .

72. , , , , - , , . , , , . , , , . (2) , , , . , . , , , , , : (3) , , , , , , , . , , , , , - , , , , . . , , , . (4) , , , , , , . , , , , . (5) , ? , , , , ? , ? , , ? , . , , ,   , :

73. , , , , , . -, , , , , ; , , ; , , , . (2) , . , . , , , , , , , , . , , , , , , , ? , , , , , , . (3) , , , , , . , , , - , , .

74. , 66. , , . , . (2) ,   , ,  , , , , , , , , , . (3) , , , ; , ,   , , , . , , . , , , , . , , . (4) ( ),   , . , , . (5) , , , , , , , , , , , . (6) , , , , , , , , . , , , , , , , , .

75. , , , , , . , , , ́, . , , , . (2) , , , , , , , , , , , . (3) , , , ; , . , , ? , , , ? , , ?[8] ? , , ? , ?

76. , , - . , , , , , , , ( , , , ), , , , , , : , ,  , , , , , ? (2) , , , , ? , , , , , , , , . (3) ? ? ! ! , . , , , , , , , , .

77. ( , ), , , , , , , , , ? , , , , , . , , , , , , , . (2) , , - , , , , , . [11] , , , , , , . , : , [11] , . (3) , , , , , , , . , , , , , .

78. , , ? , ? ? ?   , , , , . , , , , , , , . (2) , , , , . , . . . , , , , . ? (3) , ? , ? , , . , ? , ? , . , , ? , , , , , , , , , , , , . (4) , , , ? , , , , , .

79. , , , , , , . , , , , , , , . , , , . , , , , . (2) , , , , , , . , . ,   , , , , , , , , , , , ,   , , , . (3) , , , . , , , ,   ,   . , , .

80. , . , , , , , , . (2) , , , , . , , , . , , . (3) , , . , , , , , . , , , , , , . (4) , , , , , , , , . , . , , , .

81. . , , , , , , . , , , , , , . , , . , , ; , . (2) , , 67 , . , , , , , . (3) , , , , ,   , , , , , . (4) , , , , , , , . , , , , . , , , , , , ; , , , , , . , , .

82. , , , , , , , , , . (2) , , , , , , , , ? , , ? (3) , , , , , , , . - , . , , , , , , . .

83. , , , . , , , , , , , . , , , , . (2) , . , , , . , , . , , , . , , 68. :

(3) , , ( , , ), , ; . , , , . , , , , , . (4) , , , , . , , : , , , ; - , , . , , , , , . (5) , , , , , . , , , , , . , , ? , , -? . .

84. , , , . , . , . (2) , , , ; -, , , , , ; , , . , , . (3) , , , , , , , . , , . , , , , , , , . (4) , , , , . , , , , .

85. , . ? , . , . , , , , , . , . (2) ? , ? , , , , , , ? , , , , , , , , . (3) , , , , , , , - . , , . , , . - , , , , .

86. - . . . (2) , , , , , , ;   , , ; , ; , ; , , , , . : , , ? ? , , - - , , , , . (3) , ? , - , , ? , . . (4) , , , . , , , , . , , : , , ? , . , ? (5) , , ? , , , , , 69 , , , , , , , , , , , , , . , , . , , , , .

87. 70, . , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , [9]. (2) , : , . , , . , , . (3) , , , . : , , , - , , - . , , , .

88. , . , , . , : , , . , . , , . (2) , . . , , , , , , . , , . , , . (3) , , , , . , , . , , , , , , . , , , . , , , , . (4) , . - , . , , . , , . , .

89. , , , , 71. , , , - , , 72, : , , . (2) 73 , 74, . , , , . , , , , 75. (3) , : , , ; ; ; , . - - , , , . - , . (4) , , , , , . , , , , , . , .

90. , , , 76, , . , , . (2) , , . , , , : , ,   , , . (3) , , . , , 77, , , , , , , .

91. , , , . , , . , , , , , , . (2) , , , . , . , , . (3) , , , , , , 78. , . , , . (4) , , . , .

92. , , , , 79. , , . , , . (2) , . , , , , , , , . (3) , , , . , , . . . , , . , , , , , , . (4) , . , , , . , , , , , , , . (5) , , , . . , , , , , . , , , , . (6) , . . . , , .

93. , , , ,   . , , , , . , . , . (2) , , , . , , , , , , . , , , , , . , , . , , , , , , , . (3) , , , , . , , , - , . , , , , .

94. , , . , , , , , , , , . (2) , , , , . , - , , , , . , , . , . (3) . , , , , , , . , , . (4) , , , , , , 80. , , , , , ; .

95. , - , , , , , 81. (2) : , . , , , . , , . , , . - , . (3) . , , . , . , . . (4) , , , , , , . , , .

96. , . . , , , . , -. , , , , . (2) , , , , , , , , ,   - . , , , . (3) , , , 82. , , , , ; 83. , , . (4) , , , . , , .

, .


 • 1495 . . . (= 493 . . . ).
 • 2 (II. 21. 1) , . , (III. 32. 4). 17 . .
 • 3.: . II. 21. 24.
 • 4 501 . . . (.: . V. 7377). , . , . ( , , ) , , , , , . , - 12, 24 .
 • 5 . , . , - .
 • 6  , . V . . . .
 • 7  . , . , , 468 . . . . . , .
 • 8   , , , .
 • 9, , , . .: . II. 19. 3  20.
 • 10  . 486 . . . . 306 . . . , .
 • 11 , . .
 • 12 .
 • 13 (II. 19. 6).
 • 14 . .: VI. 5. 5.
 • 15   .
 • 16 . . , , , , , , .
 • 17 (   )  (. ), . , - .
 • 18 , , ( . II. 6) (I. 11. 4). 484 . . .
 • 19 , , .
 • 20 . 15- .
 • 21   , . , .
 • 22 . , , , , - , . .
 • 23   - , . .
 • 24 , , , .
 • 25 , . , .
 • 26 - , .
 • 27. . .
 • 28 , . .: . VI. 4. 1.
 • 29  ( ). . . ( ), , ( ). 475 . . . . , . .
 • 30 (VII. 2. 4).
 • 31 . .: . II. 21. 5.
 • 32 , 14 .
 • 33 2223 . : . II. 2227.
 • 34. . 24.
 • 35 .
 • 36 , , , . 250 . : , , . . .: . V. 1213.
 • 37 . : , , . .: . II. 3435.
 • 38  , , , . .
 • 39  , .
 • 40  , .
 • 41494 . . . (= 492 . . . ).
 • 42 .
 • 43  , . .
 • 44 . , , , , , , , , .
 • 45 , , .
 • 46  , . : , , , . , 389 . . . . . . .: . VI. 42. 1.
 • 47  , , . .
 • 48 (II. 30. 27).
 • 49 4243. 1. . : . II. 30. 7  31. 6.
 • 50 τάγμα .
 • 51  , . .
 • 52 , , , . .: . II. 31. 3.
 • 53 43. 248. 3 .: . II. 31. 732. 8.
 • 54, 509 . . ., , . . .
 • 55 , , . , , (II. 32. 2*), ( . II. 58), ; , , (II. 32. 3) , .
 • 56 .
 • 57493 . . . (= 491 . . . ).
 • 58  . .   , - . , , . 437 . . . , .
 • 59 , .
 • 60 .
 • 61 . .: . . V. 704.
 • 62 .
 • 63. : . II. 32. 812.
 • 64 , : (praenomen), (nomen), , (cognomen). , , .
 • 65.: . II. 32. 57.
 • 66 753 509 . . . , , .
 • 67 . . .
 • 68, , , . , . (II. 32. 912).
 • 69, . . : .
 • 70 , (II. 33. 13).
 • 71.: . II. 72*.
 • 72.: . II. 7. 2; 14. 3.
 • 73 (II. 33. 2) , .
 • 74 10 .
 • 75 (lex sacrata  II. 33. 3).
 • 76 . . () .
 • 77 , , ( . V. 81). , . , , , . , - .
 • 78  , V . . . .   , V . . . , .
 • 79  . . : . II. 33. 59; . . 8.
 • 80 . , , .
 • 81 (II. 33. 4). .
 • 82 (II. 33. 10), , .
 • 83 .


 • [1] κωλύειν γὰρ οὐκ ἠξίουν οἱ δι ἑαυτῶν πεποιημένοι τὰς πόλεις, ἀλλὰ πολλὴν τοῖς διαφόροις τῆς ἑκουσίου φυγῆς χάριν ᾔδεσαν  , , , .
 • [2] τὸ καθ αὑτοὺς ἐξωθοῦσι μέρος  () ().
 • [3] οὐ μεμπτὰς τετικέναι δίκας ἑκάστην πόλιν  ( ) .
 • [4] : οἵ γε τελευτῶντες ὑπὸ τυράννῳ ποιήσασθαι, θηρίων ἁπάντων ἀγριωτάτῳ, συγγενῆ σφῶν πόλιν ἐπεχείρησαν ἁπάσας ἀνατρέψαντες τὰς ἐπὶ θεῶν ὁμολογίας, οὐκ ἄλλαις τισὶν ἐλπίσιν ἐπαρθέντες, ἀλλ ὅτι ἂν μὴ αὐτοῖς κατὰ γνώμην χωρήσῃ τὰ τοῦ πολέμου δίκην οὐδεμίαν ὑφέξουσιν ἤ τινα μικρὰν κομιδῇ  , , , , , , , , , .
 • [5]Καὶ γὰρ ἄνδρα ἕνα καὶ πόλιν ὅλην ἐπὶ ταῖς καλλίσταις τῶν ἰδίων πράξεων φιλοτιμεῖσθαι χρή  , .
 • [6] ἐπεὶ δ οὐκ ἀπέχρησεν αὐτῷ τοιαῦτα συμβουλεύειν, ἐξ ὧν οὐδὲν ἄλλ ἢ τοῖς κακίστοις τῶν πολιτῶν δουλεύσομεν  , , 텻.
 • [7] ὑπό τ αὐθαδείας, ἣ φιλεῖ περὶ τὸ κρατοῦν ἀεὶ γίνεσθαι, καὶ ἀφροσύνης  , , .
 • [8] : Σαβίνους δὲ τουτουσὶ ἔθνος τηλικοῦτον, οἷς διὰ παντὸς ὁ περὶ τῶν πρωτείων πρὸς ὑμᾶς ἦν ἀγών, ποία παρέσχεν ὑμῖν βοήθεια μηκέτι διαμιλλᾶσθαι περὶ τῶν ἴσων;  , , , ?
 • [9] : καὶ τοὺς αὖθίς ποτε τυραννικοὺς ἄνδρας ἐπιχειρήσοντας εἰ τύχοι, περὶ τῶν γεγονότων τῷ δήμῳ μνησικακεῖν  , , .
 • [10] : τελευταῖον δὲ τῶν εἰρημένων οὐδενὸς ἑτέρου φήσαιτ ἂν εἶναι πλεονεκτημάτων ἔλασσον, ἐὰν ὀρθῶς σκοπῆτε  , , , , .
 • [11] : τοῦ ἀνδρός  . : . , 4344.
 • 1496002021 1496002023 1496002029 1496007000 1496008000 1496009000