|  |III

. . . I (. IV). ., 1890.
. . . . .

. I, . 241 , (15). II ; , , ; (68). II ; (912). , , , (1314). , , (15). (16). , (17). , , (1819). , (2021). (2227). I , II (2831). (32). , , , , , , , (3335). ; (3638). ; (39). . , , , . ; , (4041). , (4244). . (45). , , (4648). ; (49). , (5053). (5455). .242 , , . (56). (5759). , , . (6061). (6263). . , ; , , , , , , (6468). , (69). , , (7072). , (7374). (75). . , , (76). . . , , , , , (7780).   (81). , , , , , (8283). , , (8485). , ; . , .   (8688). . (8890). , , (9091). , , , (9294). , , , . , . , . . (9597). (9899). (100). , , (101104). (105). : . , . , . , . , . (106). , , (107111). , , (112115). , : , ; (116118).

.243 1. , , , , 1. (2) , , . (3) , , , ; . (4) , , , : , . (5) , , , , . (6) , . (7) , , , , , . (8) . (9) , ,   , .244 (10) [221168 .] , . (11) , .

2. , , (2) , , , , . (3) , , (4) , - ; (5) , , 2. (6) , , , , , 3. (7) 4. (8) .245 , 5 [204 .] , , ,   .

3. , . (2) , , , , 6, (3) , 7. (4) , , , , 8, (5) -, 9 , . (6) 10, 11, , 12. (7) , .246 13, , (8) , , 14. (9) , , .

4. , , , , , . (2) , , . (3) , , . (4) , , , , , (5) , , , ; , , . (6) , , .247 ; , , . (7) , , , , , , , . (8) . (9) , . (10) , , , , . (11) , , , . (12) , . (13) , , , , .

5. - 15;   16; (2) .248 , , , 17, (3) , 18. (4) , , 19. (5) , , 20. (6) , , , 21. (7) , , . (8) , , - , ; , . (9) , , , , , , .

II

6. , , .249 , , (2)   , 22. (3) , , (4) , ; . (5) , , , , ? (6) , , ́ , , , ,   . (7) , , , : , , , , . (8) . (9) , , . (10) [400399 .], , .250 . (11) , , , . (12) , ; , , ; (13) , , , , . (14) , , ,   , ,   .

7. , , , . (2) , , 23, , . (3) , , ; [192 .].

(4) , . (5) , .251 , ? , , , ? (6) , , , . (7) , , .

8. 24 , , . (2) , , , , ; (3) , , . (4) , , , , . (5) , , , . (6) ; (7) .252 . (8) , , , , . (9) , , , , , (10) , , , , , , ,  , ? , . (11) - : , .

9. ? (2) , - , , (3) , , , , . (4) , , , , , .253 . (5) , , , , , .

(6) , ,  25,  , . (7) , , , ; , , 26. (8) , , , . (9), , .

10. 27 , , 28. (2) , , , . (3) , , - ; .254 29, . (4) , ; (5) , , , . (6) , , , , .

(7) , , ; . 11. , , , , , , , . (2) , , . (3) , . (4) , , , : (5) , .255 , , , . (6) , , , , . (7) - . , , , . (8) , , - . (9) , , ; , .

12. , . (2) ; , , . (3) , , . (4) ; , , . (5) , , , .256 , , , , , , (6) , , , , , . (7) , .

II

13. ; , , 30. (2) ́ , . (3) , 31, ; (4) , , . (5) , [221 .]. , , ; (6) . , , . (7) , . (8) , .257 .

14. 32 [220 .], , , , . (2) , , , ; (3) , . (4) , . (5) , , ; , , , . (6) , , ́ , , , . (7) , , , . (8) , , . (9) , .258 , , , . (10) , , , : .

15. , , , . (2) , . (3) , , , . (4) , . (5) , , , 33. (6) , , , , (7) , , , , , , .259 . (8) , , , , . (9) , , . , , . (10) , : , ,  . (11) - ; , , . (12) , , , . (13) , , , , .

16. , , , . (2) , , 34 , , (3) ; .260 . , , 35 . (4) , , . (5) , , (6) , . (7) , , , [219 .].

17. . (2) , , . (3) , . (4) - , . (5) , , -, ; (6) -, , ,   ; , .261 , . (7) , , , , . (8) , , , . (9) . (10) , , , , . (11) ; , , , .

18. , 36, ; . (2) . (3) , , .262 , , ; . (4) , ; (5) . (6) . (7) , ; (8) , , , , , . (9) , . (10) , ́ , (11) , . (12) , , .

19. , ; , . (2) , ; (3) . (4) , , .263 , , . (5) . (6) , , , , . (7) , , , , . (8) , , , . , , . (9) , . (10) , : , . (11) , 37. (12) , , , ; . (13) , , , .

II

.264 20. , , , ; , , . (2) , , , , , , , ? (3) , , , - ? (4) , . (5) , . , , .

(6) , . (7) ,   , : (8) , . (9) , , .265 ; (10) .

21. , ; , , . (2) , : , , , , 38. (3) , , (4) , , , . (5) , , . (6) , , , ; (7) , , (8) , , , , . (9) . , , .266 , , (10) , , .

22. [509 .], , , , (2) [481 .]. (3) , , , . (4) : : (5) , . (6) - , -, , . (7) . (8) , . (9) , , . (10) , . (11) , .267 , , , , 39 , . (12) , ; , . (13) , , .

23.   , . (2) 40 , , , 41 . (3) , - , , , . (4) , , . (5) , , ; , , , . (6) .268 , , .

24. , [348 .]. (2) , , . (3) : , , : (4) , , . (5) - , , , . (6) - - , , , ; , . (7) . (8) - , , , - , . (9) . (10) - , ; - , . (11) , , -, , .269 . , . (12) , , . (13) .

(14) ; (15) , . (16) , , , .   , , .

25. [280 .]. (2) , , : (3) , , . (4) , , . (5) ; , .

(6) , : , , .270 . (7) : , , : (8) , ; - , , , , , , , . (9) .

26. . (2) , ,  , , , ,  (3) , - - , , , , (4) , ; , - , (5) . 42, , , , . (6) .271 , , , , , 43, ; (7) , .

27. : (2) , 44. (3) . (4) -, - , , . (5) 45. (6) . (7) , , : (8) , 46. (9) , , ; , 47. (10) , .

.272 28. , , . (2) , . (3) , , , , , . (4) 48.

(5) , .

29. ́ , 49; , . , , , , . (2) , , , ; (3) , : , ; , , . (4) , , , , , , .273 ; (5) , , , , . (6) , , , , . (7) . , , , , (8) . (9) , , , . (10) , - ; .

30. , , . (2) , , , , , , 50. (3) , .274 , , , , , . (4) , , , , , , , .

31. , , , , . (2) , , , , . (3) , , ; , , . (4) , , , . (5) , , , , , ? (6) , , , , .275 ? (7) , , , , . (8) , , , , , , , , . (9) , , , (10) . (11) , , , . (12) , , , , -, , , ; (13) , .

32. , , , . (2) , , , , [280 .] [146 .], (3) 51 [221 .] .276 [146 .], , . (4) , , : -, ; (5) , , , ; , . (6) , , , . (7) , , , , , , . (8) , , , (9) - , . (10) : , , , .

II

33.52,  . (2) , .277 , , . (3) , . (4) , , , . .

(5) , 53, . (6) , , -, , , ; (7) -, . (8) , , , , . (9) , , . (10) . (11) . ; , . (12) ́ , . (13) , . (14) , ; .278 . (15) , , , : , , ; (16) , , .

(17) , , , ; , , . (18) , , , , , .

34. , [218 .]. (2) , , , (3) , , , 54 . (4) , , , . (5) , .279 55, , . (6) , , , , . (7) . , , , , , , . (9) ; , .

35. , , . (2) , . (3) , , , , (4) , , .280 : . (5) ; , . (6) , ,   , , , , - . (7) , , , ; , . (8) , , .

36. , , , , , . (2) , , , , , , . (3) , ; , . (4) .281 - , . (5) , .

(6) , , , , , , , . (7) , - , .

37. , . (2) , : , , . (3) , . (4) , 56 . (5) , 57 , ́ . (6) , , .282 . (7) , . (8) , , , . (9) , 58. (10) , , ; , , , (11) , , , , . , .

38. , , , , , . (2) ; , -, (3) , , 59. (4) , , - , .283 , - . (5) , ; , .

39. , 60. (2) , , , ́ , . (3) 61. (4) , , ; . (5) , ́ , 62, : (6) , , , 63; 64; (7) ; (8) ; 65. (9) , .284 (10) 66; , . (11) , . (12) , ; .

40. , , , . (2) 67, , , , 68, . (3) [219 .], . (4) , , . (5) , , , . (6) , , , (7) , , , , .285 , ; 69. (8) , , , , , , . (9) , . , 70, ;   . (10) , ; , . (11) , , , . (12) , , , . (13) ; - , , , . , , . (14) , , , .

.286 41. , , .

(2) , , , , , . (3) , , , , , , , . (4) . (5) , , ; (6) , , , , , . (7) , : , . (8) , , , ,  ,  , . (9) , .287 , .

42. , , ; . (2) , , . (3) , , , , , .

(4) . (5) , , , . (6) [1], 71. (7) 72, , ; . (8) , , , , , ; - .288 . (9) , , . (10) . (11) , .

43. , , , , , (2) , , , , . (3) , , , . (4) , - ; . (5) , - , . (6) , , , , , , . (7) . .289 , (8) , ,   , . (9) , , , , , ́ , . (10) , , . (11) , , , , . (12) , , , , .

44. ; . (2) , . (3) , 73; , , . .290 (4) . (5) , , . (6) , , , ; (7) -, , , , . (8) , , , . (9) . (10) . , , , , , , . (11) , , , , . (12) , , . (13) ; , , , , .

.291 45. , 74; , . (2) , ; , , . (3) , , , . , . (4) , , .

(5) , , - . (6) . : 46. , , , , . (2) , . (3) , , , . (4) .292 75, , ; , , . (5) , ; . (6) , , , , , . (7) , , , . (8) , , , , , . (9) ; , , . (10) , ́ . (11) ; , , , . (12) , , , .293 ́ .

47. , , . (2) , ; 76 . (3) , , [2], . (4) , 77, , . (5) - .

(6) , , : . (7) , , . (8) , , . (9) , .294 , , , , - ,  .

48. -, , , (2) , , , , , , , , , (3) , ? (4) , , , , , , . (5) , . (6) , , , , , , 78. (7) , . , , . (8) , .295 . , . (9) ; , . , , . (10) , , ; , ; (11) , , ; , . (12) , , , [3].

49. 79 , , , , : (2) , , , . (3) , , - , . (4) , , .296 . (5) , , . (6) , , . (7) , , , , , , .

(8) , - . (9) , . (10) , , : (11) , , , [4]. (12) , , , . (13) , ́ , , ; - , , .

.297 50. 80, , . (2) , , , . (3) , , , . (4) , ; , , , . (5) , , , (6) , . (7) . , , . , : (8) ; , . (9) , ́ , , , , .

.298 51. , ; (2) , , , . (3) , , , , , , , . (4) , , , . (5) : , , , . (6) , , , ; , , . (7) , , ; (8) . (9) , ́ , , . (10) , . (11) .299 , , , , : (12) , ;   . (13) , , - , .

52. , ; . (2) ; . (3) , , . (4) . (5) , , , , , , , , (6) ; , , , - ; , , , . (7) , [5] .300 , , . (8) ; , , , , .

53. , , , . (2) , . (3) , , . (4) , , , . (5) , , , , ; . (6) , , , , , . (7) , , . (8) , , .301 , , . (9) , , , , , . (10) , , , , .

54. , . , . (2) , , . , , , . (3) , , , . (4) . , , ; , . (5) , , , , , , , . (6) , . .302 (7) , , ,  , , 81, ,  . (8) ; , , , .

55. - : , , ; , , . (2) , , , , : , , . (3) , : (4) , , , , . (5) , , , , , , , . (6) , ; , , .303 . (7) ; , , , . (8) , , . (9) , , , ; , .

56. , ; . (2) , , ; , , . (3) , . (4) , , 82.

(5) , 83, , , . (6) .304 , , 84, , , .

57. , , , . (2) , - , , , , , (3) , . (4) , , , -, ; (5) -, , , . (6) , , . (7) : (8) .305 , , ; . (9) : .

58. , , : (2) , ́ . (3) ; , ; (4) , , , , . (5) , , , . (6) , . (7) , . (8) , , ; - . (9) -, .306 , , .

59. , , , , , (2) - . (3) , , ,   ,   , (4) , , , (5) , . (6) , . (7) , , , , , (8) , . (9) , , 85, , .

60. , 86. (2) .307 . (3) , , , . (4) . , , ; , , . (5) , , , 87. (6) , , . (7) , . (8) , , , (9) , . 88 , . (10) , . (11) .308 89 ; (12) , , , , ́ . (13) , - , .

61. , , . (2) , , ; (3) , . (4) ; , . (5) . , ; , , , . (6) , , . (7) . (8) , , .309 ,   90, , . (9) , 91 . (10) , . (11) , 92. (12) , , , ́ .

62. , , , , . (2) , , : (3) , . (4) : , , . (5) , , , ; , .310 . (6) , , , . (7) , . , , , . (8) , . (9) , , . (10) , , , . (11) : , , , .

63. , , : (2) , , , ; (3) , . (4) , , , , , . (5) .311 , , ; (6) , - , . (7) , , , , , , [6], , . (8) , . (9) ; , , : , , , . (10) , , . (11) [7], , . (12) , , , , . (13) , , , , ; , .

(14) ; , .312 . , .

.

64. , , , . (2) ́ . : (3) , ; , . (4) , , . (5) , , , , ? (6) , 93; ? (7) , , , , . (8) , , , ́ ; . ́ .313 , . (9) , . (10) , , . , , , , . (11) , , . , .

65. , , . (2) , , . (3) , , , , , . (4) , . (5) , . (6) 94 ; .314 . (7) , , , ,  : , , . (8) , ; (9) , , . (10) , , , . (11) , , , ; , .

66. , . (2) , , , , , . (3) , ; , , . (4) ́ , .315 ; . (5) , , , , , . (6) , , ; , . (7) , , , , . (8) , , , ; , . (9) , , , , , . (10) , . (11) , 95 .

67. , , , , . (2) .316 , ́ , , ; (3) , , . (4) , , , . (5) , , . (6) ; , , 96. (7) ; , .

(8) , , , . (9) , .

68. , , .317 ; . (2) . (3) ; , , . (4) ; , .

(5) , , (6) ; , , , . (7) 97 . (8) , , .

(9) , , . (10) , , . (11) , , , , . (12) , , , . (13) .318 98, , . (14) , , ; . (15) , , .

69. , . (2) , , , : (3) , , , . (4) , . (5) , , , , , (6) . (7) , . (8) ; ́ .319 , . (9) - , . (10) , , , ; . (11) . . (12) ; , , , , , (13) , ; . (14) , , ; , .

70. , , . (2) , ; , . (3) . (4) , ́ , .320 , . (5) , . (6) . (7) ; , , , : . (8) , , . (9) , , -, ; (10) -, , ; , , , . (11) , , ,   . (12) , , :

71. , , , , . (2) , , .321 , , . (3) , , , , , , . (4) , , - , , , , . (5) ; . (6) , , , , . (7) . (8) , , , . (9) , ; , . (10) , , , - .322 , : , . (11) , , .

72. , . (2) ; - , , : . (3) ; , ; , . (4) , , , , , . (5) , . (6) , . (7) , , , , . (8) 99, .323 : , . (9) , , ; . (10) , , , : , , : . (11) : , . (12) , . (13) , .

73. , . (2) , , . (3) , ́ , . (4) , . (5) : , , , . (6) , .324 , , , , , , . (7) , ; . (8) , , , .

74. , . (2) , , , . (3) , , ; (4) , , , , , , . (5) , , , : ; . (6) , , , . (7) , .325 ; (8) , , ́ . (9) , . (10) . , ; ́ . (11) : , ; .

75. , , , , , , , . (2) ; , , , (3) , , , , , ; , . (4) , ; ; , ; . (5) , , . (6) , , . (7) .326 , . . (8) , , , , , .

76. , , 100, , . (2) , , ; , . (3) , , , ; (4) . , . (5) , , , . , , ; (6) , , . (7) .327 . (8) , . (9) , ; (10) , , . (11) , , , . (12) , . (13) .

77. . [217 .], . (2) , .

(3) , ; (4) , , , , , . (5) , , , , , (6) .328 , . (7) , , .

78. , : (2) , , , , (3) , , . (4) , , , . (5) , , , , , [8]  ,   , . (6) , , , , , , , , . (7) , . (8) , .329 , , .

79. , , , , ; , . (2) , , , . (3) , . (4) , : , . (5) , , , . (6) , ; , , , (7) . (8) , , , ; . (9) , ́ ; , : (10) .330 , . (11) , . (12) , , . , : , .

80. , , ; (2) , . (3) , , , , , , . (4) , , , , , , , , , , , . (5) , . .

81. , , ,   .331 . (2) , , , , , , (3) , : (4) , . (5) , , , , ; (6) , , , . (7) , : (8) , , . (9) , , , ,   , , , , , . (10) , , . (11) , , , . (12) .332 , .

82. , , , , (2) . (3) , , , . (4) , - , , , , (5) . (6) , , , . (7) , , , , . (8) , , , , ; , . (9) , ,   , ; (10) . (11) , , .333 .

83. , ; , , , . (2) , , , ; (3) , , , ; (4) , , .

(5) ; , . (6) , . (7) , .

84. . ́ , , , . (2) ; .334 ; , . , , , . (3) , , . (4) , . (5) , , . (6) , , , . (7) , , - , . (8) , , , , : (9) , ; , , , , ; . (10) , , , , . (11) , , ; , , , .335 , . (12) , , , . (13) , , , - , , - . (14) , ; , , . (15) , .

85. , , , , , (2) , , . (3) [9], . (4) , , [10], , 101. (5) ; , . (6) , .336 : .

(7) , , , , , , . (8) : !  , , , , . (9) : , , . (10) , .

86. , ,  (2) , , , ,  (3) , . ; , ; , . (4) , , .337 . (5) , - . (6) , , : , . (7) , , , .

(8) , , ; . (9) 102, (10) , , ; , . (11) , . .

87. , , , , , . (2) , , ; .338 , , , , . (3) , , , ; , . (4) : . (5) , , .

(6) , , ; , , , . (7) : ,   ; (8) ,   , , , . (9) , ́ . 103. .339 , .

88. , ; , , . (2) , . (3) , . (4) : ,   ,   . , . (5) , , , . (6) , .

(7) , , . (8) , 104, 105 , , . (9) 106 .

.340 89. , . , . (2) , . (3) , . , . (4) , ,  . (5) , , ; (6) 107; , , . (7) . (8) ; , , ; (9) .

90. .341 , . (2) , ; , , . (3) , , . (4) : - , . (5) . . (6) , , , ; .

(7) , [11] ; , , . (8) , , , , . (9) - , . (10) , , , , .342 , . (11) : , , , . (12) , . (13) , , 108, ; , . (14) , .

91. . (2) , , , . (3) . (4) , 109, , , . (5) , . (6)   . (7) , 110. . (8) , : , , .343 ,  , : (9) . (10) , , , , , , , .

92. - , , , . (2) , ; . (3) ; ́ . (4) , , , , , . (5) , ; (6) , , , , ; (7) , , .

(8) .344 . (9) 111, , , , . (10) , , , , , , (11) , , .

93. , , , , , . (2) , , . (3) , , . (4) , 112, , , .345 . (5) , , , . , , ; (6) . (7) . (8) . . (9) ; , , , , : , . (10) , , , , , .

94. , , , , , , . (2) , , , . (3) ; , .346 , , . (4) , , , , 113, , , , . (5) , , , , , . (6) , , ; , , .

(7) - . , , . . (8) , , ; . (9) , : , , , - . (10) , , , .347 , .

95. . (2) , , , , . (3) . , , . (4) , 114 . (5) , ; , , . (6) 115 , ; , , . (7) , , , . (8) , .348 , , .

96. , . (2) , , ; , . (3) , , , . (4) , , . (5) , , . (6) , , , , : , .

(7) . (8) , , . (9) , , . (10) . .349 , , . (11) ; , , . (12) , , ́ , , , . (13) , . (14) , .

97. , , , , . (2) , , . (3) , , , , . (4) , , . (5) , , . .350 . , : (6) , , 116 ; (7) , . (8) . 98. : , , , , ; , , . (2) , . (3) , , ,  , . (4) , , . (5) , , , , ,   .351 . (6) , , , . (7) , , , , , , ; (8) . , , ; (9) , , . (10) , ; , , , , , ; (11) .

99. , , . (2) , . (3) , , .352 , . (4) , , , , . (5) , , , , , . (6) , . (7) , , . (8) , , , . (9) , , , .

100. . ,  117 .353 , , (2) ; . (3) , 118, , , . (4) , , ́ , . (5) . (6) , , , . (7) , , . (8) , , , ; , , .

101. 119, , . (2) , , , , .354 , . (3) , ́ , , . (4) , , 120 , , . (5) , , ,  . (6) , . (7) , . (8) , ́ ; (9) . , . (10) , , , ; (11) , , .

102. , , ́ , , .355 , . (2) , , , . (3) , , , , . (4) , , , , , . (5) ; , . (6) , . (7) , , , , - . (8) , , , . (9) , , . (10) , , , , , . (11) .356 , , . 103. , - , , , ; (2) -, , , . (3) , ; , , , , : (4) , , ; , , . (5) , . (6) ; ; , ́ . (7) , , , , , . (8) , 121.

.357 104. , , , , , . (2) , , . (3) , , . , , , : (4) , ; , , . (5) , , , . (6) , , , ; (7) ; , .

105. , , . (2) ; .358 . (3) , , , (4) , , . (5) , . (6) , , , , , . (7) , , , . (8) , , , 122, . (9) , . (10) , , , [12] , . (11) , , [13], .

.359 106. , [216 .]. . (2) , , , , , . (3) . (4) , , . (5) , . (6) 123 , , . (7) , 124 , . (8) . (9) , , , (10) ́ ; , ; .360 (11) , , , .

107. , . , , . (2) , [14] , ; (3) , , , . (4) ; . (5) , , , , . (6) , , , , , . (7) , ; , . (8) ; , , , , , 125. (9) .361 , ; . (10) 126, , . (11) , . (12) , , . (13) . (14) , : . (15) , , .

108. , , . (2) , , , , . (3) ́ , ; , .362 , . (4) , , , , (5) , , , , . (6) , , , , , ; (7) ,  ,  , , , . (8) , , . (9) , , . (10) .

109. , , , , . (2) , , , , . (3) , , ; , . (4) , , , , .363 , , . (5) , , ,   ; . (6) , , , , , , ; (7) , , , , , , , , , , 127. (8) , ? , , ? (9) , , , ; , , . (10) - , . (11) ; . (12) , , , , , .364 , . (13) .

110. , , , . 128 . (2) , , , , , . (3) , ́ , . (4) , ,  ,  , , , . (5) , , , , . (6) , ; , , , - , .365 . (7) , . (8) , , , . (9)   , . , , , ; . (10) , , 129 . (11) , , , .

111. , , , ; , . (2) , : , , , , , , ? (3) .366 , . ,  ,  ; , . (4) , , , . (5) , , , . (6) , ; , . (7) , 130, , , - , ? (8) , , , ; . (9) ; , , . (10) ,  ; , 131. (11) ; , , . [15] .367 , .

112. , , , . (2) , , , ; . (3) , , , [16], , . (4) [17] , , , . (5) ; , , , .

(6) , , . (7) , , . (8) , ; , , , . (9) , .368 , , , .

113. , , , . (2) , [18] , ; , , . (3) ; , , , ́ , 132. (4) . . (5) , , , .

(6) ; - , , . (7) , , , , . . .369 (8) , ; , , . (9) , , .

114. -; , , 133. (2) 134, : (3) , , 135. (4) [19]; , , , ́ .

(5) , . (6) , , , 136. (7) , , . (8) , 137, , , .

.370 115. , ; (2) . (3) , ; , [20] , . (4) ; , , , . , . (5) ; , , , . (6) , , , , . (7) , , , , , , . (8) , , , , , . (9) , , . (10) , , .371 , : , . (11) , : . (12) , , .

116. , . (2) , 138, , , , , (3) , , . (4) : . (5) , , , ; , , . (6) , , , , , . (7) , , , , , : , .372 , [21] , , . (8) , , . (9) , , , 139. (10) , , , ; (11) ; - , , 140 , , . (12) , , ́ , . (13) , , , .

117. , , . (2) . , , .373 . (3) , ; , ; . (4) , , . , . (5) , , , .

(6) , , . (7) : (8) , , , ; (9) , , , . (10) : , , , , , . (11) , , , , , .374 ; , . (12) , .

118. , , : (2) , (3) , ; , (4) , . (5) , ; , , (6) : , , .

(7) - , : , , ; . (8) , , , , , (9) , .375 . (10) , , . (11) , , , . (12) , , .


 • .376
 • 1, 3
 • , μετ ἀποδείξεως, . . . ἀποδεικτικὴ ἱστορία IV, 37, 3. IV, 40, 1. . X, 24, 3. XVIII, 33, 6. , .
 • 1, 7
 • , τὴν ἐξ ἀμφοῖν ἐπίστασιν καὶ θέαν, . . , , , 53 .
 • 1, 10
 • . : I, 23, 12.
 • 2, 4
 • III, , 222 187, ; . . , . 217 . (197) 192 . , 190 . . , . . , I, 685703 (. . . 1877).
 • IV, III , 221204 . , , 208 ., . , .
 • 2, 5
 • . 6 . , . .377 : (Περαία τῶν Ῥοδίων. . XVII, 2, 3. 6, 3. 8, 9. XXXI, 2, 3) , . (168 .) ; , . . V, 8090. Rhein. Mus. 1846, . 177. , o. c. I, 657 . 705. 734 .
 • I, , . 235185 . , III, . III. . . IV, 47, 7  52, 10 .
 • 2, 8
 • , Αἴγαιον, . Αἴγυπτον. : Αἴγυπτον - .
 • . . . . V, 36, 5. XXI, 24 .
 • , . Samo, . , , . V, 31, 4. 9. 34, 7. 35, 11.
 • , . . .
 • 3, 5
 • , , , , , : , , , , , .
 • 3, 6
 • . , . Cefalonia, , . . V, 3, 9.
 • II, I, (197159 .), , : III, ; ; .378 ; . , o. c. I, 655 . 706 . 732 . II, 45 .
 • , (220163), III , .
 • , , , : , . . 157.
 • 4, 13
 • , χειριστὴς γεγονέναι; (98, 8) , χειριστὴς τοῦ πράγματος. , , : , , , , -, : . O. c. II, 1.
 • 5, 1
 • , , V . . . , , , . V, 33. , , . II, 315. . I, 643 . (. ,).
 • , , , , - . , , . Palencia. , o. c. II, 5 .
 • (238149), , , . o. c. I, 640 .
 • 5, 2
 • II , I, , , 167 . . 159 138 , - .
 • , , 4, 6, .379 , . . Iust. XXXV, 1.
 • I , , (161150), .
 • 5, 4
 • . , , (167 .). 17 , 300 , ; , , , . . Paus. VII, 10. Plut. Cat. maj. 9. . XXXII, 7, 14. 8. XXXV, 6.
 • 5, 5
 • . III (149146).
 • 5, 6
 • . - , (146 .) . , o. c. II, 3545.
 • 5, 9
 • . , (. IIIXXX) 53 (220168 .) . (. III) I . (. XXXIXL) (168146 .).
 • 6, 1
 • , . . II , 21 22 ; . III . : K. W. Nitzsch, Q. Fabius Pictor über die ersten Iahre des zweiten punischen Krieges. 1854. : römische und deutsche Annalistik und Geschichtsschreibung, Historische Zeitschrift. 1864, Bd. 11. : die römische Annalistik von ihren ersten Anfängen bis auf Valerius Antias. Berl. 1873. Nissen, kritische Untersuchungen über die Quellen der vierten und fünften Dekade .380 des Livius. Berl. 1863. Böttcher, kritische Untersuchungen über die Quellen des Livius im 21 und 22 Buche. 5 Supplb. d. Iahrb. f. class. Philologie, 1869. A. Breska, Untersuchungen über die Quellen des Polybius im dritten Buche. Berl. 1880.
 • , . Saguntus, . , . , . (218 .) II .
 • 6, 4
 • . 334 . , . Plut. Alex. 15. Iustin. XI, 6. Arrian. I, 11.
 • . III , , . 192 . . . , . , , , III . . . , , (πέδαι Ἑλληνικαί). . XVII, 11. . IX, 5, 15. Liv. XXXII, 37.
 • 6, 10
 • . 401 . , . 12 , .   10000 , Anabasis. . , II, . 800820 (. . . 1886).
 • 6, 11
 • (399358). , 395 . , , ; 20 . 394 . Plut. Ages. Xenoph. Hellen. III, 4, 229. IV, 13.
 • 6, 12
 • , , , . .381 (337 .); , . 336 . .
 • 7, 12
 • . (197 .) , . . : . . . XVIII, 47, 69. Liv. XXXIII, 11. 13. 32. 34. 49. Brandstätter, Gesch. des aetol. Landes, Volkes u. Bundes. 1844.
 • 10, 1
 • . II , . I, 88.
 • 11, 2
 • . II , , , , (202 .) , . , , , . III 195 196 . . .; , , 183 . Liv. XXXIIIXXXIX. C. Nep. Hannib. 713. Appian. X, 4. Iust. XXXI, 2.
 • 11, 5
 • . 247 249 . . . Liv. XXI, 1. C. Nep. Hann. 2. Appian. VII, 3. Sil. Ital. I, 8183. . I, 541 .
 • 13, 5
 • , . .
 • . ; (XXI, 5) Carteja.
 • 13, 7
 • , ἀργυρολογήσας. II, 66, 8. III, 19, 2. VIII, 3, .
 • , . . II, 13, 1 .
 • .382
 • 14, 1
 • . . .
 • , . Villa Fasila. . , .
 • 14, 2
 • , . . (XXI, 5 ) , . X, 7, 5. = .
 • 14, 5
 • , . , (Tejo, Tajo), ; .
 • 15, 5
 • . . , , (II, 13, 7. III, 27, 9. 29, 3), , : , , , , . . , , , , . Liv. XXI, 2, 7. 18, 9. 44, 6. , .
 • 16, 3
 • . , 224 . . . II, 52 .
 • 17, 2
 • . , . .
 • 18, 1
 • , (XXIX, 12)  Dimallum, , .
 • 19, 10
 • , ἐν αὐτῷ τῷ τῆς πράξεως καίρῷ διεφθάρη. (Illyr. 8) (Annal. VIII, 20) , , . (VII, 11) 215 . . . , , VIII, 10 14.
 • 20, 3
 • , στυγνότητα, (XXI, 16) moeror metusque.
 • 20, 5
 • , , . . . , frr. hist. Graec. III, 99. , , .383 , VII . C. Nep. Hannib. 13. Diod. Sic. XXVI, 5.
 • 21, 8
 • , κοινωνεῖν (τοῦ ἀδικήματος), ; , .
 • 21, 10
 • , τὰ δίκαια, , , συνθῆκαι, .
 • 22, 1
 • .   (509 . . . = 245 . . ). (, ), , , . , , 406 . . = 348 . . . . , über die Zeit des Abschlusses der zwischen Rom und Carthago errichteten Freundschaftsbündnisse. Wien. 1859. . Mommsen, röm. Chronologie 320325. , N. Iahrb. f. class. Philol. 1867. I, . 321 . (die röm. karthag. Bündnisse).
 • . . , . . . , . . . ; , , , . : . , , . .384 , , .
 • 22, 3
 • . , , , . . . . 1888, . 38. 41 . ( ).
 • 22, 5
 • , . ,   , Cap Bon,   Ras-Adder.
 • 22, 11
 • , : , , , , .
 • 23, 2
 • , (IV, 3, 26) ἡ Βυζακῖτις χώρα, . , , . . II, 5, 33. Steph. Byz.
 • . : .   . , . , . , Zeitha, Brachodes.
 • 24, 1
 • . :   , IX (. 43) 448 . . = 306 . .
 • . , , , . Diod. Sic. XVII, 46. . A. Schaeffer, Tyros im karthagisch-römischen Bündnisse. Rh. Mus. XV B. (1860), . 396 . 488. XVI (1861), 288290. , , - , .
 • 24, 2
 • , , . Steph. Byz.
 • 24, 6
 • . , manus injectio, , , : .385 , , . 60 .
 • 25, 6
 • , Iouem lapidem jurare. Cicer. epist. ad fam. VIII, 12, 2. Gell. Noct. Attic. I, 21, 4. Festus . Feretrius. . - : ; , . Pausan. X, 24, 6. . Suidas. . λίθος.
 • , (, ),   , .
 • 26, 1
 • . - , (aerarium), .   494 . . . (366 .). , . Lange, röm. Altert. I, 613 .
 • 28, 1
 • , , .
 • 28, 4
 • , ἐν τῇ πρὸ ταύτης βύβλῳ. II, I (83), ἐν τῇ τρίτῃ πρὸ τ. β.
 • 30, 2
 • , , . ,   , . . III, 15, 46. 20, 2. Liv. XXI, 6. Appian. Hisp. 11. . C. Nep. Hannib. 13. . Böttcher, krit. Untersuchungen über die Quellen d. Livius im u. 22 Buche. 1869.
 • .386
 • 31, 12
 • , ἀγώνισμα, ludicrum spectaculum, , ,  , I, 22. . Lucian de conscr. histor. c. 42.
 • 32, 2
 • . . , , . Appian. VIII. . XXXVI. XXXIX 36. , . . II, 1935.
 • 33, 3
 • , τὰς τῶν κατὰ μέρος γραφόντων συντάξεις. , , .
 • 33, 2
 • . (XXI, 18) : sinu ex toga facto. (Annal. VIII, 22), .
 • 33, 3
 • . . 42, 6 , , . , . sufetes, . schofetim, . . (Hannib. 7) (Polit. II, 8) βασιλεῖς. . (XXX, 7) . . Zonaras VIII, 8. ; , , . , , . . , . . I, 471 .
 • 33, 9
 • , Θερσίται, . . ; , Tarseitai . , . 24, 2 . , , , , , , , . 13, 5.
 • 33, 11
 • , , . .   . Liv. XXVIII, 37.
 • 33, 12
 • , , . . XVII, 3, 6 . (I, 7) .387 . . Plin. V, 3, 2.
 • 33, 15
 • , - . , . . , . . I, 465 .
 • , . (XXI, 22) , , . III, 35, 2. Liv. XXI, 23.
 • , , .
 • , , , . . . .
 • 33, 18
 • , . Capo delle Colonne, Capo di Nan, .
 • 35, 2
 • ,   Ilergetes,   Ilergetai. , , , . , .
 • , . . , , . Byrin .
 • 35, 7
 • . . 90000 12 (35, 1); 10 1 (35, 5), (35, 6). ; 50 9 . 38 8 (60, 5). .388 , 20 6 (56, 4).
 • 36, 3
 • , ταῖς κρουσματικαῖς λέξεσι, .: , . . κροῦμα ; κρουσματικός, κρουστικός, : , .
 • 36, 6
 • , ὧν καὶ μικρὸν ὄφελος, , ὄφελος: -, . Apolog. Socr. c. 16 ἄνδρα ὅτου τι καὶ σμικρὸν ὄφελός ἐστιν: .
 • 37, 2
 • . . . I, 4, 4. . II, 16. 17. IV, 3645.
 • 37, 3
 • , . . . I, 4, 1. XI, 1, 1. . IV, 45. . II, 3, 5. , , . . I, 4, 1. . II, 16. IV, 45.
 • 37, 6
 • , . . , ἡ ἐκτὸς, ἡ ἔξω θάλαττα.
 • 37, 8
 • , , , . Aude, , XXXIV, 10, 1; . Ptolem. II, 10, 2. . IV, 1, 6. 14.
 • 38, 1
 • , . , . , ; , . Kiepert, Lehrb. d. alt. Geogr. 221 . , , .
 • 38, 4
 • , κατά γε τὰς ὁλοσχερεῖς διαφορὰς συνεπιβάλλειν καὶ φέρειν ἐπί τι τῇ διανοίᾳ τὸ λεγόμενον τεκμαιρομένους ἐκ τοῦ περιέχοντος, , . . . .
 • .389
 • 39, 2
 • , , , . Iugurtha 19. 79. . .
 • 39, 6
 • . (III, 4, 1) 2200 , II, 3, 1.
 • 39, 7
 • , . Ampuras, , . III, 4, 1.
 • 39, 78
 • *** . 9000 ; 8400 . , . : , . . , 600 (ἀπὸ δὲ τούτου εἰς τὰ ὅρια τὰ τῶν Ἰβήρων τε καὶ Κελτῶν στάδιοι ἑξακόσιοι).
 • 39, 8
 • . 8 = 1000 , . . 200 (III, 42, 7) 25 (XXI, 28). 16 (III, 101, 4), 2 (XXII, 24) . (XXXIV, 12, 3) (mille, milliarium) = 8 21 , . . 8 13 ; (VII, 7, 4).
 • 40, 5
 • , . Piacenza, ; 19 . Liv. XXXI, 10. , , .
 • 40, 8
 • , . , , . , 183 .
 • 40, 13
 • , , . , τῶν ὑψηλῶν, , .390 . (XXI, 25, 89) in apertos campos, . , : τῶν ψιλῶν χωρίων τῶν ὑψηλῶν χωρίων. Berl. philolog. Wochenschr. 1887,  11, . 322.
 • , . Tanetum, Tannetum, , .
 • 41, 5
 • . . . . . IV, 1, 8.
 • 42, 1
 • . (XXI, 26), , , . . , . Avenio, .
 • 42, 6
 • , , . Liv. XXI, 27.
 • , , 217 . . Liv. XXIII, 41.
 • 43, 2
 • , , , .   , .
 • 43, 8
 • . , . VII, 6972.
 • 44, 5
 • . (XXI, 29) : Bojorum legatorum regulique Magali adventus.
 • 45, 2
 • . (XXI, 29) ad centum sexaginta; , LX XL.
 • 46, 4
 • . : , , . 50 ; , 50 . , , 25 . . Liv. XXI, 28.
 • .391
 • 47, 3
 • , , , , .
 • 47, 7
 • , τολμῇ καὶ προνοίᾳ, plurimum audaciae plurimum consilii. Liv. XXI, 4.
 • 48, 8
 • , θεὸς ἀπὸ ἐκ μηχανῆς, deus ex machina. , , , . , . .
 • 48, 9
 • . . Liv. XXI, 22. Valer. Max. I, 7, 1.
 • 49, 5
 • , , , . Isère, ; . .
 • 49, 8
 • . (XXI, 31) , (49, 13 50, 2) .
 • 49, 13
 • , . p. Allobroges, . , , . (. ) .
 • 50, 1
 • , , . 49, 5. 1400 (39, 9); 800 600 ; 4 . (XXI, 32). , . (Dissertation on the passage of Hannibal over the Alps. Lond. 1820, 2- . 1828), (W. I. Law, the Alps of Hannibal. 1866, Quarterly Review, vol. 123). , - .392 . , . . I, 551 . W. Ihne, römische Geschichte II, 147 .
 • 52, 3
 • . . (κηρύκειον) , , . .
 • 53, 5
 • . , la Roche Blanche, - , .
 • , ἐξεμηρύσατο. ἐκμηρύεσθαι .
 • 54, 1
 • . (H. N. II, 47), 44 , . . , , ́ .
 • 54, 7
 • , , (XXI, 36), in pedum mille admodum altitudinem.
 • 55, 2
 • , ἐπέπλεον ὁλισθάνοντες, , .
 • , διὰ τῶν ἀκροπήλων, , , . : ἀκρόπηλος, in summo tantum lutosus atque lubricus.
 • 56, 2
 • . , ; ποταμῶν πόνων, , .
 • 56, 3
 • . (34, 6); (V, 1, 3); (III, 54, 1). , (hist. Hannib. 4. 52).
 • 56, 4
 • . (XXI, 38) , .393 , 120000 . . Breska, Untersuch. über die Quellen d. Polyb. im 3-ten. Buche, . 14 . , . . I, 555 .
 • 57, 1
 • , περὶ τῶν ἁρμοζόντων τῇ πραγματείᾳ, , , .
 • 60, 9
 • . (XXI, 39). Taurasia (hist. Hannib. 5), Augusta Taurinorum, . .
 • 63, 2
 • . , (1, 2. 35, 7).
 • 64, 1
 • , . Ticinus, . , -, - , . , . . (XXI, 45).
 • 65, 1
 • , . , . , (, , , ). , , X, 3, 3, , : , ( 2). . H. Müller, die Schlacht an der Trabia, . 6 . 1. Egelhaaf, Vergleichung der Berichte des Polybios und Livius über den italischen Krieg der Jahre 218217 bis zur Schlacht am Trasimener See. Leipz. 1879, . 481 .
 • 65, 3
 • , jaculatores,   . 4 , .
 • 65, 7
 • , διὰ τῶν διαστημάτων ὑπὸ τὰς παραὑτῶν ἴλας. ἶλαι agelai, . . turmae, , .
 • 65, 11
 • , , .
 • .394
 • 66, 3
 • . : ? , , ( 5). Peter, Livius und Polybius . 23. Egelhaaf, Polyb. und Liv. 485. . . πρώτου.
 • 67, 2
 • , περὶ τὴν ἑωθινὴν φυλακήν. (vigiliae) 4 . . . VI, 35. XIV, 3, 6.
 • 67, 9
 • , . Trebbia, , . . Liv. XXI, 48. 51. 54. 56. C. Nep. Hannib. 4.
 • 70, 7
 • . 154 . . . (400 . ) . , , . , , 153 . ; , 1 . II . Th. Mommsen, römische Chronologie, . 80109.
 • 71, 7
 • . (XXI, 54), 100 .
 • 72, 3
 • , . bruma, . 25 = a. d. VIII Kalendas Januarii (Plin. N. H. XVIII, 59),   17 = a. d. XVI Kalendas Januarii.
 • 72, 7
 • , ἐφεδρείαν. ἐφεδρείας τάξιν ἔχειν , ; ἐφεδρεία (I, 17, 11. III, 69, 10). .
 • 72, 11
 • , . . .
 • ,   (XXI, 55). ; .
 • .395
 • 73, 1
 • . , . (. . I, 561 .), , . , , , , , . . Egelhaaf, o. c. 500 .
 • 76, 5
 • , Scissis, Scissum (XXI, 60), , .
 • 76, 6
 • ,   Indibiles.
 • 76, 7
 • , τύραννος.
 • 76, 9
 • , οἱ ἀπὸ τοῦ στόλου, . classiarii. Liv. XXI, 61 classici milites navalesque socii. II , , , . Liv. XXII, 57. . I, 87.
 • 76, 12
 • , . . , (I, 17, 11. VI, 37 .).
 • , . Tarragona, , .
 • 82, 9
 • , . Crotona Cortona, . Cortone, , , .
 • , . Trasimenus lacus, . Lago di Perugia, , . (82 84) (XXII, 46). (. . I, 564 .), (C. Neumann, das Zeitalter der punischen Kriege. Bresl. 1883). (Rh. Mus. N. F. XXII, 1867, . 565 .) , (Vergleichung d. Berichte d. Polyb. u. Liv. 509519) (Zu den Berichten des Polyb. und Liv. über die Schlacht am trasimenisch. See. Rh. Mus. N. F. XXXIX, .396 B. 1884, . 260 .). : Polybios oder Liviue. Berl. philolog. Wochenschr. 1884, NN 33. 34.
 • 84, 2
 • , ταξίαρχοι, , 60. .
 • 84, 14
 • . . Liv. XXI, 12. 51.
 • 86, 6
 •   .
 • 86, 7
 • , παρέντες τὴν κατ ἐνιαυτὸν ἀγωγὴν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων. , : παρέντες τὴν διὰ τῶν κατἐνιαυτὸν ἀρχόντων ἀγωγήν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν αἵρεσιν. , ; (imperium) . Liv. IX, 38. Dion. Halic. V, 70. . . . Liv. XXII, 8. 31.
 • 87, 6
 • , πεφυκότα καλῶς, .
 • . , , . , , , . Liv. IX, 46 . , , , , , , , . : , . , (XXX, 26).
 • 87, 7
 • . 12 ; , , . .397 (imperium) , 12 , , . Lange, röm. Alterth. I, 542 .
 • 87, 9
 • . VI , .
 • , magister equitum, ; . . , 86, 7.
 • 88, 3
 • , ,   , , . Atri,  .
 • , , , . Chieti. , - . , . Fortore.
 • 88, 4
 •   , τῶν δὲ πευκετίων, , , .
 • , , , . . .
 • 88, 5
 • , . Lucera, , . , 316 . . .
 • 88, 6
 • , , .
 • , . ager Arpinus, , , , Ἄργος Ἵππιον, Argyrippa.
 • 88, 8
 • , περὶ τὴν Δαυνίαν. (XXII, 11, 5) , περὶ τὴν Ναρνίαν , . Hermes, XII B. 4 H. 1877, . 509 . ; , , .398 , , . Δαυνίαν δ νίαν. , .
 • 88, 9
 • , .
 • 89, 6
 • . (III, 7) , : , , . , , , , . III, 90, 13. 108, 8 .
 • 89, 8
 • , , : εἰς δὲ τὰ σφέτερα προτερήματα τοῖς λογισμοῖς ἀναχωρήσας ἐν τούτοις διέτριβε καὶ διὰ τούτων ἐχείριζε τὸν πόλεμον.
 • 90, 8
 • , , 275 . . . 50 II .
 • , . Venosa, . , , 292 . . . , , , , , . , - , , . (III, 116, 13), .
 • 90, 10
 • . , .
 • 91, 4
 • . , . Castel Rocca di Mondragone, ; .
 • . , . Pozzuoli, Puteoli II . Liv. XXIV, 7. 13.
 • . , .
 • .399
 • , . Nocera, .
 • 91, 5
 • , , . Cavli.
 • , , . Tiano, .
 • , [22], , . Nola.
 • 91, 89
 • . , (C) δευτέρα δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Ἐριβανοῦ . 92, 1. ἀπὸ τῆς Λατίνων χώρας. (N. Rh. Mus. VII, 471) : , , , , ,   --, M. Lacinio,   .
 • 91, 9
 • , , , , .
 • 92, 1
 • , . Monte Erbano, . .
 • , . Turno, , ; Monte Erbano Monte Lacivio . Athyrnon .
 • 93, 4
 • , τῶν ἐργατῶν βοῶν,   , domitos (XXII, 16).
 • 95, 2
 • , (XXII, 19); .
 • 96, 12
 • , , .
 • 96, 13
 • , .
 • 98, 5
 • , (XXII, 22). : . I, 28.
 • 100, 1
 • , (XXII, 18. 24. 39)  Geronium, .
 • .400
 • 100, 2
 • , . , (Τάβυρνον), , .
 • 101, 3
 • , (XXII, 18. 24) in Larinate agro. , . Larino, . .
 • 104, 4
 • , ὑποβολάς, ὑπερβολάς, , . (XXII, 28) in has latebras, quot quemque locum apte insidere poterant.
 • 201, 7
 • , . . , : vanis animis et minis increpat hostem. Liv. XXII, 29.
 • 106, 2
 • , ἀντιστράτηγοι,  , , : , . ἀντιστράτηγος (XV, 4, 1). . , , . . , . . . Liv. XXII, 3134. , ; , ( 9).
 • 107, 2
 • , . Cannae, . Canne, , , . . Liv. XXII, 46 . Appian. Hannib. 20 . R. Schillbach, de Cannis et pugna Cannensi. N. Ruppin. 1860.
 • 107, 3
 • , . Canosa, , - , . , .
 • 107, 12
 • ,   : socii duplicem numerum equitum darent, pedites aequarent (XXII, 36). , 6000 (113, 5. 117, 2), , .401 : 8 10000.
 • 109, 1
 • . (XXII, 40), , . , .
 • 110, 8
 • , . Ofanto, , .
 • 112, 8
 • . . . II, 8. : . VI, 56, 1.
 • 113, 3
 • . σπείρα σημαία.
 • 114, 6
 • . . (XXII, 34), (40) , . . . . III, 109, . (116, 11), . (XXIII, 21) (II, 9, 8) , . . , .
 • 115, 9
 • , ἐπἀσπίδα, , , .
 • , ἐκ δόρατος, . . , . :

  ; . . , .402 , b b1; , b c b1 c1. ἐμβολὴν ποιεῖσθαι ( 9), ἐπιπαρενέβαλλον, ,  παρίσταντο ( 9),  . • 1I, 3, 1.
 • 2IIIV .
 • 3VI . XV, 119.
 • 4VII, 2 . VIII, 5, 17. IX, 10.
 • 5.
 • 6XVIXVIII.
 • 7XVIII, 22.
 • 8XX, 1. XXI, 16 .
 • 9XXI, 3339. 4345.
 • 10XXI, 2532.
 • 11XXXXI.
 • 12XXIII, 9. XXIV, 89. XXV, 2.
 • 13XXI, 48. XXIII, 1718. XXIV, 2.
 • 14XXVIIXXVIII.
 • 15XXXV, 15.
 • 16XXXII, 2. XXXVII, 10.
 • 17XXXII, 24.
 • 18XXXI, 1923. XXXII, 4. 6. XXXIII, 18.
 • 19XXXV, 6.
 • 20XXXVI. XXXIX.
 • 21XXXVIII. XXXIX.
 • 22II, 13, 7. 22, 11.
 • 233, 3.
 • 24I, 14.
 • 256, 1.
 • 26I, 55, 6. 58, 2. II, 7, 8.
 • 27I, 6587.
 • 28I, 83. 88.
 • 29 1700000 .
 • 3010, 9.
 • 31II, 1.
 • 325, 1 .
 • 33II, 13, 7.
 • 34II, 11, 17.
 • 35II, 12, 3. IV, 16, 6.
 • 3616.
 • 37 .
 • 38I, 62.
 • 39XXIV, 16.
 • 40. . .
 • 41. I, 82, 6.
 • 42I, 14 .
 • 43I, 10 .
 • 44I, 62 .
 • 45I, 62, 9. 63, 3.
 • 46I, 88. III, 10, 1.
 • 47II, 13, 7. 22, 11.
 • 48I, 83.
 • 4921.
 • 50. 15, 7.
 • 51II, 70, 23.
 • 5220.
 • 5315, 3.
 • 54II, 14. 23 .
 • 5515, 13.
 • 56-.
 • 57-.
 • 58 .
 • 59XXXIV, 5.
 • 6033.
 • 61400 . [. 2960  (1 = 184,97 )  . . .]
 • 62200 . [. 1480   . . .]
 • 6376 . [. 555   . . .]
 • 6465 . [. 480   . . .]
 • 65. 112 . [. 1480   . . .]
 • 6630 . [. 222   . . .]
 • 6733, 14.
 • 6835, 2.
 • 69II, 22 .
 • 70I, 59 .
 • 7133, 3.
 • 725 . [. 37   . . .]
 • 73. 41, 5.
 • 7441, 3.
 • 75200 . [. 60   . . .]
 • 76-.
 • 77II, 14 .
 • 78II, 15, 8. 1819.
 • 7941, 89.
 • 8020 . [. 148   . . .]
 • 81. 150 . [. 280   . . .]
 • 8233, 18.
 • 8349, 34.
 • 84II, 24. III, 40.
 • 8556 .
 • 8656, 4.
 • 876, 4. . 35, 7.
 • 88II, 15, 8 .
 • 8934. 44.
 • 9040, 2.
 • 91 , III, 41, 2.
 • 92II, 21, 5 .
 • 9345.
 • 94. . .
 • 95114 . [. 9,25   . . .]
 • 96II, 23.
 • 971 . [. 7,4   . . .]
 • 98II, 23, 5. III, 61, 10.
 • 99 112 . [. 1480   . . .]
 • 10049, 4. 56, 5.
 • 10177, 4.
 • 102II, 21, 7 .
 • 103.
 • 10461, 11.
 • 105. .
 • 106114 . [. 9,25   . . .]
 • 107108, 89.
 • 10889, 6. 108, 89.
 • 109I, 56, 10.
 • 110II, 17, 1 .
 • 111. 90, 7.
 • 11266, 6.
 • 113. X, 232. 258.
 • 114 .
 • 1152 . [. 15,8   . . .]
 • 1161 . [. 7,4   . . .]
 • 11795.
 • 1185 . [. 37   . . .]
 • 11987, 9. 94, 9 .
 • 1203 . [. 2,96   . . .]
 • 121 2 . [. 2,22   . . .]
 • 1228990.
 • 123. II, 11.
 • 12496, 13.
 • 12518. 19.
 • 126I, 16. II, 24. VI, 20.
 • 127. . IV, 95, 1.
 • 128114 . [. 9,25   . . .]
 • 129. 2 . [. 1,85   . . .]
 • 13089, 6 .
 • 131. 63.
 • 132. I, 33, 10.
 • 133. 87, 3. 93, 4. Liv. XXII, 46.
 • 134II, 30, 3.
 • 135II, 30, 8. 33, 45.
 • 136106, 2.
 • 137113, 2.
 • 138108109.
 • 139. II, 10, 5.
 • 140114, 6 .


 • [1]   . .
 • [2]   . .
 • [3] . 1994: . : γνώσεως ἕνεκα καὶ θέας, .
 • [4] . 1994: . : τὰ πεπονηκότα πάντα διαλλάξας ἐκαινοποίησε πᾶσαν τὴν δύναμιν εὐκαίρως , , .
 • [5] . 1994: . : θρέμμασι χορηγούντων ἀφθόνως, .
 • [6] . 1994: . : πολεμίων, .
 • [7] . 1994: . : τῷ λογισμῷ καὶ τῇ προθέσει, .
 • [8]   -. .
 • [9]   . . 1994.
 • [10] , ,   . 1994 . : τὸν αὐτὸν ὃν καὶ πρόσθεν λόγον ὅτι.
 • [11] . 1994: . : πολλῶν χρόνων, .
 • [12] . 1890: , . 1994: . : χάρακα, . . 1994.
 • [13] . 1890: , . 1994: . : χάρακα, . . 1994.
 • [14] , . 1994: . : πόλεως ἄκραν.
 • [15] . 1890: , . 1994: . : χάρακα, . . 1994.
 • [16] . 1890: , . 1994: . : χάρακα, . .
 • [17] . 1890: , . 1994: . : πρὸς αὐτὸν τὸν χάρακα, . . 1994.
 • [18] . 1994: . : μείζονος, .
 • [19] . 1994: . : ἐναλλὰξ, .
 • [20] . 1994: . : εἰσάπαξ, , .
 • [21] . 1994: . : ἅπαξ, , .
 • [22]   Nola, .
 • 1364003609 1364003629 1364003802 1445003001 1445003002 1445003003