|  |I

. . . I (. IV). ., 1890.
. . . . .

. I, . 11 . . . . .   ; (16). , , . , , (712). . (13). . . . . (1415). . . (1617). . . . (1720). , . (2021). , , , , , (2225). . . , , , (2628). , , , , (2931). , , (3234). , (35). , , ; , (3637). ; , , .12 , , , . . ; (3840). (41). , , . (4245). (4647). ; . . , , , , . (4852). ; ; ; (5355). , (5658). ; . ; ; , (5961). ; ; I (6264). , ; , , (6587). , (88).

1. , , , , . (2) , , , , , , , , . (3) , , , . (4) , , , , , . (5) , .13 , , ? [220168 .] (6) . , - , - ?

2. , , , . (2) . , ; , , , . (3) ; . (4) , ; (5) , , . - , , . (6) , , , , . (7) , - , , .14 . (8) , , , .

3. , [220217 .], , , - , (2) , . , .

(3) , , . (4) , , , . (5) . (6) , , , , .

(7) , , , , , , . (8) .15 , , . (9) , , , , , , . (10) , , .

4. : ; , . (2) . ; , . (3) , ; , , , , . (4) . (5) , , .16 . - . (6) -, , , , ? . (7) , , , , . (8) , , , , , , . (9) , - , . (10) , ; (11) , , , , , .

5. , , , [264 .]. (2) , , .17 ; - , . (3) , . (4) , , , , . (5) , ; , , .

6. [405 .], [371 .], (2) [387 .]; , , , [388 .]. (3) , , , , . (4) , , , , . (5) , , ; .18 , [279 .] . (6) - , , , . , , . (7) , . , (8) , [271 .], .

7. , , , , : (2) , , , . (3) , , , , (4) , , , . (5) , . (6) , , , , .19 . (7) . (8) , : , , , , . (9) , , . (10) , , 1. (11) , , ; . (12) , , . (13) , , . (14) [271 .].

8. ,  ,  , , , . (2) , , , .20 : (3) , , [269 .], , . (4) - . , , , , . (5) , , . 9. , , , . (2) , , . , , . (3) , , , . (4) , , .21 , , : (5) , . (6) , , , . (7) , , , , . , , (8) , , . , [268 .].

10. , 2, ; . (2) , , ; , . (3) , ́ , . (4) , , , , .22 , . (5) ; , , , (6) , , , . (7) , , , ; (8) , , , , . (9) , .

11. , , . (2) , , [264 .]; , , . (3) , , , [264 .]. (4) , , .23 . (5) 3, ; (6) , . (7) , , , . (8) , , , . (9) , . (10) , , , , (11) , . (12) , , . (13) ; . (14) . (15) , , .

12. , . (2) .24 . (3) , . (4) , , ; . (5) , . (6) , , , . (7) , , , , , , -; , . (8) , . (9) , , , . .

I

13. , ; . (2) .25 - . (3) , . (4) . . (5) , .

(6) : ; (7) , . (8) , , . (9) , , , ; , .

(10) - , (11) , , , , , . (12) , . (13) , .26 , .

14. , , , , , . (2) , , ; , , . (3) , , , , . . (4) , , , , . (5) , , , , , , 4. (6) , , , 5. (7) ; , , , , , , , .27 , . (8) , . (9) : (15.) , , , (2) , , , , , . (3) , , , , , . (4) , , , , , , . (5) , , . (6) , , . (7) , , , , , ; (8) , (9) .28 . . , : , . (10) , , , , , . (11) , , , , , . (12) , ; , 6.

(13) , .

16. , [263 .], . (2) , , , ; . (3) , . (4) , , , . (5) , .29 . (6) , - : (7) , , , . (8) . (9) 7. (10) , , , , , , . (11) , , , , .

17. , , , , (2) , , , , , , , . (3) , , , , , , . (4) .30 , , . (5) , , , .

(6) , , , , [262 .] . (7) , , . (8) , 8 . (9) , , , . (10) , , , , , . (11) , 9, , . (12) , , , , . (13) .31 , , , , , .

18. , . (2) , : , , . (3) . , , , ; , , , , - , . (4) , . (5) , , , , . (6) ; , . (7) , , . , , .32 , . (8) , , , . (9) , , . (10) , , , , (11) . 19. , , , , . (2) , , , , , . (3) ; . (4) , ; , , . (5) .33 , , 10 . (6) , , . (7) , , , , . (8) . (9) , , . (10) , . (11) , , ; . (12) , , , , , , . (13) , , . (14) , , . (15) , .34 , , .

20. , . , , , (2) ; - . (3) , , (4) , , , , . (5) , , . (6) , . (7) , , , ; , , . . (8) - , , , . (9) , , . (10) .35 , , . (11) - . (12) , , , , , , , . (13) : , , ; (14) , [1] . (15) ; , , ; , (16) , , .

21. , : (2) , , , , .36 , . (3) , , . (4) , , , . (5) , , , . (6) , . (7) , . , , , . (8) , . (9) , , . (10) , , , ; , . (11) , , ; , , .

22. , , .37 , . (2) , , . (3) , - , : (4) , . (5) , . (6) , ; . (7) , ; (8) , , . (9) , , ; , . (10) , , . (11) , .

.38 23. , , , , (2) , . , , (3) , ; . (4) . , . (5) ; . , . (6) , , . , , . (7) , ; . . (8) , , , , . (9) , , .39 . (10) , , , , , [260 .].

24. , . (2) , , , .

(3) , , , - , . (4) , , , , . (5) [258 .]. , , , . (6) - , , . (7) , , .

(8) ; .40 (9) , , . (10) , . ; , . (11) , . (12) , , ; ; (13) 11.

25. [257 .] , , , . (2) , , , , , (3) , ; . (4) - . , , , . .

(5) , , .41 . (6) , . (7) , , , [256 .] . (8) , , , , . (9) , , .

26. , , . (2) . , , , ; , . (3) , , .

(4) : . (5) , , . (6) : ; . ; , .42 . (7) , . (8) , . (9) , , . , , , , . (10) , , , . (11) , 12; (12) , , ; . , . (13) , , , . (14) . (15) , ; , .43 . (16) , , , , , , , ; , .

27. , , , , , . (2) , , . (3) , , , ; . (4) , . (5) 13; , , ; (6) , 14, , , : (7) , , ; .44 . (8) , . (9) , . ; , , . (10) , , , , . (11) , , , . (12) , , , ; , . (13) .

28. , , , . (2) , , , , , , ; , . (3) , , . (4) .45 , . (5) , : , , (6) , . (7) , , , . (8) , , , . (9) , , , , , . (10) , , , , . (11) , , , ; , , . (12) , , ; , . (13) ; , . (14) , .46 . , .

29. , , , , . (2) , . , , , . (3) , , , . (4) , , . , , , , . (5) , , , . (6) , , : . , . (7) , , .47 . (8) , , . (9) , , (10) , .

30. , , , , , [256 .], . (2) . 15. (3) . (4) , , , , . (5) , . (6) , , , (7) , , , , , . (8) , , .48 , , . . (9) , , , , . (10) , . (11) ; . (12) , , ; . (13) , . (14) , , . (15) , , [255 .].

31. , , , , . (2) , , , . (3) , .49 . (4) , , , . , , , , . (5) ; , , (6) , , , , . (7) , , , , . (8) , , , , , , - .

32. . , , . (2) , , , , , , .50 , . (3) , , , , . (4) , , , , , , , , . (5) . (6) , ; (7) , , , : , , . (8) , , , . (9) , ; .

33. , , , , . (2) .51 , 16 . (3) , . (4) , , , . (5) , , , , , . (6) , . (7) ; , , . (8) , , . (9) , , , , . (10) , , , , , . (11) , , .

34. , .52 ; (2) . (3) , . (4) , , , , . (5) , , , , ; , . (6) , , , , , (7) , : , , . (8) , ; , , . (9) , . , , , .53 . (10) , . (11) . (12) , , [255 .].

35. , . (2) , , : (3) , , , 17. (4) , ́ ; . (5) , , , , . (6) , . (7) , , , , , , , , . (8) , ; , , . (9) , , , .54 18. (10) , , .

36. , , , , . (2) , , . (3) , , , , . (4) , , .

(5) , . (6) , , . (7) . (8) , , . (9) , . (10) [254 .]. , .55 . (11) , ; (12) .

37. , , . (2) , ; , , , . (3) , ; , . (4) , , , ; , , ; . (5) , . (6) , - , . (7) , - , , - , . , , .56 . (8) , , , , ; . (9) , , . (10) , , ; , , , , .

38. , , , , ; . (2) , , , , . (3) . (4) . (5) , , ; , , . (6) , , , [253 .], . (7) , .57 , ; . (8) , . (9) ; , . , , . (10) , , .

39. [252 .] , , . (2) , , ; , . (3) , , . (4) , , , , . , ́ . (5) , . (6) , .

(7) , , .58 , (8) , [251 .] .

(9) , (10) , , . (11) , , (12) , , , , , - 19 , , . (13) , . (14) , , . (15) , .

40. , ; , , , , . (2) .59 . (3) . (4) , , . (5) , , , , . (6) , , . (7) . , , (8) , . (9) . (10) , . (11) , , , , . (12) , ; , . (13) .60 , , , , , . (14) , , , , . (15) ; , , . (16) , .

41. , , , , . (2)   , . (3) , [249 .]. . (4) , , , , , . (5) , , ; . (6) , , , , - , .61 , , , . (7) , , , .

42. , , (2) ,   ,   , , . (3) , . (4) , , ; (5) , 20 . (6) , , 21; 22, . (7) , , . , ; , . (8) , ; , . (9) , .62 , , , ; . (10) , , , , (11) , . (12) : , ; , . (13) , , , , , , , .

43. . , , . (2) , , , . (3) , , , . (4) , .63 , , , ; , . (5) , , , , . (6) , , , , , ; . (7) - . (8) , , , .

44. . , , , , , , , . (2) , , , . (3) , . .64 . (4) , , , , , . (5) , , ; . (6) , . (7) , , , , .

45. , , , (2) , , . (3) , , , . (4) , . , . (5) , .65 , . . (6) . (7) ; , , . (8) , , , . (9) , , , ; , . (10) . (11) , , , , , , ; , . (12) , . , . (13) , , - , ; . (14) , , .

.66 46. . (2) . (3) 23.

(4) , , , . , , , . (5) , , . (6) . - , , , , , , . (7) . (8) , ; . (9) , , . (10) , .67 , , (11) , , . (12) , , , . (13) , : , , .

47. , , . (2) , , , , , ; . (3) , , , ́ . . (4) : , , , . (5) , ; - , , ; . (6) , .68 , . (7) , , . , , . (8) , , , . (9) , , , . (10) , .

48. , , , (2) , , . (3) . (4) , , . (5) , , , ; , . (6) .69 , , , . , , , , . (7) . (8) , , ; , , , : , . (9) , . (10) , . (11) , .

49. , , (2) . (3) , , , , (4) , , , , , , .70 . (5) , ; ; , . (6) , , . , . (7) ; , . (8) , , , , . (9) . (10) , , , , , , . (11) . , . (12) , , , .

50. , , (2) , , , , .71 . (3) , , ; , . (4) . (5) , , . (6) , ; (7) , . (8) , , . (9) , .

51. , , . (2) , . (3) , . (4) ; . (5) , .72 , ; (6) , , ; , , . (7) - , , . (8) , : , ; , , , . (9) , ,  . (10) , , , . (11) . , , , , , . (12) , , , .

.73 52. , . (2) , , . (3) , , . (4) , , , . (5) , [248 .] , , , ; . (6) , , , . (7) . (8) , .

53. . (2) , , , , (3) .74 , , , , . (4) , , , ́ . (5) ; , , , . (6) , . (7) , , . (8) , , , , . (9) , , , , . (10) , ; , , . (11) , . (12) , , , , . (13) , ; .75 . , - ; . 54. , , , , , . (2) , , , . (3) ; , , ; , . (4) , . (5) , ; , . (6) , , , , , . (7) , , , . (8) , , , , . .76 , .

55. , . (2) , , , , , ; , . (3) , , , , ; - : (4) , . (5) . , , . (6) , , . (7)   , , , , ; , . (8) , . (9) ; . (10) , ; , , , , .

56. , , .77 [247 .]. (2) . [246 .]. (3) , ; . (4) , . 24, , . (5) , , , ; . (6) , , , . (7) , , . (8) , ; , . (9) - , ́ , , , . . (10) , .78 . (11) , 25, ; . 57. , , , , , , (2) , : , . (3) , , , , . (4) . (5) , , , , , . (6) : , , . (7) , - . (8) .79 , , , , , .

58. , , , , , : (2) , , , . (3) , , . , , , . (4) , , , , (5) , , , . (6) , , , .

(7) , . (8) , , .80 , , , . (9) , , , , , .

59. , [248243 .] , , , . (2) , . (3) , , , ́ . (4) , . (5) , , , . (6) , , . ; . (7) , . (8) - .81 ; ; [242 .] . (9) , , . (10) , . (11) , ; , , (12) , , .

60. , , . (2) , , , . (3) . , , , , , . (4) , , . (5) .82 , , . (6) , , , , , ; , . (7) , , , , , . (8) , , , , , , , ́ , : . (9) , . , . (10) , . 61. , , , , . (2) , , . (3) , , ; ; , .83 , . (4) , . , , ; ; . (5) , , . (6) , , , . (7) ; .

(8) , , ́ ; . 62. , , , , . (2) , , , , , . (3) . .84 , : (4) - , , , , . (5) , , . (6) , , . (7) , , ; : (8) , , : , , , ; ; (9) 26.

63. , . (2) , , : (3) , , .

.85 (4) - , . [264241 .] , , . (5) , , , . (6) , , . (7) , , , . (8) , , , , , . (9) , , , , , ; 27.

64. , - , , , , , . (2) , 28; .86 , . (3) , , , , . (4) , . (5) , , ; (6) , ́ . , , , .

65. , : (2) , ; , . (3) , , , , (4) , . (5) , . (6) , , , ; (7) .87 , , , , , . (8) , , , . (9) , , .

66. , ; [241 .]. (2) . (3) , , . (4) , . (5) , , , , , ; . (6) , , .88 , , , , , . (7) , ́ , . (8) , , , , . (9) , , . (10) , , : , ́ , , . (11) , , , , , - . (12) , , . 67. , , , ; .89 , , , . (2) ; , , . (3) , , . (4) , , , , [4], ; (5) , , , . (6) , , , . (7) . , , , ; . (8) , , - . (9) ? ; , , - . (10) : .90 , ́ . (11) , ; , , , , ; , . (12) , , , , . (13) , , 29 .

68. , , . (2) , , , (3) , . , , . (4) , , , . (5) , ; .91 . (6) - , , . (7) , , , . (8) , . (9) , , , , , . (10) - , , . (11) . (12) , , , , , 30. (13) , , , , . - .

69. , , .92 , . (2) , , , . (3) , . (4) , , , . (5) , , ; , . (6) , , . (7) , , , , , , , . (8) , , , , - , . (9) . (10) - , , , .93 , . (11) , . (12) : !, , . (13) , - !, , , , . (14) , .

70. . , , , , (2) -, , . (3) , , , . (4) , , , -. (5) , , - , , , . (6) , [240 .].

.94 (7) , . (8) , , . (9) . , ,   , .

71. , , ; (2) , , , . (3) , , , . (4) , . (5) , . (6) , , , ; (7) . , , , .95 . (8) . 72. , , . (2) , , , ; (3) , , , , ; . (4) - : . (5) , ,   , . (6) , , , . (7) , .

73. , , , ; , , , (2) , , .96 , . (3) , , , , . (4) , , . (5) , , 31. , , , ; , , . (6) , . (7) , , .

74. , . (2) : . (3) , , ,  ,  ; , , . (4) , , , . .97 (5) , , . (6) , ; , . (7) , - ; , , ; (8) , . (9) , , , , (10) , , , , ; (11) , , . (12) , . (13) : , , , , , ; (14) , , .

75. , .98 , [238 .]. (2) , ; , . (3) , , , ; , , , . (4) . , , , , . , . (5) , [2] ; ; - , . (6) , , , . (7) , . (8) , , , , . , . (9) , , .99 . (10) , , , .

76. , , , , , , ; . (2) , , . (3) ; , , . (4) , , : (5) ; , , - . (6) , , . (7) , , , , ; . , , , . (8) , , ; .100 . (9) , . , , . (10) , , , , ́ , , ; , , , , . (11) , , .

77. ; , (2) , , . (3) , . , , . (4) ; (5) . (6) - , , . (7) , , .101 , , .

78. , , . , ; . (2) , , . (3) , . (4) , ́ , , , . (5) , . (6) , ; . (7) , , , . , , . (8) , , : , , . (9) , . (10) , . .102 , , . (11) ; , , . (12) ; , . (13) . (14) , , , , , , , . (15) , , , .

79. , , , , . (2) , , . (3) , ; (4) . , , (5) , .

(6) , , . (7) .103 , , .

(8) , , , , ; , - . (9) , , , . (10) , , , 32, , . (11) , . (12) , , , , , , . (13) , , , , , . (14) , , , , .

.104 80. , , . (2) , , . (3) , ; , . (4) , , . (5) , [5] . (6) , , . (7) , . (8) , , , - , , . (9) , , - : !, . (10) , . (11) , , , . .105 (12) , , , , . (13) ; - .

81. -; , . (2) ; (3) , , , , . (4) : , . . (5) , , , - , . (6) , , , , , , ; , , . (7) , . (8) , , .106 . (9) , , , , ; . (10) ; , . (11) , .

82. , . (2) , , . (3) , , . (4) , , . (5) , , . (6) , , , , . (7) , .107 33, ; . (8) 34, , , , , . (9) , ; : . (10) , , , , , . .

(11) , , . (12) , , , . (13) . , , . (14) .

83. , , .108 . (2) , , , (3) , . , . (4) , - , . (5) . (6) : (7) , , ; . (8) , , , . (9) . (10) , . (11) , , , , . (12) , , , .

.109 84. , . (2) , . (3) , , , , 35. (4) ; , . (5) , . (6) , . (7) , , . (8) , , , , , ; , , . (9) , , , , .110 , , , : (10) , 36. (11) , ; , . (12) , , .

85. , , , , , , , , . (2) , . (3) , . (4) : , . (5) , , . , . (6) , , , . (7) , . ; .111 37, .

86. , . . (2) , , . (3) , , , ,   . (4) . (5) , , , , ; . (6) , , . (7) , . (8) , , , . (9) .112 , , .

87. ; , , . (2) , . (3) , , ; , , , . (4) . (5) , , , . (6) , . (7) , , , , , . (8) , , , . (9) , . (10) , ; - ; . 88. . .113 (2) , , . (3) . (4) , , , .

(5) , ; , . (6) .

(7) [241238 .] , 38 .

(8) . (9) , , . (10) , , , , . (11) , , , (12) .114 , 39, . .


 • .115
 • 1, 2
 • . , I, 22. I, 35. III, 32. V, 75. IX, 1 .
 •   ἀρχῇ καὶ τέλει κέχρηνται  , θρυλλεῖν ἄνω κάτω.
 • 1, 3
 • . .
 • 1, 5
 •   (220168 . .).
 •   κατὰ τὴν οἰκουμένην, : ; , .
 • 2, 2
 • . . , III, (525 . .) , 322 . . ., .
 • 2, 3
 • . . 93, 4 = 405 . ., , . 96, 2 = 394 ., 11 . , . , , .
 • .116
 • 2, 45
 • . , , (360336 . .),
 • 2, 4
 • , . .
 • , τῆς προειρημένης χώρας, . . . . 8, 1. 9, 3. 11, 8 . .
 • 2, 6
 • , , , .
 • 2, 7
 • . , 124 (A) XI . , . . .
 • 2, 8
 • , ὁ τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τρόπος. , , , , . IX, 1, 4. 2, 4 : 1) , ; 2) , , ; 3) , ὁ περὶ τὰς πράξεις τῶν ἐθνῶν καὶ πόλεων καὶ δυναστῶν τρόπος. , ἡ πραγματικὴ ἱστορία ὁ τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τρόπος , ὁ περὶ τὰς πράξεις τῶν ἐθνῶν καὶ πόλεων καὶ δυναστῶν. . I, 35, 9. III, 47, 8. VI, 5, 2. ἡ πραγματεία: I, 1, 4. 3, 1. 5. 4, 1. III, 1, 1. 3. 32, 1. 59, 6, II, 56, 3. V, 33, 8. VIII, 11, 1.
 • 3, 1
 • , . . , 534/533 . , 221/220 . . .
 • , , , , ; Biqἁ, Bucca. .
 • 3, 2
 • , (ὑπομνήματα), .117 (251) , , (. . IV, 2, 1. I, 3, 2. II, 40, 4) 30 . , , , , , . II, 40, 9. Plut. Arat. 33. 38. Cleom. , frr. histor. graec. IV, 21 . . , . . 1865, . 49 . . . .
 • 3, 3
 • . .
 • 3, 4
 • . II, 12, 4, (526 . ).
 • 3, 9
 • . , . I, 23, 5.
 • 4, 2
 • . , , .
 • 4, 4
 • . (de Fortuna Romanorum 317 Wech) , , . . Cic. de officiis II, 7.
 • 4, 5
 • . ex Ponto IV, 3:


  Ludit in humanis divina potentia rebus
  Et certam praesens vix habet hora fidem.
 • 5, 1
 • . I , . . , 490 . = 264 . ., (11, 3). . Mommsen, römische Chronologie. Berl. 1859, . 2192.
 • , , IV III . . .   129 . .118 , , . . XII 315. 2328. . Cic. de orat. II, 14, 58. Müller frr. histor. graec. I, 103 .
 • 5, 5
 • . . . III, 6, 67. V, 32.
 • 6, 1
 • , , , 405 . Xenoph. Hellen. II, 1, 21.
 • , , 371 . . ., . 1839 . , .
 • 6, 2
 • (387 .) , .
 • (431367), , , 387 . Diod. Sic. XIV, 10 . 111 .
 • , Heloris, Eleporos, , , Calipari, , .
 • , , , , , , . . , , , . , . , .   . V . . . . III . . . . : , . 280 . . . . , , . . . . , . .119 , 18 364 . , 388 . . . = . 98, 1. Liv. VI, 1. Plut. Camm. 19. : , 19 (405 . . .). . . . 98, 2 = 387 . . . . , , , . , . . : . . . . 1865. . . (. . . . 1882 . 1883 .). , , .
 • . , : , arx, S. Maria in Ara Celi, -, Capitolium, . palazzo Caffarelli, , . piazza Campidoglio. . Iordan, Topographie d. Stadt Rom im Altertum. Berl. 18711879.
 • 6, 4
 • , , . , , , -. .
 • . , ; . 82 . . . (340. 327304. 298297). : , . . Liv. VIII, 29. IX, 41. 45.
 • 6, 5
 • , , 281 . . . 278 . .120 , ; (275 .) , 272 .
 • . 279 . . . I, 4, 15. X, 1923. Strab. IV 1, 13. Diod. XXII, 1820. Iustin. XXIV, 68. . IV, 15, 1 . 46, 1 . II, 20, 6 , .
 • 6, 6
 • , . . .
 • 6, 8
 • , . , . . 270 . , . . . I, 7. III, 26, 6.
 • 7, 1
 • , . . , , . , , ; .
 • 7, 2
 • .   , , - , - , - , - . , , . , . (XXI, 2 .), (282 . . .) ; .
 • 7, 7
 • , Decius Jubellius Campanus, . . Diod. III, 12. Valer. Maxim. II, 7, 15.
 • 7, 8
 • , . . , Mamers Mars, , . . Oppido, Martorano. . , 6, 8.
 • .121
 • 7, 11
 • . , 4000 : , , , . , ; , .
 • 7, 12
 • οἱ στρατηγοί. στρατηγὸς ὕπατος I, 52, 1. 5. VI, 14, 2 στρατηγός I, 11, 2. 24, 9 . .
 • 8, 1
 • , Carthada, -, . Carthago, . Καρχηδών, , . , , . , . , , , . , - . ,  - . . . , , , , , .
 • 8, 3
 • , ,   , , . . IV, 65. Diod. XI, 78. XIV, 78. 95. XXXVI, 4.
 • , ; . . 215 . . . 90 . .
 • 9, 4
 • , . Centorbi, , .
 • , , ; .
 • 9, 7
 • , , . Milazzo, .
 • , - , (XXII, 13), . S. Lucia.
 • .122
 • 9, 8
 • , . . . 54 (. VII, 8, 4), 215 . . ., 269 .
 • 10, 2
 • , ὁμοφύλοις, . , ,  , ὁμόεθνος. , , .
 • 11, 1
 • . συνέδριον. . , . (449) .
 • 11, 3
 • . . XXIII, 2.
 • 11, 6
 • , . Capo di Faro, Capo di Messina, - .
 • , Σύνεις, , - .
 • 11, 8
 • , Diod. Sic. XXIII, 2 λόφος, .
 • 13, 2
 • , . . I . 264241 . . . 1- 129 . = 490 . . ; , , . , . , 13- (252 .) , (I, 39, 13), ; 41, 4 250 . ; 16- , , (249) . Michaelis, .123 quaestiones de bello Punico primo. Traj. 1846. Bröcker, Geschichte des I punisch. Krieges. 1846.
 • 13, 3
 • , . . .
 • 13, 12
 • , μέτρια ταῖς τύχαις: , - , .
 • 14, 1
 • , , , XXIII, 8. XXIV, 11. , , , , , . , , (264 . . .) (XXIII, 3), 255 . (XXIII, 18, 2), , . .
 • , . 254 ., , . . I ; . Histor. Roman. reliqu. I, 5 . 109 . Valeton, de Polybii fontibus et auctoritate. 1879, . 71 . . . I, 15. 58, 5. III, 9.
 • 14, 5
 • . : -, , , , . , , , ; - , , ; , . (de hist. conscrib. c. 41).
 • .124
 • 15, 10
 • , . Vizzini, . . Diod. Sic. XX, 31.
 • 16, 1
 • , . . . .
 • 16, 2
 • . . , , , , , . Liv. XXVII, 22. 35. XXX, 2. XXXI, 8. XXXIV, 43. . . , . . 4200 300 . 50005200, 60006200 . : 1200 hastati, 1200 principes, 600 triarii, 1200 velites. Marquardt, römische Staatsverwaltung, 2 B.2 1884, . 334 . 389 . 401. (socii), (auxilia). , , . III, 107, 12.
 • 16, 3
 • . , , 67 .
 • 16, 9
 • . (XXIII, 5) 150000 , . . 25 .
 • 16, 10
 • . . Liv. XXIV, 21. Plut. Marc. 14. Polyb. V, 88. VII, 8, 6.
 • 17, 4
 • . Ligŭres. ; , . . , -. , .125 , , , . . , . (), . . . Prüfung d. Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst d. Baskischen Sprache (Berl. 1821) .
 • 17, 5
 • , . Agrigentum, . , , .
 • 18, 1
 • , ταῖς προνομαῖς, . ; αἱ προνομαὶ , οἱ προνομεύοντες  , .
 • 18, 2
 • , , III . . .
 • , . . , Ἡρακλεία ἡ Μινῶα, , , . 500 . . . . . 25, 9. Diod. Sic. XVI, 9.
 • 18, 5
 • , Herbessus (III, 8, 14), . Pantalica, .
 • 18, 7
 • , , . . 24, 5 .
 • 18, 8
 • , , . Diod. Sic. XXIII, 79. Zonar. VIII, 10. Oros. IV, 7.
 • 19, 2
 • . , . , , . ; . . , . , , . .
 • 19, 5
 • , .
 • .126
 • 20, 9
 • , , . I ; , , .
 • 20, 1216
 • . , , , , , . , ( I, 490 . . 1877). 494 . . , . . , I, 391 . . . III, 22 .
 • 20, 14
 • , , . Tarentum, . Tarento, , , .
 • , , , , .
 • , , . Velia, , . .
 • , , , , .
 • 21, 2
 • , κελευστής, . pausarius, hortator, .
 • 21, 4
 • 494 . . = 260 . . . . , .
 • 21, 5
 • , , .
 • 21, 6
 • , . Palermo, - .
 • 22, 1
 • , . , .127 Duellius Bellius; Bilios . λίβιος.
 • 22, 3
 • . , , . . . , ferreae manus. .
 • 23, 2
 • , . . , 9, 7.
 • 23, 10
 • . , , Columna rostrata.
 • 24, 2
 • , , , .
 • , , . . Liv. XXVI, 21.
 • 24, 3
 • , , , 256 . Diod. Sic. XXIII, 9.
 • 24, 4
 • , . Parco, .
 • , . Termini, , .
 • 24, 10
 • , ., , Monte Maggiore, .
 • 24, 11
 • , , .
 • 24, 12
 • , , . .
 • , . Castro Giovanni, .
 • 25, 1
 • , . Tindare, .
 • 25, 8
 • , . Monte di Licata, . . Diod. Sic. XIX, 104. 108.
 • 25, 9
 • , . Capo Boeo Capo di Marsala, - , , .
 • 26, 6
 • . . . 16, 2 .
 • .128
 • 26, 13
 • , ἐπὶ μιαν ναῦν ἐν μετώπῳ, naues omnes una eademque linea, uno lato ordine, in frontem dirigere. ἐπὶ μίαν εὐθείαν τάττειν.
 • . (∆) cuneus; , triarii. .
 • 27, 4
 • , ἐν ἐπικαμπίῳ νεῦον προς τὴν γῆν. Ἐπικάμπιος τάξις, . forceps, (V). Aelian. Tactic, 45 . : quartam eamdemque totus aciei sinistram partem ad forcipis concinnant figuram, ita, ut ad terram vergat. , : quartam partem a laevo totius aciei locarunt, inflexa ad rectum angulum linea, ita, ut ad terram vergeret. . H. Droysen, Heerwesen u. Kriegführung d. Griechen I. 1888, . 140.
 • 28, 6
 • . . (. Schweighäuser, T. V, 225 .) . πρῶτοι συμβαλόντες πρῶτοι καὶ διεκρίθησαν, - π. κινδυνεύσαντες πρῶτοι κ. δ. γάρ . , .
 • 29, 2
 • , . Cap Bon .
 • , . Kalibia, Clypea, .
 • 30, 1
 • , . 250 . . 40.
 • 30, 5
 • , , .
 • 30, 15
 • , . , - , . .
 • 31, 5
 • . , , , , , .
 • .129
 • 33, 9
 • , γροσφομάχοι, γρόσφοι, hastae velitares; 5 7. (parma), (galea) . γρόσφος VI, 22, 1. 2. 1200 . , .
 • , σημαίας. (σημεῖον, signum), . , , , , . . , : hastati, principes, triarii, , , pilum, . 10 2 (centurio). 120 , 60. . , principes, hastati, , hastati . Triarii principes, . VIII, 8 VI,19 . M. Jähns, Handbuch einer Gesch. des Kriegswesens. 1880, . 222 . Marquardt, o. c. II, 344 . H. Schiller, 709 . (Jw. Müller, Handbuched. klassisch. Alterthumswissenschaft). . . . . I, 413 . H. Delbrück, Histor. Zeitschr. 1884, H. 2. M. I. de la Chauvelays, lart militaire ches les Romains. Paris. 1884.
 • 34, 6
 • . , , , . , ,  10, 16, 20 ,  . .130 , . 8 , .   (sarissa) 14 16 , , , . . ; , . . . , . . XVIII, 12 . Curtius III, 2, 9. . Droysen, Geschichte Alexanders. Berl. 1833, . 95 . H. Droysen, Heerwesen, 171 .
 • 34, 10
 • . 30000 .
 • 35, 4
 • . (fr. 220 Nauck): , ; . ; , .
 • 36, 4
 • , (hist. punic. 4) , , .
 • 36, 12
 • , νεανίσκους. , juvenes, νεανίσκοι, νέοι . . 48, 4. 88, 6. IV, 16, 6 .
 • 37, 4
 • .   . . Virg. Aen. IV, 52. () , , . (Plin. H. N. XVIII, 63, 2),   .
 • .131
 • 38, 7
 • , . Panormos : , , .
 • 39, 2
 • , . Djerba Menax, (IV, 3, 45) Lōtophagitis , . .
 • 39, 8
 • . 504 . = 250 . . . . Fraenkel, der Amtsantritt der röm. coss. . 126.
 • 39, 13
 • , , . I, 24, 4.
 • , . Lipari, , , .
 • 40, 15
 • , . , , . . (282 . . . = 471 ). , , . V, 84, 5.
 • 42, 4
 • , . Capo Passaro, - .
 • 42, 7
 • , τενάγεσιν ἐκ θαλάττης, .
 • 42, 8
 • . , . , .
 • 42, 9
 • , κριοκοπεῖν. : . . , .
 • .132
 • 42, 12
 • , . Himilco, . .
 • 43, 6
 • , τῶν ἐκπηδησάντων, , . παραγενομένων, ἐπανελθόντων, ποωσμιγνύντων, .- ἐκ τοῦ προφανοῦς ἐρχομένων.
 • 44, 1
 • , I, 86. , . . . T. V, 262 .
 • , , II, 1, 9, , .
 • , . Adherbal, . 248 . . . . I, 49 .
 • 44, 2
 • , . . , . Aegates, : , . Levanzo, , . Favignana, , . Marettimo, I . (59, 8  61, 8)  512 . = 242 . . Seipt, de Polybii olympiadum ratione et de bello punico primo. L. 1887, p. 44.
 • 45, 5
 • , ἑωθινῆς φυλακῆς, . . . (excubiae) (vigiliae). 4 . .
 • 46, 1
 • , . Trapani, - .
 • 46, 4
 • , ; . 47.
 • 47, 7
 • , ἐκ καταβολῆς, , . : subinde pariter, ex navis structura secum, tum primum, rursus inopinato impetu. . (Rh. Mus. 1868, XXIII B. 428 .) ἐξ ὑποβολῆς ; . , .133 , , .
 • 49, 3
 • , , . Liv. epit. 19. Cic. divin. I, 16, 29.
 • . 6 , , . , . tribuni militum , 362 . . 6 , 16, 24 4 . tribuni militum a populo; 1 . . Marquardt, röm. Alterth. II, 364 2.
 • 50, 6
 • , rostratae, (ἔμβολος, rostrum).
 • 52, 5
 • . . . . , 248.
 • 52, 7
 • , τοῖς ταμίαις, magistratus minores. 333 . , , quaestores aerarii urbani, , , quaestores classici, , ad ministeria belli. , magistratus majores. Lange, röm. Alterthüm. I, 637 .
 • 53, 11
 • . (καταπέλται) ,   (λιθοβόλοι, πετροβόλοι, ballistae), ,   . . M. Iähns, Handbuch einer Gesch. des Kriegsw. 207 .
 • 55, 6
 • , . Piuliano, , . . . , .
 • 56, 1
 • , , . . , , . .134 9 (237228); . 30 .
 • 56, 3
 • . , . Calabria, .
 • , . Monte Pellegrino .
 • 58, 1
 • . , .
 • 58, 5
 • . ; , , . hieram facere. Senec. epist. 83.
 • 58, 7
 • . Aelian. Var. Hist. II, 28.
 • 59, 8
 • .
 • 60, 3
 • , , .
 • 60, 6
 • , κοίλης καὶ τραχείας οὔσης τῆς θαλάττης. : mari modo dehiscente, modo asperius intumente, . . .
 • 62, 9
 • . 5 : 6. = . 1462 ., . = . 1219 .
 • 63, 4
 • , ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ἀκοῇ μαθόντες. ἀκοή , .   , , . 88, 7. οἱ ἀναγινώσκοντες X, 26, 10. 31, 6, οἱ ἀκούοντες I, 13, 6. 64, 2. II, 61, 11. III, 37, 1. X, 9, 8.
 • 65, 2
 • , πόλεμος ἐμφύλιος. , : , . .
 • , , , , Aequum Faliscum, . .135 293 ., , .
 • 66, 1
 • , . Giscon, . . 80.
 • 66, 10
 • , , . , . Keff.
 • 67, 7
 • , μιξέλληνες, hybridae graeci, .
 • 69, 5
 • , .
 • 70, 9
 • , , , 1100 . . ., . .
 • , Hippon, Hippo Diarrytos, . Vizerta, .
 • 73, 1
 • , , . .
 • 74, 13
 • , , .
 • 75, 5
 • , .
 • 76, 2
 • , παρηγγύων ἅμα παρακαλοῦντες σφᾶς αὐτούς. παρεγγυᾶν , , .
 • 79, 1
 • , , . : , , , ,   . , . .
 • 81, 5
 • , ἀποθηρωῦσυαι, , . θηρίωμα : Est etiam ulcus, quod θηρίωμα Graeci vocant. Id et per se nascitur, et interdum ulceri, ex alia causa facto supervenit. Color est vel lividus, vel niger, odor foedus; multus et muco similis humor. Jpsum ulcus neque tactum, neque medicamentum sentit; prurigine tantum movetur; at circa dolor est et inflammatio. Interdum etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. Atque id quoque malum serpit. Quae omnia .136 saepe intenduntur fitque ex bis ulcus, quod ἕρπηται ἐθιόμενον[3] Graeci vocant, quia celeriter serpendo penetrandoque usque ad ossa corpus vorat. O IV, 21, 6. VI, 9, 9. XXXII, 7, 7.
 • 82, 6
 • , . . III, 23, 2. Emporioa . , : .
 • 85, 7
 • , . - (Illir. 25) : , .
 • 88, 12
 • , εἴξαντες καιροῖς. (III, 10, 1) , , . , , , - .


 • 16, 8.
 • 28, 2.
 • 3.
 • 4, XXIII, 12.
 • 5. III, 81, 11. XII, 7, 3. XVI, 28, 5.
 • 6III, 8. 9.
 • 7 150000 .
 • 8 1 200 . [. 1480  (1 = 184,97 )  . . .]
 • 9. X, 15 .
 • 101 342 . [. 1850   . . .]
 • 1121, 5.
 • 12. . . .
 • 131819.
 • 1425, 1.
 • 1527, 6. 28, 6.
 • 161 . 342 . [. 1850   . . .]
 • 17. 31, 47.
 • 18. 1, 2.
 • 19 337 421 . [. 9251110   . . .]
 • 202 . [. 2220   . . .]
 • 2125 . [. 185   . . .]
 • 22. . -.
 • 233 . [. 22   . . .]
 • 24212 .
 • 25421 . [. 925   . . .]
 • 26 2500000 . .
 • 273, 910.
 • 28VI .
 • 293 . [. 22   . . .]
 • 3066, 1.
 • 314 . [. 4625   . . .]
 • 3270, 5.
 • 3379, 5.
 • 3470, 9.
 • 35. 77, 2.
 • 3680, 1113.
 • 37.
 • 38. 63, 4 .
 • 39 1754000 .


 • [1] : . .
 • [2] : Μακάρα.
 • [3] . 1879 . (de med. IV, 28, 3): quod φαγέδαιναν Graeci vocant.
 • [4] : , . .
 • [5] : . .
 • [6] ἑπτήρης  , .
 • 1364004307 1364004404 1364004408 1445001001 1445001002 1445001003