(Βίοι Παράλληλοι Bioi paralleloi; . Vitae parallelae)
Plutarchi Vitae parallelae. C. Sintenis, Teubner: . I (1877) (1908) [ , , , , , ], . II (1879) [ , , ., , , , ], . III (1881) [ , , , ], . IV (1875) [ ., , , ], . V (1874) (1881) [ , , , , ].
Plutarchi Vitae parallelae. Cl. Lindskog et K. Ziegler, Teubner: . II . 1 (1932) [ ., , , ], . II . 2 (1935) [ , , ], . III . 2 (2- . 1973) [ , , , , ], . IV . 2 (1939) [].
Plutarchi Vitae parallelae ( 11 .) with Eng. transl. by B. Perrin, Loeb Classical Library: . I (1967) [ , , ], . II (1968) [ , ., ], . III (1932) [ , ], . IV (1959) [ , ], . V (1961) [ , ], . VI (1961) [ , ], . VII (1967) [ , ], . VIII (1959) [ , .], . IX (1968) [ , ], . X (1959) [ , ], . XI (1962) [, , , ].
:
. . , .

[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
() [ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
() [ . . ]
()
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . , . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ; . . ]
[ . . ]
[ . . ; . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . . . ]
[ . . . . ]
() [ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]
[ . . ]